12 december 2018

Trelleborg, Byggmax: Minskning och eventuell kommande ökning

Idag så släppte jag de Trelleborg-aktier som jag nyligen köpte. Det blev en pyttevinst. Anledningen till att jag sålde var att jag inte riktigt känner mig bekväm med mitt köp och att jag tror att det kan bli fortsatt oroligt. Det är möjligt att det var för fegt och att jag skulle vågat ligga kvar, men nu valde jag att hoppa av i alla fall.

Ytterligare en anledning till att jag sålde var att jag faktiskt funderar på att putta in ytterligare pengar i Byggmax. Det har kommunicerats ut att man skall öppna ytterligare butiker under 2019 och vad jag kan se så kommer Q4 sannolikt inte att vara svagare än Q4 2017, vilket eventuellt skulle kunna vara en trigger. Man kan tolka offensiva satsningar på olika sätt. Ibland kan det vara ett desperat försök att komma till rätta med en omöjlig situation. Det kan också vara ett tecken på att man anser sig vara på god väg att lägga de gamla problemen bakom sig. Att man vädrar morgonluft helt enkelt. Jag tror på det senare i Byggmax fall.

Byggmax verkar vara en bortglömd aktie också. Det skrivs inte så mycket om aktien och tiden då Hernhag och andra börsprofiler lyfte bolaget är förbi (åtminstone för denna gång), som jag ser det. I mångas ögon så är Byggmax en misslyckad aktie som sänkts av ett misslyckat förvärv av Skånska Byggvaror. Det är förvisso sant, men att cementera det som en sanning är kanske inte rätt. Det kommer kanske inte för all framtid att vara en korrekt bedömning. Det finns säkert även de som väntar på att aktien ska vända uppåt innan de hoppar på (vilket så här med facit i hand hade varit smartare än det tillvägagångssätt jag valt). Det finns kanske även en del fondbolag och institutioner som känner sig tvingade att minska sin exponering eller dra ner för att täcka för utflöde. Den senaste tidens nedgång känns inte helt motiverad. Är jag drabbad av confirmation bias? Eventuellt.

Jag kommer kanske att vänta lite med att köpa. Helst skulle jag vilja köpa för under 30 SEK, men det kanske är att hoppas på för mycket. Vi får se var det landar. Det är inte alls säkert att jag köper på mig mer.

Det kanske finns en och annan som tycker att jag inte följer uppsatta gyllene regler och att jag inte risksprider som man borde. Det är möjligt. Risken ökar när man är tungt viktad mot ett bolag, men risk är mer än antal aktier i portföljen. Byggmax verksamhet är ganska enkel att analysera (i alla fall jämfört med Camurus) och jag tycker att det skall vägas in när man bedömer risk. Risk och avkastning hänger också ofta ihop (dock inte alltid) och jag tror att man som småsparare ibland måste ta en del riskfyllda steg om man vill nå överavkastning. Det kan man så klart ha olika åsikter. 

Inga kommentarer: