23 oktober 2021

Byggmax: Imponerande Q3-rapport

Byggmax är ett intressant bolag på många sätt. Eller förresten, låt mig omformulera mig - Byggmax är ett bolag som har hamnat i en intressant situation. Det är absolut också ett intressant bolag, men det finns mer intressanta bolag som gör mer revolutionerande saker. Att Byggmax inte lovar att göra saker och ting som bygger på att dagens teknikkunskap expanderas, att sättet som vi använder bilar i grunden ändras eller liknande tycker jag faktiskt bara är positivt. Det sänker risken. Volatilitet är ett riskmått (och ett ganska konstigt sådant, framförallt när det ibland får stå som det enda riskmåttet), men den stora risken för de allra flesta bolag ligger inte i kvantitativa mått, som kursens varians, utan den ligger i att ett beteende, en teknik, en marknad eller en kombination av dessa måste ändras för att målsättningarna skall uppfyllas. Risken med Byggmax ser jag som relativt låg. Det kommer att köpas byggmaterial i framtiden och att någonting skulle ändras helt i grunden ser jag som mindre sannolikt. De trender som finns, t ex e-handel, är sannolikt mer till Byggmax fördel än nackdel. Anledningen att det finns anledning att prata om risk när det komer till Byggmax är att det är just hur risk bedöms på aktiemarknaden som gör att Byggmax har hamnat i en intressant situation.

För Byggmax är det de finansiella målen för 2025 som spelar bolaget ett litet spratt, eller annorlunda uttryckt håller nere kursen. Bolaget har sagt att man siktar på att omsätta 10 miljarder 2025. 10 miljarder är mycket pengar och det låter så klart därför när man hör det första gången som ett högt ställt mål, men är det högt ställt? Nja, det känns inte superimponerade när bolaget idag, räknat på de senaste 12 månaderna, omsätter 7.6 miljarder. Det kommer sannolikt att krävas att man öppnar fler butiker, att man konverterar fler butiker till 3.0 o.s.v., men om man räknar baklänges så blir det inte någon enorm tillväxt under perioden 2022 till 2025. Det är så klart så att bolaget har påverkats positivt av Corona, men jag tror att man tänker lite fel när det kommer till Corona-påverkan. Det finns andra faktorer som driver marknaden. Idag är det relativt enkelt, för den som vill, att hitta information om hur man bygger eller fixar saker. Ganska många människor vill odla egen mat och det fixas och byggs till lite över allt. Att det blev mer tid till detta under pandemin är möjligt, men jag tror faktiskt att trenden funnits utan pandemin och jag tror inte att önskan att vara självförsörjande eller liknande kommer att försvinna som en effekt av vaccinationerna tror jag inte. 

Trenden att flytta ut på landet eller ha odlingslådor mm är på många sätt förknippade med att det sannolikt kommer att bli en ganska stor omsättning av bostäder kommande år. Många 40-talister bor kvar i sina småhus för att de är vid god vigör, men också för att det är ett relativt prisvärt. Det finns ingen fastighetsskatt, Rot- och Rut-avdrag mm gör att det finns ganska många bra anledningar till att bo kvar. Kommande tioårsperiod så kommer nog det att ändras helt enkelt för att det vid en punkt blir svårt att underhålla ett hus om man är riktigt gammal. För ett tag sedan så gick jag igenom statistik hos SCB och om jag inte minns fel så är det relativt många äldre som äger småhus i Sverige. Om det blir så att fler vill bo längre ut från stan och pandemins efterdyningar gör det lättare (fler kan jobba hemma någon dag i veckan) och fler äldre säljer så behöver inte Byggmax bara vara en kortsiktig vinnare på pandemin. Problemet är att de nuvarande 2025-målen tyder på att man ser pandemin som en kortsiktig boost för bolaget. Det är ovanligt och det gör att bolaget är i en ovanlig situation.

2025-målen finns nedan, kopierade från Q3-presentationen:


Jag tycker en rättvis slutsats i nuläget av ledningens kommunikation är ett det sannolikt kommer att bli sämre i takt med att pandemin klingar av för att sedan vända uppåt i maklig takt. Det är med andra ord en begränsad uppsida de kommande åren. Det är inte omöjligt så klart att målen, framförallt vinstmålet, revideras om det blir tydligt att marknaden utvecklas på ett sätt som överträffar prognoserna, men det får nog hållas för mindre sannolikt, dock inte uteslutet.

Om man skall titta på rapporten så ser nyckeltalen ut enligt följande:


Sammanfattningen som man kan dra av nyckeltalen är  enkel - jättebra! Det går verkligen bra för bolaget och sett till dagens värdering så är bolaget ganska lågt värderat. På rullande 12 månader så ligger vinsten per akie på strax under 11 SEK och det är inte utmanande när skuldsättningen är låg och kursen står i 80 SEK. Problemet är att bolaget själva inte ser att tillväxten kommer att fortsätta eller att den fina marginalen kommer att hålla i sig. Jag tror att många inte riktigt vet hur man skall förhålla sig till aktien och jag tror att många som inte köpte när pandemin var som värst för att bolaget inte skulle kunna hålla nivåerna kommande år (vilket Q3 visar att det kunde man visst) fortfarande är fast i att Byggmax trots allt är en pandemivinnare och att framtiden är oviss. Det är möjligt att det är rätt, men jag tror fortsatt på Byggmax. Jag tror att man kommer att fortsätta att utvecklas fint, ta marknadsandelar och hålla vinsten på en hög nivå.

Det ska även bli intressant att följa andra Q3-rapporter. Huscompagniet kanske kan överraska positivt. Kursen är ganska nertryckt och det pratas lite om bolaget. Jag tror att en positiv Q3 kanske kan få till effekt att kursen hoppar upp ett par snäpp. Om det blir så kommer jag nog att minska en del. Det handlar framför allt om att jag ligger väl tungt i bolaget. Andra bolag som jag också gärna sålt är Camurus och Calliditas. Bioteknik är inte för mig av den enda anledningen att jag kan det för dåligt. Jag tror att det kan komma positiva överraskningar innan året är slut så jag håller mig nära utgången, men jag springer inte ut i panik.

Ett bolag som jag är intresserad av att köpa är Ferroamp Elektronik. Det känns som ett väldigt intressant bolag och jag skulle tro att bolaget kommer att fortsätta att växa fint. Det som får mig att tveka att köpa fler aktier än vad jag redan har är att jag har väldigt dålig koll på vad det finns för alternativ och att jag är rädd för att det skulle kunna finnas en politisk risk. Det är möjligt att denna risk är överdriven och det är möjligt att det snarare t o m är en möjlighet, men jag ser en risk att det skulle kunna komma regler som på ett eller annat sätt gör saker och ting svårare för Ferroamp. En liten del av mig är också rädd för att man kanske är för små för att kunna driva igenom riktigt stora förändringar och att en del kunder väljer bort Ferroamps produkter av den anledningen. Eftersom Ferroamps produkter kommer att vara en viktig del av ett stort system så är det viktigt att man vinner marknadens förtroende. Överlag så är jag alltså positiv, men jag ser risker och jag funderar inte om jag skall vara med på resan utan hur mycket jag skall vara med på resan. Tyvärr verkar ledningens och styrelsens ägande inte vara så stort, vilket är märkligt.

Ett annat bolag som jag tittar en del på är TUI. Det är väldigt olikt Ferroamp. TUI tror jag kan stå inför en turn around. Många som hör ordet "turn around" tänker på Buffets bevingade ord om "turn arounds that never turn". Det är klokt att vara skeptisk när någon säger att någonting inte skall fortsätta så som det har gjort den senaste tiden. I de flesta fall så är det klokt att tro att saker och ting kommer att följa invanda mönster, men i fallet med TUI så tror jag att det kan bli annorlunda. Man gör en stor nyemission för att lösa en del av de lån som man tvingats ta p g a Corona. Det är oroväckande och det pressar kursen. Ägare som inte vill putta in mer pengar i bolaget har på olika sätt fått ta ställning till hur man skall göra - sälja allt direkt, teckna för att sedan sälja o.s.v. Jag tror att bolaget kommer att få in sina pengar och jag tror att nyemissionen är en vändpunkt för bolaget. Sannolikt kommer det att resas en del i jul och jag tror att bokningarna för nästa sommar kommer att vara riktigt bra. Det är möjligt att jag har fel och det är möjligt att jag återigen underskattar Corona-virusets förmåga att ställa till, men det är hur som helst vad jag tror. Efter att ha köpt lite teckningsrätter så kommer min exponering mot bolaget att vara ganska stor efter att nyemissionen är färdig och jag tror inte att jag kommer att öka ytterligare. Eventuellt kommer jag att lätta lite om det blir en hyggligt snabb resa uppåt när dammet lagt sig, men jag skall försöka att hålla i aktierna ett tag för att inte sälja bort mig för tidigt. Vi får se. Jag tycker att det ser bra ut och jag tror inte bara att det är Scandic som ser att gästerna börjar komma tillbaka.

2 kommentarer:

E-K sa...

Väldigt utförlig genomgång av Byggmax, uppskattar verkligen!

Charlie sa...

Kul att höra! Tack!