30 maj 2023

Byggmax, Scandic Hotels, XXL: Genomgång av storinnehaven

Tyvärr har jag hamnat ganska snett med mina större innehav och det finns en hel del att lära av de misstag som jag har gjort. I stort kan man säga att jag fortfarande tror på bolagen och jag tycker att det finns stora värden. I fallet med Byggmax är det bl a butiksnätverket och varumärket. När det kommer till Scandic Hotels är det bl a antalet hotellrum, varumärket och även kundklubben (som jag är säker på heter något annat). XXL-caset handlar bl a om lager och varumärke. Det jag underskattade eller missade i dessa tre case är att de har alla tre en kostnadsbas som inte lätt kan anpassas till sämre konjunktur. Det finns case som är värre, men överlag så är jag inte nöjd med hur jag räknade. Min tanke var att man skulle kunna dra nytta av digitaliseringen på ett sätt som kanske en del underskattade och att det skulle kunna göra att varumärket blev ännu viktigare och att man även skulle kunna vara mer effektiva och på så sätt dra ner kostnaderna.

När det kommer till riktkurser så har jag följande riktkurser:

Byggmax 70 SEK

Scandic Hotels 45 SEK

XXL 10 NOK

Efter att kurserna har dalat så är riktkurserna väldigt optimistiska och det är sannolikt så att dessa inte kommer att nås alls så snabbt som jag initialt trott pga av försämrad konjunktur, dock så tycker jag att casen som sådana fortfarande står sig. XXL kanske egentligen inte borde anses stå sig och så här i efterhand så borde jag tagit förlusten i samband med att Pål Wibe lämnade. 

Den senaste tiden så har jag inte lagt jättemycket tid på att följa börsen och jag har kanske egentligen inte har så mycket att addera, men nedan finns hur som helst mina tankar inför Q2-rapporterna:

Byggmax

Jag tror att Q2-rapporten kommer att komma in hyggligt. Många har ganska lågt ställda förväntningar och jag tror att det finns möjlighet att det kommer en positiv överraskning. Om man tittar på Google Trends så verkar det som att intresset för Byggmax ökade ungefär i takt med att det blev lite varmare. Utöver att jag inte tror att marknaden har tvärdött så tror jag dessutom att man kan hålla nere kostnaderna på en hygglig nivå. De flesta butikerna har uppgraderats och det öppnas inte särskilt många nya butiker vad jag förstår. Det skall bli intressant att se var guidningen för vinsten 2023 landar efter Q2. Min gissning är att den kan komma att uppjusteras. I nuläget tror jag att en vinst på 2,50-3,00 SEK är rimlig, men det är en höftning och inte speciellt mycket arbete ligger bakom. Jag har ökat precis som Anders Moberg, styrelseordföranden.

Scandic Hotels

Scandics VD har varit ute och pratat positivt om bokningsläget inför sommaren och jag tror inte att det finns anledning att misstro honom. Den svaga svenska kronan gör Sverige intressant som turistland och många svenskar kommer sannolikt att spendera semestern i Sverige istället för utomlands på grund av växelkurserna. Utöver att turismen sannolikt inte kommer att klappa ihop så tror jag inte heller att affärsresenärerna har försvunnit. Möteskulturen är annorlunda idag, men de fysiska mötena finns fortfarande och allt affärsresande handlar inte om möten i konferensrum, vilket ibland glöms bort. Efterfrågan finns med andra ord kvar som jag ser det. När det kommer till hur man hanterar kostnader så tror jag att man lärde sig att vara effektiv under covid och jag tror att stålbadet var jobbigt, men gjorde nytta för bolaget. Vad gäller riktkurser så är det förmodligen inte helt orimligt att Scandic når 45 SEK innan året är slut (i nuläget är kursen 38-39 SEK).

XXL

Idag har XXL en katastrofvärdering. Bolaget har historiskt haft en omsättning på 8-10 miljarder NOK per år (om jag minns rätt) och det har varit år då man delat ut mer än de 2,30 NOK som är dagens börskurs (om jag återigen minns rätt). Jag kan inte få det till annat än att det är någon form av nyemission eller liknande inprisat. Det är möjligt att jag är snett ute, men det är så jag förstår situationen. Det finns de analytiker som landar i riktkurser runt dagens nivå, men det finns också de som kommer fram till att 1 NOK är rimligt. I en analys som jag såg räknade man med att man behöver ta in mer pengar under 2024 (om jag kommer ihåg rätt).

Om det nu visar sig att man behöver ta in mer pengar och ingen av ägarna vill skjuta till mer pengar så kan så klart bolaget gå i konkurs. Även om det inte är omöjligt så skulle jag inte vilja säga att det är osannolikt. Det som däremot kan hända är att småägare på ett eller annat sätt dribblas bort, men helt och hållet kommer man sannolikt inte att bli lottlös om det kommer att behövas mer pengar.

Det jag tycker är positivt i Q1-rapporten är att man har kunnat beta av lagret. Det skulle jag säga är en bra indikation på att man har kommit en bit på vägen och att saker och ting rör sig i rätt riktning. Det är fortfarande mycket som inte är på plats och det är fortfarande väldigt många tveksamheter kring bolaget, men jag kan inte låta bli att tro att det finns möjlighet att överraska från nuvarande katastrofvärdering.

Jag har sagt att jag ska titta närmre på Q1-rapporten och även försöka jämföra med en del del av de andra bolag som verkar inom liknande bransch, men hittills har jag inte frigjort tid för det. Det jag till exempel skulle vilja förstå är om de framgångar som New Wave gör med Craft på något sätt kan kopplas samman med XXL. Craft säljs inte bara av XXL, men jag tror t ex inte att Craft säljs av Stadium. Om nu Craft går som tåget och om New Wave gör väldigt mycket rätt skulle man kunna drista sig till att säga att det är ett gott tecken att New Wave säljer sina Craft-produkter i XXL:s butiker. Man ser det man vill se, eller?

Det ska erkännas att jag har fingrat en del på köpknappen den senaste tiden. Tyvärr har det fingrats och dessutom tryckts ganska många gånger på vägen ner så det är mycket möjligt att den främsta anledningen till att jag tycker att det är "billigt" till stor del beror på att jag har köpte bra mycket dyrare tidigare och att jag gärna vill se att de illröda siffrorna byts ut mot blå.

Jag tror att XXL-rapporten kommer att vara dålig, men inte så katastrofdålig som en del är rädda för. Man har sannolikt gått in i Q2 med ett hyggligt momentum och jag tror att försäljningen kommer att landa helt OK, men att marginalerna kommer att vara fortsatt pressade. I nuläget vågar jag mig inte på några siffror. Det jag däremot skulle kunna våga mig på är att jag tror att 2,20-2,20 NOK som vi har pendlat runt de senaste veckorna kan komma att bli en botten. Det återstår att se och jag har haft mycket fel tidigare när det kommer till XXL. Hög risk.   

Inga kommentarer: