26 oktober 2018

Portföljgenomgång


Portföljen idag (fredag 26 oktober) ser ut enligt nedan.

16.73%Byggmax
10.90%Billerud Korsnäs
10.38%Duni
9.93%Investor B
7.81%Telia Company
6.67%Swedbank A
6.10%SEB A
6.00%Trelleborg B
5.94%Industrivärden C
4.68%ABB Ltd
4.53%Skanska B
4.52%Likvida medel
2.60%JM
2.29%Camurus
0.93%XACT Högutdelande

En hel del av innehaven har tagit rejält med stryk i likhet med de flesta bolagen på börsen. Telia har stått emot ganska bra, men det är nog den enda aktien som inte har halkat ner ett par pinnhål. Byggmax, Billerud och Duni står nästan för 40% av portföljen och jag har köpt på mig mycket aktier i dessa bolag den senaste tiden. Duni har varit föremål för min senaste köpräd och jag ligger runt ca 105-106 SEK i anskaffningsvärde. Jag räknar med att det kommer att komma hygglig utdelning från dessa tre under våren och jag tror att det kan visa sig att det är ganska OK investeringar på dessa nivåer. Med tanke på att det generella sentimentet inte är på topp så kan det nog ta ett tag till det blir så.

Jag känner mig mest tveksam i nuläget till bolag som kommer att behöva ta in mer pengar. Det kan komma att bli riktigt tufft om nuvarande klimat inte ändras. När det blir generella nedgångar så dras det mesta ner och jag tycker själv att jag har kunnat köpa aktier i ett bolag som Duni till riktigt hyggliga nivåer. Det kan visa sig att det var helt feltänkt och i så fall får jag väl ta det.

Inga kommentarer: