01 september 2019

Byggmax: Fler aktier

Jag har de senaste dagarna sålt en del av mitt Mekonomen-innehav och fyllt på med ytterligare Byggmax-aktier. Det har varit ett relativt stort säljtryck som jag ser det i Byggmax och jag jobbar efter hypotesen att de kommande kvartalen kan komma att bli hyggliga, vilket bör hålla kursen på nuvarande nivåer eller eventuellt överraska uppåt. Om Q3 kommer in relativt väl så tror jag att en och annan kommer att se på bolaget med något mer positiva ögon. Bland annat så tror jag att butikerna som öppnat de senaste åren kommer att kunna bidra på ett sätt som gör att en del av de inprisade förväntningarna kan överträffas.

Förutom att jag tycker att värderingen är relativt låg givet hur jag tror att framtiden kommer att te sig för bolaget så tror jag eventuellt att det kan komma överraskningar som lyfter kursen. Det kan komma insiderköp. Det kommer att komma en ny CFO som sannolikt kommer att köpa aktier. Eventuellt kommer någon i styrelsen att tycka att det är en bra idé att köpa aktier. Effekten av insiderköp skulle kunna få kursen att hoppa upp. Eftersom ägandet i styrelsen är relativt tunt så tror jag att en rörelse i positiv riktning skulle kunna få ganska stor effekt på kursen, eventuellt. Man kan också fundera på om det finns några speciella anledningar till att en del i styrelsen inte köper. Kan det vara så att det räknas på ett utköp av Byggmax hos någon aktör där någon i styrelsen har insyn? Eventuellt. Förmodligen inte, men heller inte helt uteslutet.

Förutom att jag tycker att bolaget rullar på ganska så bra så tror jag eventuellt att kursen har pressats väl mycket av IFRS 16-effekter. Om jag förstått saken rätt så är nettoskulden, oräknat IFRS 16-effekter, ungefär 0.5 miljarder. Om man däremot räknar med IFRS 16 så landar skulden på ca 2 miljarder. Det är möjligt att detta inte stämmer, men det är så som jag har förstått saken. Det som är viktigt att poängtera i sammanhanget är att IFRS 16-effekterna kan spela olika roll för olika aktörer - om jag har förstått saken rätt. Om t ex Byggmax skulle köpas av ett utländsk bolag så hade man sannolikt med olika upplägg kunnat minska effekterna av IFRS 16. Annorlunda uttryckt, skulden i Byggmax ökade på grund av att redovisningsprinciperna ändrades, inte på grund av att man tog nya lån. Jag tycker att detta är en ganska stor skillnad. Det är möjligt att jag är fel ute eftersom redovisning inte är någonting som jag kan, men jag tycker att denna faktor gör caset mer intressant. Naturligtvis kan man säga att de flesta på marknader absolut förstår mer eller mindre noga hur IFRS 16 påverkar, men jag tror ändå att det kan vara intressant. Till exempel så känns det inte osannolikt att större aktörer sålde eller blankade när det blev klart att IFRS 16 skulle införas. IFRS 16 skulle ju få effekt på Byggmax och att utdelningen skulle behöva slopas kanske en del av de större aktörerna förutsåg. Jag jobbar nämligen efter hypotesen att IFRS 16 var en orsak till att utdelningen skippades.

Det finns många anledningar till att Byggmax har hamnat i kylan och att kursen handlas på relativt sett låga nivåer (mer specifkt, lägre än vad kursen var för ett par år sedan). Att det finns många anledningar tycker jag gör det hela mer intressant. Min hypotes är att misslyckandet med Skånska Byggvaror bidrog till att många bestämde sig att sälja. Därefter var det sannolikt en hel del som sålde för att man kände sig tveksam till idén att öppna nya fysiska butiker. Vad gäller om ett retailbolag skall ha fysiska butiker eller inte så har åsikterna varierat ganska mycket de senaste åren som jag ser det. HM tycker jag tjänar som ett ganska bra exempel. Vid årsskiftet så var bolaget väldigt ifrågasatt bland annat på grund av de många fysiska butikerna. Idag är diskussionen något annorlunda. Naturligtvis handlar HMs kurs om mycket annat än fysiska butiker, men jag tror att det är en ganska viktig komponent. Problematiken med ökad skuldsättning orsakad av IFRS 16 kom som ytterligare negativ påverkan. Därtill finns en allmän oro för byggmarknaden som även påverkar Byggmax. Att det inte finns så många kända namn i ägarlistan, eller rättare sagt namn som lockar till sig småsparare, kan även påverka kursen.

Summa summarum så tycker jag att det är mycket som den senaste tiden har tryckt ner kursen i Byggmax och jag tror att nedsidan är relativt begränsad vid nuvarande nivåer. Det är möjligt att det är helt fel, men det är vad jag tror. Vad gäller möjligheterna att överraska positivt så tror jag att de många butikerna som lanserats de senaste två åren kan komma att bidra positivt de kommande kvartalen. Eventuellt så skulle garden-satsningen kunna göra att de säsongsmässigt svaga kvartalen inte blir fullt lika svaga. Jag tror att det finns möjligheter för Byggmax att göra en hel del med de säsongsmässigt svaga kvartalen och Garden tror jag kan vara väldigt rätt. Det återstår så klart att se om jag har tänkt rätt.Inga kommentarer: