24 maj 2023

Byggmax: Ökning

Idag så ökade jag i Byggmax strax under 30 SEK. Det finns en del som gillar bolaget och som tycker att det kan vara en intressant investering, tex Pekka Kentä på Placera (om jag inte fått det om bakfoten), men de allra flesta i investerarkollektivet verkar vara ganska överens om att den negativa resultatutvecklingen kommer att fortsatta nedåt påeldat av att räntehöjningarna inte fullt genomslag och allmän framtidspessimism. Det är onekligen så att man många som sitter på stora lån kommer att få ett minskat konsumtionsutrymme, och det är säkerligen så att detta både har fått och kommer att få effekt på sällanköpshandeln. Det är ganska klart. Det som är mindre klart, enligt mig, är hur mycket som redan är inprisat. Jag tycker att mycket av det som lyfts fram är inprisat. Det är ingen som räknar med att vinsten per aktie skall hamna runt 10 SEK de kommande åren och det är därför som kursen är under 30 SEK. Argumentet att pandemiåren var exceptionella och att de aldrig kommer att komma tillbaka är därför inte helt övertygande enligt mitt sätt att se när man beaktar rådande kurs.

Tyvärr tycker jag att många analyser till stor del bygger på jämförelser med egna historiska siffror och extrapolering. Det är så klart relevant att jämföra med motsvarande kvartal föregående år när siffror presenteras, men om det finns speciella omständigheter som gör båda kvartalen mer eller mindre representativa så blir jämförelsen haltande. Många gånger så handlar analyserna dessutom mer eller mindre enbart om jämförelser med tidigare kvartal och eventuellt jämförelser med peers, som kan vara mer eller mindre lika. Det verkar även vara gängse att man försöker dra ut olika former av trendlinjer för att kunna göra kvalificerade gissningar om framtiden. Om det finns en osäkerhet i de kvartalssiffror som man baserar analysen på så blir naturligtvis inte slutresultatet helt och hållet tillförlitligt. Under exceptionella omständigheter som pandemin så blir också underlaget skevt. När det var förbjudet att resa så fick hemmet en framskjuten roll och det gagnade så klart Byggmax, Bygghemma, m fl. Det finns en begränsning i hur mycket renoveringar, tillbyggnader mm som kan göras och i alla fall jag tror att den byggboomen som rådde under pandemin resulterade i en efterfrågeomfördelning. Effekten av den ser vi idag när det inte finns något större tryck i butikerna. Naturligtvis påverkas även efterfrågan av att pengar blir dyrare, men även om vi haft samma ränta som innan Ukraina-kriget så tror jag vi ändå haft en ganska svag efterfrågan. Hur mycket de olika faktorerna påverkar är naturligtvis svårt att säga.

När det kommer till räntehöjningarna och det faktum att folk har fått mindre pengar i plånboken så tror jag ibland att det görs en och annan tankevurpa. En första sak som man inte skall glömma bort är att Stockholm inte är representativt när det kommer till vad som är ett "normalt bostadslån". Det bör vara väldigt ovanligt med bostadslån över 5 MSEK i mindre städer i Sverige. Det kan säkert existera, men det är sannolikt betydligt mindre vanligt av den enkla anledningen att bostäder i mindre orter i Sverige kostar betydligt mindre än i Stockholm och andra storstadsregioner. I fallet med Byggmax så är det relevant. Byggmax har nämligen butiker över hela landet och inte bara i storstadsregioner. När det kommer till storstadsregionerna så är dessutom konkurrensen större. Bauhaus, Hornbach m fl som bygger jättelika anledningar kan nämligen inte räkna hem en etablering i en mindre ort och av den anledningen så finns man bara, i princip, i storstadsregioner. De höga räntorna påverkar med andra ord inte bostadskostnaderna på samma sätt i hela landet, och det är till Byggmax fördel. Jag tror att många som räknar på Byggmax missar denna aspekt. En del tycker säkert inte att den spelar större roll, och då må det väl vara så. I min bok så spelar det roll.

Bolåneräntorna är inte hela kostnadsökningen kanske en och annan vill lyfta fram och det är så klart sant. Det mesta har blivit dyrare och att vi har en svag krona eldar på kostnadsökningen (eftersom vi importerar en hel del varor). Att kronan är svag skulle dock kunna fungera som en möjlig fördel i sammanhanget. Ett charmigt, men ganska risigt, torp i Småland kan vara ganska intressant för en dansk som får 1,53 SEK för en dansk krona. Om det säljs så kommer det att leda till att det renoveras, vilket är positivt. Om man inte vill sälja torpet så kanske man renoverar för att hyra ut. Det är kanske att dra saker och ting för långt och effekten kanske är ganska liten, men hur det än är så är en del av de förändringar som äger rum inte odelat negativa.

Om man tittar på historiska siffror för vinst per aktier (https://borsdata.se/terminal/se/byggmax/nyckeltal) (vilket jag tycker att man kan göra om man gör det med förstånd) så blir det tydligt som jag ser det att vinster per aktie på 3-4 SEK inte är någonting som sticker ut på något sätt. Om man räknar med P/E-tal runt 10 så landar man ungefär på dagens kurser. Jag tror att vinsten per aktie kan hoppa upp ett par snäpp när stora projekt kommer tillbaka. Det är kanske inte många som just nu sitter och räknar på att bygga en pool eller göra om sin trädgård, men förr eller senare så kommer dessa projekt att komma tillbaka. Det kanske kommer att dröja, men jag tror att marknaden kommer att anpassa sig till de högre räntenivåerna. Eftersom räntenivåerna inte är unikt höga så tror jag att det är rimligt att anta att efterfrågan på stora projekt kommer att komma tillbaka och jag tror att den anpassningen som kommer att ske kommer att visa sig i att bopriserna går ner, inte att bygghandeln helt försvinner.

Det ser inte så bra ut när man tittar på de senaste åren, se nedan (från Q1-rapporten), men om man tar fram siffror som visar åren innan pandemin så blir bilden en annan.

Det man också ska komma ihåg och som jag hade tänkt skriva mer om är att man under många år nu byggt upp ett stort butiksnätverk. Med andra ord, det Byggmax som finns idag är betydligt bättre rustat än vad Byggmax anno 2018 var.

Det är inte så att jag tycker att Byggmax är det mest intressanta bolaget som finns eller att jag tror att Byggmax har den ljusaste framtiden av alla bolag på börsen, men jag tror att det finns en till viss del oförtjänt skepsis mot bolaget (vilket återspeglas i kursen) och jag tror att nedsidan är relativt begränsad. Jag kanske också skiljer mig från andra som tittar på bolaget i att jag ser det som ett reversion to mean case, medan de flesta andra verkar se Byggmax som ett bolag som har många år av riktigt svag efterfrågan framför sig.

Det skall bli intressant att se Q2-rapporten.

Inga kommentarer: