08 december 2021

Camurus, Calliditas: Spännande kommande dagar

Båda mina biotech-bolag - Camurus och Calliditas - kommer inom kort att presentera viktig information och jag tror att det finns skäl att tro att det kan bli positivt utfall i båda. Jag har tittat lite på saken med utgångspunkten att det kanske var läge att lämna istället för att chansa och stanna kvar och avvakta beskeden. Man brukar säga att "hope is a bad strategy" och det är så klart sant. Det man dock ska komma ihåg är att det är svårt att göra på så många andra sätt om man äger dessa aktier. Frågan om man så klart kan fråga säga är om man över huvud taget ska äga.

En anledning till att jag tycker att det finns anledning att äga aktier i Camurus är att man håller på att ta fram vad som verkar vara en väldigt lovande lösning för att hjälpa de som fastnade i opiodberoende. Tyvärr får detta problem inte så mycket uppmärksamhet. Enligt en artikel som jag hittade så har det dött 100 000 amerikaner de senaste tolv månaderna, vilket skall ställas i relation till 80 000 döda i Covid. (Tyvärr har jag inte kvar länken, men om det är fel så får ni gärna kommentera.) Det jag alltid har gillat med Camurus, som jag förresten varit inne och vevat lågintensivt i sedan åtminstone 2019, är att man använder en känd och godkänd substans i kombination med en ny doseringslösning som gör att det räcker med besök en gång i veckan eller en gång i månaden, istället för varje dag. Anledningen till att Camurus inte fick igenom sitt FDA-godkännande var, om jag förstått rätt, att deras amerikanska partner Braeburn inte uppfyllde kvalitetskraven, vilket jag inte ens visste att man kunde misslyckas med. Eftersom väldigt mycket verkar konstigt med Braeburn och eftersom det verkar vara svårt att bryta kontraktet så valde jag att minska för ett tag sedan. Nu är jag nästan sugen på att öka igen, men jag tror att jag kommer att hålla mig till de aktier som jag redan har. Förutom Buvidal, medlet som jag pratar om ovan, så finns det en rad andra intressanta projekt i pipelinen.

Vad gäller Calliditas så begärde FDA in kompletterande data och flyttade fram beslutsdatumet till senast den 15 december, dvs senast om en vecka från idag. Marknaden tyckte att detta var oroande och man drog paralleller till Oncopeptides genomklappning. Jag tror inte att det riktigt går att veta hur FDA kommer att besluta och det blir alltså en mer eller mindre kvalificerade gissningar. Jag har kollat runt och försökt bilda mig en uppfattning genom att titta på vad bolaget själv säger om saken och läsa vad jag har kommit över. Det är en chansning, men jag tycker att det ser lockande ut.

Om det blir så att både Camurus och Calliditas får positiva nyheter och kurserna sticker uppåt så kommer jag sannolikt att agera lite olika i de båda fallen. I Camurus fall så kommer jag nog att ligga kvar och se hur man kan komma vidare i USA, antingen med Braeburn eller med någon annan. Eftersom det finns krav på ersättning i händelse av ett godkännande så tror jag att saken ställs på sin spets vid ett godkännande. Det kan vara lite feltänkt, men så kommer jag nog att agera. Naturligtvis finns det en övre gräns och om vi snabbt når nivåer som känns oproportionerliga så kommer jag nog att omvärdera och sälja. Calliditas kommer jag nog lämna ganska snabbt om det blir positiva nyheter. Detsamma gäller om det blir negativa nyheter. Jag tror på många sätt att bolaget har en bra produkt, men jag har kommit fram till att jag som investerare ska jaga på annat håll. Det är för stora osäkerheter och jag kan området för dåligt.

Inga kommentarer: