05 november 2018

Camurus: Påfyllning

Idag så passade jag på att fylla på i Camurus. Det blev i depån. De Camurus-aktier som jag har sedan tidigare ligger i ISK:n. En anledning till att jag valde att köpa i depån är att jag tror att jag kommer att ha en del orealiserade vinster under 2019 som jag eventuellt kan använda för att kvitta en eventuell förlust i Camurus.

Camurus är på alla sätt en chansning för mig. Jag brukar hålla mig borta från läkemedel och bioteknik av den enkla anledningen att jag inte kan tekniken och därför har svårt att bedöma om någonting är helt otroligt orealistiskt eller om det skulle kunna fungera. Det är nog inte omöjligt att skaffa sig en ganska bra uppfattning, men det tar mycket tid och jag har inte lagt ner den tid som krävs.

Varför väljer jag då att öka i ett bolag som jag inte kan tillräckligt bra? Det är en bra fråga. Mitt case bygger på att det som jag förstår kommer att komma viktiga beslut om godkännanden i slutet av året. Det finns en del som pekar på att dessa beslut kommer att vara till bolagets fördel, tex rekommendationer som utfärdats. Min gissning är att i takt med att vi närmar oss ett beslut så kommer det att finns en och annan som kommer att vilja vara med, och jag gissar dessutom att besluten kommer att vara positiva. Det finns en del som pekar på att det kan vända upp med andra ord, men absolut - på inga sätt - några garantier.

Om det nu visar sig att det kommer att komma goda nyheter i slutet av året, vad kommer då att ske? Jag tror att det kommer att synas ganska tydligt i kursen. Det kan vara fel, men jag tror att ett faktiskt godkännande kan lyfta kursen till nivåer över de 110 SEK som kursen var i samband med att rekommendationen att godkänna i Europa kom. Min egen, högst trubbiga, kurs som jag tror kan vara möjlig är 130-140 SEK. Det skulle, om mina gissningar stämmer, innebära att det finns en potential på nästa 50%. Det är jättemycket och det är väldigt, väldigt osäkert.

Mitt innehav i Camurus är en enorm chansning och jag hade förmodligen inte hoppat på något sådant här om jag inte följt bolaget lite halvt under en längre tid. Under lång tid så läste jag om bolaget och tyckte att det var intressant, men sorterade bort det som ett investeringsalternativ eftersom det var ett läkemedelsbolag. Ibland pratar man om "fear of missing out (FOMO)" och det är en fälla som jag på många sätt har trillat i, men det är en chansning och jag är beredd att ta den.

Det man skulle kunna lägga till är att det verkar som att det finns en botten runt 90 SEK och det verkar också som att köparna har kommit tillbaka. Det behöver inte betyda så mycket alls, men det är någonting som jag har funderat lite på också. 

Inga kommentarer: