04 december 2014

Matse: Minskad försäljning under november jämfört med oktober

Man kan naturligtvis ifrågasätta om det är vettigt att dra slutsatser på månadsbasis, men i fallet med Matse så tycker jag att det är motiverat att dra vissa slutsatser i ett så kort perspektiv. November bjöd nämligen inte på något nytt rekord och jämfört med månaden innan så minskade försäljningen med 12,5%. Förra året var november en bättre månad än oktober så det finns inget som ur den aspekten kan förklara nedgången i försäljningen. Det skall naturligtvis sägas i sammanhanget att oktober var en rekordmånad och november var den nästbästa månaden någonsin så jag inser att jag ställer höga krav. Nedan finns månadsförsäljningen för 2014 så här långt.


Anledningen till att jag inte gillar att försäljningen under november går ner är att Matse måste växa snabbt för att inte hamna på efterkälken och om det visar sig att kunder väljer att handla via ICA istället för Matse så kommer jag att lämna skutan. Att dra sådana slutsatser enbart på novembersiffran vore väl förhastat,  men om försäljningen dalar från november till december utan någon vettig förklaring då kanske jag lämnar.

Det kanske finns de som tycker att jag borde vara nöjd med tillväxttal på över 100%, men tillväxttalen från 2013 är inte fullt jämförbara eftersom man förra året bara sålde i Göteborg, medan man nu säljer i Göteborg och Stockholm. Naturligtvis tar det tid att etablera sig på en ny marknad så att man säljer dubbelt så mycket bara för att man finns på två marknader är ingen självklarhet.

Att man kommer att landa någonstans runt 120-125 MSEK i årsomsättning känns inte som en högoddsare nu när man efter tre kvartal ligger på drygt 81 MSEK och efter att Mat.se omsatt drygt 27 MSEK under oktober och november (alltså inte koncernen som helhet utan bara Mat.se, vilket påverkar något lite), dvs sammanlagt åtminstone 108 MSEK i skrivande stund. Man kan också konstatera att man med råge kommer att göra sitt bästa kvartalsresultat någonsin under innevarande kvartal. 


Detta låter naturligtvis bra, men ambitionerna är också höga och skall man omsätta 600 MSEK under 2016 så måste man ligga i. Om man landar på 125 MSEK och dubblar omsättningen två år i rad så kommer man bara att komma upp i 500 MSEK för 2016. Det räcker med andra ord inte med dubblad omsättning utan man måste växa mer än så.

Jag tror att jag har skrivit det tidigare, men det måste finnas en plan för hur man skall växa ytterligare som ännu inte är kommunicerad. Förmodligen kommer man att annonsera denna plan på årsstämman. Det känns naturligt att tro att nästa marknad skulle vara Malmö, men jag är inte helt säker på att det blir så. Om inte lagar och regler sätter käppar i hjulen så skulle det vara intressant om man valde att satsa på Oslo, men det känns tyvärr inte troligt just på grund av lagar och regler. Vi får se helt enkelt.

Inga kommentarer: