13 december 2018

Byggmax: Ytterligare ökning

De pengar som gick in och ut i Trelleborg användes idag till att köpa Byggmax-aktier. Denna gång hade jag lite flyt och kursen tickade upp ganska bra efter att jag köpt. Jag köpte nämligen på morgonen och kursen tickade upp under dagen. Det kan dock svänga snabbt och om någon vill fortsätta att sälja och ingen står på köparsidan så kommer det att bära av nedåt igen.

Byggmax är ett stort innehav nu för min del och det innebär så klart en risk. Det är dock en risk som jag är väl medveten om. Min bedömning är att risken för att det skulle komma riktigt dåliga överraskningar är relativt låg. Sannolikt kommer omsättningen att ungefär komma in som förra året, kanske något bättre, men framförallt så tror jag att vinsten kommer att vara bättre än förra året. Det baserat jag på att jag inte tror att man kommer att ta några större omstruktureringskostnader under kvartalet. Det återstår så klart att se och ingenting är säkert. Så här stod det i 2017 års rapport:Skogsaktier som SCA och Stora Enso tog en del stryk idag i samband med att Metsä Boards vinstvarnande. Vinstvarningen verkar vara kopplad både till interna och externa problem och det känns inte orimligt att det framförallt handlar om interna problem.Se länk:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/13/skogsaktier-faller-pa-vinstvarning.html

Det verkar vara lite av en prime time för skogsprodukter för närvarande och det bör man så klart ta i beaktande när det kommer till nyckeltal. Det ser bra ut just nu, men det är å andra sidan med riktigt, riktigt bra förutsättningar. Jag tror att det kan bli sämre tider, men jag tror inte att det kommer att bli så mycket sämre som många verkar tro. Det återstår att se om det är rätt eller fel. (Jag har dock en känsla av att det blev lite mycket skogsaktier handlade för min del den senaste tiden.)

12 december 2018

Trelleborg, Byggmax: Minskning och eventuell kommande ökning

Idag så släppte jag de Trelleborg-aktier som jag nyligen köpte. Det blev en pyttevinst. Anledningen till att jag sålde var att jag inte riktigt känner mig bekväm med mitt köp och att jag tror att det kan bli fortsatt oroligt. Det är möjligt att det var för fegt och att jag skulle vågat ligga kvar, men nu valde jag att hoppa av i alla fall.

Ytterligare en anledning till att jag sålde var att jag faktiskt funderar på att putta in ytterligare pengar i Byggmax. Det har kommunicerats ut att man skall öppna ytterligare butiker under 2019 och vad jag kan se så kommer Q4 sannolikt inte att vara svagare än Q4 2017, vilket eventuellt skulle kunna vara en trigger. Man kan tolka offensiva satsningar på olika sätt. Ibland kan det vara ett desperat försök att komma till rätta med en omöjlig situation. Det kan också vara ett tecken på att man anser sig vara på god väg att lägga de gamla problemen bakom sig. Att man vädrar morgonluft helt enkelt. Jag tror på det senare i Byggmax fall.

Byggmax verkar vara en bortglömd aktie också. Det skrivs inte så mycket om aktien och tiden då Hernhag och andra börsprofiler lyfte bolaget är förbi (åtminstone för denna gång), som jag ser det. I mångas ögon så är Byggmax en misslyckad aktie som sänkts av ett misslyckat förvärv av Skånska Byggvaror. Det är förvisso sant, men att cementera det som en sanning är kanske inte rätt. Det kommer kanske inte för all framtid att vara en korrekt bedömning. Det finns säkert även de som väntar på att aktien ska vända uppåt innan de hoppar på (vilket så här med facit i hand hade varit smartare än det tillvägagångssätt jag valt). Det finns kanske även en del fondbolag och institutioner som känner sig tvingade att minska sin exponering eller dra ner för att täcka för utflöde. Den senaste tidens nedgång känns inte helt motiverad. Är jag drabbad av confirmation bias? Eventuellt.

Jag kommer kanske att vänta lite med att köpa. Helst skulle jag vilja köpa för under 30 SEK, men det kanske är att hoppas på för mycket. Vi får se var det landar. Det är inte alls säkert att jag köper på mig mer.

Det kanske finns en och annan som tycker att jag inte följer uppsatta gyllene regler och att jag inte risksprider som man borde. Det är möjligt. Risken ökar när man är tungt viktad mot ett bolag, men risk är mer än antal aktier i portföljen. Byggmax verksamhet är ganska enkel att analysera (i alla fall jämfört med Camurus) och jag tycker att det skall vägas in när man bedömer risk. Risk och avkastning hänger också ofta ihop (dock inte alltid) och jag tror att man som småsparare ibland måste ta en del riskfyllda steg om man vill nå överavkastning. Det kan man så klart ha olika åsikter. 

10 december 2018

Börsen: Överdriven oro eller nya dåliga tider

Min ISK, som står för merparten av mitt aktiesparande, ligger svagt plus sedan årsskiftet och en del av de senaste köpen som jag har gjort har helt klart varit feltajmade. Så här ser det ut:


Det finns mycket som jag skulle ha gjort annorlunda och det jag själv känner att jag inte gjort rätt är att jag hade för bråttom att sätta pengarna i arbete. Det hade varit bättre att sitta på händerna och avvaktat. Många börsprofiler har gjort rätt och tagit alla oroväckande signaler på allvar och lämnat börsen mer eller mindre. Det är dock alltid lätt i efterhand att säga hur och vad man skulle ha gjort.

De köp som jag har gjort har inte varit direkt spekulativa köp som jag tror ska ge utdelning på kort sikt utan det är köp som jag har gjort med en tidshorisont på cirka två år och i bolag som jag anser har bra eller hyggliga tillgångar som bör göra att inte fallet blir hur stort som helst från dagens nivåer. Detta stämmer framförallt på de senaste tidens köp i SCA, Holmen och Stora Enso.

Vad gäller köpen i Mekonomen och påfyllningen i Byggmax så skulle jag kunna ha väntat längre, men jag tyckte att det såg attraktivt ut och jag valde att slå till. Båda bolagen tror jag skulle eventuellt kunna gagnas av en svagare konjunktur. Att nybilsförsäljningen sjunker, vilket inte känns helt otänkbart i ett tuffare ekonomiskt klimat, kan gynna Mekonomen och vad gäller Byggmax så anser inte jag att deras verksamhet är så starkt beroende av ökande bostadspriser som många verkar tycka. Tak kommer att behöver bytas oavsett hur priserna utvecklas, gamla trädäck som faller samman kommer att behöva bytas ut, odlingslådor som självförsörjaren vill ha kommer att byggas oavsett mm.

Köpet i Trelleborg kan man också ifrågasätta och det finns kanske en hel del argument för varför man inte skall köpa aktier i bolaget i nuläget, men jag tycker att bolaget är väl nedpressat och jag tycker att det finns värden i bolaget som inte riktigt kommer till sin rätt i många jämförelser med s k sektorkollegor. Jag är ingen expert inom området. Min hypotes är i alla fall att man kommer att se på bolaget med lite andra ögon inom inte alltför lång framtid, men jag är verkligen inte säker. Det är möjligt att jag är förblindad av Peter Nilsson, som jag ser upp till, och att jag inte riktigt ser helt klart på bolaget. Av de bolagen som jag har köpt på mig den senaste tiden så är det Trelleborg som jag är mest osäker på. Sett till hela portföljen så är det Camurus som ligger närmst till för en försäljning eller en minskning. Anledningen är framförallt att jag kan bolaget och tekniken alldeles för dåligt för att känna mig bekväm.   

09 december 2018

Trelleborg: Mer aktier

Det är ganska intressanta tider på börsen. En del profiler har lämnat börsen och väntar på bättre tider. Hittills så har det visat sig vara klokt, men jag ser det inte som osannolikt att det kommer att komma ett hopp uppåt. Det finns en del som talar för det trots allt, som jag ser det.

Eftersom jag tror att det kan komma en del nyheter som får börsen att hoppa upp så har jag valt att minska en del på min buffert och köpt på mig fler aktier i Trelleborg. Jag gillar Trelleborg och jag förstår egentligen inte varför kursen har fått så mycket stryk under året. Det är klart att bolaget skulle kunna påverkas negativt av de olika tullarna som Kina och USA håller på att bråka om, och det är klart att bolaget skulle kunna drabbas negativt av att räntan höjs så att räntekostnaderna ökar, och det är även så att en okontrollerad Brexit skulle sannolikt inte heller varit oproblematisk för bolaget, som har verksamhet och försäljning i Storbritannien. Det finns med andra ord fog för att bolagets kurs har sjunkit, men jag tycker att det verkar vara överdrivet och därför så valde jag att öka. Det som jag funderade en del på var att istället öka i Byggmax eller Duni, framförallt Byggmax, men eftersom jag redan ligger tungt i Byggmax så valde jag att avstå. Jag är inte säker på att det är rätt. Byggmax har fått ta stryk i två omgångar; först för att förvärvet av Skånska Byggvaror inte blev bra och sedan i den allmänna nedgången.Det skall bli intressant att följa Byggmax kommande år. Till skillnad från många andra aktier så är inte Byggmax beroende av ett eventuellt tullkrig (eftersom man köper mycket virke inom Sverige) och eftersom man är en lågprisaktör så måste inte sämre tider innebära enbart nackdelar (som jag har skrivit om tidigare).

Jag grämer mig lite att jag inte hade förmåga att sitta på händerna ett tag till utan att jag gav mig in på marknaden igen. Det får jag sätta upp som en lessons learned till framtiden. Nu efter att köpt i omgångar så ligger jag tungt mot börsen. Vi får se hur klokt det är.

05 december 2018

SCA: Påfyllning

Idag så fyllde jag på med fler aktier i SCA och efter påfyllningen så lite mer än dubblades innehavet. Det är möjligt att det är för tidigt att köpa och att kurserna kommer att fortsätta ner, men jag tror det inte. Det som lockar i SCA är att det finns en hel del skog och olika verksamheter kopplade till skogen. Att man äger en hel del skog tror jag kommer att fungera som en motverkan mot fortsatta fall. Det är ett inte helt oproblematiskt sätt att resonera eftersom skogen bör värderas efter vad den kan ge för avkastning, men om värderingen av SCAs skog skiljer sig alltför mycket från vad mindre skogsinnehav handlas för så minskar det risken, som jag ser det. Det är möjligt att det är fel att resonera, men det är så jag ser på saken. Det är dessutom inte bara skogen som man äger utan även marken. Det kan låta banalt, men eventuellt så kan det föra med sig en del positivt i framtiden, t ex genom att man kan sätta upp solpaneler etc. Jag tror dessutom att skog kommer att bli mer intressant i framtiden i takt med att många industrier ställer om till att bli mer miljövänliga. Det är möjligt att det är fel, men det är vad jag tror.

Jag ser ingen jättepotential i SCA utan jag är glad om jag kan sälja för 80 SEK inom två år senast, inräknat utdelning. Det skulle innebära att om utdelningen lämnas oförändrad så kommer det att skiftas ut 1,50 SEK till ägarna. Det gör att jag efter utdelningen, som jag antar sker i mars, hoppas kunna sälja för 78,50 SEK. Det tror jag att jag kan, men säkert är det inte. Om jag inte kan det så är jag beredd på att vänta ytterligare ett tag, ungefär två år från idag. Om kursen skulle sticka upp snabbt över 80 SEK så kan det bli ett kortvarigt gästspel. Vi får se.

02 december 2018

Portföljgenomgång - minskat likvida medel och en del nytt sedan sist

Idag (4 december) såg portföljen ut enligt nedan:Update:
Det blev lite fel i det inlägget som jag skrev i helgen. Innehavet i Byggmax är större än vad jag skrev tidigare. Camurus är större i portföljen idag efter att kursen hoppat upp ett snäpp.

Det som inte visas i portföljen min buffert, som är större än vad jag tycker är brukligt, men som har fått svälla av anledningen att jag tycker att det är sannolikt att det blir dystrare tider på börsen i kombination med att jag inte riktigt har inte någonting som har intresserat mig tillräckligt. Det skall också tilläggas att de pengar som jag har investerat via olika pensionslösningar inte finns med ovan. Eftersom staten tvingar en att köpa fonder när det kommer till tjänstepension och premiepension (i alla fall verkar det inte vara helt enkelt att arrangera det hela så att man kan handla själv med aktier) så har jag valt att köpa en del globalfonder, amerikanska indexfonder, europeiska indexfonder, någon indienfond mm när det kommer till tjänstepensionen. PPM ligger i Didner & Gerges US MicroCap, Didner & Gerges småbolagsfond, Didner & Gerges Sverigefond och Lannebo småbolagsfond. Dessa fonder har jag haft under lång tid och om det är någonting som jag har funderat på så är det att flytta över mer pengar till de fonder som förvaltar mindre summor. I min smak så börjar Didner & Gerges populära fonder bli lite väl stora, vilket begränsar möjligheterna för förvaltaren. Det är inte osannolikt att jag flyttar över till fonder som inte är lika stora (om det är någon sitter på bra tips får ni gärna kommentera).

För att prata lite om de olika innehaven, i turordning störst går först:

Byggmax ca 18%
Byggmax har svällt till att bli ett stort innehav. Det var inte min avsikt från början, men i takt med att kursen dalade så passade jag på att köpa mer och mer. Jag har brottats en del med huruvida det faktiskt är en bra investering eller om jag bara hittar på anledningar varför det skulle kunna vara ett bra innehav för portföljen, s k confirmation bias (som jag har nämnt tidigare). Mitt case bygger på att Byggmax är nedtryckt väl mycket. Köpet av Skånska Byggvaror var ett feltramp och det har skadat bolagets anseende en hel del. Nu tror jag att man är på god väg att kunna lämna de problem som förvärvet medförde och jag tror att det kommer att göra att en del ser på bolaget med andra ögon, tex som med Telia och östasiatiska verksamheter. Jag tror tex att Q4-rapporten kommer att vara bättre än vad motsvarande rapport var förra året. Förra året tog man nämligen en del kostnader som var förknippade med Skånska Byggvaror, vilket påverkade resultatet negativt. Det kommer sannolikt inte att ske detta år och därför tror jag att Q4 2018 kommer att vara bättre. Vinsten per aktie på helåret kommer med andra ord inte att vara så dålig och sett till klassiska nyckeltal så tycker jag att det ser hyggligt ut. Det jag också tycker gör aktien intressant är att man har ett bra koncept - bara de mest förekommande varorna i lager, välfungerande ehandel som är integrerad med övrig verksamhet, lågpris i kombination med gör-det-själv-segment (vilket gör att man förhoppningsvis kan stå emot en lågkonjunktur bättre än en del andra aktörer) och att bolaget är för litet för en del institutionella investerare.

Det som talar emot Byggmax är en hel del, vilket avspeglas i kursen och i att aktien är ganska hårt blankad. Man öppnar en hel del nya butiker, men utan att riktigt se samma ökning i omsättning. Man kan se olika på detta och en del av de nya butikerna är mindre än tidigare butiker, men hur det än är så är det inte helt självklart att se aktien som ett tillväxtcase. Marknaden är dessutom överetablerad på vissa marknader, som jag ser det. Det finns helt enkelt för många aktörer som vill sälja byggmaterial, framförallt i storstadsregionerna. Även om Byggmax satsar på mindre orter så bor många människor i Sverige i storstadsregionerna och för att vara lönsamma så måste man även ha en stark ställning i storstadsregionerna. Jag tror att eventuellt så kommer det att stängas en del butiker om det blir tuffare tider. Det är inte osannolikt, som jag ser det, att det kommer att vara de riktigt stora butikerna som kommer att stängas först, dvs inte Byggmax-butiker. Det skulle kunna vara en fördel för Byggmax och jag gillar att man är flexibel med sitt koncept med små butiker, avskalat sortiment och integrerad e-handel.

Det skulle inte förvåna mig om aktien inom ett halvår är över 40 SEK. Det skulle vara ca 15% upp från dagens nivåer. Eftersom hela marknaden är i gungning så är det på inga sätt säkert och det finns alltid risker, men jag har resonerat fram och tillbaka och jag tycker att det känns intressant. Om jag inte ändrar mig och/eller att det kommer ny information så kommer jag sannolikt att sälja en del om kursen sticker upp till 40 SEK. Anledningen är framförallt att jag ligger väl exponerad mot aktien.

Duni ca 10%
Duni är för mig ett kvalitetsbolag. Jag gillar att Rune Andersson är stark ägare och jag tror att man är ganska väl positionerade när det kommer till vad som kommer att efterfrågas i framtiden. Man ligger som jag förstår i premiumsegmentet och jag tror att det är bra. Det som jag tycker att marknaden inte riktigt tar fasta på är att även om konjunkturen viker så kommer efterfrågan på Dunis produkter att bestå. Det kan självklart bli en minskning om konsumenter får mindre pengar att röra sig, men det finns även en del branscher som rör sig motsatt vad man intuitivt tror, tex har jag hört att efterfrågan på bakverk och godis ökar under sämre tider (man unnar sig en sötsak). En annan sak som jag tror kommer att vara viktigt kommande år för Duni och branschen som helhet är miljöaspekten. Jag tycker att det verkar som att Duni är välpositionerade inom detta område och jag tror att man kommer att gynnas om allt fler konsumenter efterfrågar miljöriktiga förpackningar. En missuppfattning som jag tror skulle gynna Duni i takt med att allt fler får upp ögonen för hur det faktiskt står till är att engångsartiklar i en del fall är mer miljöriktiga än flergångsartiklar. T ex så tror jag inte att hanteringen av linneservetter är helt och hållet miljöriktig. För att få en linneservett att bli kritvit så går det inte att tvätta med vad som helst och det påverkar miljön. Jag tror att man framöver kommer att titta på den totala miljöpåverkan och jag tror att det, i en del fall, kommer att kunna gynna Duni.

Duni är precis som Byggmax något större än vad jag egentligen tycker är helt bekvämt. Om kursen skulle ticka upp till 115-120 SEK så kommer jag sannolikt att minska. Det som skulle kunna få kursen att hoppa upp på kort sikt är att man har en aviserat en del sparprogram och om dessa ger resultat ända ner på sista raden så kan det få en och annan att omvärdera aktien. Det som heller inte skall underskattas är att Duni skulle kunna vara en uppköpskandidat för skogsbolag som sitter med en omodern portfölj med tidningspappersbruk och liknande.

Telia Company ca 8%
Telia har varit med länge i portföljen och den omvärderingen av aktien som jag trodde på när aktien låg i spannet 35-38 SEK har i viss mån ägt rum. Felstegen i Östasien börjar alltmer bli historia och idag fokuserar media snarare på det olämpliga i att staten (som äger 38% av Telia) skulle kunna bli ägare i TV4 om köpet går igenom. Jag tycker att idén att köpa content är helt rätt. Det finns så klart en stor risk att staten, som inte är småaktieägarnas vän och som inte i första hand ser till bolagets bästa, kommer att sätta käppar i hjulet. Att staten är aktieägare är som jag ser det mer och mer ett problem och ologiskt. Att staten skulle äga kommunikationsinfrastruktur kanske var en god idé när det begav sig, men idag så fungerar inte logiken längre, som jag ser det. Mitt tips är att staten kommer att lämna Telia inom inte alltför lång framtid och jag tror att Telias ledning hade välkomnat detta. Det skulle kunna vara en uppsida för aktien på lite sikt. Vi får se.

Billerud Korsnäs ca 7%
Billerud tycker jag fortsatt är intressant och jag tror att när man väl har de nya anläggningarna igång så kommer det att göra att en del kommer att se på bolaget på annat sätt. Idag så handlas aktien relativt lågt som jag ser det. Det verkar vara många som inte är imponerad av byggen som blir väldigt mycker dyrare än vad man hade trott från början och det har även varit för många vinstvarningar, vilket inte övertygar så klart. Jag tror att man är på rätt väg och jag tror att bolaget kanske kommer att kunna handlas på nivåer runt 130-140 SEK inom inte alltför lång framtid. Min gissning är att Billerud kan dra nytta av att allt fler kommer att välja bort plast. Tyvärr tycker jag att det verkar som att istället för att minska användningen av tex PET-flaskor så kommer man att fokusera på pantsystem. För egen del så tycker jag att det vore en bättre idé att fokusera på att öka användningen av kartongbaserade livsmedelsförpackningar.

Swedbank, SEB ca 13%
Att ha lite bankaktier i portföljen tror jag kan vara bra. Att det finns just Swedbank och SEB i min portfölj beror framförallt på att jag inte tror på Handelsbankens idé om att ha en massa kontor. Nordea gillar jag och jag tror att man kan få bra snurr på verksamheten om man kan ligga i framkant när det kommer till digitalisering. Risken att det skall komma massa fintech-bolag och utmana storbankerna tror jag inte är en så stor risk trots allt. Istället för en risk så tror jag att de många fintech-bolagen är en möjlighet för bankerna att köpa upp bra småbolag för att på så sätt förbättra sitt eget erbjudande. Överlag så tror jag att svenska storbanker är ganska bra när det kommer till ny teknik, i alla fall om man jämför med kusinerna i Europa.

Mekonomen ca 6%
Mitt köp av Mekonomen är inte helt okomplicerat och det kan mycket väl vara så att jag gör mig av med aktierna. Det som talar för Mekonomen är att det är hyggliga nyckeltal och det är inte säkert att skiftet mot elbilar, självkörande bilar och privatleasing kommer att gå så snabbt som en hel del tror. Det som jag tror är den stora faran är just ägandeformen. Mitt tips är att privatleasing kommer att öka och jag tror att alltfler inte kommer att äga sin bil, vilket kommer att påverka Mekonomen negativt. Det är möjligt att jag har fel och det är möjligt att jag ser samband som inte finns eller att jag missar saker som är väsentliga, men jag är tveksam. Om kursen skulle leta sig upp mot 105 SEK under ett eventuellt julrally så kommer jag nog att lämna.

Trelleborg ca 6%
Mina Trelleborgsaktier har sjunkit ca 25% sedan jag köpte, inte bra på något sätt. Jag gillar bolaget och jag tycker att Peter Nilsson, VD, verkar ha bra koll på läget. Tyvärr är det inte helt lätt att få grepp om stora bolag som Trelleborg tycker jag. Det är möjligt att Trelleborg är för lågt värderat för närvarande och det är möjligt att många ser bolagets framtid i väl dystra färger. Vi får se.

Camurus ca 6%
Camurus fick nyligen ett godkännande i Europa och ett i Australien. Nu väntar alla på att det också kommer ett godkännande i USA. Om jag förstått saken rätt så bör det komma innan året är slut. Jag ligger en del minus även efter uppgången som kom efter godkännandena. Biotech och läkemedel är dock inte för mig och om det kommer ett godkännande i USA så kommer jag nog att lämna.

ABB ca 5%
ABB tror jag på. De gjorde för ett par år sedan intressanta förvärv på automationssidan. Det i kombination med att bolaget eventuellt kommer att delas upp tycker jag gör att det hela känns intressant. Det är dock svårt att få ett bra grepp om bolaget.

Skanska ca 5%
Skanskas amerikanska verksamheten dras med stora problem och om konjunkturen viker så kommer det inte att vara bra för byggbolag, sannolikt. Jag kommer inte att öka som det känns nu, men jag känner mig ganska bekväm med att ligga kvar på denna nivå.

Stora Enso R, Holmen, SCA ca 9%
Den senaste tiden så har jag köpt på mig lite skogsaktier. Min tanke var att göra en djupdykning så att jag kunde välja vilket bolag som var det bästa. Ganska snabbt insåg jag att det inte var helt lätt (och att tiden inte räckte till) och det slutade med att jag köpte aktier i tre bolag istället. Det är möjligt att det var lite överilat och det är möjligt att mina antaganden är väl lösa, men jag tror att skogsprodukter har en framtid. Det är miljövänligt att bygga hus av trä och det är miljövänligt att använda skogsprodukter för att ta fram drivmedel mm. Skogsinnehaven tror jag kan vara en tillgång som gör att inte kursen går hur långt ner som helst. Det är även intressant att se vilka nivåer som bolagen värderar sin skog och jämföra dessa med de nivåer som mindre skogsfastigheter säljs.

JM ca 3%
Jag tror att JM kan komma att uppvärderas även om det finns många, många osäkerheter kring byggbranschen och bostadsmarknaden. Många pratar om bostadsmarknaden enbart ur ett Stockholmsperspektiv och det är förvisso rimligt med tanke på att mycket av vinsten kommer därifrån. Det som man inte får glömma är att, om jag inte minns fel, så går Stockholm knaggligt för JM medan resten av Sverige tuggar på ganska bra. Det finns idag stora delar av landet där man kan köpa nybyggda, miljöriktiga, energiriktiga bostäder till ganska OK priser i jämförelse med vad äldre hus kostar. Jag tror att allt fler kommer att titta på totalkostnaden för sina bostäder i framtiden och inte bara stirra sig blind på kvadratmeterpris. Det är en för enkel modell med tanke på att elpriset rimligen kommer att gå upp och att äldre hus kräver en hel del investeringar för att hålla ihop (allt underhåll höjer inte värdet på huset, en del gör bara att det inte sjunker i pris). Jag kommer nog inte att öka i JM i närtid. Eventuellt, om det skulle gå att köpa för 150 SEK, så kanske jag ökar, men det känns inte helt sannolikt i nuläget.

Det var portföljen i stort. Kommentera gärna. Det är många innehav som jag skulle vilja ha mycket bättre koll på och det är möjligt att en del av mina tankar inte alls är riktiga, men så kan det vara.