01 oktober 2008

Blankning - det är mycket som är konstigt med börsen

Jag läste precis en artikel i DI där Christer Gardell pratade för ett förbud av blankning. Motiveringen var att bland annat banker påverkats extremt negativt av den senaste tidens blankning, vilket enligt Gardell både är orättvist och felaktigt. Ungefär så i alla fall.

Det känns lite märkligt att en man som allt som oftast kör med stilen "är man med på leken får man leken tåla" börjar gnälla över att en del av marknadens aktörer påverkar ekonomin i stort negativt. Det är ingen nyhet att det finns nackdelar med noterade bolag. Det insåg både Kamprad och Rausing för länge sedan och det är också Gardell medveten om.

Det Gardell egentligen menar, i alla fall som jag ser det, är att blankning och andra derivat gör att marknaden överreagerar oftare och i större skala. En annan effekt av derivaten är att medias roll förstärks. Om marknaden kan påverkas så finns det ekonomisk vinning i att göra det.

Swedbank har drabbats hårt av börsturbulensen och bankens börskurs har halverats sedan årsskiftet. Förmodligen har blankning påverkat storleken på denna nedgång och det skulle inte förvåna mig om det spridits rykten av blankare för att få ner kursen (vilket det förvisso görs allt som oftast för de flesta aktier). Anledningen till att just Swedbank har drabbats hårt är ingen slump. Banken har på många sätt lagt upp situationen själv. För det första så har man inte varit helt öppen med sin exponering mot Svarte Petter-banker. För det andra har man lånat ut vrålmycket pengar i Baltikum som för närvarande går mot klart sämre tider. För det tredje så leder en försämrad börskurs i Swedbank till att kunder kommer att lämna banken, vilket gör att det finns en självuppyllande effekt. En bank som ingen har förtroende för är ingen bra bank. Ju mer förtroendet sjunker, desto sämre är det.

Jag är faktiskt ganska kluven till derivat och vacklar fram och tillbaka. Å ena sidan så tycker jag att det är dumt att företag kan gå i konkurs på grund av elaka tungor och giriga spekulativa aktörer, men å andra sidan så kan jag tycka att problemen borde lösas av sig själv när väl kurserna har pressat tillräckligt lågt.

Vad tycker ni?

mvh Charlie

3 kommentarer:

Anonym sa...

Förbjud skiten det drabbar oss oskyldiga småsparare

Charlie sa...

Jag tror att de största förlorarna är exempelvis Swedbank eller andra företag vars rykte svärtas för att spekulanter skall kunna tjäna en snabb hacka.

Småsparare har kanske inte möjlighet/kunskap att ta del av all information som finns tillgänglig, vilket måhända leder till att de drabbas hårdare. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är inte lätt för en stor spelare att göra snabba manövrar. Manövern i sig skapar nämligen reaktioner om den är tillräckligt stor. På en del sätt är det faktiskt lättare för en småsparare att dra nytta av de överreaktioner som derivaten ger upphov till.

Ett förbud hade heller inte helt säkert gjort situationen bättre. Det går alltid att skapa system för att "spela" på marknaden. Ett förbud gör det svårare och på så sätt gör det naturligtvis skillnad.

Anonym sa...

De som vill förbjuda blankning verkar tycka att problemet med blankning är att när folk blankar så blir andra aktörer (främst media) motiverade att sprida omotiverat dåliga rykten, som ofta "drabbar" oskyldiga företag. Att förbjuda blankning är att ge sig på fel personer. När någon drabbas orättvist av ryktesspridning, ska de som spridit de orättvisa dåliga ryktena polisanmälas för förtal, om det är fråga om förtal. Det är vad som ska ske i en rättsstat. De som lyssnar på det eventuella förtalet och tror på det och spekulerar på basis av det gör inte mer fel än vad exempelvis medelsvensson gör fel i att sluta skänka pengar till en välgörenhetsorganisation på basis av orättvist negativa rykten om denna. Blankning är ju en frivillig överenskommelse mellan två parter, och om den kan sägas "drabba" tredje part, kan alla affärstransaktioner i så fall sägas göra det. Det är godtyckligt att bara förbjuda blankning, om det bara är det faktum att tredje part drabbas som är argumentet. Då kunde man väl lika gärna i konsekvensens namn förbjuda MediaMarkt att konkurrera ut OnOff, och alla andra utkonkurreranden som sker. Bakbinda alla aktörer på marknaden, göra dem till slavar under "det allmänna bästa". Det vore kommunism.

Om det istället är det faktum att blankning får tillväxten att minska som man anser vara problemet med blankning, varför då inte förbjuda alla andra saker som får tillväxten att minska - till exempel kampanjer där människor uppmuntras att för klimatets skull konsumera mindre och bli mer självförsörjande med matodling och liknande?

Sammanfattningsvis ser jag inget moraliskt hållbart skäl att förbjuda eller ens reglera blankning. Blankning må vara destruktivt för samhället, men det är mycket som är destruktivt för samhället som ändå är lagligt. Människor måste få ingå ömsesidigt frivilliga ekonomiska avtal, vilket blankning är. Om folk tenderar lyssna skadligt mycket på negativa rykten, är det det man ska försöka förändra - folks tendens att i största allmänhet lyssna för mycket på rykten alltså - inte förbjuda symtomen (blankning) och därmed kränka människors rätt att ingå ömsesidigt frivilliga ekonomiska avtal.