15 juni 2021

Scandic Hotels: Står vi inför en vändning?

Idag var det intressant att följa Scandic. Som jag skrev i ett tidigare inlägg idag så passade jag på att köpa på mig ytterligare aktier. Det omsattes omkring 6 miljoner aktier, vilket är ungefär tre gånger så många som det brukar omsättas, sett till de senaste dagarna åtminstone. Den senaste tiden så har den största nettoköpare och -säljare ungefär ligga på 100-200 tusen aktier. Idag nettoköpte Avanza ungefär 1,3 miljoner och de två största nettosäljarna låg på knappt 1 miljon vardera. I sammanhanget skall sägas att det finns 200 miljoner aktier totalt. I vanliga fall så tycker jag inte att man kan dra några direkta slutsatser när det kommer till mäklarstatistiken, men idag tycker jag att det är ganska tydligt att retailinvesterare köper och större aktörer säljer.

Det som är intressant i sammanhanget är att aktien är ganska hårt blankad, ungefär 4,5%. Man kan fundera på om de stora försäljningarna idag verkligen är triggade av informationen som gavs. Det kommer vi aldrig att veta, men om man vill pressa ner kursen så kan en dag som denna när information som inte är helt lätt att tolka (eftersom det är svårt att veta vad som är rimligt när det kommer till återgång från pandemi) ges till marknaden vara en ganska bra dag att sälja väldigt mycket aktier för att få ner kursen. Det är möjligt att jag bara är en småsparare som inte förstår och är bitter för att kursen går ner 5%, men jag tycker inte att det känns helt självklart att det vräks ut aktier som fångas upp av småsparare (för jag antar att de flesta köp som görs via Avanza är köp gjorda av småsparare). Om det finns ett samband så tror jag att man är lite förvånad över att så mycket aktier sväljs av retailinvesterare. Det är möjligt att det inte alls är så och det är bara funderingar från min sida. Det skall bli intressant att se om aktiekursen fortsätter ner imorgon och om omsättningen är fortsatt hög. 

Jag skulle gärna se att blankningarna går ner och att det ger aktiekursen luft under vingarna. Det är möjligt att jag har tänkt lite fel och det är möjligt att vi skall ner mer innan det eventuellt vänder och det går upp. Möjliga triggers för framtiden är att det blir klart att man får stödpengar som man tror att man skall få och att julibeläggningen kommer in högre än vad många räknar med. Jag tycker också att det skall bli intressant att se om jag har resonerat rätt kring affärsresande. Min hypotes är nämligen att det kommer att vara en del affärsresande under hösten och att 2022 inte kommer att vara så illa som många tror. Man kommer att besöka underleverantörer, kunder mm även i framtiden även om en del möten kommer att ske digitalt. 

Inga kommentarer: