12 mars 2018

Hövding: Vem säljer på Avanza?

När det kommer till att dra slutsatser från mäklarstatistik så är jag helt grön. Jag kan se vem som säljer, men att dra några slutsatser det känner jag inte att jag kan göra. Idag har jag dock funderat en del på vad som egentligen ligger bakom försäljningarna som har gjorts. Det verkar vara ett fåtal personer som har sålt mycket. Om man tittar på Avanza så har antalet aktieägare i Hövding som handlar via Avanza ökat samtidigt som Avanza har varit nettosäljare.

Avanza har även varit finansiell rådgivare åt Hövding i samband med nyemissionen 2017. Jag undrar om det i det uppdraget även ingått att agera market maker för att få till omsättning i aktien. En fundering som jag har haft är om det kan vara så att Avanza har fått ställa upp och köpa väl mycket aktier den senaste tiden så att man nu behövt dumpa ut en massa aktier. Det är förmodligen helt fel och det nog snarare så att det är någon som sitter (eller suttit) på en hel del aktier som väljer att lätta på innehavet.

Man kan också fundera lite grann på timingen. Var försäljningen triggad av vad som visades i rapporten eller baserat på att rapporten blev tillgänglig? Annorlunda uttryckt, blev säljaren besviken på rapporten eller blev det i och med att rapporten blev tillgänglig möjligt för säljaren att sälja, dvs är säljaren en insider? Jag har svårt att se att man skulle bli väldigt besviken på rapporten. Det beror så klart på vad man har för förväntningar om man blir besviken eller inte, men jag tror att försäljningen snarare är triggad av att rapporten blev tillgänglig.

En ytterligare möjlighet är att någon utnyttjar det faktum att aktien är illikvid för att på olika sätt påverka kursen. Om man lyckas pressa ner kursen så kan det få till effekt att stop-lossar löses ut, vilket gör att man kan komma ut som nettoköpare i slutändan även om man initialt börjar med att pressa ned kursen. Förmodligen är det inte så i detta fall utan det handlar sannolikt om att någon helt enkelt har kommit fram till att det är rätt beslut att sälja.

Idag stack kursen upp en del. Avanza var fortfarande nettosäljare samtidigt som antalet ägare som handlar via Avanza ökar (i alla fall får jag det till det). Aktiekurser brukar förr eller senare ge ett ganska rättvist värde på bolaget. Frågan är naturligtvis vad detta rättvisa värde är. Jag tycker fortsatt att Hövding känns intressant, men den senaste tidens kräftgång har fått mig att fundera en del. Det finns absolut stora risker med att handla med aktier med låg omsättning. Jag tycker dock att mycket pekar åt rätt håll. Det ska bli spännande att följa bolaget framöver. Jag ska försöka hålla mig borta från säljknappen om det tickar upp lite. 

Inga kommentarer: