22 mars 2018

Mifid II och skärpt kontroll kring kurspåverkan

Intressanta situationer uppstår ofta när två eller flera faktorer samverkar. Det kan vara att det finns en cykeltrend och en säkerhetstrend som samverkar, vilket jag tror är fallet med Hövding, men det kan även vara två tornados som går mot varandra och skapar enorma vindstyrkor. Det kan vara en uppsägning kombinerat med en skilsmässa som skapar en riktigt djup kris. Annorlunda uttryckt handlar det att två goda (eller negativa) ting, som inte beror av varandra, kan tillsammans skapa något som är större än de båda goda tingen var för sig, dvs 1+1 blir större än 2.

Jag har förstått att de nya Mifid II-reglerna innebär att transparensen kring analyser skall ökas. Annorlunda uttryckt så förstår jag det som att det måste framgå vem som står bakom analysen och att många av de som idag producerar analyser och riktkurser inte kommer att kunna fortsätta med det. Jag har verkligen inte någon djupare förståelse eller kunskap kring reglerna, men jag har förstått det som att reglerna kommer att få till effekt att en del av den information som idag når marknaden inte kommer att kunna göra det framöver. T ex verkar det som att det inte kommer att komma konsensusestimat inför rapporter. Börspodden var inne på att det skulle kunna få till effekt att det kommer att svänga mer i samband med rapportering. Jag tycker att det låter rimligt.

Samtidigt som Mifid II innebär att informationsflödet blir annorlunda så kan även den pågående rättsprocessen kring medicinstudenterna som "skrev upp" diverse mindre bolag på aktieforum få effketer. Det är i mitt tycke rimligt att man inte medvetet skall sprida oriktig information. Effekten om man lägger alltför stort ansvar för alla som uttalar sig om aktier blir dock att de flesta inte kommer att känna sig bekväma med att skriva om mindre bolag. Det tycker jag på många sätt är synd för det kommer att få till effekt att det skrivs mindre. Jag kan på många sätt förstå att en bloggare som Lundaluppen med många tusen läsare inte väljer att vara öppen med vilka mindre bolag han har investerat i. Jag tror framförallt att det beror på att Lundaluppen inser att det är hög risk i de småbolag som han investerat i, men att han inte är säker på att alla som skulle följa hans "råd" inte skulle vara helt införstådda med riskerna.

Om man kombinerar båda dessa faktorer - att Mifid 2 gör att det kommer ut mindre information från etablerade aktörer och att "medicinstudentdomen" gör att småsparare (privatpersoner) väljer att inte dela med sig av sina tankar för att det finns en risk att man blir dömd för otillbörlig kurspåverkan - så kan effekten bli att informationsutbytet blir helt annorlunda. Det behöver inte vara negativt. Det kan vara positivt på så sätt att kurser kanske i högre grad drivs av nyheter från bolagen och i mindre grad av mer eller mindre underbyggda påståenden om bolaget och kursen. 

Det skall bli intressant att följa utvecklingen.

Inga kommentarer: