18 januari 2023

XXL: Ganska ordentlig påfyllning

Idag så passade jag på att fylla på ganska ordentligt i XXL. Köpet landade strax under emissionskursen på 3.70 NOK. Jag har funderat både ett och två varv och jag ska inte säga att det var ett enkelt beslut, men efter en del velande så kom jag fram till att jag tyckte att det var värt risken. Det jag inte gillar med aktien XXL är att det känns som att det händer saker som man har inte har full insikt i eller, om man så vill, full förståelse för.

För att nämna några funderingar, när jag läser protokollet från extrastämman som hölls igår så verkar det som att de större ägarna har tecknat och det är så klart positivt, men jag vet inte riktigt hur man skall tolka att de större ägarna vill bli större. Finns det en plan att köpa ut bolaget? Sannolikt inte, men det kan inte uteslutas. Altor kommer att stärkas sitt grepp om bolaget och det skall bli intressant att se en ny ägarlista. Förhoppningsvis visar man en sådan lista i samband med Q1-rapporten. Sannolikt har det förts en del diskussioner innan den riktade nyemissionen annonserades och man skulle så klart bra gärna vilja veta vad som har sagts, men det kommer så klart inte att ske.

En annan sak som får mig att bli lite fundersam är vad som egentligen gäller kring den mindre emissionen som de ägare som inte var med på den riktade får vara med på. Den är betydligt mindre, men inte oviktig. Om jag förstått saken rätt så är det villkorat att kursen skall vara över 3,70 NOK för att den skall bli aktuellt. Man skulle kunna fundera kring om det finns intresse hos de stora ägarna att hålla nere kursen så att denna emission inte blir aktuell så att utspädningen minskar. Det kanske att dra det för långt, men det finns kanske en och annan större ägare som inte ser det som enbart negativt om kursen de kommande månaderna håller sig under 3,70 NOK just eftersom det skulle innebära att emissionen inte äger rum. I något sammanhang så läste jag att det skulle kunna vara intressant för Altor att ganska många är med i emissionen eftersom det skulle kunna innebära att Altor inte blir så stor ägare att budplikt triggas. Jag tror inte att det är något problem eftersom Ferd och andra större ägare verkar ha valt att vara med på emissionen. Min gissning är att emissionen äger rum.

Det är helt säkert, som jag skrev ovan, så att det har varit en del diskussioner inför och under dessa beslut i ägarleden. Det skulle förvåna mig mycket om man inte har diskuterat hur man ser på bolaget och hur man kan hjälpa varandra för att begränsa skadorna som investeringarna i XXL åsamkat. Det kan inte vara många ägare som är nöjd med investeringarna i XXL.

Överlag så finns det mycket frågetecken kring XXL. En effekt av att det är mycket som händer är att det blir väldigt tyst. Det är svårt att säga så mycket innan röken lägger sig och jag tror att många analytiker gärna vill avvakta lite till innan man går ut och ger nya riktkurser eller på annat sätt kommenterar kapitaltillskottet. Jag tror inte att de analytiker som följer bolaget har ändrat sin uppfattning i stort efter trading-uppdatering för Q4-resultatet och den riktade nyemissionen. Om jag skulle ge mig på en gissning så tror jag inte att Q4-uppdateringen ses som en total genomklappning utan snarare som mer eller mindre i linje med de ganska lågt ställda förväntningarna. Eftersom marginalerna verkar vara ganska låga så skulle man kunna tro att man har minskat ganska rejält på lagret och det skulle kunna ha påverkat kassaflödet positivt. Indikationerna på att lagret betats av skulle kunna ses som positivt, eventuellt. Det stora kanske ändå är att den finansiella ställningen är stärkt efter den riktade emissionen. Dessutom finns det sannolikt inte så många som i nuläget vill läsa om XXL.

Att Altor väljer att öka sin exponering mot XXL och att man väljer att öka sin ägarandel är också lite intressant tycker jag. När jag har gått och funderat så har jag tänkt lite grann om det skulle kunna finnas någon koppling till andra bolag med koppling till Altor. Ett bolag där det skulle kunna finnas en koppling är Revolution Race. Jag gissar att det kommer att satsas på olika former av samarbeten för att locka kunder till butikerna. Det skulle t ex vara intressant om Thule skulle kunna ha någon form av butik-i-butik-lösning hos XXL så att presumtiva Thule-kunder skulle kunna styras till XXL-butiker för att kunna se hela sortimentet. Jag tror även att det finns utrymme för fler samarbeten på cykelsidan, t ex tycker jag att det skulle vara väldigt intressant om man skulle kunna se och köpa Canyon-cyklar hos XXL. Det är nog tyvärr inte speciellt troligt, men det skulle vara en trevlig överraskning om det blev så. Om det blir som jag tror att man kommer att ha en del samarbeten för att locka kunder till butikerna (och samtidigt låta företag som t ex Thule, Canyon m fl använda XXLs butiker som show room) så tror jag att detta kommer att kombineras med bra egna varumärken. Idag har man White inom cyklar och Neomondo inom kläder. Det finns säkert fler som jag har missat, men de två känner jag i alla fall till. Min gissning är att man kommer att fortsätta att satsa på egna varumärken för att på så sätt kunna fylla i de luckor som man anser finns. Decathlon är ett bra exempel på ett bolag som jag tycker har lyckats riktigt bra med egna varumärken (man har om jag förstått saken rätt nästan bara egna varumärken). Revolution Race skulle kunna passa i samma kategori som Thule, Canyon m fl. Att sälja Revolution Race-produkter i XXL-butiker skulle sannolikt vara bra för XXL på många sätt. Revolution Race har förvisso som idé att inte gå via återförsäljare och jag tror att den idén ligger ganska fast, men osvuret är bäst. Om försäljningstillväxten viker för Revolution Race så kanske man mer eller mindre blir tvingad att prova nya vägar av sina ägare, som bl a är Altor (som äger 31% enligt Avanzas sida). Allt detta är så klart bara spekulationer och sannolikt kommer ingenting av detta att hända eftersom detta bara är en bråkdel av de möjligheter som står till buds. Det mest sannolika är att man gnetar på ungefär på samma sätt som innan, men att man får lite bättre kontroll både på lager och verksamheten i stort samt att man även vässar sitt erbjudande utan att helt gå utanför ramarna. Att Freddy Sobin kommer in som VD tycker jag talar för att man vill ha förändring och att man har ambitioner.

Vad gäller riktkurs så jobbar jag just nu efter 8 NOK och att denna nivå kan nås under 2023. Det tror jag att jag har skrivit tidigare. Innan jobbade jag efter en riktkurs på 10 NOK, men efter den riktade så valde jag att dra ner, bland annat eftersom antalet aktier ökar (dock tillförs det även kapital). Enligt mitt sätt att se finns det hyggliga chanser att köp under 3,70 NOK kan bli en bra affär. Efter det senaste köpet så ligger jag ännu tyngre i XXL (det är mitt tredje största innehav, följt av Byggmax och Scandic Hotels) och det är inte omöjligt att jag fegar ur och minskar något för att inte ligga för exponerad mot denna norska retail-besvikelse. Det ska bli intressant att följa. Hög risk och ingenting som jag egentligen rekommenderar. 

Vad gäller andra funderingar, om det uppstår tillfälle så kanske jag kommer att öka i Careium. Det är den affär som ligger närmst till hands för min del.   

Inga kommentarer: