11 juni 2013

Holmen - tankar kring skogsbolaget

Efter att ha sålt mitt relativt sett stora SCA-innehav tidigare i år så har jag från och till sneglat på att köpa på mig fler aktier i Holmen, vilket jag också nyligen gjort. Just nu, efter att jag minskat mitt innehav i Telia Sonera, så är faktiskt Holmen mitt största innehav tätt följt av Telia Sonera och Industrivärden.

Jag skall vara ärlig och direkt påpeka att till skillnad från mitt köp av Telia Sonera-aktier för en tid sedan och andra aktier som jag köpt innan utdelning, t ex Industrivärden, så känner jag mig betydligt mer osäker på Holmen. Det finns faktorer som absolut inte talar till bolagets fördel, men min bedömning är att dessa nackdelar trycker ner kursen väl hårt. Även om jag inte känner mig helt säker så har jag alltså valt att köpa aktier i bolaget, vilket i vissa fall kan anses vara felaktigt handlande, men jag har vägt olika alternativ mot varandra och kommit fram till att jag tror att det är ett bra alternativ.

Mitt case bygger på att kursen innan året är slut kommer att vara över 200 SEK, idag ligger den på strax under 180 SEK, vilket skulle ge mig ungefär 10 procent upp. Jag kommer förmodligen att hoppa av om kursen hamnar under 165 SEK, kanske redan under 170 SEK, lite beroende på vad som driver ner kursen.

Nedsidan känns begränsad. Alla vet att pappersindustrin är en bransch med vikande efterfrågan och som dessutom binder mycket kapital. Att efterfrågan skulle minska mer än befarat tror jag inte är särskilt sannolikt och om så skulle vara fallet så tror jag inte att avtrycket i kursen skulle vara enormt.

Att stora dyra omstruktureringsprogram kommer att lanseras inom kort tror jag inte heller på. Ledningen har städat och ställt om bolaget de senaste åren och denna omstöpning har kostat, vilket tryckt ner eller hållit tillbaka kursen. Anledningen till att Anders Hall, VD, nu köper aktier tror jag till stor del beror på att han tror att det "anpassade" Holmen kommer att kunna visa fina siffror de närmsta åren.

Dessutom, det som alltid nämns i Holmen-sammanhang, kommer skogen att vara en bra krockkudde som gör att inte kursen åker ända ner i källaren. Bolaget äger 1,3 miljoner hektar skog. Enligt de siffror som jag har sett så ligger hektarpriset för skog i Sverige på ungefär 50 000 SEK sett till försälningar gjorda 2012 (om jag minns rätt). Eftersom bolagsvärdet (enterprise value, börsvärde plus nettoskuld) ligger på ungefär 22 miljarder SEK så värderas skogen blygsamt. Till exempel, om övriga tillgångar i bolaget pappersbruk, sågverk, vindsnurror etc värderas till noll (vilket faktiskt skulle kunna vara en väl hög värdering i ett skogsbolag), så landar värderingen per hektar skog på blygsamma 17 000 SEK, dvs ganska mycket lägre än rådande snittförsäljningspris.

Jag har dragit liknande räkneexempel tidigare och motargumentet som jag får är ofta i stil med att om du skall sälja en mark motsvarande Skåne och lite till (Skåne är 1,1 miljoner hektar) eller Bahamas, så kommer man inte att få ut motsvarande och därför är exemplet inte relevant. Jag kan till viss del hålla med och det är naturligtvis korrekt att i värderingssammanhang värdera skogstillgången efter vad den generar för intäkter och inte efter rådande marknadspris för oftast små skogsfastigheter som (ofta) köps av andra anledningar än att vara en god ekonomisk affär. Hur som helst, även om motargumentet är giltigt och bra på många sätt, så kan man inte komma ifrån att skogen, eller kanske hellre marken, är en tillgång som begränsar nedsidan.

Det är alltså med viss tvekan som jag har tryckt på köpknappen och jag förväntar mig inga kursdubblingar i aktien, men upp 10% från nuvarande nivåer de närmsta sex månaderna ser jag inte som osannolikt. Två anledningar har jag redan nämnt, det har städats upp i bolaget och VDn har köpt aktier. En ytterligare anledning är att kronan kan komma att försvagas under hösten, vilket skulle gynna Holmen (förstår jag det som). Dessutom tror jag att Holmen kan komma att bli en trygg hamn för en del investerare under hösten om det börjar blåsa på annat håll. Precis som jag skev i början så är jag på inget sätt säker på denna investering och det är inte omöjligt att jag hoppar av redan vid 195 SEK om denna nivå infinner sig snabbt.  

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du säljer på 165:-, då kommer jag att köpa. Med dryga 5% årlig direktutdelning sitter jag nöjd och ser träden växa och därmed den framtida avkastningen säkrad.

Anonym sa...

Jag antar att du är en s k långsiktig investerare som bara ser nedgångar som köptillfällen. Då är vi olika.

Att jag säljer på 165 SEK utesluter inte att jag köper tillbaka på 135 SEK och ser träden växa.