31 mars 2024

Trender som ligger till grund för investeringar

De flesta av mina investeringar kan man koppla till någon form av trend som jag tycker mig se. Det är inte så att jag är ensam om att se dessa trender, men jag har ändå valt att satsa på dessa trender, eller annorlunda uttryckt valt bort andra trender. Att koppla investeringar till olika trender kan vara klokt tror jag för det gör att man kan se sina investeringar i ett lite större sammanhang. Om man kopplar investeringarna först till en megatrend och sen efter det tittar på bolaget specifikt så tror jag att man kan minska risken för felaktiga investeringar. Man skulle säkert kunna börja med att titta på trender som man tror på och därefter leta efter bolag. Jag gör inte så. I de flesta fall så hittar jag ett bolag, eller hör talas om ett bolag, och när jag sedan börjar titta på bolaget så ser jag att det finns en koppling till någon av de större trender som jag tror på. I en del fall så hittar jag någon trend som jag inte sett tidigare, t ex var det så med Camurus. Jag tycker att opiodkrisen framförallt i USA och hur denna ska bemötas nästan är att se som en trend, i alla fall en sub-trend inom hälsa. Jag tror att ni är med på konceptet och jag gissar att många är bekanta med detta sedan tidigare. 

Nedan finns några trender som jag ser och som jag har valt att investera i:

Transportlösningar
Jag tycker att frågan "vad är vår tids rökning?" är ganska bra. Under 40-, 50- och 60-talet, kanske även 70- och 80-talet, så såg man inga större problem med rökning. Det var en del av det sociala livet. Man kanske förstod att det inte var bra för hälsan, men det var ingenting som folk i allmänhet direkt oroade sig för. Idag när vi ser på detta med dagens perspektiv så ter sig den hållning som man hade under denna tid som märklig. Det intressanta är att vi idag gör saker, som vi tar för självklara, som man i framtiden kommer att skaka på huvudet åt. Det är inte lätt att veta vad "vår tids rökning" är, men jag tror att en möjlig kandidat är vårt bilkörande. 

Anledningen till att jag tror att vårt bilkörande kan komma att ses som märkligt i framtiden är att det för det första är relativt farligt. Om man jämför bilkörande med att t ex flyga så är risken att du råkar ut för en olycka mycket större i en bil än i ett flygplan. Det kanske är en lite märklig jämförelse eftersom det är sällan två alternativ som kan ställas mot varandra, men i brist på annat så tycker jag att jämförelsen är relevant. Det man ska komma ihåg i sammanhanget är att när det kommer till bilsäkerhet så har man varit framgångsrik med att få ner antalet dödsolyckor. Det finns många anledningar till att man lyckats bra är att man har infört en hel del säkerhetssystem; bilbälte, airbag, etc. Det är mer eller mindre standardutrustning idag i hela (i alla fall stora delar av) världen. Man ska heller inte glömma att man har minskat antalet allvarliga olyckor genom att bygga större och tyngre bilar. Det driver tyvärr upp kostnader och miljöpåverkan. De senaste åren så har man även infört olika preventiva säkerhetssystem i bilar, t ex döda vinkeln-varnare. Resultatet är att moderna bilar idag är betydligt bättre från ett säkerhetsperspektiv än vad de var för "förr i tiden", men även om de blir bättre och bättre hela tiden så är det mycket olyckor i trafiken fortfarande och även om antalet dödsolyckor kommit ner en bit så är det många som dör i trafiken och det är ännu fler som skadas i trafiken.

Jag tror att teknikutvecklingen kommer att fortgå och jag tror inte att den kommer att avta, snarare tvärtom. Det kommer in nya aktörer i samband med skiftet från fossilbilar till elbilar och när det kommer in nya aktörer så slås en del gamla sanningar sönder. Jag tror att en sådan sanning är alla olika paket och tillval som tidigare fanns rationaliseras bort och att det bara finns ett fåtal val som kan göras. Tesla har varit drivande i detta skulle jag säga. En effekt av att det blir färre tillval är att mycket ny teknik finns med i standardutförandena, tror jag. Det är möjligt att jag är fel ute, men jag tror att vi är väldigt nära att adaptiv farthållare, backkamera, "lane assistace", mm mer eller mindre anses vara standardfunktioner idag, i en ny bil. Jag kan ha fel, men det är vad jag tror i alla fall. 

Bolag som jag tror kommer att vara drivande när det kommer till nya funktioner i morgondagens bilar är t ex SmartEye, Tobii och Acconeer. SmartEye och Tobii är båda exponerade mot s k Driver Monitoring System (DMS). Inom några år kommer alla nya bilar som säljs i Europa att behöva denna typ av utrustning. I korthet så handlar det om att det skall finnas en liten kamera i bilen som tittar på föraren så att han eller hon håller ögonen på vägen och inte är distraherad av annat (något förenklat). Det tror jag är väldigt bra och jag tror att det kommer att minska antalet olyckor, vilket är bra på många sätt.

Om man vill vara skeptisk, och det tycker jag att man skall vara om man får tillfälle, så skulle man kunna säga att det kommer att finnas en uppsjö av bolag som kommer att leverera denna typ av utrustning och att det inte alls är säkert att SmartEye och Tobii får någon större del av kakan. Det är sant och jag tycker egentligen att det ibland är lite väl optimistiskt i vissa forum, men, detta till trots, så tycker jag att det ser tillräckligt intressant ut för att jag skall vara med på ett hörn. Man skulle även kunna fundera om dessa tankar sprider sig till andra områden när de väl får fäste i bilbranschen.

När det kommer till kameror och sensorer och självkörande bilar så finns det alltid en oro. Det är bra att ta frågor om säkerhet på allvar när det kommer till t ex självkörande bilar eller videoövervakning, men jag tycker ofta att diskussionen blir ensidig. Det är sant att någon skulle kunna hacka sig in i din bil och se när du sjunger falskt till en låt som var populär för femton år sedan, men det är inte så intressant för de allra flesta. Det kommer att finnas fall när regeringsmedlemmar, presidenter mm ska åka bil och då blir situationen annorlunda, men den är redan annorlunda idag. Många bilar är specialgjorda för dignitärer och specialanpassningen tror jag redan idag tar med avlyssningsrisk. Det är ett specialfall och det är hanterbart. Anledningen till att man vill ha koll på förare är att många människor dör varje år för att förare inte har ögonen på vägen. Det är djupt sorgligt och det är vad som är i andra vågskålen. Det finns goda anledningar till att man inför DMS. För att prata lite mer om skevheten i debatten så är det klassiska exemplet som tas upp hur en dator ska välja i framtida situationer när en barnvagn plötsligt kommer fram på vägen. Ska barnet köras på eller en grupp pensionärer? Exemplet är något annorlunda, men minnet sviker och jag tror att ni förstår. Det kan vara intressant att prata om ett exempel som detta och det blir bra artiklar och poddavsnitt, men det man glömmer bort är att en maskin kommer sannolikt väldigt mycket mer sällan att hamna i denna typ av situation och därför, om man ska se på helheten, så blir frågan egentligen bara en delfråga. Den stora frågan är kanske om det är rimligt att det är så enkelt som idag för en människa att sätta sig i en bil fast han eller hon är alkoholpåverkad, drogpåverkad, vansinningt trött eller på annat sätt oförmögen att köra bil. (Det var en utsvävning)

Åter till aktier, när det kommer till Acconeer så gör bolaget radar-sensorer. Även om dessa sensorer kan användas till lite allt möjligt för att upptäcka lite vad som helst så tror jag att man kommer att kunna sälja en del sensorer till bilbranschen. Det känns relativt tacksamt att inkludera en relativt billig sensor som är relativt strömsnål (allt är relativt). Det är möjligt att jag är lite fel ute när det kommer till Acconeer och det är verkligen en chansning från min sida. Det är inget stort innehav för mig och jag tycker att det är svårt att säga hur det kommer att utveckla sig. Det är möjligt att jag kommer att öka om jag tycker att det ser intressant ut, men det är på samma sätt möjligt att jag helt lämnar om jag tycker att det kommer signaler som gör mig tveksam.  

Handel
När det kommer till handel så har jag de senaste åren tänkt väldigt mycket på detta de senaste åren. Man kan sammanfatta mina idéer med att jag varit väldigt fel ute och att det varit kostsamt. Byggmax gick t ex jättestarkt under pandemin och jag gjorde missbedömningen att fallet inte skulle bli fullt så stort som alla sa att det skulle bli. Det låter självfallet som en dålig bortförklaring, men jag tror att Byggmax blivit minst lika påverkat av Ukraina-kriget, med efterföljande inflationsskjuts och räntechock, som av att pandemin tog slut. Det är nog så dessutom att svenskar generellt har blivit mindre intresserade av större byggprojekt. Ett tecken på det är att "Äntligen hemma", "Arga snickaren" och andra liknande hemmafixarprogram inte längre efterfrågas, tror jag. Det finns alltså i alla fall tre anledningar till att Byggmax haft det tufft; efterfrågebaksmälla från pandemin, räntechock och generellt minskat intresse för hemmafix (vilket kanske är effekt av den första anledningen eller så är det en anledning på egna ben). Byggmax är mitt största innehav och jag tror att det kommer att sätta fin fart under året. Det finns ett uppdämt behov tror jag, låga jämförelsetal (vet jag) och dessutom så vet man att det finns potential att tjäna drygt 10 SEK per aktie när alla stjärnor står rätt. 

En trend när det kommer till handel tror jag är omnikanal, dvs fysiska butiker och ehandel i kombination. Byggmax är ett bra exempel på omnikanal tycker jag. Till skillnad från rena ehandel-bolag så har Byggmax butiker som lämpar sig väl för virkesföräljning, men även jordförsäljning. Jag tror att det finns mer att hämta inom detta för Byggmax. Det återstår så klart att se, men jag tror att man kan göra mer, t ex tror jag att man skulle kunna vara duktigare på att ha vissa produkter på plats i butikerna för visning, men att man måste beställa dem. När det kommer till verktyg vill jag gärna känna innan jag köper, till exempel. 

Värt att nämna i sammanhanget är att man får lite olika bild av Byggmax om man tittar på bolaget från ett storstadsperspektiv eller om man ser det från ett småstadsperspektiv. Ibland hör man t ex att det är bättre att handla på Bauhaus än på Byggmax. Ett sådant resonemang bygger så klart på att det finns en Bauhaus-butik i närheten och det är inte alltid fallet, framförallt gäller det inte alltid om man bor i en mindre ort. De flesta i Sverige bor dock i ett storstadsområde och det gör att det kanske inte är så relevant trots allt, men då är det två saker som man ska tänka på. Många som bor utanför storstadsområdena har sannolikt större behov av Byggmax produkter, som t ex virke, än de som bor i storstadsområden. Ytterligare en sak att tänka på i sammanhanget är att husen inte är fördelade på samma sätt som människor. Sommarställen renoveras t ex även om ägaren inte är skriven på adressen. 

En annan trend som jag tycker mig se inom handel är att allt fler vill sälja direkt till slutkund, t ex Nike. Jag tror att det finns mycket att vinna på en sådan strategi och det får så klart konsekvenser på olika sätt om fler väljer att kapa bort återförsäljarled och kanske även distributörsled. När det kommer till XXL så trodde jag att det skulle kunna finnas en plats för bolaget. Min tanke är, eller var, att butikerna skulle kunna vara en tillgång och att man skulle kunna använda dessa butiker på ett smart sätt så att man kan se väldigt många olika produkter på samma gång, och att man skulle kunna samarbeta på ett bra sätt med ett bolag som t ex Nike så att XXL skulle kunna hjälpa till att balansera lagret på ett bra sätt. Det har inte riktigt blivit så tyvärr. Butikerna används inte på ett förnuftigt sätt som jag ser det och det verkar som att Freddy Sobin (ny VD) mer har fokus på e-handel än på butikerna. Det är kanske inte rätt och det är ingenting som har kommunicerats eller sagts, men det är min känsla i alla fall. Om man inte använder butikerna på ett vettigt sätt så blir de stora butikerna bara en belastning och eftersom det är stora butiker så blir det en stor belastning. 

XXL är verkligen ett bolag som går igenom en tuff och speciell period. Fraser Group har nyligen köpt Odin Fonders andel (runt 10% om jag minns rätt) och ännu mer nyligen så sålde Stormberg sina aktier (jag tror att det var 2.5%). Om jag är rättinformerad så vet man inte vem köparen är, men jag tror att Fraser Group inte är en helt verklighetsfrånvänd gissning. Storägaren Altor sitter fortfarande i förarsätet med en majoritet. Ferd (som är välkända i Norge och som bl a äger aktier i Elopak, tror jag) äger runt 10% och man var med i senaste nyemissionen. Det ska bli spännande att se hur det hela kommer att sluta för det funkar inte för tillfället och att Fraser har en plan känns ganska tydligt. Jag halverade mitt innehav under december och det i kombination med att hackat under många år så är innehavet inte så stort längre. Jag tror att Q1 kommer att bli dålig, det har man redan aviserat, men jag tror att vi är nära en vändning. Det återstår att se om jag har rätt.  

Två bolag som går bra och som gillas av marknaden är New Wave och RVRC Holding. Båda två är små innehav i portföljen och jag känner mig inte jättesugen på att fylla på till nuvarande kurser. Det är kanske dumt, men jag tycker att det finns mycket förväntningar inprisat trots allt.  

Ett innehav som jag tror desto mer på är Pricer. Jag har skrivit en hel del om bolaget och jag tycker att det ser fortsatt intressant ut. Det är inte så intressant att jag kommer att gå in riktigt galet tungt. Jag ser nämligen risker och jag skulle gärna se att man kan leverera riktigt fina siffror innan jag fullt ut vågar lita på att man kan nå sina finansiella mål. Sanningen att säga så hag jag också blivit ganska bränd av att ligga riktigt tungt i något bolag. Min trio med Scandic Hotels, Byggmax och XXL som jag haft under ganska lång tid har kostat på en del och det kan bli ganska fel om man ligger för tungt.

När det kommer till e-handel så har jag ett bet, Redcare Pharma (tidigare Shop Apotheke). Det är ett tyskt bolag som säljer läkemedel och apoteksprodukter på nätet. Tyvärr tycker jag att det är ganska svårt att följa bolaget och jag har ganska dålig koll. Det är inte omöjligt att jag säljer faktiskt.

Jag tycker att detaljhandel är ganska intressant och jag tycker att det är förhållandevis tacksamt att investera i bolaget inom sektorn. Det är konjunkturkänsligt och det avskräcker en del, men jag tycker att man kan vända det till en fördel. 

Upplevelseindustri
När det kommer till upplevelseindustri så tycker jag att det är ett intressant segment. Jag tycker att många av de "sanningar" som levererades kring resande under pandemin verkligen har lärt mig att människor gillar att resa. Många väljer upplevelser framför resor och jag tror att det kommer att fortsätta. 

I min portfölj så finns det två bolag med hotellexponering, Scandic Hotels och Pandox. Scandic Hotels driver hotell och Pandox äger hotellfastigheter. Eller det är förresten inte helt sant. Pandox äger i första hotellfastigheter, men man driver faktiskt en del hotell i egen regi. Jag är inte superpåläst, men jag tycker att det är ett intressant koncept och jag gillar att man inte är tvingad till varje pris att ha en operatör. Man bör ha ett övertag i förhandlingar som jag ser det. Pandox är framförallt ett fastighetsbolag så när räntesänkningarna kickar in så kan det bli riktigt bra, förhoppningsvis. 

Starka varumärken
Jag har en kategori som heter "Starka varumärken" för att jag tror verkligen att det kan vara en bra väg in till en bra investering. New Wave har jag med under retail-delen (eller Handel). Det är varumärkena "Craft" och "Tenson" som jag tror kan göra skillnad. New Wave har fördelen att man är tillräckligt stor för att kunna trycka ut nya varumärken brett och man kan gå in i olika samarbeten, tex sponsringsavtal, så att det kan bli riktigt bra. Eftersom man har en verksamhet som riktar in sig på företagsgåvor så kan man pusha ut sina varumärken på ett bra sätt. Jag vet inget annat bolag som har den kombinationen och jag gillar den. Tyvärr tycker jag att det är lite dyrt nu efter uppgången så jag får hålla kvar vid en liten skvätt New Wave.

RVRC Holding, med varumärket Revolution Race, gillar jag ganska mycket och jag skulle absolut kunna tänka mig att fylla på om Altor eller grundarna väljer att sälja. Vi får se hur det blir med det och det kan eventuellt komma en och annan besvikelse som kan skicka ner kursen ett par snäpp. Jag gillar verkligen Paul Fischbein som är VD. 

Ett annat bolag som jag tycker sitt på ett superstarkt varumärke är Thule. Jag tror att varumärket är kanske lite starkare i världen än vad vi faktiskt förstår i Sverige. Det kanske är rent önsketänkande från min sida, men jag tror att det kan vara så. När det väl blir bättre tider så tror jag att det kommer att komma en efterfrågan på nytt. Det man också ska komma ihåg är att många av Thules produkter kan användas till att göra en liten bil till en förvisso lika liten fast med mer packningsutrymme. En annan sak som jag gillar med Thule är att man är ganska innovativ. Det kanske inte är innovationer som når förstasidorna, men man är ledande inom många områden skulle jag vilja säga. Det jag också gillar är att man håller kvalitet högt. 

Ett annat bolag som sitter med ett starkt varumärke är Husqvarna. Bolaget har haft det kämpigt under pandemin och det har varit ett tufft på olika sätt. Jag jobbar efter hypotesen att det är ett välskött företag i grunden med bra ägare och att man har bra trender i ryggen - automation, elektrifiering och bevattningssystem. När det kommer till automation så kanske Husqvarna är mest känt för sina robotgräsklippare. Min gissning är att vi bara har sett början av robotgräsklippare och jag tror att allt mer av trädgårdsskötsel kommer att automatiseras, där kommer bl a bevattningssystem in i bilden. Jag äger redan en del aktier i bolaget och jag tycker att det finns en del frågetecken, bl a att Bosch köpt 10% av aktierna, så jag tror att jag kommer att låta bli, men det är verkligen ett bolag som jag gillar.
 
Starka varumärken kanske framstår som en knepig kategori och att ha bolag som hamnar i mer än en kategori kanske stör en del personer som gillar ordning och reda, men jag tycker att det är rimligt. Starka varumärken är svåra att fånga rättvist i en balansräkning och det tar tid att bygga varumärken. Det är möjligt att jag lurar mig själv och att jag låter mina egna preferenser få alldeles för stor betydelse, men jag är beredd att ta risken.

Energismarta byggnader
När det kommer till energismarta byggnader så tror jag att det kommer att ske förändringar under kommande år. Många fick uppleva vad det kan kosta om elpriset går upp de senaste åren. Tyvärr har jag känslan av att många ser det som ett specialfall och att det inte går att dra för stora slutsatser av det hela. De som inte ser det som ett specialfall verkar ha köpt solceller. Det kan säkert vara klokt på många sätt, men jag tror att en viktig komponent i det hela är att man har ett hus som är välisolerat. Det verkar vara mindre viktigt för många. Hus annonseras efter kvadratmeterpris. Om det är välisolerat eller inte, vad det är för uppvärmningssystem, mm, verkar vara av sekundär betydelse. Det är inte lite märkligt kan jag tycka, men det är så marknaden ser på det.

Även om man kan bli lite nedslagen när man ser att energieffektiva hus säljs till samma kvadratmeterpris som hus som inte är speciellt energieffektiva så måste det inte vara så för alltid. Det kan bli så att energieffektivitet prioriteras högre. Jag är själv väldigt förtjust i stenhus (energitrögheten gör att solvärmen på dagen kan lagras till nattetid, och på samma sätt kan man jämna ut mellan årstider). Huscompagniet säljer stenhus och jag har dem i portföljen sedan innan pandemin. Det är ett danskt bolag och det var EQT som satte bolaget på börsen. Det har hittills varit en riktigt, riktigt dålig investering för mig och jag tror nog att jag inte kommer att kunna sälja med vinst, men sett till dagens kurs så känns det ganska intressant. Jag tror även att det kan bli lättare att få tag i tomter framöver. Idag tar det alldeles för lång tid och det trycker upp huspriser på ett sätt som är väldigt olyckligt.

Förutom Huscompagniet så har jag även Skanska i portföljen. Skanska är ett byggbolag och även ett bolag som sitter på en del fastigheter. Överlag så tycker jag att Skanska verkar vara välskött och jag tror att kommersiella fastigheter, infrastrukturprojekt, mm känns förhållandevis stabilt. Skanska har legat i min portfölj kanske i tio år eller mer och jag lägger faktiskt inte så mycket tid på att följa bolaget. (Det borde jag egentligen göra när jag tänker på det)

Jag äger även en del Ferroamp. Bolaget utvecklar och säljer produkter kopplat till solceller. Det har varit en resa nedåt och jag borde varit snabbare med att dra i nödstoppen. Den senaste tiden så har det kommit en del intressanta nyheter om samarbeten och det kanske kan leda till någonting positivt. Det är möjligt att jag säljer mina aktier inom inte alltför lång tid.
 
Det finns säkert en del att göra inom detta område. Tyvärr har jag landat ganska fel med mina investeringar inom området.

Digitalisering
En kategori som jag har med är digitalisering. Många affärsmodeller tror jag kommer att ställas på ända under de kommande åren. Securitas kan vara ett sådan case när teknik gör att man kan trygga säkerhet på ett mer effektivt sätt. Nu har jag inte Securitas i portföljen (men kanske inom kort), men jag tycker att bolaget illustrerar konceptet på ett bra sätt. Firefly är dock i portföljen och jag tror att brandsäkerheten kommer att bli bättre och jag tror att Fireflys lösningar kommer att efterfrågas under många år framöver. Vi är nog inte långt ifrån att förstäkringsbolag snart kommer att kräva att det finns vissa former av uppkopplade enheter för att kunna t ex undvika brand. När det väl kommer på bred front så tror jag att det kommer att öka försäljningen ytterligare.

Jag tycker även att Pricer, Husqvarna, Tobii och SmartEye förtjänar en plats i denna kategori även om de redan finns i någon av tidigare nämnda kategorier. Tagmaster är ett annat bolag som fyller en funktion och som jag tror kan vara en vinnare under kommande år. Likaså Tobii Dynavox tycker jag förtjänar en plats här i denna kategori.
   
Maven Wireless utvecklar och säljer system för att förbättra datakommunikation inomhus. Jag ser det som att man har en självskriven plats. Bolaget är väldigt intressant tycker jag. Tyvärr tycker jag att det är lite svårt att förstå exakt vad man gör så jag är lite avvaktande och jag vågar inte köpa för mycket, men det ser intressant ut.

Naturtillgångar
Jag har tre skogsbolag i portföljen SCA, Holmen och Stora Enso. Det är inte mycket tid som läggs på dessa innehav ska jag vara ärlig att säga. De ligger ganska stilla och jag tror att det över tid kommer att bli bra. Viceroy var ute och härjade lite om SCA:s redovisning, men jag tyckte att det verkade vara ganska tunt. Att skog kan värderas på olika sätt är inget nytt och jag känner mig rätt trygg trots allt.

Hälsa
Det finns två bolag i portföljen som kan relateras till hälsa: Calliditas och Camurus. Calliditas kan jag riktigt dåligt tyvärr och jag följer mer eller mindre vad andra säger om bolaget. Det är naturligtvis oftast inte så klokt, men så är det i alla fall. Linc äger en del Calliditas och det gillar jag. Det är inte omöjligt att jag säljer, men i nuläget så ligger jag kvar. Camurus har jag haft länge och jag tror att Buvidal kommer att bli någonting riktigt stort. Det nya godkännandet som hamnat lite i skymundan tror jag också kan bli riktigt bra. Det återstår att se och det är möjligt att jag är blind för risker som andra som kan läkemedelsindustrin bättre kan se, men just Camurus gillar jag mycket. Tidigare hade jag även Careium i portföljen, men jag sålde bort mig lite där, tyvärr. 

Övriga innehav
Det finns två innehav som jag inte riktigt passar i någon av kategorierna ovan: SEB och Trelleborg. Jag gillar båda bolagen och de utgör en bra grund. Trelleborg har gjort en intressant resa de senaste åren och jag kanske, kanske skulle kunna sälja idag med motiveringen att jag inte riktigt vet vad som skulle kunna lyfta bolaget ytterligare, men det ligger inte nära till hands idag.

Det blev ett långt inlägg och jag borde nog delat upp det i delar istället, men nu blev det så här. 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej
Jag vill gärna komplettera med en annan mega trend: Elektrifieringen av hela samhället och övergång till Grön energi.
Elnäten och de stora kraftledningar är överhuvudtaget inte anpassade till det stora behov av ström som framtiden kräver.
Det är planerat gigantiska vindkraftsparker i flera hav men diskuterar hur strömmen skal komma in till land. Heller inte hur man ska förbinda länders elnät med varandra.
Prysmian är en Italiensk jätte som har ca 2/3 av marknaden och är dominerande.
Det är ett tråkigt företag i en tråkig bransch på en tråkig börs som handlas till pe 18 på innevarande år.

Charlie sa...

Tack, det är absolut en bra trend att hålla koll på. Jag ska kolla in bolaget. Tyvärr måste jag erkänna att jag tycker att det är lite svårt att hålla koll på en del utländska bolag. Det är ofta lite annorlunda rapportering, vilket gör det svårare, och så är det även svårare att hålla sig uppdaterad i nyhetsflödet, men om det är en riktig pärla så kan det så klart vara värt det.