05 september 2023

XXL: Pågående nyemissionen

Tidigare ikväll kom preliminära resultat för den pågående nyemissionen. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att tyda informationen helt, men det har varit en överteckning, vilket borde vara positivt. Å andra sidan var den fullt garanterad av Altor så om man tar det i beaktande så kanske det inte är särskilt bra. Jag antar att det kommer att bringas klarhet de närmsta dagarna. 

Det är på ett sätt bra att aktien i princip är bortglömd och att det nästan inte skrivs någonting alls om aktien och bolaget (eftersom mindre publicitet ger - allt annat lika - färre intresserade köpare), men det är också dåligt på så sätt att det blir inte särskilt genomlyst. Jag gillar tanken med neglected firm-konceptet, men just nu hade jag gärna sett lite mer skriverier kring bolaget.

Jag har länge trott att det nu efter nyemissionen skulle vara ett bra och naturligt tillfälle för Freddy Sobin och Håkan Lundstedt att köpa aktier. Altor kommer att sitta på mycket aktier och det skulle kunna vara i deras intresse att sälja till både ledning och styrelse för att få lite skinn i spelet. Det skulle naturligtvis även vara möjligt för Freddy och Håkan att köpa aktier direkt via marknaden. 

Det skulle vara väldigt välkommet med lite positiva nyheter som insider-köp, tyvärr är jag dock rädd att jag hoppas förgäves. Det återstår så klart att se och det skulle vara lite oroväckande om ingen av dem skulle välja att köpa aktier. Det är möjligt att det skiljer sig från person till person, men för egen del så tycker jag det verkar märkligt att presentera planer och mål utan att ha någon direkt ekonomisk egen risk. Det är så klart upp till var och en att bestämma hur man vill ha det.

De kommande dagarna ska bli intressanta och det ska bli mycket intressant att se hur Q3 faller ut. Det kommer sannolikt inte att vara en bra rapport, men det räcker med indikationer som jag ser det. Lagret minskar och det är ett gott tecken. Man har fått viss arbetsro när det kommer till den finansiella ställningen, även om den fortfarande inte är bra. När det kommer till nedstängningen i Österrike så hoppas och tror jag att man har tagit mycket av kostnaderna vid det här laget. Det är väldigt svårt att sia om hur kvartalet kommer att bli, men jag är faktiskt hoppfull att de riktigt lågt ställda förväntningarna kan infrias eller överträffas. Jag är dock tveksam och det har varit för många besvikelser.

Hög risk! Gör din egen analys!

Länk:

https://www.xxlasa.com/investor/download-center/announcements/announcement/?release_id=5373EEAC96067E33


Inga kommentarer: