13 mars 2018

Börsen: Att fundera på

Jag har tänkt en längre tid på att skriva detta inlägg. Det har tagit ett tag att få tummarna loss för det är inte ett lätt inlägg och sanningen skall sägas att jag löste det hela med att sänka förväntningarna. Min tanke var att göra en ganska ambitiös sammanställning av olika mått, grafer, data och intressanta uttalanden, men det kommer inte att bli så. Det kommer bara att bli mina egna funderingar.

Min hypotes är att börsen inte kommer att fortsätta uppåt speciellt mycket mer. Eventuellt kan det bli en större nedgång eller så blir det inte det. Ingen vet. Ganska många som syns i social media tycker att man inte skall bry sig om att försöka tajma marknaden. Det kommer ändå inte att gå. Man är inte smartare eller sitter på mer information än andra som har större inflytande på marknaden, som är större del av marknaden, och därför är det bara att putta in pengar på börsen och helt enkelt leva med att det går upp och ibland ner, men över tid mest upp. Jag tycker att det finns två saker i ett sådant resonemang som man måste fundera kring.

För det första, går det att vara tajma marknaden? Kan man förutse tuffare tider på börsen? Jag tror att man kan det. Man kommer inte att kunna tajma marknaden helt och hållet, men det finns en del indikatorer som ger en fingervisning och som ger en, om inte vägledning om man skall helt lämna eller helt vara med på tåget, så en hygglig bild av hur saker och ting är värderade. Idag visar tex Buffet-indikatorn att vi är på ganska höga nivåer och likaså tyder en del PE-tal som mäter över längre tidsperioder att vi är på ganska höga nivåer. Motargumentet är att räntan är låg och kommer att vara så för väldigt lång tid framöver. Ofta kommer motargumentet, i alla fall tycker jag att det verkar vara så, från förvaltare som gärna ser att pengar finns kvar i fonder eller liknande. Jag tror att det är mindre sannolikt att vi kommer att få se stora uppgångar och jag skulle bli förvånad om 2018 blir ett kanonår på börsen och jag ser en risk för att det kan bära av nedåt, framförallt påeldat av räntehöjningar eller förändrade utsikter om räntehöjningar. Naturligtvis är det omöjligt att sia om framtiden och det kan komma nyheter som driver upp kurserna, men jag tror det inte och när jag tittar på den samlade bilden så tycker jag inte att det ser så positivt ut.

Det andra som jag reagerar på är slutsatsen av att man inte kan tajma marknaden är att det innebär att man ska köpa aktier kontinuerligt. Att sprida inköp över en längre tid minskar risken allt annat lika, som jag ser det, men att vara på börsen för att det inte går att tajma tycker jag är aningen märkligt. Ofta tar man till historisk data för att motivera varför man skall vara på börsen. Man tittar t ex på de senaste hundra åren. Den typen av jämförelse tycker jag säger väldigt lite. Man kan absolut lära sig av historien, men börsen för hundra eller femtio år sedan är inte börsen idag. Antalet transaktioner är ojämförbart. Informationstransparensen är helt annorlunda. Antalet och typen av aktörer är helt annorlunda. Courtagekostnader är helt annorlunda, och så vidare. Skattesituationen har dessutom varierat över tid. Jag skulle säga att många av de slutsatser som dras när man tittar på börsutveckling över längre tidsperioder inte säger speciellt mycket alls. Att vara på börsen för att det är bäst sett över tid tycker jag är lite tveksamt, särskilt med hänsyn taget till att jag tror att man kan tajma marknaden hyggligt.

Jag tycker många gånger att det är betydligt mer intressant att titta på siffror som vad värderingen per konsult för ett konsultbolag är, vad värderas en XXL-butik till (för att ta ett John Skogman-exempel) osv. Det ger som jag ser data som verkligen går att dra slutsatser från. Förvisso kan det finnas ytterligare information som man måste ta in för att avgöra om det är en bra investering eller inte, men att räkna på olika branschspecifika nyckeltal tycker jag är en bra start.

En slutsats jag tycker att man kan dra är alltså att istället för att köpa aktier hela tiden så tycker jag att man istället skall fundera på att istället köpa när man verkligen hittar något som verkar köpvärt. Man måste inte vara på börsen och att minska risken genom att köpa varje månad är inte så självklart som man ibland får intrycket att det skall vara.

En annan sak som jag tycker att man skall fundera på är varför man skall köpa stora bolag istället för småbolag för att minska risken eller varför man skall köpa indexfonder (som består av stora bolag i regel) istället för småbolag. Det finns risker med småbolag som inte finns med stora bolag, tex kan det svänga mer i småbolag för att inte lika många handlar i dessa. Ofta så likställer man varierande kurs, eller hög volatilitet (eller varians på matematiska), med högre risk. Det är ganska missvisande tycker jag, men det är så man ofta ser på risk när det kommer till aktier. Till exempel så skulle jag säga att ett konsultbolag där börsvärde per konsult svänger mellan 500 och 700 kSEK är mindre riskfyllt än ett konsultbolag där börsvärde per konsult svänger mellan 800 och 900 kSEK, allt annat lika. Det finns en tanke bakom resonemanget att använda volatilitet som riskmått som bygger på att marknaden är effektiv och att värderingen görs av en marknad som består av välinformerade rationella människor. Direkta felaktigheter i värderingar skall alltså, enligt teorin, rättas till. Jag tror att det inte alltid stämmer och att modellen är väl teoretisk.

Det viktiga är att man kan förstå vad man investerar i och i ett sådant läge så har småbolagen en fördel faktiskt, enligt mitt sätt att se. Det är lättare att analysera Hövding än Telia. Det finns absolut svårigheter med att analysera Hövding eftersom caset bygger på t ex häftig tillväxt och det är svårt att förutspå, men jag skulle ändå vilja påstå att för en småsparare att det är enklare att ge sig på småbolag än störa bolag om man vill förstå och kunna göra en bedömning av verksamheten ur ett investeringsperspektiv.

Sammanfattningsvis så skulle jag vilja säga fundera på att köpa aktier när det känns köpvärt istället för varje månad, fundera på att våga stå utanför marknaden om det inte finns något köpvärt, och fundera på att titta på bolag som du förstår istället för att köpa aktier i stora bolag via t ex indexfonder. Naturligtvis ska man också fundera på om man tycker att det är värt tiden som krävs, men det tror jag att det kan vara.   

 

Inga kommentarer: