16 oktober 2018

Billerud Korsnäs: Besvikelse igen

Idag så rapporterade Billerud Korsnäs tredje kvartalet. Det var tyvärr inga muntra siffror och det var en ganska kraftig nedgång. Det var en del saker som jag reagerade på när jag gick igenom bildspelet.

För det första så rapporterade consumer board, ett av de två stora affärsområdena, en klart sjunkande vinst. Det verkar vara så att Billerud Korsnäs får ta smällen vad gäller ökade kostnader och inte lyckats överföra dessa till sina kunder.

Nedan finns en bild från dagens bildspel (https://www.billerudkorsnas.se/globalassets/billerudkorsnas/investors/financial-reports/2018/q3/billerudkorsnas-q3-2018-final.pdf):


En annan bild som jag tycker är intressant från bildspelet är den nedan:


Det är positivt att man har kunnat höja priser och det är möjligt att man kommer att kunna fortsätta med det, men om det blir vikande konjunktur så kanske det blir svårare. Vad gäller valutaeffekten så känns det som att den snarare kommer att bli sämre än bättre. Det behöver inte vara så och kronan kan så klart försvagas ytterligare, men att satsa på att valutaeffekterna skall spela bolaget i händerna framöver tycker jag känns lite vanskligt. I andra vågskålen kan man så klart säga att massapriserna kommer kanske inte att fortsätta upp utan istället stanna upp eller till och med falla. Det blir lätt bara spekulationer. Det man kan konstatera är som jag ser det är två saker; man lyckas inte öka intäkterna i samma utsträckning som de direkta kostnaderna ökar - man är alltså den som tar smällen i kedjan; och även ett kvartal där det inte behöver göras något större underhåll av maskinerna eller det blir något större haveri så blir det heller inte särskilt bra. Allting skall så klart ses i ljuset av förväntningarna och det blir alltid lite skevt när man jämför kvartal med motsvarande kvartal föregående år. Det händer mycket under varje kvartal och jämförelserna blir därför lätt missvisande.

Det man ska komma ihåg med Billerud Korsnäs är att förhoppningsvis kommer omsättning och vinst att hoppa upp ett snäpp när de nya anläggningarna kommer i bruk till fullo. Det man ska komma ihåg är att precis som att de nya anläggningarna är nya så är de gamla anläggningarna gamla (ehh?) med vilket jag vill säga innebär att sannolikt kommer de gamla anläggningarna att inte köra på helt utan problem.

Det är möjligt att dagens reaktion är en överreaktion och det är möjligt att de nya anläggningarna kommer att göra att marknaden ser på bolaget på ett mer positivt sätt. Det är möjligt att man kommer att kunna föra över mer av kostnadsökningarna på kunderna och det är möjligt att kostnaderna viker ner efter ett tag. Det är mycket som kan bli bättre. Även om det är mycket som kan bli bättre så ser jag inte riktigt någon större trigger i bolaget. Det verkar som att man ofta hamnar i kläm mellan kunder som inte vill betala mer och leverantörer som vill ha mer betalt. Det är inte så bra, så klart. Det verkar heller inte som att man har superkoll på anläggningarna. Dagens kvartalsrapport ger ingenting nytt i den frågan, kanske det motsatta om man är positivt lagd.

Jag kommer kanske att sälja av mina Billerud Korsnäs inom inte alltför lång framtid. Det har helt enkelt inte riktigt blivit som jag tänkt mig och jag har början omvärdera mina tankar om bolaget. Om det skulle visa sig att den senaste tidens nedgång var en liten dipp och det kommer att bli lite mer  positiva tongångar under senare delen av året eller början av nästa år så kommer jag kanske att sälja. Vi får se. Jag kommer inte att ha bråttom att sälja och jag har ännu inte riktigt bestämt mig. 

Inga kommentarer: