08 april 2024

Nibe: Ökning

Jag tycker att Nibe ser hyggligt intressant ut och jag valde idag att öka. Det är fortfarande ett relativt litet innehav i portföljen och jag tror att det kommer att fortsätta att vara det. Det ska bli intressant att se hur aktien fortsätter de kommande dagarna. Det är inte alls omöjligt att jag minskar eller lämnar helt. Jag håller på att läsa på om bolaget och jag håller även på att försöka komma fram till vad jag tror kan vara rimliga framtidsscenario och hur Nibe kan komma att påverkas i dessa olika scenario.

Det jag tror kan bli ett problem för Nibe är att det kommer att bli större prispress kommande år. I takt med att huspriserna har stigit så har investeringar, eller kanske kostnader, för värmepumpar eller andra produkter som Nibe levererar som relativt billiga. Att köpa ett modernt värmesystem för 200 kSEK kan t ex kännas som en mindre kostnad om man precis betalat 10 MSEK för villan. (Det är naturligtvis inte alla villor som kostar 10 MSEK, men jag tror att ni förstår poängen) Jag tror eventuellt att det kommer att ändras framöver i takt med att det kommer in nya aktörer på värmepumpsmarknaden för det tror jag nämligen att det kommer att komma. Rätt eller fel, men det är vad jag funderar över.

En annan aspekt som oroar mig lite grann är om Nibe ligger i framkant rent tekniskt. Om jag skulle bygga ett hus idag så skulle jag se till att det var energieffektivt. Det är sannolikt en självklarhet för de flesta och jag tror nästan att det är svårt att få bygglov för någonting annat. Hus kan däremot vara mer eller mindre energieffektiva och jag hade satsat en hel del på automation om jag fått fria händer och det inte blivit alltför komplicerat och långt utanför standardramarna. Jag hade t ex gärna haft solceller och kanske även en solvärmeanläggning som kunde värma upp vatten i en stor isolerad tank så att man skulle kunna dra nytta av dygnets temperaturvariationer. Eventuellt hade jag också byggt mitt hus så att jag hade kunnat ha olika temperaturer i olika delar av huset under de kallare månaderna. Förmodligen så hade jag byggt så att jag hade kunnat använda ett batteri i en elbil för att kunna lagra el producerad av en solcellsanläggning. Det finns många olika lösningar och jag tror att man kommer att bygga hus på ett helt annat sätt än vad vi gör idag i framtiden. Vi har kommit en bra bit på vägen sedan 70-talet (när isolering var dyrare än olja), men handen på hjärtat så tycker jag inte att dagens lågenergihus eller passivhus är tekniska under. Det finns så klart lösningar som är imponerande, men att använda mer isolering och fönster som håller kylan ute bättre i kombination med värmepumpar är bra på många sätt, dock så tror jag att det går att göra bättre. För att sammanfatta så tror jag att det är rimligt att anta att det kommer att göra framsteg på olika sätt och att vi kommer bygga annorlunda i framtiden. Frågan är om Nibe kommer att vara ledande i en sådan eventuell omställning eller om man kommer att vara en av dinosaurerna som lämnas bakom. Jag vill tro att Nibe är i framkant, men jag känner mig inte helt trygg.

En tredje aspekt som jag har funderat en del kring är ledning och styrelse. Jag känner inte till varken ledning eller styrelse i bolaget närmre, men man kan konstatera att det har gjorts ett otroligt imponerande jobb under många decennier. Nibe har kommit att bli en koloss. Det går inte att bygga ett bra och stort bolag under så lång tid utan att ha riktigt bra ledare, tror jag. Hatten av. Det som lite grann oroar mig just nu är att man kanske väntat väl länge med att ta in en ersättare till Gert-Erik. Det är väldigt svårt att sia om vad som är rätt eller fel, men det inte bara positivt när en VD får ikonstatus. Det verkar, i mina ögon, som att överenskommelsen är att Gert-Erik ska vara VD till dess att han själv vill sluta. Det kanske är rimligt om man ser till insatsen och vad han har gjort för bolaget, men eftersom han verkligen brinner för bolaget (i alla fall tror jag att så är fallet) så är det tveksamt om han själv kan ta ett sådant beslut. 

Det handlar inte bara om ålder i Gert-Eriks fall. Han är 72 år och om det varit presidentval hade hans ansetts ung och fräsch, men att han har varit VD under 36 år är ingen garanti för att han är bäst lämpad just nu och framåt. Olika tider kräver olika typer av VD:ar och jag tror kanske att framtida uppkopplande enheter och hemautomationslösningar kräver en VD med lite annan bakgrund och synsätt. Jag är inte riktigt imponerad av de senaste utspelen från bolaget om att det skulle vara politikers och Riksbankens fel, eller kanske mer korrekt räntehöjningarnas fel, att bolaget går svagt och att personal varslas. Det är kanske att spetsa till det hela lite grann, men jag är mer imponerad av de som spelar bollen där den ligger och inte fokuserar på yttre omständigheter som för närvarande är emot en. Annorlunda, världen är föränderlig och som ledare gäller det att anpassa sig till rådande situation, inte klaga på omständigheter. Jag är inte heller riktigt nöjd med hur det planerade jätteuppköpet hanterades. Det känns på många sätt väldigt fel att vara kritisk mot Gert-Erik för jag är verkligen imponerad av vad han har byggt upp, men jag känner viss tveksamhet. Om jag får gissa så vill Gert-Erik lämna med flaggan i topp och det kanske kan bli lite tufft med tanke på den senaste tidens nedgång. Många ord från någon som varken har erfarenhet eller insyn. Ta det för vad det är, mina tankar om ledningen.

Det finns med andra ord en del frågetecken kring Nibe som jag ser det och jag tror inte att det kommer att vända snabbt. Värderingen har kommit ner från nivåer som var orimligt höga som jag ser det. Även om det inte kommer att vända snabbt så tror jag att det kommer att komma en vändning när byggmarknaden tinar upp och räntan eventuellt sänks. Det känns ganska givet att uppvärmningen av hus runt om i världen kommer att göras annorlunda i framtiden och Nibe bör ha en del i den omställningen. 

Inga kommentarer: