18 juni 2022

Byggmax: Ingen vinstvarning (än)

Byggmax har straffats en del den senaste tiden, sannolikt som en effekt av att mycket tyder på att sällanköpsvaror kommer att ha några tuffa år framöver. Det kommer sannolikt att bli ett antal kämpiga kvartal för Byggmax den närmsta tiden och det är en hel del som talar för att man kommer att ha svårt att sälja för lika mycket som man gjorde under pandemikvartalen. Det ska bli intressant att se Q2:an och det ska också bli intressant att se om man passar på att göra någon "financial update" på samma sätt som XXL innan den planerade rapporten. Jag tror det inte. Min gissning är att man kommer att rapportera Q2 enligt plan.

Min gissning är att man kommer att gynnas av två faktorer de kommande kvartalen. För det första så kommer man att gynnas av att man är på plats i Danmark och att man kan köpa virke i svenska kronor och sälja i danska kronor. Just nu står DKK i ca 1,40 SEK och det tror jag inte är dåligt för den nya verksamheten i Danmark. Naturligtvis kan även andra nyttja växelkursen, men det hur som helt positivt för Byggmax. Det man ska komma ihåg är att den danska verksamheten är ganska liten än så länge och effekten är därmed begränsad.

Det som jag tror kommer att göra större skillnad för resultatet är att man nu har uppgraderat de flesta butikerna till 3.0 (vilket innebär att butikerna har ett större utbud). Mattias Ankarberg har vid något tillfälle sagt att det kostar ca 1 MSEK att uppdatera en butik och jag tror att man passat på att uppdatera så många butiker som möjligt under pandemikvartalen för att kunna ta dessa kostnader när intäkterna varit ovanligt goda.

Jag tror att en del tänker lite fel när det kommer till de minskande husförsäljningssiffrorna. Även om det inte säljs lika många fritidshus just nu så var det bra drag under pandemin. All form av renovering i dessa fritidshus gjordes sannolikt inte direkt och jag tror att det finns en hel del projekt som ligger i pipelinen. 

Min syn på Byggmax ligger i stort sett kvar och jag tror att man kommer att kunna leverera en ganska hygglig vinst för 2022 även om den sannolikt inte kommer att komma upp i samma nivå som 2021. Jag tror att marknaden kanske kommer att se på Byggmax på ett lite annat sätt om de kommande kvartalen kommer att visa hygglig vinst. Många ser fortfarande Byggmax som en pandemivinnare som i princip kommer att klappa ihop nu efter pandemin. Jag har skrivit det många gånger förr; jag håller med om att Byggmax var en pandemivinnare, men jag tror att allt positivt som har hänt inte bara skall hänföras till pandemieffekter. Min hypotes är att bolaget är i gott skick och att man kommer att kunna fortsätta att visa fin tillväxt, leverera bra vinster och ta marknadsandelar. Vi får se hur det går. Q2:an kommer att vara viktig.

Inga kommentarer: