20 december 2014

Matse: Olika typer av mat på nätet

Igår så åkte mina Multiq-aktier ut till förmån för ännu fler Matse-aktier. Bakgrunden är att jag tycker att orderingången för Multiq känns låg samt att jag misstänker att den stora ordern från 2013 syntes en del i Q3-rapporten. Från min horisont så känns det alltså inte orimligt att bolaget kan komma att visa ganska svaga siffror för Q4. Detta i kombination med att min post var för liten för att göra någon egentlig skillnad i portföljen som helhet gjorde att jag valde att göra mig av med aktierna. Det blev en liten vinst, men inget som gör att jag kommer att leva livet annorlunda.
 
Att det blev ytterligare aktier i Matse kanske inte förvånar direkt, men att man kan handla aktierna för runt 11 SEK kändes intressant och därför slog jag till. En kurs på 11 SEK motsvarar att EV är ungefär samma som Q4-omsättningen gånger fyra, alltså runt 160 MSEK eller ett väldigt defensivt estimat för 2015.
 
Efter att jag hört ICA prata om sin online-verksamhet så är det ytterligare ett par saker som jag tycker är värda att lyfta fram. Först, ICA skiljde på menyer och fullsortiment, se statistiken nedan, men det är inte helt rättvist att bara göra den skillnaden. En annan skillnad (som jag ser att Coop ibland lyfter fram när de gör reklam för sin onlineverksamhet) är att ICA och Coop plockar sina varor i sina fysiska butiker, medan Mat.se och Mathem har s k "dark stores", dvs logistikcenter där man plockar varorna. Idag bör det vara så att Coop och ICA har betydligt lägre lönsamhet på sina onlinekunder jämfört med butikskunder, eftersom det merarbete som onlinekunder medför inte fullt ut kan överföras på kunderna. Man skulle också kunna säga att man egentligen inte har en online-verksamhet i egentlig mening utan snarare att man har en tilläggstjänst som går ut på att man plockar varorna åt kunderna. Jag inser att definitionen på onlinehandel bör vara om man kan handla online eller inte, men det är ändå en viktig skillnad att Coop och ICA inte har någon renodlad onlinehandel över huvud taget i nuläget och kanske heller inte planerar för det.

 
 
 
Att det lönar sig att ha en optimerad logistikapparat är ganska självklart, men med tanke på att ICA säljer tjänster till sina butiksinnehavare så är det ändå inte självklart för ICA och de måste vara medvetna om denna problematik själva. I sin plan för att bli marknadsledare för onlinehandeln i Sverige så har de dock med att de ska ha "possible test picking warehouse", vilket stämmer dåligt med tidigare slides i presentationen där onlinehandeln skall driva ytterligare försäljning i butik och där ICA säljer tjänster till butiksinnehavarna som kan välja att haka på och ha onlineförsäljning som en del av utbudet, eller inte. Att det ändå finns med en punkt som heter just "possible test central picking stations" betyder, som jag ser det, att de kanske behöver ompröva sin nuvarande modell.

Det skall sägas i samband att för att få riktigt snurr på verksamheten så ska man ha riktigt stora volymer och ha ett helautomatiskt höglager (eller motsvarande supereffektivt logistiksystem). När det är på plats då kommer definitivt Sveriges billigaste matkasse att finnas på nätet, men förmodligen långt innan. Jag kan tänka mig att det finns dem som tycker att det inte går att plocka avokado och tomater på ett bra sätt med ett automatiskt system och det kanske är sant. De varorna får hanteras av människor som plockar medan mjölk, läsk, muffinsformar, etc kan hanteras av det automatiska systemet.

Summa summarum så är ICAs onlinepresentation ganska märklig och det är helt tydligt att de har gett sig in i spelet för att inte hamna på efterkälken, men de kommer på inget sätt vara att de som driver en konvertering av butikskunder till onlinekunder helt enkelt för att de har för mycket att förlora på det. (Det är för övrigt intressant att man väljer att ta med Tesco som ett bra exempel. Nog för att Tesco har kommit långt på onlinesidan, men det är inte bara klang- och jubelsång i det bolaget för tillfället.)

Onlinehandeln kommer förmodligen att skaka om dagligvaruhandeln i Sverige de kommande åren och det är intressant att följa. Jag tror att det finns en del aktörer som sitter och räknar på både Mat.se och Mathem. Det skulle inte förvåna mig jättemycket om Mathem inte hamnar på börsen nästa eller nästnästa år utan istället säljs till något annat riskkapitalbolag. Det skulle heller inte förvåna mig om Matse köps ut från börsen om man fortsätter att växa samtidigt som kursen inte lyfter.

Inga kommentarer: