10 december 2014

Matse: Kassafödet för Q4?

Det känns i min värld som ett rimligt antagande att omsättningen för Q4 kommer att landa strax ovanför 40 MSEK. Oktober och november stod för en omsättning på 27 MSEK för Mat.se och med en december-månad som hamnar i samma intervall och ett tillskott från de andra koncernbolagen så kommer man sannolikt upp i 40 MSEK. En kvartalsomsättning på 40 MSEK innebär att man växer med knappt 50% jämfört med Q3, vilket är positivt så klart.

Det skall bli intressant att se hur kassaflödet för Q4 kommer att se ut. Q3-kassaflödet landade på -7 MSEK och det känns rimligt att de ytterligare 13 MSEK som omsattes under Q4 kommer att bidra till att kassaflödet förbättras. Det skulle inte kännas helt orimligt om omsättningsökningen skulle leda till att kassaflödet blir -5 MSEK eller bättre. Vi får se.

För övrigt så fyllde Ludwig Mattson på med ytterligare aktier för ett par dagar sedan.


Inga kommentarer: