06 november 2023

New wave: En liten post innan rapporten

Idag så slog jag till och köpte några New Wave. Jag har funderat länge och tycker att bolaget framstår som väldigt välskött. Craft tror jag kan fortsätta att vinna framgångar och även om det är känt och därmed inprisat i dagens kurs så tror jag generellt att varumärken ofta värderas för lågt i börssammanhang. Resan som man kommer att göra med Tenson kommer sannolikt att kunna bli bra och jag tror att man kan använda mycket av vad man lärt sig under resan med Craft när man bygger upp Tenson.

Jag kommer att titta närmre på rapporterna den närmsta tiden och den post som jag nu har köpt är ganska liten. En anledning till att jag tvekar lite är att jag redan idag har ganska stor exponering mot detaljhandeln via bl a XXL. Det är inte omöjligt att jag minskar i XXL för att öka i New Wave. Det är inte säkert att jag gör så och jag tycker att det på många sätt är mer intressant med XXL eftersom förväntningarna i den aktien är totalt nedtryckta. Vi får se.

Andra aktier som jag funderar på är Lindab och Inwido. Tyvärr kan det vara så att nedgången inom bygg inte fullt ut har synts i deras rapporter och det gör mig lite fundersam. Å andra sidan så kan man argumentera att det inte känns uteslutet att det skall komma olika typer av åtgårder som direkt eller indirekt skulle kunna gynna Lindab och Inwido. Idag verkar de flesta vara inne på att sätta solceller på fastigheter för att vara klimatsmarta, men frågan är om det inte är minst lika klimatsmart, i alla falla i en del fall, att titta på hur man faktiskt använder energin. Jag är ingen expert och jag kan vara fel ute. 

Inga kommentarer: