10 september 2019

Inwido: Kapitalmarknadsdag på gång

Inwido är ett relativt nytt innehav i min portfölj och jag är lite ambivalent kring bolaget. Jag kan det ganska dåligt tyvärr och jag har länge tänkt att jag skulle sätta mig in i detaljerna lite bättre. Om jag skall sammanfatta varför jag köpt så beror det till stor del på att jag tycker att det ser väl nedtryckt ut och att jag tror att man överdriver en eventuell generell nedgång på marknaden för det första och att jag tror att Inwido sannolikt inte skulle drabbas fullt så hårt som man skulle kunna tro om det nu blir en nedgång. Annorlunda uttryckt, jag tycker att man både överdriver den marknadsgenerella risken såväl som den bolagsspecifika.

I november (om jag minns rätt) så kommer bolaget att hålla kapitalmarknadsdag. Det skall bli intressant att höra vad man presenterar. Förmodligen så handlar det om att man på ett eller annat sätt kommer att ställa om bolaget och jag tror att man kommer att presentera en plan för de kommande två-tre åren. Det kan vara helt fel, men det är vad jag tror.

Jag tror att fönster är en produkt som går en ganska bra framtid till mötes. Det kommer sannolikt att hända en del de kommande åren, t ex bättre ljuddämpande förmåga, lägre underhållskrav, inbyggda larm kanske, inbyggda solskydd kanske och så vidare. Sannolikt kommer man även att kunna pressa kostnaderna ytterligare, vilket kan öppna upp för segment som idag inte är öppna på grund av att dagens moderna fönster är för dyra. Naturligtvis kan det även komma bakslag, men jag tror att det kan vara ganska intressant.I nuläget är det bara en hypotes från min sida.

Det skall bli intressant att se vad som händer med kursen framöver. Min tolkning av att man kallar till kapitalmarknadsdag är att man har någonting på gång. Det kan dock visa sig vara helt fel. Intressant att följa skall det i alla fall bli.

Byggmax: Per Strömberg köper aktier

Idag så läste jag att Per Strömberg, VD på ICA och styrelseledamot i Byggmax, hade köpt sina första aktier. Det var inte ett enormt köp sett till vad Per sannolikt är kapabel till, men det är en bra start och en intressant signal. Initialt så stack kursen upp ganska ordentligt, men sedan så gick kursen tillbaka en del. Oavsett vad så var det kul att se att Per köpte.

08 september 2019

Byggmax: Insiders, mäklarstatistik och Google Trends

Byggmax stack ner en del efter Q2-rapporten och det har inte varit klang och jubelsång sedan mitten av juli för aktiekursen. Det har gått ganska dåligt kan man sammanfatta det hela med. Jag har fyllt på med fler aktier för jag tycker inte att det ser katastrofdåligt ut. Tyvärr så blev jag lite girig och tog inte hem vinst vid 40 SEK som var min plan utan jag ville vänta in Q2 för jag trodde att den eventuellt skulle kunna överraska uppåt, men så blev det inte. Det blev överraskning nedåt istället.

Om man tittar lite på Google Trends så ser det utan enligt följande (två år bakåt).Det går inte att dra för stora slutsatser av Google Trends som jag ser det, men jag tycker att det är rimligt att anta att Q3 inte ser ut att bli värre än Q3 förra året. Eftersom kursen är ganska nedpressad så skulle det eventuellt kunna leda till att en och annan blir köpsugen. Vi får se.

Kursutvecklingen ser ut enligt nedan:


Om man tittar på hur det har handlats av insiders så tycker jag att det ser ganska bra ut.
https://trader.di.se/index.php/quote/insider/31717

Även om det är vanskligt att dra några stora slutsatser från mäklarstatistik så kan det vara så att det har varit ett ganska stort säljtryck från några stora aktörer. Eventuellt skulle det kunna få till effekt att när säljtrycket avtar så hoppar vi upp från 30SEK-nivån.
https://trader.di.se/index.php/quote/maklarstat/31717

Det man också ska komma ihåg när det kommer till Byggmax är att aktien är mer eller mindre bortglömd. Det fanns en tid när ganska många pratade om Byggmax, men efter fadäsen med Skånska Byggvaror så har aktien hamnat i frysboxen. Man kan så klart fundera på hur stor roll det spelar i sammanhanget, men jag tror att det kan spela viss roll.

Jag skulle kunna skriva att jag tror att en del av de butiker som öppnats de senaste åren sannolikt kommer att börja bidra mer och mer, att det finns en del att förbättra inom Garden, IFRS 16-effekter mm som egentligen är de stora anledningarna till att tro på en uppvärdering, men det har jag redan skrivit om. Det skall bli intressant att följa kursen under resten av året.

Riskabelt såklart och om man vill ha lägre risk så skall man sannolikt titta på något annat.

01 september 2019

Byggmax: Fler aktier

Jag har de senaste dagarna sålt en del av mitt Mekonomen-innehav och fyllt på med ytterligare Byggmax-aktier. Det har varit ett relativt stort säljtryck som jag ser det i Byggmax och jag jobbar efter hypotesen att de kommande kvartalen kan komma att bli hyggliga, vilket bör hålla kursen på nuvarande nivåer eller eventuellt överraska uppåt. Om Q3 kommer in relativt väl så tror jag att en och annan kommer att se på bolaget med något mer positiva ögon. Bland annat så tror jag att butikerna som öppnat de senaste åren kommer att kunna bidra på ett sätt som gör att en del av de inprisade förväntningarna kan överträffas.

Förutom att jag tycker att värderingen är relativt låg givet hur jag tror att framtiden kommer att te sig för bolaget så tror jag eventuellt att det kan komma överraskningar som lyfter kursen. Det kan komma insiderköp. Det kommer att komma en ny CFO som sannolikt kommer att köpa aktier. Eventuellt kommer någon i styrelsen att tycka att det är en bra idé att köpa aktier. Effekten av insiderköp skulle kunna få kursen att hoppa upp. Eftersom ägandet i styrelsen är relativt tunt så tror jag att en rörelse i positiv riktning skulle kunna få ganska stor effekt på kursen, eventuellt. Man kan också fundera på om det finns några speciella anledningar till att en del i styrelsen inte köper. Kan det vara så att det räknas på ett utköp av Byggmax hos någon aktör där någon i styrelsen har insyn? Eventuellt. Förmodligen inte, men heller inte helt uteslutet.

Förutom att jag tycker att bolaget rullar på ganska så bra så tror jag eventuellt att kursen har pressats väl mycket av IFRS 16-effekter. Om jag förstått saken rätt så är nettoskulden, oräknat IFRS 16-effekter, ungefär 0.5 miljarder. Om man däremot räknar med IFRS 16 så landar skulden på ca 2 miljarder. Det är möjligt att detta inte stämmer, men det är så som jag har förstått saken. Det som är viktigt att poängtera i sammanhanget är att IFRS 16-effekterna kan spela olika roll för olika aktörer - om jag har förstått saken rätt. Om t ex Byggmax skulle köpas av ett utländsk bolag så hade man sannolikt med olika upplägg kunnat minska effekterna av IFRS 16. Annorlunda uttryckt, skulden i Byggmax ökade på grund av att redovisningsprinciperna ändrades, inte på grund av att man tog nya lån. Jag tycker att detta är en ganska stor skillnad. Det är möjligt att jag är fel ute eftersom redovisning inte är någonting som jag kan, men jag tycker att denna faktor gör caset mer intressant. Naturligtvis kan man säga att de flesta på marknader absolut förstår mer eller mindre noga hur IFRS 16 påverkar, men jag tror ändå att det kan vara intressant. Till exempel så känns det inte osannolikt att större aktörer sålde eller blankade när det blev klart att IFRS 16 skulle införas. IFRS 16 skulle ju få effekt på Byggmax och att utdelningen skulle behöva slopas kanske en del av de större aktörerna förutsåg. Jag jobbar nämligen efter hypotesen att IFRS 16 var en orsak till att utdelningen skippades.

Det finns många anledningar till att Byggmax har hamnat i kylan och att kursen handlas på relativt sett låga nivåer (mer specifkt, lägre än vad kursen var för ett par år sedan). Att det finns många anledningar tycker jag gör det hela mer intressant. Min hypotes är att misslyckandet med Skånska Byggvaror bidrog till att många bestämde sig att sälja. Därefter var det sannolikt en hel del som sålde för att man kände sig tveksam till idén att öppna nya fysiska butiker. Vad gäller om ett retailbolag skall ha fysiska butiker eller inte så har åsikterna varierat ganska mycket de senaste åren som jag ser det. HM tycker jag tjänar som ett ganska bra exempel. Vid årsskiftet så var bolaget väldigt ifrågasatt bland annat på grund av de många fysiska butikerna. Idag är diskussionen något annorlunda. Naturligtvis handlar HMs kurs om mycket annat än fysiska butiker, men jag tror att det är en ganska viktig komponent. Problematiken med ökad skuldsättning orsakad av IFRS 16 kom som ytterligare negativ påverkan. Därtill finns en allmän oro för byggmarknaden som även påverkar Byggmax. Att det inte finns så många kända namn i ägarlistan, eller rättare sagt namn som lockar till sig småsparare, kan även påverka kursen.

Summa summarum så tycker jag att det är mycket som den senaste tiden har tryckt ner kursen i Byggmax och jag tror att nedsidan är relativt begränsad vid nuvarande nivåer. Det är möjligt att det är helt fel, men det är vad jag tror. Vad gäller möjligheterna att överraska positivt så tror jag att de många butikerna som lanserats de senaste två åren kan komma att bidra positivt de kommande kvartalen. Eventuellt så skulle garden-satsningen kunna göra att de säsongsmässigt svaga kvartalen inte blir fullt lika svaga. Jag tror att det finns möjligheter för Byggmax att göra en hel del med de säsongsmässigt svaga kvartalen och Garden tror jag kan vara väldigt rätt. Det återstår så klart att se om jag har tänkt rätt.28 augusti 2019

Byggmax: Ägarlistor och incitamentsprogram

Det är intressant att titta i ägarlistor. Didner & Gerge Fonder finns i listorna och det tycker jag känns ganska bra. Jag har höga tankar om dem.
Det finns en del pågående incitamentsprogram. Det var OK uppslutning till det senaste programmet.

Incitamentsprogrammen som pågår:
https://om.byggmax.se/sv/bolagsstyrning/incitamentsprogram

Det som lite grann bekymrar med styrelsen är att det inte finns så många ledamöter med aktieägande. Det kan finnas bra anledningar till det. Per Strömberg, VD ICA och styreseledamot i Byggmax, äger inga aktier och det är möjligt att en anledning till det är att det eventuellt skulle ställa till det på olika sätt, speciellt om ICA och Byggmax på något sätt skulle samarbeta eller för att det skulle kunna skapa rykten och spekulationer som han gärna undviker.

Styrelsen:
https://om.byggmax.se/sv/bolagsstyrning/styrelsen

Rättelse:
Det gick lite fort och om man tittar exempelvis på nyare ägarlistor, t ex de som visas hos Avanza, så verkar det som att Didner & Gerge inte längre finns med i ägarlistorna.

23 augusti 2019

Mekonomen: Q2 enligt förväntan leder till kursreaktion över förväntan (och lite Byggmax)

Idag så presenterades Q2-rapporten och den var enligt analytikernas förväntningar, ungefär. Det innebär att de ursprungliga verksamheterna (framförallt Sverige) i princip kör på som förra året (tillväxten var 0%, men pga påskeffekt så innebär det en liten ökning) och de danska och polska verksamheterna som relativt nyligen förvärvats levererar såsom förväntat. Intressant i sammanhanget är att det besparingsprogram som lanserats kommer att ge effekt först i nästa kvartal. Det ser med andra ord ganska OK ut och Börplus var snabbt ute och uttryckte sig positivt.

Mekonomen har tryckts ner av diverse olika skäl. Ett skäl, i alla fall enligt mitt sätt att se, är att man varit tveksam till om jätteförvärvet skulle falla väl ut. Man skulle kunna hävda att med de två senaste kvartalen i åtanke så ser det ut som att man har gjort en ganska bra affär, men det är kanske väl tidigt att ropa hej.

Det som skrämmer mig är två saker; för det första så är jag lite bekymrad över ägarsituationen, för det andra är jag tveksam över hur framtiden ser ut. Vad gäller ägarsituationen så skulle man kunna hoppas att LKQ, som driver liknande verksamhet som Mekonomen (dock inte i Sverige), lägger ett bud och köper ut Mekonomen. Mellby Gård (Rune Anderssons holding-bolag) håller som bekant på att köpa ut Kappahl och förutsättningarna är inte helt olika. Jag känner mig lite tveksam och det finns en risk att LKQ inte ser någon anledning att köpa ut bolaget från börsen utan ligger kvar med de aktier som man har, vilket eventuellt skulle kunna hämma kursutvecklingen.

Den andra anledningen är värre som jag ser det. Det kommer sannolikt att gå relativt snabbt med skiftet från fossilbilar till elbilar, tror jag. Det kommer så klart att finnas fossilbilar under flera år framåt, men i takt med att de minskar så kommer det att få effekt på servicemarknaden. Det är möjligt att Mekonomen och andra aktörer kan ställa om och utföra andra typer av tjänster och sälja produkter på ett annat sätt än vad man gör idag, men det är en stor risk. Om man lägger därtill att allt fler väljer att ha egen bil så blir inte saken bättre.

Det som lockar mig med Mekonomen är på många sätt att det ser billigt ut. Det finns ofta bra anledningar till att nyckeltal ser attraktiva ut. I fallet med Mekonomen så tror jag att det beror på att det finns stora frågetecken kring framtiden. Naturligtvis kan man också vända på det och säga att om förväntningarna på framtiden är väldigt lågt ställda så är det lättare att överraska. Framtiden kanske inte alls blir så som man har tänkt utan den kanske kommer att utvecklas i en riktning som gagnar Mekonomen. Bolaget kan ju även anpassa sig. Jag tror t ex att Mekonomen skulle kunna utveckla sin produktförsäljning. I de butiker som jag har besökt så känns inte skyltningen superspännande. Det är möjligt att mina erfarenheter inte är representativa, men om det är så finns det en potential.

Min förhoppning är att dagens rapport kommer att leda till en och annan uppdaterad analys och att detta i sin tur leder till att kursuppgången eldas på ytterligare. Om det blir så kommer jag sannolikt att minska. Kanske kommer jag att köpa på mig Tobii-aktier istället.

För övrigt så köpte jag på mig fler Byggmax-aktier idag. Det är möjligt att jag inte borde köpt mer med tanke på att jag redan sitter på en hel del aktier, eller relativt sett jättemycket aktier. Jag tycker dock att det ser prisvärt ut och jag tror att det kan vända uppåt. Om man räknar bolagsvärde (förenklat börsvärde plus skuld) per butik så tycker jag att det känns ganska bra. Jag tror inte att Q3 kommer att vara en kioskvältare utan jag tror att den kommer att landa ungefär i linje med förra året, kanske något bättre.

Under 2020 så antar jag att de ganska många nya butikerna börjar bidra och jag tror även att man kommer att kunna förbättra både kundupplevelse och lönsamhet för trädgårdssegmentet under 2020. De låga räntorna verkar redan ha gett visst avtryck på bostadsmarknaden. Alla som flyttar och som får mer betalt för huset som de säljer än vad de räknat med har mer att lägga renovering av det nya, och det är bra för Byggmax. Jag tror även att en del äldre personer (40-talister) kommer att flytta framöver och när äldre flyttar ut och yngre flyttar in så brukar det resultera i renovering. Denna trend pågår redan och kommer sannolikt att pågå under de kommande åren.

Det som är lite synd med Byggmax är att jag ser ingen riktig trigger i aktien. Om det visar sig att Q3 kommer in skapligt och det verkar vara sannolikt att bolaget kommer att lämna utdelning under våren så kommer det kanske att få en och annan intresserad av att köpa, men det kommer förmodligen inte att leda till någon omvärdering av bolaget. Det som skulle kunna hända är att någon eller några fonder som idag inte äger aktier börjar köpa aktier, men inte heller det kommer att leda till någon snabb uppvärdering. Det som kanske, kanske skulle kunna ske är att man säljer Skånska Byggvaror. Jag ser trädgårdssatsningen hos Byggmax som en indikation på att det kan bli så. En del av de produkter som idag säljs på Skånska Byggvaror skulle även kunna säljas på Byggmax (och det finns idag redan ett litet överlapp som jag ser det). En annan indikation är att man har behållit namnet trots att det knappast kan vara ett namn som lämpar sig för utlandsexpansion. Vilda spekulationer från min sida.

12 augusti 2019

Byggmax: En "Lynchning"

För ett tag sedan så var jag i en Byggmax-butik som öppnat nära en Beijer Byggmaterial-butik och det var ganska intressant ur ett aktieägarperspektiv. Vad jag förstår är det nämligen inte unikt att Byggmax försöker lägga sig nära redan befintliga konkurrentbutiker. Syftet med denna strategi är förmodligen att man dels skall komma åt kunder som är på väg till den redan befintliga konkurrentbutiken, dels att kunder som inte hittar vad man söker på Byggmax skall kunna gå in till konkurrenten och köpa de produkter som inte Byggmax har. Byggmax har ju som bekant färre artiklar för att kunna vara mer kostnadseffektiva. Detta är naturligtvis inte dumt och jag tror att man kan vinna en del på denna strategi.

En sak som blir en uppenbar fördel är att Byggmax har bättre öppettider än vad Beijer Bygg har. Vardagar har Byggmax (i alla fall den butiken som jag besökte) öppet till 19 medan Beijer hade öppet till 17. För gör-det-självare som skall handla någonting på väg hem från jobbet så finns det en stor uppsida för Byggmax. Det är inte bara vardagar utan även helger. Beijer hade öppet till 13 på lördagar och stängt på söndagar medan Byggmax hade öppet lördagar till 16 (tror jag) och även på söndagar. En hel del av de tider då icke-professionella vill handla har alltså Beijer stängt och Byggmax öppet, vilket är en fördel och ligger man bredvid varandra så kommer en och annan som egentligen inte hade tänkt att handla på Byggmax ("för att man får vad man betalar för", vilket är lite märkligt eftersom många av de som kör detta resonemang inte kör i lyxbilar även om man hade haft råd) kommer att hamna på Byggmax.

Det som var en besvikelse när jag var på Byggmax var trädgårdsavdelningen. Byggmax har lägst OPEX (operational expenseses, dvs driftkostnader) i branschen och en anledning till det är att man inte har speciellt mycket personal. Ett fåtal som arbetar i butiken i kombination med levande växter verkar inte fungera. När jag var i butiken var väldigt många blommor växer helt vissna och de fick stå kvar ute på hyllorna (!). Det hade varit illa nog om en tredjedel till hälften av växterna fick kasseras på grund av att att de inte vattnats eller vad det nu var som fick de att dö, men att de dessutom får stå kvar i hyllorna gjorde inte intrycket till något positivt. Jag tycker att Byggmax skulle skippa att ha växter. Det är bättre att satsa på utrustning, jord, sten, fröer mm och inte ha några växter. Jag tror heller inte att de ligger i tiden att köpa t ex orkidéer för 49 SEK som står ett par veckor i fönstret för att sedan vissna och slängas. Jag har många växtintresserade i min omgivning och vad jag kan förstå så är det istället många som intresserar sig för att odla från frö eller byta sticklingar med varandra. Det är möjligt att jag har fel, men det är vad jag tror.

En annan sak som jag också måste säga är en nackdel är att det inte finns mycket personal. Personalen skall ta betalt, de skall vara inne i butiken, de skall vara ute på tag-själv-lagret, de skall kolla upp saker i datorn, etc och att få tag i någon som kunde svara på en enkel fråga var inte helt enkelt. Det är så klart nedsidan med att det finns få i personalen och kanske är det någonting som man får räkna med, men jag tror inte att jag är unik med att ha frågor (som icke-byggare) i samband med ett litet byggprojekt.

Tyvärr måste jag också säga att utbudet är begränsat. Det fanns en del saker som jag ville köpa som jag verkligen trodde att Byggmax skulle ha, men så var det inte. Naturligtvis är det också en effekt av låg opex, men det är tråkigt att inse att det drabbar kundupplevelsen. Byggmax jobbar förvisso på detta och jag tror att man gör rätt i att ha en del butiker där man har ett större utbud.

Det var alltså lite av en blandad kompott när jag var på Byggmax. Det var en del som var bra och en del som var mindre bra. Jag tror att om man får fart på ehandeln och kan koppla detta till butiken så kommer man att kunna få någonting som är riktigt bra. Till exempel så tycker jag att det är ganska bra med chattfunktioner som vissa banker har och det kanske skulle kunna vara något för Byggmax. När man hämtar varorna så skulle det även vara trevligt om den som man hämtar varorna hos har läst chattkonversationen så att man kan få eventuellt ytterligare tips i samband med att man hämtar, vilket kanske leder till att man köper någon ytterligare produkt när man är på plats.

03 augusti 2019

Byggmax: Överraskande dålig Q2:a och förvisning till frysboxen


Byggmax levererade inte när det för en tid sedan var dags för bolaget att visa vad man presterat under senvår och tidig sommar. Det var mer eller mindre i linje med förra årets inte så imponerande siffror, och hade det inte varit för nyöppnade butiker så hade man mer eller mindre stått och stampat utan tillväxt, eller t o m haft negativ tillväxt.
Jag funderade på om det skulle kunna vara en idé att sälja av en del av mitt stora innehav i Byggmax innan rapporten när kursen dansade midsommardans kring 41 SEK, men jag avstod och tänkte snarare att det kanske är nu det vänder. Mina tankar gick: det är nu under Q2-rapporten som det kommer att stå klart att Skånska Byggvaror-spöket inte längre är så skrämmande. Förvisso levererade Skånska Byggvaror ett ganska bra kvartal och det verkar som att man har fått ordning på torpet i den delen av koncernen, men det är en relativt klen tröst att ett förvärv som gjordes under helt fel premisser och som man varit tvungen att banta ner ganska rejält för att få det att visa vinst nu bidrar. Det är möjligt att jag är för hård och det är möjligt att jag inte ser saker som jag borde se, men Skånska Byggvaror för mig handlar inte om möjligheter utan om skademinimering. Naturligtvis bidrar Skånska Byggvaror till resultatet, dock sett i ett längre perspektiv så skulle förvärvet aldrig ha gjorts. Skånska Byggvaror är numer historia, men sannolikt så påverkar det fortfarande förtroendet och definitivt balansräkningen, och som ett resultat av detta även kursen.
Placera tycker att man skall strunta i Byggmax och det kanske skulle kunna vara ett klokt beslut. Det man dock skall komma ihåg är att ett sådant råd måste ses i ljuset av bolagsvärde, i alla fall som jag ser det. Det finns säkert de som tycker annorlunda, och det är så klart OK. För min del så tycker jag att nuvarande kurs inte känns så utmanande.
När man pratar om Byggmax och bolagsvärde så måste man ta i beaktande effekterna av IFRS 16. John på Börspodden, som också tyckte att man skulle hålla sig borta, sa att han inte hade riktigt satt sig in i effekterna av IFRS 16, och det gäller förmodligen de allra flesta och även mig (även om jag har försökt att skapa mig en viss förståelse). Kvalitetsaktiepodden, som ibland pratar om Byggmax, nämner effekterna i ett avsnitt under våren som kanske kan vara intressant för de som vill veta mer. I korthet så kan man säga att IFRS 16-reglerna gör att företag som hyr lokaler, t ex butikslokaler som Byggmax gör, måste redovisa framtida hyreskostnader som en skuld om jag har förstått saken rätt. Naturligtvis får detta effekt på ett företag som Byggmax som har 170+ butiker och eftersom man måste ha en del specialanpassning och gärna inte vill omförhandla titt som tätt så antar jag att många kontrakt skrivs på lång tid, vilket får effekt på balansräkningen. Om jag inte missförstått så var en anledning till att man var tvungen att skippa utdelningen att balansräkningen inte tillät, vilket till viss del var en följd av IFRS 16. Jag är verkligen ingen expert inom området och den som vill förstå bättre får läsa på och även titta på det materialet som Byggmax själva har tagit fram, t ex den senaste Q2-presentationen.
Det jag tycker är viktigt med aktier är att försöka se bortom nuvarande tillfälliga problem. Knepet är så klart att även kunna skilja tillfälliga problem från permanenta problem, vilket är lättare sagt än gjort. Vad gäller Byggmax så tänker jag att IFRS 16-effekten till viss del är en tillfällig effekt. Även om regelverket kommer att bestå så var effekten av bytet tillfällig. Med andra ord så skräms jag inte av argument att EV/EBIT är högt även vid en kurs på 0 SEK. Bolagsvärdet (EV) påverkas nämligen av skulden, som i sin tur beror på IFRS 16. Ett annat sätt att sammanfatta det hela på är att om man enbart sorterar på nyckeltal så kommer bolag som Byggmax att framstå som dyra (och det kanske är riktigt, men det är viktigt att förstå effekten av IFRS 16.) Man kan så klart säga att all skuld hänför sig inte till framtida hyreskostnader, och det är riktigt, men det är inte försumbart. Tyvärr så är det inte helt enkelt att sätta sig in i redovisningsprinciper utan att vara expert, och jag är ingen expert så det är viktigt att sätta sig in i detaljerna själv innan man fattar beslut (vilket alltid är fallet).
Det jag tror är huvudanledningen till att många inte är intresserade av att Byggmax och anledningen till att många sålde efter rapporten är att försäljningen i befintliga Byggmax-butiker viker. Det är inte bra, inte alls bra. Det finns en övre gräns för hur många butiker som man kan ha och om man inte kan få till någon tillväxt i befintliga butiker så ser det hela inte bra ut.
Det som gör det hela värre är att man har sjösatt en del initiativ som borde lyfta tillväxten. Bland annat så har man börjat sälja jord och andra trädgårdstillbehör, vilket jag trodde skulle påverka tillväxten positivt. Jag har inte sett någon uppdelning av vad som driver tillväxten och vad som inte driver tillväxten, men jag skulle gissa att jord och liknande bidrar (så klart eftersom det är en ny kategori) medan virke minskar och även att t ex elverktyg och andra mindre kategorier minskar. Det finns nog en del förklaringar till att det ser ut som det gör, men det är i alla fall inte bra. Om man vill vara positiv (vilket kan vara bra i små doser) så skulle man kunna säga att planteringsjord skulle kunna växa ytterligare och skulle kunna generera positiva bieffekter, t ex genom att fröer, trädgårdsverktyg etc ökar. Generellt sett så tycker jag att satsningen på trädgård och odling är klok. Det är ett segment som växer generellt och det bör finnas utrymme för fler stora spelare. Idag finns bl a Plantagen, som brottas med en del problem. Byggmax bör i egenskap av sin storlek kunna göra större inköp och bör kunna sprida på olika butiker om nödvändigt, vilket som jag ser det bör göra att man kan vara konkurrenskraftig i förhållande till mindre trädgårdshandlare. Man kan också leka med tanken om ett samgående mellan Byggmax och Plantagen skulle kunna vara en idé. Den förre VDn på Byggmax gick som bekant till Ratos och väl på Ratos köpte han Plantagen (om jag inte minns fel, rätta mig gärna). Man skulle kunna fundera över om idén att det finns pengar att tjäna inom trädgård har funnits ett tag. Det som skulle kunna vara drivande för ett samgående mellan dessa båda företag är att Byggmax skulle få tillgång till många intressanta affärslägen där man skulle kunna sälja både virke och trädgårdsprodukter.
Att Byggmax skulle gå samman med Plantagen ser jag inte som någonting som ligger i korten i ett kortare perspektiv, men om Byggmax verkligen tror på sin delvis nya kategori Trädgård så skulle ett förvärv inom området inte vara helt oklokt, som jag ser det. Plantagen är dock inget litet företag och dessutom (om jag förstått saken rätt) ett företag som kämpar i motvind, vilket kanske talar emot ett samgående. Dessutom, eftersom Byggmax har ett dåligt track record av sina förvärv så kanske det gör att en och annan i styrelsen känner att det är en farlig väg att vandra.
Om eventuella samgående är mer eller mindre osannolika så tror jag att det finns en stor uppsida när det kommer till ehandel. Mattias Ankarberg, VDn, har pratat om tre fokusområden – 1) nya butiker, 2) effektivisering och 3) förbättrad ehandel. Vad gäller nya butiker så har det varit lätt att se hur detta område har omsatts i praktiken. Både i år och förra året så har nya butiker öppnats. Vad gäller effektiviseringen så tycker jag att det märks att man jobbar en del, framförallt syns det på Skånska Byggvaror (där också behovet har varit störst). Vad gäller ehandeln så verkar det som att man ännu inte riktigt har sjösatt några direkta åtgärder för att lyfta denna till nya nivåer. Det är möjligt att man tänker att detta kommer att ske som en följd av att man har nya butiker, men jag tror det inte. Jag tror att man funderar över hur man kan göra e-handeln mer konkurrenskraftig. Till exempel så tror jag att man vill förbättra möjligheten att hämta i butik och jag tror även att man vill förbättra möjligheten att planera olika typer av projekt på hemsidan så att man får med alla delar som man behöver. Det skulle inte heller förvåna mig om man väljer att börja jobba med influencers eller youtube-aktörer som är stora inom gör-det-själv och som har en del följare (det är möjligt att det inte finns så många sådana spelare, jag har dålig koll).
Man kan också fundera på om ehandeln kommer att knytas samman med en del av de tjänster som Byggmax lanserade för ett tag sedan. När det lanserades att man inte bara kunde köpa materialet utan även tjänsten att bygga via Byggmax så trodde jag att man var inne på någonting nytt. Tyvärr verkar det som att det hela har kommit av sig. Det finns fortfarande möjlighet att köpa tjänster på hemsidan, men det är ingenting som jag har hört nämnas i de senaste rapporterna. Eventuellt så kommer det att finns kvar som en möjlighet även i framtiden på samma sätt som idag eller så kommer kategorin att få en mer framskjuten roll.
Det man också skall komma ihåg när det kommer till Byggmax är att man är förhållandevis beroende av politiska beslut. Om man läser tidningen så verkar det stå klart att som en följd av att ROT-avdraget har försämrats (dvs att man inte kan dra av så mycket som man kunde tidigare) så har efterfrågan minskat. Det känns, som jag ser det, fullt rimligt. Om det blir dyrare att bygga till eller renovera så minskar efterfrågan. Man skulle också kunna fundera på om en del större renoveringar och tillbyggnader skyndades på när det började stå klart att villkoren skulle ändras till det sämre. Enligt mitt sätt att se så känns det rimligt. Om man vet med sig att tak måste bytas och man vet att reglerna för ROT-avdrag sannolikt kan komma att förändras så ser man till att skynda på renoveringen. Det kan med andra ord ha varit så att de ändrade ROT-villkoren eldade på marknaden innan ändringen (dvs att renoveringsprojekt tidigarelades) och att efter ändringen så minskade därmed efterfrågan. Mindre viktiga projekt, som t ex nytt kök i sommarstugan, kanske helt enkelt prioriterades bort. I VD-ordet till den senaste rapporten så skriver Mattias att han tror att marknaden minskat med 2-4% (hämtat direkt ur minnet så det kanske inte riktigt stämmer) och med tanke på att förutsättningarna har ändrats så känns det som ett rimligt antagande. Nu har i och för sig förändringen av ROT-avdraget ett par år på nacken, men jag undrar om vi inte fortfarande till viss del lever med effekterna av detta beslut.
En sak som även lyfts fram i den senaste rapporten är att man satsar på egna varumärken eller private label-produkter. Tydligen så har en färg som man har köpt in och satt sin egen logga på fått bra betyg i en branschtidning. Egna varumärken är ingenting som imponerar på mig, tvärtom. Det är klart att man kan skicka upp lönsamheten genom att gå direkt till fabriker som blandar färg istället för att gå via varumärkesägare som i många fall sitter på en hel del kunskap om hur man tar fram bra produkter. Risken som jag ser det är att man inte lyckas med balansgången mellan att dels ha egna varumärken, dels ha goda relationer till varumärkesägare. Risken som jag ser det är att varumärkesägarna går direkt till slutkunden eller går till de återförsäljare som antingen inte har egna varumärken eller som klarar av att hålla balansgången. Egna varumärken var ett bra drag för ett par år sedan när idén var ny, men nu så tycker jag att det känns oinspirerat och fantasilöst. Man skall förvisso hålla sig till beprövade metoder, men att lyckas på samma sätt som andra genom att göra likadant funkar inte alltid.
Det skall sägas att jag har ganska höga tankar om Mattias Ankarberg och jag tror att han kan klara balansgången, men jag gillar det ändå inte. Jag tycker inte att Byggmax skall gå samma väg som Biltema eller Jula, som har enormt mycket private label-produkter. För det första så rimmar det dåligt med god kvalité och för det andra så innebär det en risk. Hur säkerställer man att produkten har tillverkats på ett miljömässigt schysst sätt? Är det barn som har varit med och blandat färgen eller satt samman skruvdragaren? Ett noterat bolag kan straffas ganska hårt om det framkommer att man inte har spelat på rätt sida och om det står det egna företagsnamnet över hela produkten så är det svårare att slingra sig undan. Jag hade hellre sett att man etablerade samarbeten med t ex Impecta vad gäller fröer och någon av de engelska producenterna vad gäller trädgårdsverktyg. Det hade placerat om Byggmax på kartan och gjort bolaget mer intressant, tror jag.
En annan faktor i det hela är att det tar tid att ta fram egna produkter även om man låter någon annan göra det praktiska. Jag tycker inte att det är rätt att lägga tid på det och jag tror att det hela, som sagt, gör Byggmax till ännu en lågprisaktör utan mycket till edge.
För att summera så tycker jag att Byggmax ser fortsatt intressant ut. I punktform så tycker jag att följande kan vara relevant:
  1. Det har sannolikt varit så att marknaden som helhet har varit svag under perioden, vilket till viss del förklarar det svaga resultatet. Den försämrade efterfrågan kan vara kopplad till försämrade ROT-villkor. Eftersom renoveringsbehovet fortfarande finns där kan denna nedgång vara temporär. Renoveringsbehovet finns där och det kan variera från år till år.
  2. IFRS 16 har påverkat nyckeltalen till det sämre, vilket till viss del har pressat kursen.
  3. Det finns utrymme för att nya initiativ kopplade till e-handel lanseras under året, vilket skulle kunna särskilja bolaget från andra aktörer ännu mer och det skulle kunna agera som en trigger på kursen.
  4. Trädgård växer (och då tänker jag inte på häckar och gräsmattor) och det skulle kunna göra det möjligt för bolaget att växa relativt snabbt.
 Jag ligger alltså kvar med mina aktier och jag tror att det kan bli bra till slut. Det var fel av mig att inte sälja av när kursen nådde min riktkurs och det ångrar jag till viss del, men sånt är livet. Det kan nog bli hyggligt bra
 

06 juli 2019

Duni: Ut ur portföljen

Det är möjligt att Duni kommer att fortsätta uppåt och att miljöprofilen som bolaget på sätt och vis har kommer att gynna det framöver, men jag tog det säkra före det osäkra och sålde. För nästan 130 SEK så tycker jag inte att det finns så väldigt mycket mer uppsida. Det är möjligt att jag inte ser saker som jag borde se, och i så fall så får jag ta den smällen. Det är inte omöjligt att jag gör come back om kursen sticker ner till 110-115 SEK. Vi får se.

Jag har även fyllt på med fler Tobii. Det är hög risk och det är väldigt mycket som kan gå fel. Jag gillar dock vad jag ser och jag tycker att rekryteringen av ny VD till Tech är positiv. Det kan komma ett bud på bolaget. Ett annat alternativ är att bolaget delas upp i tre bolag (som sammanlagt kan vara värda mer än dagens). Ett tredje alternativ är att man fortsätter på samma spår som nu och att man växer i nuvarande form. Det återstår att se.

Ett företag som dök upp i mina flödet och som jag inte tänkt på på väldigt länge är Ocado. Man skrev avtal med ICA för ett tag sedan och för inte så länge sedan så skrev man även avtal med Kruger. Det var synd att jag inte gick på min magkänsla och att jag inte var med på tåget. Det går alltid fler tåg och det är ingen idé att gråta över spilld mjölk, men lite så stör det mig. Naturligtvis så hade jag mina skäl till att jag inte tryckte på köpknappen när jag pratade om bolaget för ett par år sedan. Ett skäl var att jag trodde att skulle bli tufft att sälja tekniken, vilket man har lyckats med, och jag trodde även att Amazon skulle bli en för tuff konkurrent, men det verkar finns plats för fler än Amazon, vilket kanske egentligen inte är så konstigt. Det glädjer mig att det går bra för bolaget även om jag inte är med på resan.

26 juni 2019

JM: Sålt mina aktier

Igår slog jag till och sålde mina aktier i JM. Jag tror att det inte finns en del risker och jag är inte säker på att kursen kommer att fortsätta uppåt. JM säljer mestadels bostadsrätter (om jag inte misstar mig) och jag ser risker med detta. Så länge räntorna är låga så går det att sälja bostäder där det finns lån både på individnivå och på föreningsnivå, men det kanske eventuellt kan bli svårare i framtiden.

En annan sak som gör mig lite tveksam är att jag inte riktigt blir klok på hur man bokför sina intäkter. Är det när kontrakt och handpenning betalas eller är det när pengarna faktiskt överförs långt senare? Det kanske spelar mindre roll och de senaste domarna tyder på att det inte är så lätt för köpare att ta sig ur ett ingånget avtal, om jag inte missförstått. Det kanske kan komma att ändra och om det ändras och intäkterna bokförs så tidigt som möjligt så skulle det eventuellt kunna bli problematiskt. Jag kan inte detta och jag har inte lagt tid på att sätta mig in i hur det funkar, men det är något som oroar mig och det finns med bland anledningarna som gjorde att jag tryckte på säljknappen.

Det finns absolut saker som även talar för JM och det är ett i mina ögon välskött bolag, men om det blir tuffare konjunktur och/eller om räntan går upp så kan det bli jobbigt, särskilt om vi får kombinationen. Det är inte omöjligt att jag gör come back under hösten. För runt 190 SEK så tycker jag att aktien är köpvärd trots allt. Vi kanske inte kommer att nå de nivåerna igen och då får det väl vara så.

En aktie som jag tittar lite på är Green Landscaping. Det rullar på med nya förvärv och jag tror att man håller på att bygga upp någonting som kan bli intressant. I nuläget har jag en pyttepost som inte spelar någon roll. Det är möjligt att jag ökar inom kort. Jag är även lockad av Tobii. Det känns lockande att företag som Qualcomm väljer att samarbeta med bolaget. Det kan bli att jag ökar, men det är långt ifrån säkert. 

22 juni 2019

Trelleborg: Påfyllning

För ett tag sedan, några dagar efter att jag skrev det tidigare inlägget, så gjorde jag allvar av tankarna och köpte mer Trelleborg-aktier. Det har gått lite plus sedan dess, men inget större. Inwido har omnämnts som möjlig uppköpskandidat och har fått lite skjuts. Det är naturligtvis kul och det kanske kan bli ännu bättre än vad det är nu. Sett så här i efterhand så borde jag gått på Inwido istället för Trelleborg.

En annan aktie som jag har funderat lite på och som jag har skrivit om är Tobii. Det kanske blir så att jag ökar även lite i Tobii. Det är mycket som känns rätt just nu, men det är också mycket som kan gå fel. Om det skulle bli en generell nedgång och Tobii tar en del stryk så kanske jag fyller på. Det kanske jag gör även om det inte blir så.

Aktier som jag funderar på att minska i är bl a JM, som jag inte tycker är fullt lika lockande nu när aktien har kommit upp en bit. Det är även möjligt att jag minskar lite i Byggmax om det är blir ett förväntansryck inför rapporten som kommer i mitten av juli. Det kan mycket väl bli en utdelning runt 2,50 SEK de kommande åren, men uppsidan är ändå begränsad, tror jag.

En annan aktie som jag tror kan få en ganska bra utveckling är Swedbank. Det var nog ett ganska bra val att ge Göran Persson rollen som ordförande. Det är fortfarande mycket som är osäkert och jag tror att det kan dröja ett tag innan det blir bättre, men eventuellt är det värt en chansning. Jag tror nog att jag ligger kvar med de aktier som jag har och fyller inte på med mer.

24 maj 2019

Trelleborg, Tobii, Swedbank: Utbombad verkstad, framtidens teknik eller en bank som misskött sig?

Jag har de senaste månaderna byggt upp en liten slant som är tänkt att gå in på aktiemarknaden. Christer Gardell, Warren Buffett m fl har uttryckt att aktier är billigt med tanke på den låga räntan och jag tror att det kan ligga en del i det resonemanget. Att ligga med pengar i kontanter är inte ett så attraktivt alternativ och ränteplaceringar är i princip detsamma. Naturligtvis kan man ligga med kontanter för att ha torrt krut för att kunna utnyttja tillfällen som eventuellt uppstår, men det kan också vara kostsamt. Summa summarum, jag köper aktier.

Byggmax är fortfarande mitt största innehav och sett så här i efterhand så borde jag lättat ännu mer än vad jag gjorde när aktien var uppe och över 40 SEK (min målkurs), men jag blev lite girig. En anledning som jag gillar med Byggmax är att man sannolikt inte är så påverkad som många andra när det kommer till internationella handelskrig. Blir det tuffare tider så kan man som lågprisleverantörer ta marknadsandelar och viktiga varor, som virke, importeras inte utan kommer från Sverige. Ett argument för att Byggmax skulle kunna drabbas av internationella handelskonflikter är att det kan leda till att ekonomin i stort påverkas och att det får till effekt att konsumtion som inte är helt nödvändig skjuts upp. Alla trädäck som byggs är inte helt nödvändiga och eventuellt skulle ett och annat bygge skjutas på framtiden om det blir tuffare tider. Jag tror med andra ord fortsatt att på Byggmax.

De bolag som jag tittar på och som jag tittar på och som jag funderar på att öka i är Trelleborg, Tobii och Swedbank. Trelleborg tycker jag handlas på låga nivåer och jag förstår inte riktigt vad det är som driver ner kursen. Det är så klart inte bra för Trelleborg att det införs handelshinder och sannolikt så kommer europeiska bolag påverkas ganska hårt. Hur hårt är inte helt enkelt att få grepp om. Jag tror eventuellt att Trelleborgs påverkan är något överdriven och jag tror också att man till viss del underskattar vad Trelleborg faktiskt levererar. Även om många av Trelleborgs produkter inte räknas som högteknologi så ligger det många års utveckling och erfarenhet bakom produkterna. Jag kan ha fel så klart och har haft det hittills, men jag tror att Trelleborg handlas på attraktiva nivåer med begränsad nedsida.

Vad gäller Tobii så tycker jag att det känns lockande. Jag inser att mitt teknikintresse stökar till det en del, för jag tycker att tekniken är väldigt imponerande. Häftig teknik är en dålig värdemätare för om ett bolag är en bra investering eller inte. Det som talar för Tobii är - som jag ser det - att det finns en hel del samarbeten med stora, tunga spelare och tekniken letar in sig i allt fler produkter, om än ganska långsamt. Allt står och hänger med Tobii Tech som jag ser det. Om det visar sig att de prognoser som man visar för Tech blir verklighet så tycker jag att dagens kurs är ganska låg, men - som sagt - det finns inga garantier att prognoser faller in.

En annan vinkling är att jag ligger på en del orealiserade vinster i depåer. Det är inte så mycket, men en del. En eventuell förlust i Tobii skulle med andra ord kunnat kvittas. Det är möjligt det är att lura sig själv att tänka så, men det gör jag i alla fall.

Swedbank är ett annat bolag som jag funderar på att öka i. Det har varit tyst den senaste tiden om Swedbanks misshavanden i Baltikum och att Swedbank inte hanterade situationen bra råder det inget tvivel om. Frågan är naturligtvis om det kommer att komma böter och eventuellt indragna tillstånd. Jag tror inte att det kommer att landa i någonting som får banken att haverera. Det kan naturligtvis vara fel, men det är vad jag tror. Man kan dra liknelser till Panama-breven, där bland annat Nordea var inblandat. Det var förstasidesstoff under en kort period för att sedan ganska snabbt bli någonting som hade hänt och som hörde till historien. Kurserna dök ganska brant för att sedan successivt jobba sig tillbaka till nivåerna som gällde innan Panama-skandalen. Telia är ett annat exempel på ett bolag som jobbat sig tillbaka efter skandaler. Tyvärr blev Telia en väldigt segdragen historia och även om jag köpte en hel del på ganska låga nivåer så kan jag inte påstå att det gick riktigt så bra som jag hade hoppats.

Det finns de som tror att storbankerna kommer att utmanas av nya fintech-bolag och att "happy days are over". Det tycker jag inte riktigt känns rimligt. Finans- och bankverksamhet är ingenting som ett gäng 20-åringar smäller upp i garaget. Det är helt enkelt för mycket byråkrati och regler. Däremot kommer det att finnas bolag som utvecklar nya tjänster och som tar fram produkter som väsentligt kan underlätta bankverksamheter. Dessa bolag kommer - vad jag tror - samarbeta med befintliga storbanker, inte konkurrera ut. Självklart kommer det att finnas nya aktörer, men att storbankernas tid är förbi tycker jag inte att det finns några indikationer på.

Vi får se vad det hela landar i. Jag kommer nog inte att handla mer aktier de närmsta dagarna eller veckorna, men eventuellt så slår jag till under sommaren. Jag måste sortera tankarna lite. 

11 maj 2019

Inwido: Påfyllning

De senaste dagarna så har jag fyllt på med ytterligare Inwido-aktier. Det är inte något som jag är helt säker på och jag borde ha gjort ett mer grundligt analysarbete, men jag har tagit en liten post och det känns OK. Hypotesen är att kursen är väl nedtryckt och att eventuella problem inom nybyggnation inte kommer att slå fullt så illa som det är inprisat. Alltså, för det första är jag inte säker på att byggmarknaden kommer att gå ner så mycket som många verkar tro, och om det händer så tror jag heller inte att det kommer att vara så illa. Därutöver så har det varit en del speciella händelser som har skakat om, och även om dessa händelser, tex Jeppssons dödsfall, är tragiska och negativa för bolaget så tror jag att bolaget kommer att kunna fortsätta på inslagen väg.

Vad gäller Byggmax så handlas den nu under 40 SEK efter de senaste dagarnas nedgång. Det är inte så konstigt att Byggmax dras ned när marknaden som helhet går ned och inte heller konstigt med tanke på att det gått upp ganska mycket och ganska snabbt. En person från Handelsbanken fonder som var med i en EFN-TV-sändning trodde att Byggmax skulle kunna gynnas av den svaga kronan på så sätt att färre kommer att resa utomlands. Om man stannar hemma så antog man i resonemanget att man höll på med byggprojekt och det skulle gynna Byggmax. Det är möjligt att det inte är helt tokigt. En alternativ förklaring eller kompletterande om man så vill skulle kunna vara att en del projekt som inte blev av förra sommaren för att det var för varmt kanske sker denna sommar istället. Vi får se. 

02 maj 2019

Mekonomen: Liten revansch

Reaktionen på dagens rapport blev granska bra. Förväntningarna var sannolikt relativt lågt ställda och jag tror att det inte är helt fel att säga att dagens uppgång är något av ett lättnadsrally. Det var inte en total genomklappning som rapporten visade, faktiskt snarare en helt OK rapport sett till dagens kurs. Jag har inte tittat på den i detalj och det är möjligt att det finns orosmoment som man inte ser direkt om man skrapar lite på ytan. Det finns säkert en hel del som gärna avvaktar ytterligare en rapport till innan man agerar, men jag tycker att det ser OK ut. Tyvärr gick jag in för tidigt (innan vinstvarningen som skickade ner kursen i källaren) så även om dagen var bra (+12%) så ligger jag en hel del back, trots att jag gjorde en mindre påfyllning kring 66 SEK.

Min gissning är att kursen kommer att repa sig ytterligare och att det är fullt möjligt att kursen tickar upp ytterligare ett par snäpp. Om det visar sig att förvärven är ett bra drag och inte ett Skånska Byggvaror-förvärv (det mindre lyckade Byggmax-förvärvet som gjordes för ett par år sedan) så tycker jag att inte att hela uppsidan är förverkad. Jag kommer med andra ord ligga kvar ett tag och se vart det barkar. Q1-rapporten gjorde inte att jag blev sugen på att göra mig av med aktierna - även med dagens uppgång.

Vad gäller Byggmax så var det en liten rekyl idag. Det känns rimligt och det skall bli intressant att se om det bara var tillfälligt eller om det kommer att gå ner ytterligare. Jag har minskat något och om det är något som jag funderar på så är det om jag skall minska ytterligare. Anledningen till att jag funderar som jag gör beror i första hand på att innehavet fortfarande väger väl tungt i portföljen. Å andra sidan så vill jag inte hoppa av för tidigt.

29 april 2019

Byggmax, Tobii, Green Landscaping: Ommöblering i portföljen

Byggmax fortsätter upp och det är så klart kul. Idag så valde jag att minska ytterligare. Även denna gång blev det en ganska liten del av innehavet, ungefär 10%, och jag sålde mellan 41,50 och 42 SEK. En annan aktie som fick åka ut portföljen idag är Green Landscaping. Anledningen till att jag sålde var för att jag inte är säker på att kursen kommer att hålla sig på dessa nivåer och eftersom jag tror eventuellt att jag kan köpa tillbaka aktierna till en lägre kurs. Det är mycket möjligt att aktien åker in igen om det blir lite sämre tider på börsen.

En aktie som åkte in i portföljen idag är Tobii. Jag har skrivit om bolaget tidigare och jag tror att man har något intressant på gång. Det finns två saker som jag gillar bland de senare meddelanden från bolaget; Tobii Aware tror jag tillför funktionalitet som verkligen kommer att göra nytta och som kommer att efterfrågas, och för det andra så gillar jag att tillväxten i Tobii Tech ligger högt. Det kan absolut vara så att intäkterna för Tobii Tech påverkas av olika engångsbetalningar och andra faktorer som gör att det inte är helt lätt att dra långtgående slutsatser, men jag gillar det jag ser. I korthet kan man se det som att jag tror att Tobiis teknik kommer att användas brett inom inte alltför lång framtid. Det är möjligt att andra aktörer kommer att bli ledande när väl marknaden för tekniken är på plats (i större omfattning), dock så tror jag att Tobii är ett av företagen som är bäst rustade för att kunna vara en av de större aktörerna. Om väl marknaden tar fart så tror jag att Tobii kommer att uppvärderas.

Man kan fundera lite på om Tobii är en uppköpskandidat. Man hör inte så mycket om bolaget i spekulationerna. Det kan vara korrekt. Med tanke på att det finns tecken som tyder på att efterfrågan på Tobiis teknik kan komma att öka och med tanke på att svenska kronan är väldigt svag så tror jag eventuellt att det kan komma ett bud. Att köpa en aktie för att man tror att det skall komma ett bud funkar dock sällan. 

27 april 2019

Camurus: Kan det komma goda nyheter från väster?

Jag är mycket tveksam till mitt innehav i Camurus. För ett par år sedan så hade jag tänkt - when in doubt, get out - och tryckt sälj och varit nöjd. Idag resonerar jag ofta lite annorlunda. Det handlar egentligen inte om att jag i grunden har lagt om min strategi utan snarare om att jag...eh...tänker långsammare idag än vad jag gjorde tidigare. Ibland hör man fondförvaltare i poddar säga att man inte skall dutta och att man skall säga bolag som man kan tänka sig att ha under flera år framåt. Det är sant, men anledningen till att många fondförvaltare säger som dem gör är att det blir jobbigt för dem när folk håller på att dutta. En stor fond där det är mycket in- och utflöden tror jag har svårare att prestera jämfört en mindre fond med få in- och utflöden. En stor fond kan nämligen inte gå in i små bolag och utflödena gör att man måste sälja, vilket kan driva kursen på oönskat vis. Jag tycker egentligen att man skall göra tvärtom - dutta in absurdum och dra nytta av att du kan köpa och sälja småposter i volatila småbolag som få andra aktörer kan. Det är naturligtvis en smaksak och vad jag inte tycker att man skall göra är att köpa bolag som man inte tror på på lång sikt, t ex spelbolag i mitt fall. Jag tror helt enkelt inte på spelbolag långsiktigt. Avreglering och ett fåtal stackare som fastnar i beroende har drivit denna bransch (som jag ser det) och det tror jag inte är någonting som man kan extrapolera in i framtiden, och av denna anledningen är jag inte med. Det handlar inte om en moralfråga för mig faktiskt utan det handlar om att jag tror att den stora uppgången är bakom oss. Det är möjligt att jag har fel, men jag är beredd att ha fel (eftersom jag inte har några pengar placerade åt något håll så kommer det inte kosta mig något att ha fel). Det handlar även om prioriteringar. Eftersom jag inte tror att spelbranschen är en framtidsbransch så lägger jag heller inte tid på att lära mig något om den. Den tiden lägger jag på annat. Mycket i livet handlar inte om att välja utan om att välja bort. Det handlar om vad man inte skall utveckla för produkter och vilka marknader man inte skall bearbeta. (Det blev ett långt sidospår)

Åter till Camurus. En del av mig vill idag lämna Camurus helt. Jag har landat ungefär plus minus noll efter att köpt på mig en del när marknaden gick bananas i samband med att FDA inte godkände rakt av och jag tecknade i nyemissionen. Det var bara rent flyt och magkänsla. Min gissning var att ett godkännande ändå var värt något även om det var med restriktioner och jag tror att CAM2038 är ganska bra. Det som har hänt och som får mig att inte trycka på säljknappen är att FDAs beslut har blivit överklagat av Braeburn, Camurus samarbetspartner, och kanske, kanske så kommer det att bli något positivt av det hela. Eftersom det är grönt ljus från november 2020 (om jag minns rätt) så borde det komma någon form av information ganska snart (och inte om ett år eftersom det då inte spelar så stor roll). Eventuellt skulle något av de andra projekten kunna komma med intressanta data eller nyheter, men det skulle förvåna mig lite. Det jag funderar lite på är att sälja en del av mina Camurus och eventuellt så köper jag Tobii istället. Vi får se.

26 april 2019

Byggmax, Inwido, Green Landscaping: Minskning och nya innehav

Idag så sålde jag en liten del av mina Byggmax-aktier, knappt 10%, för runt 40 SEK. När jag köpte de senaste gångerna så har min hypotes varit att kursen skulle hämta sig och gå upp till 40 SEK innan året är slut. Jag trodde inte att det skulle gå så fort som det faktiskt gick, men å andra sidan så trodde jag inte heller att kursen skulle ner till 30 SEK när jag handlade för 35 SEK (innan det vände uppåt). Det är mycket som verkar vara positivt just nu och jag tror att Q2 kan komma in riktigt bra. Om det mot förmodan skulle fortsätta att vara bra drag uppåt så ska jag försöka hänga kvar, men om det närmar sig 45 SEK så kommer jag nog att minska ytterligare. Vi får se. Även om kursen fortsatte upp till 41,50 SEK cirka under slutet av dagen så är jag nöjd att jag avvaktat så länge som jag faktiskt gjort med att påbörja min minskning.

Pengarna som jag fick loss och en del pengar som kommit in via utdelningar investerades idag i Inwido och Green Landscaping. Jag kan inte speciellt mycket om något av bolagen, men jag tycker att det verkar som att kurstrycket nedåt i Inwido är något överdrivet och jag tycker att Q1 vid en första anblick känns ganska OK. Även om fönster och dörrar är investeringar som kanske skjuts på framtiden så finns det både miljöskäl och ekonomiska skäl att byta till bättre fönster. Jag tror även att fönster och dörrar kommer att vara uppkopplade i framtiden på olika sätt, tex inbyggda persienner som ställer om för att kunna hålla en jämn temperatur inomhus. Man kan även fundera på om hemlarm och dörrtillverkare kommer att samarbeta i framtiden. Det känns inte så nattsvart som kursen ger intryck av.

Green Landscaping tycker jag ser intressant ut. Jag tror att man kommer att fortsätta att förvärva och jag tror att man kan göra det till attraktiva nyckeltal. Det finns sannolikt även utrymme för synergier när man köper upp mindre bolag, tex lönehantering, HR-funktioner, fakturering etc. Potentialen mot privatmarknaden (som är RUT-berättigad om jag förstått saken rätt) tror jag inte är uttömd, knappt påbörjad faktiskt. Det finns nog även möjlighet att dra nytta av teknologi för att effektivisera och jag tror att det är svårt för mindre bolag att göra det i samma utsträckning. Det finns sannolikt även en del möjligheter till synergier vad gäller inköp. Jag vet inte hur plantering och underhåll av en park riktigt upphandlas, men om det inbegriper både plantering inklusive plantor och skötsel under ett antal år så kan kostnaden för plantor spela roll. En annan sak som man inte pratar så mycket om vad gäller Green Landscaping är att efterfrågan på trevliga utemiljöer är förhållandevis stark (tror jag). Många människor uppskattar växter och trevliga utemiljöer, och förhoppningsvis så kommer det att hålla i sig.

Inwido-innehavet är för litet för att spela någon större roll. Jag kommer kanske att öka om det blir en generell nedgång som drar ned Inwido, men om jag skall gissa så tror jag att utdelningen på 2.50 SEK i början av maj kommer att hålla uppe kursen. Green Landscaping är större än Inwido.

24 april 2019

Byggmax: Hur har Q2 börjat?

Det ska bli mycket intressant att se hur Q2 kommer att arta sig för Byggmax. Q1:an är ett förlustkvartal för bolaget av den enkla anledningen att det inte köps byggmaterial inom gör-det-själv-kategorin under vintermånaderna i någon större omfattning.

Det som börjar bli alltmer klart är att Byggmax inte ser sig själv som bara en brädgård och man väljer att lyfta fram till viss del nya produkter i sin marknadsföring. Det handlar om odling och jag tror att man gör klokt i att hoppa på denna trend. Prisvärt tryckimpregnerat virke och prisvärd jord kan bli en bra mix för alla som skall göra verklighet av odlingsprojekt i vår.

Om man tittar på hur det ser ut på Google Trends så tycker jag att det ser ganska OK ut. Naturligtvis är det svårt och vanskligt att dra för stora slutsatser, men jag tycker att det är lite intressant i alla fall.23 april 2019

Byggmax: Kvalitetsaktiepodden

I det senaste poddavsnittet från Kvalitetsaktiepodden så diskuteras Byggmax senaste kvartalsrapport. Det är alltid intressant att lyssna på vad andra tycker om ett bolag som man själv följer. För den som vill lyssna själv så kan man hoppa fram ca 34 minuter för att komma till Byggmax-snacket (det man missar är framförallt diskussioner om bettingbolagen).

En sak som Kvalitetsaktiepodden tar upp och som är intressant är att IFRS 16 slår ganska hårt mot Byggmax. I korthet så orsakas förändring i redovisningregler att de leasingavtal som Byggmax har för sina butiker räknas om så att dessa blir skulder. Eftersom man ser på leasingavtalen på ett annat sätt än tidigare så landar det hela i att bolaget får en högre skuldsättning. Detta påverkar sannolikt att det blir svårare för Byggmax att låna till sjyssta villkor och de nya redovisningsreglerna är förmodligen en anledning till att man var tvungen att ställa in årets utdelning. Det är möjligt att jag tänker fel, men så som jag ser det så kommer detta att med tiden bli bättre. Eventuellt så kanske det kommer att resultera i att det kommer att bli mer intressant för Byggmax att äga fastigheten, dvs butiken, på vissa håll.

Det var intressant att höra hur Kvalitetsaktiepood-killarna resonerar kring rapporten. Överlag så tyckte de att det var en ganska dålig rapport. Jag vet inte riktigt om jag håller med. Att öppna butiker kostar pengar och att det tar ett par år innan man går plus på en butik. Att de många nya butikerna drar ner resultaten förvånar därför inte så mycket. Vad gäller omsättningen så var den inte så övertygande precis som Kvalitetsaktiepodden säger. Det är möjligt att den sena påsken har påverkat negativt. Påsk-byggprojekten hamnar i år i Q2 istället för Q1. En annan anledning kan vara att man har hållit nere på marknadsföringen. Jag tror nämligen att man under 2018 och även nu under början på 2019 har haft fokus på kostnadskontroll istället för omsättningstillväxt. Det som man tänker skall vara drivande under Q2 tror jag är prisvärd jord. Det kan mycket väl lyckas och jag har sett en del reklamfilmer med trädgårdstema redan. Att man fokuserar på trädgård tror jag kan bli riktigt lyckat. Det är lite oroande precis som Kvalitetsaktiepodden lyfter att inte omsättningen riktigt tagit fart i Q1, men jag tror inte att man skall dra för stora och långtgående slutsatser. Om man skall tro bolaget själv så ligger det en del Skånska Byggvaror-försäljning i Q2 som en effekt av att man har ändrat produktmixen för Skånska Byggvaror.

Vad gäller värderingen så håller jag helt med om att en värdering på knappt 40 SEK gör caset mindre intressant. Q1-rapporten motiverar inte riktigt en så kraftig uppgång. Det man dock inte skall glömma är att 30 SEK var för lågt (som jag ser det). Det är möjligt att kursen kommer att falla tillbaka en del den närmsta tiden, särskilt om börsen som helhet viker nedåt. Jag håller det dock inte för otroligt att det kommer att komma en del nyheter nu under våren som kan vara pådrivande för kursen. Naturligtvis är det farligt att spekulera i något sådant och det är kanske ett tecken på girighet från min sida. Kanske, kanske borde jag minska nu när bolaget handlas på nivåer som jag har satt som min riktkurs. Vi får se. Om uppgången håller i sig och om kursen tickar upp över 40 SEK kanske jag väljer att minska något.

17 april 2019

Byggmax: Positiv reaktion på Q1-rapporten

Jag ska erkänna att jag var riktigt nyfiken i morse på vad Q1-rapporten skulle visa. Det har varit likadant med Matse och Hövding. Det är kanske inte konstigare än att när man engagerar sig i något och funderar en del kring hur olika saker kommer att utvecklas så blir man förväntansfull. Rapporten var inte så dramatisk som jag ser det. Reaktionen var initialt nedåt, dock så vände det ganska snabbt och kursen slutade på knappt 38 SEK. Ett tag i eftermiddags så var kursen uppe i nästan 39 SEK. Vid den tidpunkten var kursen upp 8-9% och jag passade på att lägga in en säljorder. Ett litet antal blev sålda och det var kanske inte helt fel, men på det stora hela så påverkar inte försäljningen nämnvärt.


Kursutvecklingen sedan årsskiftet finns ovan. Det var ett rejält hopp upp idag. Den positiva reaktionen handlade nog snarare om att förväntningarna var väl låga än att bolaget överpresterade. Det ska bli intressant att se om det hela håller i sig eller om kursen kommer att falla tillbaka. Jag tror att det kommer att fortsätta uppåt, kanske med vissa bakslag, och att vi kommer att se kurser runt 40 SEK eller över under året (vilket inte känns superoffensivt när kursen ligger på 38 SEK).

Om man skall titta lite närmre på rapporten så tycker jag att det är tre saker som utmärker sig:

1) Byggmax-segmentet växer bra, både befintliga och nyöppnade butiker. Det finns planer för kommande expansion och mycket talar, som jag ser det, att man kommer att lyckas med att få de flesta av dessa att bli lönsamma.

2) Skånska Byggvaror är på rätt väg. Även om Skånska Byggvaror kan vid en första anblick ses som en verksamhet som inte går särskilt bra så tycker jag att man på telefonkonferensen (som går att lyssna på i efterhand och som följer presentationen som också finns tillgänglig på hemsidan) ger bra förklaringar. Man har skalat bort en del olönsam försäljning och de produkter som man har behållit, t ex växthus, kommer att levereras och faktureras under nästa kvartal.

3) Strategin som man har lagt verkar fungera, som jag ser det. Man tar marknadsandelar och den offensiva satsningen att öppna nya butiker när alla skriker "butiksdöd" verkar ha varit klok. Lägg där till bra kostnadskontroll och e-handel som verkar ticka på och komplettera på ett fint sätt så kan man få någonting som är riktigt bra.

Det ska bli intressant att se Q2-rapporten. Förväntningarna har höjts något, men jag tycker fortfarande att det ser intressant ut.

16 april 2019

Balco: Tveksam

Jag tror att det finns mycket som talar för ett företag som Balco, men det finns även frågetecken och sammantaget så känner jag mig tveksam. Det är möjligt att jag har fel och det får framtiden utvisa. Oavsett så har jag kommit fram till att jag inte kommer att köpa. Här kommer några anledningar:

Orderstocken


Förvärvet av TBO-Haglinds kan säkert ha varit ett bra förvärv. Frågan som jag ställer mig är varför man tyckte att det var en bra idé. Det finns säkert förklaringar till det i intervjuer, dock så tror jag att en anledning till att man ville köpa bolaget är för att säkra tillväxten. Utan förvärvet hade det nämligen inte riktigt sett helt bra ut ur ett tillväxtperspektiv.

Renovering, inte bara nybyggnation
Ett argument som man ibland hör när det kommer till Balco är att man inte är beroende av nybyggnation utan att mycket handlar om renovering. Det är så klart sant, men det man lätt glömmer är att renoveringsmarknaden som Balco verkar på kan vara väldigt räntekänslig, kanske t o m mer räntekänslig än vissa delar av nybyggnationsmarknaden. Balco säljer nämligen väldigt mycket till bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningarna är som bekant belånade (i regel) och bostadsrättsinnehavarna är även dessa i sin tur belånade (i regel). En investering i inbyggda balkonger innebär sannolikt ofta en ökad belåning för föreningen och även ökade avgifter för bostadsrättsinnehavarna. I en marknad där bopriserna ökar och räntan är låg så spelar inte detta jättestor roll och jag tror att det relativt enkelt går att klubba igenom Balco-projekt i föreningen. Om priserna skulle börja hacka och räntan öka något så kommer det sannolikt att bli betydligt svårare att få igenom investeringar som inglasade balkonger. Det som skiljer dessa beslut från nyproduktionsköp är att ett sådant köp behöver inte tas av en grupp människor utan det tas av köparen ensam. Det betyder inte att nyproduktion inte är immunt mot tuffare tider, men ändock en skillnad. Min hypotes är att om det finns några i en förening som inte vill ha eller inte klarar av en avgiftshöjning så kommer det inte att bli lätt att klubba igenom beslutet.

Beroende av bostadsrättsföreningar
En annan anledning som också är kopplad till bostadsrättsföreningar är att Balco säljer väldigt mycket till bostadsrättsföreningar. Det kan komma att vara ett problem när man expanderar till andra marknader än Sverige. Det går uppenbarligen eftersom man säljer utanför Sverige, men eftersom inte bostadsrättsföreningar finns i så många andra länder än Sverige så innebär det en utmaning för bolaget och jag tycker inte riktigt att det fullt ut reflekteras i prognoserna.

Jag tycker att det finns väldigt mycket bra med Balco och jag gillar idén att "klä in" hus på olika sätt för att skapa boenden som är mer attraktiva och/eller mer praktiska. Även om jag gillar dessa bitar så tycker jag att det finns några frågetecken och det får mig att avstå.

15 april 2019

Byggmax: Förväntningar inför Q1-rapporten

De senaste dagarna så har det varit positiva tongångar i Byggmax-aktien och det är så klart glädjande för mig som sitter med Byggmax som mitt största innehav. Det är alltid vanskligt att spekulera i varför en aktie går upp, men det känns sannolikt att Q1-rapporten som kommer på onsdag har med saken att göra. Det handlar kanske om att en del blankare har känts sig stressade inför Q1-rapporten och därför valt att gå ur sina positioner innan rapporten. Det handlar säkert även om att en hel del som handlar på olika former av TA-indikatorer tycker att det ser intressant ut. Det finns säkert en hel del ytterligare anledningar och det är möjligt att det bara är en kort uppstuds.


Jag har tidigare skrivit att jag inte tror att Q1-rapporten är speciellt viktig. Det är den inte ur aspekten att säsongsmässigt är kvartalet svagt. Om man däremot tittar på den senaste tidens uppgång så tror jag att rapporten kan vara desto viktigare. Om det visar sig att rapporten är förhållandevis bra och det ges en guidning som ger vid handen att året som helhet kommer att bli ganska så bra så kommer förmodligen uppgången att hålla i sig. Å andra sidan om det blir en defensiv guidning så kanske det kommer att bli en körare nedåt.

Tanken har slagit mig att minska inför rapporten. Anledningen är att jag sitter med mycket aktier relativt sett. Jag har dock inte landat i något beslut och jag tror faktiskt inte att jag kommer att minska trots allt. Det är möjligt att det kommer att bli en dipp med tanke på att det gått ganska snabbt uppåt den senaste tiden. På lite längre sikt så tror jag ändå att det finns möjlighet för ytterligare uppgång, åtminstone 40 SEK innan årsskiftet känns rimligt.

En aktie som jag har tittat lite på den senaste tiden är Balco. Den har funnits på radarn under längre tid och om jag inte minns fel så var jag nära att haka på i samband med introduktionen. Det är möjligt att det blir ett inlägg om Balco inom kort.

09 april 2019

Mekonomen: Påfyllning

Jag är väldigt osäker på om Mekonomen är en bra investering, men efter att ha funderat både ett och två varv så kom jag fram till att det skulle kunna vara en idé att köpa aktier i bolaget för de pengarna som jag fått genom utdelningar hittills i år. Igår köpte jag för 65,90 SEK. Under dagen så har kursen fortsatt nedåt.

Min hypotes är att värderingen och populariteten är väl nertryckt och att det inte krävs speciellt mycket för att aktien skall framstå som billig. Det är ofta ett vanskligt sätt att resonera och jag har gått bet många gånger, men ibland blir det rätt. En oväntad vinstvarning och en inställd utdelning har verkligen ställt till det och förtroendet är kört i botten, som jag ser det. Jag tror även att många är rädda för att förvärven skall visa sig bli riktigt usla affärer som kommer att ta väldigt lång tid att få rätsida på. Vinstvarningen tyder på att man inte riktigt har koll, tyvärr. Om man vill dra paralleller till Byggmax så vill ogärna att de förvärven i Mekonomen blir motsvarigheten till Skånska Byggvaror. Jag tror dock inte att det behöver bli fullt så illa.

En anledning till att Mekonomen inte går så bra tror jag är att man inte har full koll på vad som händer ute i verkstäderna. Det är framförallt baserat på mina egna erfarenheter och det får man alltså ta med en stor nypa salt. Det är på inget sätt bra att man inte har riktigt koll, men det positiva är att det är förhållandevis enkelt att fixa. Att ersätta en produkt som inte längre är den bästa lösningen för ett visst problem kräver en ny produkt som kan ersätta. Det kan vara svårt. Att strukturera upp och systematiskt bygga en verksamhet som tickar som en klocka är inte enkelt, men betydligt enklare än att ta fram nya produkter som skall ersätta gamla förlegade. Bra IT-verktyg och strukturerade processer tror jag kommer att kunna gynna Mekonomen.

Vad gäller kundunderlaget så tror jag att vi snart är i en situation där många väljer att vänta med att köpa en bil till dess att intressanta elbilsalternativ finns. Det är möjligt att det är överdrivet och att nybilsförsäljningen inte påverkas så mycket av det. En hel del av nybilsförsäljningen är företagsbilar och den tickar nog på relativt jämnt med byten vart tredje år. Det är möjligt att den är så pass stor att effekten av att en och annan väntar med att byta bil till dess att det finns fler elbilsalternativ kanske inte har så stor betydelse. Vad som kan ha större betydelse är att det finns starka krafter i rörelse inför det skifte som sannolikt kommer att äga rum inom bilindustrin. Kina är inställda på att ta ledartröjan vad gäller elbilar (se t ex senaste numret av the Economist) och det kan göra att ett företag som Mekonomen kan komma i ett annat läge, ett mer intressant läge. Kinesiska företag som vill etablera sig i Sverige skulle eventuellt vara intresserade av att teckna samarbetsavtal med företag som Mekonomen för att snabbt kunna erbjuda service. De är som bekant de etablerade spelarna som har märkesverkstäder. Utmanarna får antingen starta sina egna eller liera sig med någon befintlig. Detta är bara vilda tankar från min sida, men de många verkstäderna och de många kunderna är en tillgång och eventuellt kan denna tillgång att värderas annorlunda inom ett par år. Vad gäller varumärket så tror jag även att detta skulle kunna spela en intressant roll i sammanhanget. Skulle tröskeln för att köpa en kinesisk elbil vara lägre om man kunde köpa den med ett serviceavtal på Mekonomen? Skulle Mekonomen-varumärket få fler att våga prova ett nytt märke?

Även om jag tror att det finns potentiella uppsidor i Mekonomen så är mitt köp i första hand baserat på att jag tycker att nedsidan borde vara begränsad kring nivåer runt 65 SEK. Det kan vara fel och det kan visa sig att man har köpt ett svart hål som slukar pengar, men jag tror det inte. Jag tror att man har köpt ett bolag som kommer att ta ett tag innan det helt och fullt snurrar så som man hade tänkt sig, dock så tror jag att problemen som avspeglas i värderingen är något överdrivna. Det kan mycket väl bli så att jag snart lättar på innehavet. Det jag funderade på istället för Mekonomen var Trelleborg eller SCA, men av olika anledningar så valde jag Mekonomen. Vi får se om det var rätt.

07 april 2019

Camurus, Byggmax: Pressrelease och expansionstankar

Camurus presenterade nya resultat för Buvidal igår. Det verkar vara ytterligare studier som har gjorts och presenterats på en konferens nu i helgen. Det gör nog ingen större skillnad så vitt jag kan förstå, men det är så klart om något positivt. Att det presenteras mer data som stödjer att preparatet fungerar är positivt och kommer sannolikt att sänka tröskeln för alla som funderar på om de ska välja Camurus produkt eller någon annan produkt.

För mer information, se nedan:
https://www.camurus.com/sv/pressmeddelanden/

Vad gäller Byggmax så har jag tänkt lite vad det kan tänkas göras för förvärv i framtiden. Det ligger nog inte nära till hands för Byggmax att göra förvärv med tanke på alla de problem som de haft efter Skånska Byggvaror-förvärvet, men tiden läker alla sår. Jag tror att det finns en hel del mindre bygghandlare som skulle kunna fungera ganska bra inom Byggmax. Eventuellt skulle de kunna behålla sina namn under en övergångsperiod. Fördelen skulle vara att Byggmax med sin storlek skulle kunna göra mer effektiva inköp och man skulle även kunna tänka sig att man skulle kunna ha olika kedjor med lite olika inriktning. En bra logistikapparat med ehandel och hemleveranser skulle kunna vara en bra ryggrad i ett sådant bygge.

06 april 2019

Byggmax: Vändning på gång eller bara en dödsryckning?

Den senaste dagarna så har det vänt upp något för Byggmax. Det kan vara tillfälligt så klart, men det kan också vara ett tecken på att det finns en del som tycker att det är bättre att köpa före än efter rapporten som kommer om en dryg vecka, och kanske, kanske så kommer uppgången att fortsätta fram till rapporten. Eventuellt kommer det att bli vinsthemtagningar och eventuellt kommer det att komma någon form av negativ statistik som påverkar en och annan ägare. Det man ska komma ihåg med Byggmax är att det är förhållandevis enkel verksamhet att räkna på. Det kommer inte att komma några negativa fas 3-studier och det kommer inte att komma någon ny typ av produkt som helt gör Byggmax verksamhet överflödig, tror jag. Förvisso skulle man kunna hävda att e-handeln och butiksdöden är någonting som påverkar Byggmax negativt och det är kanske inte helt fel, men innan man dömer ut Byggmax med hänvisning till butiksdöden och e-handeln så skall man komma ihåg att Byggmax är med på e-handelståget sedan länge och de produkter som Byggmax är stora på - bl a virke (och förhoppningsvis snart även jord och andra trädgårdsprodukter) - är inte produkter som man vanligtvis handlar på nätet. Det kanske kommer att bli så, men just nu så ligger man ganska bra positionerade tycker jag.

Min egen resa i Byggmax började, som så många gånger tidigare, söderut.Det fanns mer elände att prisa in och när utdelningen för 2018 ställdes in så var det nog en och annan som försökt hålla ut som gav upp. Det är inget gott tecken och Byggmax är långt ifrån att kvala in som utdelningsaristokrat, men jag tror att kursresan nedåt gick lite väl långt. Det är möjligt att jag har fel och det har jag haft tidigare.

Än så länge har jag bara köpt aktier i Byggmax. Så här ser det ut:Min riktkurs för Byggmax är 40 SEK. Jag har nog nämnt vid något tillfälle 45 SEK som riktkurs, men jag tror att Byggmax kommer att drabbas av en sämre bostadsmarknad och jag misstänker att det kommer att komma försämringar t ex genom minskat ränteavdrag eller fastighetsskatt som påverkar Byggmax. I mina antaganden så tror jag att vinsten per aktie för 2019 kan landa på drygt 3 SEK. Det bygger dels på att man inte dras ned av Skånska Byggvaror, dels på att man får bra fart på de nya butikerna. Det är möjligt att jag är lite väl optimistisk. Hur som helst så är jag glad att det inte fortsatte nedåt för då hade jag nog behövt fundera på vad för faror som alla andra ser som jag inte jag ser. Det ska bli spännande att läsa Q1:an, även om det är en förhållandevis ointressant period då det inte säljs så mycket byggmaterial under vintern och tidig vår.

01 april 2019

Byggmax: Ägarlistorna

Om man tittar på den senaste månadens handel så har det sålts en hel del aktier av Enskilda. Faktum är att de har stått för väldigt stor del av aktieförsäljningen den senaste månaden, förvisso under liten handel, men i alla fall. Ungefär aktier för 16 MSEK har sålts, vilket motsvarar ungefär 500 000 aktier, eller knappt en procent av aktierna. I Q1-rapporten den 17 april så kommer vi att kunna se om det är någon större aktör som minskat, vilket det sannolikt är.

I den senaste rapporten så kunde man läsa följande:


Om man tittar i Q3-rapporten så kan man se att CI Investments är den aktör som ökade mest under slutet av förra året, ganska rejält också.


Det är alltid lite oroande att det säljs ganska stora mängder aktier över marknaden istället för till någon större spelare. Investor sålde en hel del aktier i Tobii över marknaden och det var inte ett bra tecken. Man kan också vända på det och se det som att när väl aktieförsäljningarna, som verkar vara ganska jämnt spridda över ganska många dagar, väl tar slut så kanske det vänds från att det finns en stor säljare, men bara småköpare till att det finns en storköpare, men bara småsäljare. Vi får se. 

27 mars 2019

Byggmax: Mer aktier

Mitt innehav är nu, efter dagens påfyllning, uppe runt 25% av portföljen och det skulle man absolut kunna ifrågasätta, men efter lite funderande och övervägande av olika alternativ så landade jag i att det var ett bra alternativ även om jag redan är nerlusad med Byggmax-aktier. Q1:an kommer nog inte att komma in superstarkt även om man jämför med 2018 års Q1, dock tror jag att det kommer att vara tillräckligt för att det skall lugna en och annan. Vi får se om kursen faller igenom ännu mer. Min plan är att ligga kvar över Q2:an med alla aktier för att därefter eventuellt börja lätta på innehavet. Min arbetshypotes är att kursen kommer att vara uppe i 40 SEK under året, sannolikt efter Q2-rapporten. Ingenting är dock säkrt och än så länge har jag inte haft rätt angående Byggmax.

21 mars 2019

Camurus, Byggmax: Tecknat i nyemissionen och funderingar inför Q1

Jag har utnyttjat alla mina teckningsrätter i Camurus och det skall bli intressant att se om det visar sig bli en bra investering eller inte. Överlag så är jag missnöjd med min investering i Camurus. Inte direkt för att jag gick in på för höga nivåer i första vändan utan att jag gjorde avsteg från min strategi och investerade i sådant som jag uppenbart inte förstår - bioteknik/läkemedel. Enligt mitt sätt att se är det alldeles för hög risk att köpa aktier inom detta område om man inte sitter på specialkunskap på något sätt. Man skulle kunna hävda att detta inte bara skulle gälla biotech, och det är kanske inte helt fel, men jag tror att denna sektor är tuffare och mer skoningslös mot glada amatörer än vad en del andra sektorer är. Jag hoppas att jag kan komma ut ur Camurus om ett tag med förhoppningsvis en liten vinst (och om det blir så är det tack vare en påfyllning som jag gjorde vid årsskiftet när det såg som mest illa ut).

Vad gäller Byggmax så tror jag att Q1 kan komma att få en del skeptiker att kanske bli lite mindre skeptiska. Det är förvisso ett kvartal med låg omsättning, men om det visar att försäljning och vinst utvecklas i en positiv riktning så skulle det eventuellt kunna ses som något positivt. Eventuellt.

Så här såg försäljningen ut Q1 2018:


I Q1-rapporten så kan man även läsa att det fanns ungefär 150 butiker totalt:

Om man istället tittar i Q4-rapporten för 2018 så kan man se att siffran gått upp till 163 butiker, dvs femton ytterligare. Av dessa är de flesta (om inte alla) Byggmax-butiker, vilket är positivt.


Det finns alltså ungefär (grovt sett) 10% fler Byggmax-butiker under innevarande kvartal (Q1 2019) jämfört med motsvarande kvartal förra året om jag räknar rätt. Det bör påverka omsättningen positivt så klart, men eftersom fler butiker innebär högre kostnader så kommer det sannolikt att slå på vinsten också.

En annan sak att ta i beaktande är hur vädret har varit under kvartalet. Den viktigaste månaden - mars - är ännu inte avslutad och därför finns det inte någon statistik, men om man tittar på hur vädret var under februari så var det en ovanligt varm månad. Mars kommer sannolikt även att komma in som en ganska varm månad. Eftersom Q1 2018 påverkades negativt av vädret - det var ett ovanligt kallt kvartal - så finns det möjlighet att vädret skall verka i bolagets favör i kommande Q1:a.

En fin bild från SMHIs sida som visar att februari var en varm månad:
Förutom fler butiker och bättre väder så tror jag eventuellt även att de insiderköp som har gjorts kan komma att komma i nytt ljus om Q1 kommer in lite bättre än väntat. De insiderköp som har gjorts den senaste tiden har inte fått någon större påverkan på kursen som jag ser det. Det skulle inte förvåna mig om en eller annan kommentar till Q1:an kan komma att lyfta insiderköpen och tala om vändning om Q1-resultatet kommer in ganska bra. 

Byggmax är helt klart mitt största innehav och jag, som så många gånger förr, gick in för tidigt och jag kanske ser det som jag vill se. Trots allt, jag är inte speciellt oroad trots att kursen hackar. Det finns ett massivt ointresse för bolaget och de få som säger något om bolaget kommer mest med trötta kommentarer och gäspningar, tycker jag. Det behöver inte vara fel och om saker och ting ändras så kan det få effekt på kursen (eller så blir det ännu värre). Vi får se.

10 mars 2019

Mekonomen: Vad finns det för uppsida?

Jag är inte speciellt insatt i Mekonomen, men jag tyckte att det såg billigt ut för ett tag sedan innan man kom med vinstvarningen och innan man meddelade att man inte tänkte dela ut. Efter att kursen dippat från runt 100 SEK till runt 70 SEK så har jag funderat på om det är en överreaktion eller om det är en motiverad nedgång. Enligt mitt sätt att se så handlar det på många sätt om en förtroendekris. Tilliten till ledningen är inte på topp och det finns säkert de som inte alls är säker på att de stora förvärven kommer att visas sig speciellt bra.

Ett fel som jag har gjort många gånger är att jag blivit sittande med aktier i bolag som har det kämpigt. Det kan vara tillfälligt, men det är det inte alla gånger. Buffett lär ha uttryckt sig som att "the problem with turn-arounds is the many of them never turn" (eller liknande). Det ligger mycket i det och många gånger är det bättre att lämna än att stanna kvar när det barkar åt fel håll. Det gäller dock att veta när tesen som har gjort att man investerar inte längre håller och när kursen sjunker av andra anledningar. Naturligtvis måste man ha en tes för att det skall funka och om man bara köpt för att man sett andra köpa eller någon annan anledning så blir det så klart svårt.

Min tes med Mekonomen är inte superavancerad. Jag tror att efterfrågan på bilservice kommer att hålla i sig även om antalet elbilar kommer att öka. Det är möjligt att det är fel och jag har inte kvantifierat detta på något bra sätt, vilket naturligtvis hade varit bra. Till skillnad från många andra så tror jag att vi har nått någon form av tipping point och jag tror att antalet elbilar kommer att öka ganska snabbt. Det är ingen som höjer på ögonbrynen idag om någon säger att de skall installera solceller på taket och kanske köpa en elbil. Det finns redan en del elbilar som är relativt prisvärda och de stora märkena kommer de närmsta åren att komma ut med väldigt många elbilar i olika storlekar och prisklasser. Kommer då Mekonomen att vara ett av många överflödiga bilserviceföretag? Kanske, kanske inte. Jag tror att service kommer att fortsätta att vara en viktig del även om en elmotor är väldigt mycket enklare i sin natur än en förbränningsmotor. Serviceefterfrågan kommer nog att gå ner, allt annat lika, men det kommer att ta ett tag innan det blir så.

Jag tror att stordriftsfördelarna kommer att vara viktigare i framtiden. En tuffare marknad och alltmer mjukvara i bilarna kommer att göra att det kommer att vara svårare för de mindre bilservicefirmorna. De har det redan tufft idag och det kommer nog att bli värre. Det är dock inte helt säkert. Eventuellt kommer morgondagens servicefirmor vara ett gäng "kodknackare" istället för någon som står och slår med en skiftnyckel på ett rostigt avgasrör. Jag tror att Mekonomen i kraft av sin storlek har förmågan att vara bland de främre på den resan.

Man skulle kunna tänka sig att bilmärkena kommer att knyta kunden närmre till sig. Det finns redan tecken på det genom privatleasing och annat, men det är inte säkert att det kommer att vara framtiden på alla sätt. För det första så är man utsatt som kund om man bara har en aktör att vända sig till. Du har fördelen om du inte är nöjd att du kan säga upp avtalet, men precis som du inte bara kan säga upp andra typer av leasingavtal hur som helst så kommer det inte heller att vara helt enkelt att säga upp ditt billeasingavtal. Idag fungerar det oftast bra, men om vi hamnar i ett läge där många vill göra sig av med sina dyra bilar så kan det bli tuffare. Bilbolagen har råd att vara bemötande idag och de flesta konsumenter har också råd att fullfölja avtalen, men om det blir tuffare tider så kan nackdelarna med leasing bli tydliga. Det är möjligt att jag överdriver, men jag tror inte att alla i framtiden kommer att leasa sina bilar, vilket talar för oberoende bilserviceföretag som t ex Mekonomen.

En annan sak som man skulle kunna tänka sig - en joker - är att någon av de stora kinesiska elbilsföretagen bestämmer sig för att satsa i Sverige och Norden. Ska man köpa upp ett bilmärke i Sverige? Nja, inte helt lätt eftersom det är kanske skralt med bilmärken till salu. Ett annat alternativ skulle kunna vara att köpa upp ett företag som Mekonomen och göra om det till ett företag som servar de egna bilarna. Att äga en av de stora serviceföretagen skulle ge en intressant ingång på marknaden och man hade förutom pengarna som man tjänat på servicen fått information om vem som kör vad och vad olika bilar råkar ut för problem. Dessutom så hade man fått en plattform i Sverige, vilket sannolikt hade gjort att man hade kunnat få igång en försäljning relativt enkelt. Kinesiska företag som köper upp utländska är kanske inte för närvarande det som får folk att hoppa högt, men för att de kinesiska elbilsföretagen skall få fäste på den svenska marknaden så tror jag att Mekonomen skulle kunna vara ett alternativ. Det måste inte handla om ett regelrätt förvärv. Man skulle även kunna tänka sig någon form av samarbete. Naturligtvis finns det storägare som kanske har en annan agenda, men om pengarna är de rätta så kanske det går att komma på andra tankar. Varför då kinesiska elbilsföretag? Jo, eftersom kinesiska bilföretag idag är bland de ledande och sannolikt inte tänkt begränsa sig till den kinesiska marknaden.

Överlag så är jag ändå skeptisk till Mekonomen och att jag köpte aktier i bolaget var ett misstag. Jag trodde att man hade bättre koll på läget, men det visar sig att man inte riktigt hade så bra koll. Idag så verkar det som att de flesta Mekonomen-butiker kör sitt eget race och det är inte lovande. Det är möjligt att jag har en felaktig bild och det är möjligt att det kommer att styras upp, men med tanke på vinstvarningen så känns det som att det finns en bit kvar. Även om jag är skeptisk så ser jag uppsidor och jag kommer nog att ligga kvar för att se vad som händer.