04 mars 2021

Huscompagniet: Funderar på att öka

Det vimlar inte av aktier som jag tycker är köpvärda för närvarande. Till viss del beror det på att en del av de bolag som jag har följt under lång tid har gått upp och uppsidan är därmed inte lika stor enligt mitt sätt att se på saken. Det kan så klart vara fel resonerat, men det är hur som helst så som jag resonerar.

Ett bolag som jag tycker är ganska intressant och som kanske kan överraska på uppsidan är Huscompagniet. Jag har skrivit om bolaget tidigare och jag äger en del aktier redan, men jag tror att det eventuellt skulle kunna vara en idé att öka. Det är nog ganska svårt att komma in på småhusmarknaden i Sverige för ett bolag som Huscompagniet, men kanske kan marknaden komma att utvecklas till bolagets fördel. Kommuner verkar gilla att sälja mark till Skanska, NCC, JM, PEAB och några andra större byggbolag. Jag tror att Huscompagniet på många sätt har det relativt tufft som mindre aktör. Huscompagniet är framförallt verksamma i Danmark och svenska förhållanden är på så sätt inte det som styr hur det går för bolaget, men jag antar att det är liknande problematik i andra länder. Detta är dock ingenting nytt och bolaget har nog haft relativt tufft att komma över tomter att bygga på under lång tid.

Min gissning är att saker och ting kan utvecklas i en positiv riktning för bolaget. Det finns en trend att allt fler väljer att bosätta utanför stan. Det är bra för en husbyggare som Huscompagniet, allt annat lika. Jag tror att efterfrågan på hus av den typ som Huscompagniet erbjuder, relativt exklusiva hus som är friliggande, kan komma att öka på bekostnad av t ex radhus som jag tycker att det byggts väldigt mycket de senaste tio åren. Det är på många sätt rimligt att det byggs radhus, bostadsrätter mm med tanke på att det är yteffektivt, men kanske har var sak sin tid och kanske kommer att sättet som vi väljer att bo att ändras de kommande tio åren. Det skulle inte förvåna mig om fler väljer att bo längre från stadskärnorna, ta sig till arbetet med elbil, ha solceller på taket och bo lite större så att man kan arbeta hemifrån emellanåt. Det behöver inte stämma och även om det skulle stämma så behöver det inte innebära att Huscompagniet skulle gynnas av en sådan utveckling. En sak som påverkar mig i sammanhanget är att jag själv gillar husen som Huscompagniet erbjuder och jag hade absolut kunnat tänka mig att bo i ett sådant hus. Att man själv gillar produkten är på många sätt positivt förmodligen, men det kan även göra att man inte ser helt klart.

Jag ser ganska stora risker med Huscompagniet. Det är ett relativt litet bolag trots allt och det kan mycket väl bli så att fastighetsskatt eller en allmän nedgång av huspriser slår ganska hårt mot bolaget. Det finns så klart risker med alla bolag, men att indirekt satsa på att bomarknaden kommer att vara fortsatt het känns inte självklart. Sannolikt kommer inte marknaden att klappa ihop helt och om det skulle bli en nedgång så kommer sannolikt nedgången att framförallt kompenseras av att tomtpriserna går ner. Det behöver inte vara så, men jag tycker att det känns rimligt.

Det jag gillar med bolaget är att det är relativt enkelt att förstå sig på och jag tycker att nyckeltalen ser ganska attraktiva ut. Det är också, om inte bortglömt, så inte ett bolag på allas läppar och det gillar jag. Nedsidan är sannolikt inte enorm även om det snabbt kan bli tufft om marknaden viker. 

Om det uppstår tillfällen att fylla på med fler aktier under eller runt 115 SEK så kan det bli så att jag fyller på.     

Inga kommentarer: