03 augusti 2019

Byggmax: Överraskande dålig Q2:a och förvisning till frysboxen


Byggmax levererade inte när det för en tid sedan var dags för bolaget att visa vad man presterat under senvår och tidig sommar. Det var mer eller mindre i linje med förra årets inte så imponerande siffror, och hade det inte varit för nyöppnade butiker så hade man mer eller mindre stått och stampat utan tillväxt, eller t o m haft negativ tillväxt.
Jag funderade på om det skulle kunna vara en idé att sälja av en del av mitt stora innehav i Byggmax innan rapporten när kursen dansade midsommardans kring 41 SEK, men jag avstod och tänkte snarare att det kanske är nu det vänder. Mina tankar gick: det är nu under Q2-rapporten som det kommer att stå klart att Skånska Byggvaror-spöket inte längre är så skrämmande. Förvisso levererade Skånska Byggvaror ett ganska bra kvartal och det verkar som att man har fått ordning på torpet i den delen av koncernen, men det är en relativt klen tröst att ett förvärv som gjordes under helt fel premisser och som man varit tvungen att banta ner ganska rejält för att få det att visa vinst nu bidrar. Det är möjligt att jag är för hård och det är möjligt att jag inte ser saker som jag borde se, men Skånska Byggvaror för mig handlar inte om möjligheter utan om skademinimering. Naturligtvis bidrar Skånska Byggvaror till resultatet, dock sett i ett längre perspektiv så skulle förvärvet aldrig ha gjorts. Skånska Byggvaror är numer historia, men sannolikt så påverkar det fortfarande förtroendet och definitivt balansräkningen, och som ett resultat av detta även kursen.
Placera tycker att man skall strunta i Byggmax och det kanske skulle kunna vara ett klokt beslut. Det man dock skall komma ihåg är att ett sådant råd måste ses i ljuset av bolagsvärde, i alla fall som jag ser det. Det finns säkert de som tycker annorlunda, och det är så klart OK. För min del så tycker jag att nuvarande kurs inte känns så utmanande.
När man pratar om Byggmax och bolagsvärde så måste man ta i beaktande effekterna av IFRS 16. John på Börspodden, som också tyckte att man skulle hålla sig borta, sa att han inte hade riktigt satt sig in i effekterna av IFRS 16, och det gäller förmodligen de allra flesta och även mig (även om jag har försökt att skapa mig en viss förståelse). Kvalitetsaktiepodden, som ibland pratar om Byggmax, nämner effekterna i ett avsnitt under våren som kanske kan vara intressant för de som vill veta mer. I korthet så kan man säga att IFRS 16-reglerna gör att företag som hyr lokaler, t ex butikslokaler som Byggmax gör, måste redovisa framtida hyreskostnader som en skuld om jag har förstått saken rätt. Naturligtvis får detta effekt på ett företag som Byggmax som har 170+ butiker och eftersom man måste ha en del specialanpassning och gärna inte vill omförhandla titt som tätt så antar jag att många kontrakt skrivs på lång tid, vilket får effekt på balansräkningen. Om jag inte missförstått så var en anledning till att man var tvungen att skippa utdelningen att balansräkningen inte tillät, vilket till viss del var en följd av IFRS 16. Jag är verkligen ingen expert inom området och den som vill förstå bättre får läsa på och även titta på det materialet som Byggmax själva har tagit fram, t ex den senaste Q2-presentationen.
Det jag tycker är viktigt med aktier är att försöka se bortom nuvarande tillfälliga problem. Knepet är så klart att även kunna skilja tillfälliga problem från permanenta problem, vilket är lättare sagt än gjort. Vad gäller Byggmax så tänker jag att IFRS 16-effekten till viss del är en tillfällig effekt. Även om regelverket kommer att bestå så var effekten av bytet tillfällig. Med andra ord så skräms jag inte av argument att EV/EBIT är högt även vid en kurs på 0 SEK. Bolagsvärdet (EV) påverkas nämligen av skulden, som i sin tur beror på IFRS 16. Ett annat sätt att sammanfatta det hela på är att om man enbart sorterar på nyckeltal så kommer bolag som Byggmax att framstå som dyra (och det kanske är riktigt, men det är viktigt att förstå effekten av IFRS 16.) Man kan så klart säga att all skuld hänför sig inte till framtida hyreskostnader, och det är riktigt, men det är inte försumbart. Tyvärr så är det inte helt enkelt att sätta sig in i redovisningsprinciper utan att vara expert, och jag är ingen expert så det är viktigt att sätta sig in i detaljerna själv innan man fattar beslut (vilket alltid är fallet).
Det jag tror är huvudanledningen till att många inte är intresserade av att Byggmax och anledningen till att många sålde efter rapporten är att försäljningen i befintliga Byggmax-butiker viker. Det är inte bra, inte alls bra. Det finns en övre gräns för hur många butiker som man kan ha och om man inte kan få till någon tillväxt i befintliga butiker så ser det hela inte bra ut.
Det som gör det hela värre är att man har sjösatt en del initiativ som borde lyfta tillväxten. Bland annat så har man börjat sälja jord och andra trädgårdstillbehör, vilket jag trodde skulle påverka tillväxten positivt. Jag har inte sett någon uppdelning av vad som driver tillväxten och vad som inte driver tillväxten, men jag skulle gissa att jord och liknande bidrar (så klart eftersom det är en ny kategori) medan virke minskar och även att t ex elverktyg och andra mindre kategorier minskar. Det finns nog en del förklaringar till att det ser ut som det gör, men det är i alla fall inte bra. Om man vill vara positiv (vilket kan vara bra i små doser) så skulle man kunna säga att planteringsjord skulle kunna växa ytterligare och skulle kunna generera positiva bieffekter, t ex genom att fröer, trädgårdsverktyg etc ökar. Generellt sett så tycker jag att satsningen på trädgård och odling är klok. Det är ett segment som växer generellt och det bör finnas utrymme för fler stora spelare. Idag finns bl a Plantagen, som brottas med en del problem. Byggmax bör i egenskap av sin storlek kunna göra större inköp och bör kunna sprida på olika butiker om nödvändigt, vilket som jag ser det bör göra att man kan vara konkurrenskraftig i förhållande till mindre trädgårdshandlare. Man kan också leka med tanken om ett samgående mellan Byggmax och Plantagen skulle kunna vara en idé. Den förre VDn på Byggmax gick som bekant till Ratos och väl på Ratos köpte han Plantagen (om jag inte minns fel, rätta mig gärna). Man skulle kunna fundera över om idén att det finns pengar att tjäna inom trädgård har funnits ett tag. Det som skulle kunna vara drivande för ett samgående mellan dessa båda företag är att Byggmax skulle få tillgång till många intressanta affärslägen där man skulle kunna sälja både virke och trädgårdsprodukter.
Att Byggmax skulle gå samman med Plantagen ser jag inte som någonting som ligger i korten i ett kortare perspektiv, men om Byggmax verkligen tror på sin delvis nya kategori Trädgård så skulle ett förvärv inom området inte vara helt oklokt, som jag ser det. Plantagen är dock inget litet företag och dessutom (om jag förstått saken rätt) ett företag som kämpar i motvind, vilket kanske talar emot ett samgående. Dessutom, eftersom Byggmax har ett dåligt track record av sina förvärv så kanske det gör att en och annan i styrelsen känner att det är en farlig väg att vandra.
Om eventuella samgående är mer eller mindre osannolika så tror jag att det finns en stor uppsida när det kommer till ehandel. Mattias Ankarberg, VDn, har pratat om tre fokusområden – 1) nya butiker, 2) effektivisering och 3) förbättrad ehandel. Vad gäller nya butiker så har det varit lätt att se hur detta område har omsatts i praktiken. Både i år och förra året så har nya butiker öppnats. Vad gäller effektiviseringen så tycker jag att det märks att man jobbar en del, framförallt syns det på Skånska Byggvaror (där också behovet har varit störst). Vad gäller ehandeln så verkar det som att man ännu inte riktigt har sjösatt några direkta åtgärder för att lyfta denna till nya nivåer. Det är möjligt att man tänker att detta kommer att ske som en följd av att man har nya butiker, men jag tror det inte. Jag tror att man funderar över hur man kan göra e-handeln mer konkurrenskraftig. Till exempel så tror jag att man vill förbättra möjligheten att hämta i butik och jag tror även att man vill förbättra möjligheten att planera olika typer av projekt på hemsidan så att man får med alla delar som man behöver. Det skulle inte heller förvåna mig om man väljer att börja jobba med influencers eller youtube-aktörer som är stora inom gör-det-själv och som har en del följare (det är möjligt att det inte finns så många sådana spelare, jag har dålig koll).
Man kan också fundera på om ehandeln kommer att knytas samman med en del av de tjänster som Byggmax lanserade för ett tag sedan. När det lanserades att man inte bara kunde köpa materialet utan även tjänsten att bygga via Byggmax så trodde jag att man var inne på någonting nytt. Tyvärr verkar det som att det hela har kommit av sig. Det finns fortfarande möjlighet att köpa tjänster på hemsidan, men det är ingenting som jag har hört nämnas i de senaste rapporterna. Eventuellt så kommer det att finns kvar som en möjlighet även i framtiden på samma sätt som idag eller så kommer kategorin att få en mer framskjuten roll.
Det man också skall komma ihåg när det kommer till Byggmax är att man är förhållandevis beroende av politiska beslut. Om man läser tidningen så verkar det stå klart att som en följd av att ROT-avdraget har försämrats (dvs att man inte kan dra av så mycket som man kunde tidigare) så har efterfrågan minskat. Det känns, som jag ser det, fullt rimligt. Om det blir dyrare att bygga till eller renovera så minskar efterfrågan. Man skulle också kunna fundera på om en del större renoveringar och tillbyggnader skyndades på när det började stå klart att villkoren skulle ändras till det sämre. Enligt mitt sätt att se så känns det rimligt. Om man vet med sig att tak måste bytas och man vet att reglerna för ROT-avdrag sannolikt kan komma att förändras så ser man till att skynda på renoveringen. Det kan med andra ord ha varit så att de ändrade ROT-villkoren eldade på marknaden innan ändringen (dvs att renoveringsprojekt tidigarelades) och att efter ändringen så minskade därmed efterfrågan. Mindre viktiga projekt, som t ex nytt kök i sommarstugan, kanske helt enkelt prioriterades bort. I VD-ordet till den senaste rapporten så skriver Mattias att han tror att marknaden minskat med 2-4% (hämtat direkt ur minnet så det kanske inte riktigt stämmer) och med tanke på att förutsättningarna har ändrats så känns det som ett rimligt antagande. Nu har i och för sig förändringen av ROT-avdraget ett par år på nacken, men jag undrar om vi inte fortfarande till viss del lever med effekterna av detta beslut.
En sak som även lyfts fram i den senaste rapporten är att man satsar på egna varumärken eller private label-produkter. Tydligen så har en färg som man har köpt in och satt sin egen logga på fått bra betyg i en branschtidning. Egna varumärken är ingenting som imponerar på mig, tvärtom. Det är klart att man kan skicka upp lönsamheten genom att gå direkt till fabriker som blandar färg istället för att gå via varumärkesägare som i många fall sitter på en hel del kunskap om hur man tar fram bra produkter. Risken som jag ser det är att man inte lyckas med balansgången mellan att dels ha egna varumärken, dels ha goda relationer till varumärkesägare. Risken som jag ser det är att varumärkesägarna går direkt till slutkunden eller går till de återförsäljare som antingen inte har egna varumärken eller som klarar av att hålla balansgången. Egna varumärken var ett bra drag för ett par år sedan när idén var ny, men nu så tycker jag att det känns oinspirerat och fantasilöst. Man skall förvisso hålla sig till beprövade metoder, men att lyckas på samma sätt som andra genom att göra likadant funkar inte alltid.
Det skall sägas att jag har ganska höga tankar om Mattias Ankarberg och jag tror att han kan klara balansgången, men jag gillar det ändå inte. Jag tycker inte att Byggmax skall gå samma väg som Biltema eller Jula, som har enormt mycket private label-produkter. För det första så rimmar det dåligt med god kvalité och för det andra så innebär det en risk. Hur säkerställer man att produkten har tillverkats på ett miljömässigt schysst sätt? Är det barn som har varit med och blandat färgen eller satt samman skruvdragaren? Ett noterat bolag kan straffas ganska hårt om det framkommer att man inte har spelat på rätt sida och om det står det egna företagsnamnet över hela produkten så är det svårare att slingra sig undan. Jag hade hellre sett att man etablerade samarbeten med t ex Impecta vad gäller fröer och någon av de engelska producenterna vad gäller trädgårdsverktyg. Det hade placerat om Byggmax på kartan och gjort bolaget mer intressant, tror jag.
En annan faktor i det hela är att det tar tid att ta fram egna produkter även om man låter någon annan göra det praktiska. Jag tycker inte att det är rätt att lägga tid på det och jag tror att det hela, som sagt, gör Byggmax till ännu en lågprisaktör utan mycket till edge.
För att summera så tycker jag att Byggmax ser fortsatt intressant ut. I punktform så tycker jag att följande kan vara relevant:
  1. Det har sannolikt varit så att marknaden som helhet har varit svag under perioden, vilket till viss del förklarar det svaga resultatet. Den försämrade efterfrågan kan vara kopplad till försämrade ROT-villkor. Eftersom renoveringsbehovet fortfarande finns där kan denna nedgång vara temporär. Renoveringsbehovet finns där och det kan variera från år till år.
  2. IFRS 16 har påverkat nyckeltalen till det sämre, vilket till viss del har pressat kursen.
  3. Det finns utrymme för att nya initiativ kopplade till e-handel lanseras under året, vilket skulle kunna särskilja bolaget från andra aktörer ännu mer och det skulle kunna agera som en trigger på kursen.
  4. Trädgård växer (och då tänker jag inte på häckar och gräsmattor) och det skulle kunna göra det möjligt för bolaget att växa relativt snabbt.
 Jag ligger alltså kvar med mina aktier och jag tror att det kan bli bra till slut. Det var fel av mig att inte sälja av när kursen nådde min riktkurs och det ångrar jag till viss del, men sånt är livet. Det kan nog bli hyggligt bra
 

Inga kommentarer: