02 november 2017

Swedbank, Nordea, Millicom: Nya innehav i portföljen

Det är sällan enkelt att handla med aktier och för närvarande tycker jag att det är svårare än vanligt. Jag tror att den dagen som räntorna börjar höjas så kommer det att få effekt, ganska ordentligt, på börserna och min hypotes är att en räntehöjning kan komma snabbare än vad många väntar sig. Det är naturligtvis möjligt att det är fel, men jag har valt att ta det säkre före det osäkra och successivt minskat min exponering mot börsen. Undantaget är de senaste dagarna då jag har till viss del tänkt om.

Problemet med att sitta med mycket pengar vid sidlinjen är att det är ett dåligt alternativ om det visar sig att börsen fortsätter upp. Det är naturligtvis riskfyllt att tänka så. Det är dock skillnad på aktier och aktier. Även om man kan räkna på olika sätt så skulle nog de flesta skulle kalla det högre risk att sitta med 70% småbolagsaktier som inte visar vinst och 30% kassa än 90% storbolagsaktier som visar vinst och 10% kassa. Man kan säga att det är sådana tankegångar som har fått mig att trycka på köpknappen några gånger den senaste tiden. Det som har trillat in är Nordea och Swedbank. Jag tillhör skaran som tror att kreditförlusterna nog inte kommer att skaka om storbanker de närmsta åren. De kommer nog att öka och en del av de byggbolag som har satsat lite väl vågat kommer förmodligen att bli problem för de banker som har valt att låna ut, men jag tror att det kommer att vara begränsat. Eftersom bolån är personliga i Sverige så ska det ganska mycket till för att det skall bli kreditförluster. Ingenting är säkert och jag förväntar mig inga kursrusningar. Sett mellan alternativen att binda pengar på 12 månader till en ränta på max 1% och 30% i skatt så tror jag att det till dagens nivåer är ett bättre alternativ att köpa aktier i banker i en ISK. Eftersom jag redan har en del aktier i SEB så föll valet på Nordea (som jag tror kan få ner kostnaderna) och Swedbank (som ser billigare ut än SHB även om SHB har många kvaliteter).

Millicom hoppade jag också på. Det var Johan på Börspodden som pratade om att han hade köpt aktier i Millicom. Caset kändes ganska intressant och efter att ha läst på lite själv så valde jag att köpa lite aktier. Det är en chansning, men jag tror att det kan finnas en ganska stor uppsida. Jag tror att man har en stark marknadsposition på marknader som kommer att utvecklas positivt de kommande åren.

En annan anledning till att jag har valt att köpa lite aktier är att jag kanske inom kort kommer att sälja av en del Telia-aktier. Det som har hänt den senaste tiden, framförallt försäljningen av aktier i Megafon tycker jag är väldigt positivt. Enligt mitt sätt att se kan en kurs över 40 SEK motiveras. Det beror naturligtvis på hur man räknar och hur man ser på återstående verksamheter mm. Anledningen till att jag ändå funderar på att sälja är att Telia väger för tungt i portföljen (runt 20%) och av den anledningen funderar jag på att minska.

Inga kommentarer: