07 juli 2023

Scandic Hotels: Bolaget har gått starkt

Det är intressant att se hur ett sentiment kan ändras. I fallet med Scandic Hotels så var den allmänna uppfattningen att resandet inte skulle komma tillbaka och experter fick mer eller mindre fritt spelrum i diverse nyhetssändningar och kunde berätta om hur alla framöver skulle jobba hemifrån och ha Teams-möte. Det är bra märkligt, tycker jag, att slutsatser kan dras på i princip inget underlag alls. Pandemihanteringen tycker jag är ett annat exempel på hur experter tilläts helt spinna loss. De flesta skräckscenario av överfulla fältsjukhus mm blev aldrig verklighet och det var heller ingen som fick ställas till svars för att man basunerat ut åsikter som i princip inte hade något direkt stöd i data eller forskning. Jag tycker egentligen varken att nyhetsmedia eller experterna kan klandras. Media bjuder in experter för att händelserna skall sättas i ett sammanhang. Experterna å andra sidan tycker nog att de uttalanden som de gör inte skall ses som definitiva sanningar utan mer som åsikter eller hypoteser. Tyvärr tror jag att det inte alltid blir helt solklart och i fallet med pandemin så drogs, i mitt tycke, i en del fall för höga växlar. Jag tillhör gruppen som är väldigt glad att skolorna mer eller mindre var öppna i Sverige. Det var enligt mig så är i efterhand rätt beslut.

Att experter är ute och tycker till har stor effekt på aktiekurser. Jag tror att en väldigt bra strategi för att vara lyckosam på börsen, och även inom andra områden, är att öva upp en förmåga att se igenom tyckandet och istället fokusera på hård fakta. Till exempel, väldigt många förhoppningsbolag anses vara lovande av experter, men när man tittar på hård fakta finns oftast väldigt lite. Tyvärr är de flesta förhoppningsbolag dåliga investeringar, och för att vara på den säkra sidan så skulle man helt kunna skippa att investera i förhoppningsbolag. Jag gör själv inte det. Två förhoppningsbolag som jag har i portföljen är Camurus och Calliditas. Camurus har blivit en bra investering även om det varit några sorger på vägen. Calliditas ligger jag i nuläget back på och jag vet inte riktigt vad jag skall göra med innehavet. Sannolikt så behåller jag ytterligare ett tag.

När det kommer till Scandic Hotels så kan man inte kalla bolaget för förhoppningsbolag, men det är ett bolag med ett jobbigt förflutet. När jag pratar om det jobbiga förflutna så menar jag de lån som man var tvungen att ta för att ta sig igenom pandemin. Idag har man stora konvertibellån och om dessa utnyttjas så kommer det att ske en ordentlig utspädning. Detta gillas generellt inte av marknaden skulle jag säga och jag tror att bolaget hade värderats annorlunda om man hade haft en mer ren balansräkning. Att det är de största ägarna som dessutom är givare av konvertibellånen gör det inte bättre. Det skapar osäkerhet med aktörer som sitter på båda sidorna, dvs både som utgivare (som ägare i Scandic) och som tagare av lånen. Det är möjligt att jag har fel i detta resonemang och konvertibellånen är kanske inte alls någonting som skapar osäkerhet och som drar ner.

Kopplat till konvertibellånen finns blankningarna. Enligt mitt sätt att se så har blankningen gått upp som en följd av konvertibellånen. För att tjäna pengar och för att minska exponeringen så har konvertibellåntagare blankat aktien. Via konvertibellånen så har man möjlighet att köpa aktier (konvertera lånet till aktier), vilket gör att man gynnas av en uppgång, och via blankningarna så gynnas man när kursen går ner. I egenskap av konvertibellångivare så får man betalt av bolaget och om man lånar egna aktier så antar jag att man kan göra det mer eller mindre kostnadsfritt. Eftersom blankningsinformation påverkar aktiekurser så gör konstruktionen av konvertibellån och blankning att storägarna faktiskt kan åtminstone till viss del påverka kursen. Om blankningen minskas t ex på grund av att den aktuella kursen är ganska mycket över lösenkursen så får det effekt på kursen. Med andra ord, om kursen går upp en del så minskar anledningen till hedgning, dvs att minska exponeringsrisken, och då skulle storägarna, om vi nu antar att de har blankat, kunna lätta på sin blankning, vilket sannolikt skulle kunna skicka upp kursen. Det är möjligt att jag har fått en del om bakfoten, men i stort så tror jag att den kombination som vi ser idag av stora konvertibellån, hög blankning och storägare som sannolikt har ett finger i båda syltburkar gör att kursen hålls nere för att man ser detta som en risk. När väl detta är över så tror jag att det kan få till effekt att kursen hoppar upp.

En annan sak som Scandic Hotels påverkas av är avtalen med fastighetsägare. Under och efter pandemin så har det förhandlats med bl a Pandox. Om jag förstår saken rätt så är dessa avtalen inga enkla avtal där det finns en fast hyra utan det finns olika typer av rörliga komponenter. Det är svår att säga vem av avtalsparnterna som är vinnare på den kraftiga rekylen som vi nu ser. Jag tror att fastighetsägarna i en del fall varit ganska sluga och jag tror att t ex Pandox faktiskt kan vara lika mycket vinnare, om inte mer, än vad Scandic är på den snabba återhämtningen. Sannolikt är båda vinnare, men kanske inte exakt lika mycket. I nuläget så tycker jag att Pandox känns intressant och jag skulle inte bli jätteförvånad om det skulle visa sig att Pandox varit ganska förutseende när avtalen förhandlades om. Det återstår att se, dock så tror jag att Scandic kan dras ned något av att man inte riktigt vet hur kostnaderna kommer att öka den närmsta tiden, dvs det finns en avtalsosäkerhet kring fastigheterna.

Sammanfattningsvis, jag tycker att Scandic Hotels är en intressant aktie och jag tror att det kan komma en uppvärdering inom inte alltför lång tid om en del av de osäkerheter som omgärdar bolaget antingen helt försvinner eller bara avtar. Ett bra resultat skulle kunna få till effekt att detta påskyndas. En hel del är dock redan inprisat och det är möjligt att en stor del av uppvärderingen redan skett. Det är inte uteslutet att jag minskar om Q2-resultatet blir en fyrverkeritillställning. Om vi kommer upp och snuddar på kurser runt 48-49 SEK så kommer jag nog att lätta på innehavet. Det återstår att se.    

Inga kommentarer: