17 juni 2018

JM: Greenblatts formel

Jag hittade en tidning som jag av någon anledning hade sparat. Det var en DI från början av året där man gick igenom de aktier som var köpvärd enligt Joel Greenblatts modell. JM var nummer 1 på listan. Hittills så har det inte varit ett lysande val, men inte heller katastrofalt. Det är nog ungefär oförändrat sett sedan årsskiftet om man räknar med utdelningen (och det bör man ju göra). I början av året så stod aktien runt 180 SEK och nu är det knappt 170 SEK. Utdelningen i april var på 11 SEK.

Under långa delar av dagen så har jag gått och tänkt på att JM nog har bottnat och att sannolikheten för att aktien kommer att gå ner så mycket mer är hanterbar. Förväntningarna är låga med andra ord och utrymmet för positiva överraskningar är ganska stort. Tyvärr så finns det en del som talar emot att det skall komma så mycket positiva nyheter dock. Det finns en del att göra på kostnadssidan, men det är ingenting betydande som kommer att ändras. Man kommer att bygga ungefär som man gör idag också de kommande åren som jag ser det. Vad gäller intäktssidan så kommer det fortsatt att vara en stor efterfrågan på bostäder, men med högre ränta, eventuellt reducerat ränteavdrag i framtiden mm så är det svårt att se att det kommer att bli någon större tillväxt och att man kommer att kunna sälja dyrare. Det ser med andra ord ganska tufft ut de kommande åren. Jag tycker att det avspeglas ganska väl i kursen.

Det som får mig att tveka att gå in lite tyngre är att JM lever mycket på att bygga lägenheter i form av bostadsrätter. Det som man inte tänker så mycket på är att många föreningar är relativt hårt belånade. Så länge räntan är låg så spelar det inte så stor roll för avgifterna, men den dagen då räntan tickar upp så kan det bli kännbart. Att sälja lägenheter i form av bostadsrätter måste vara väldigt lockande. Kunden belånar sig själv samt gruppen av kunder som köper i samma förening belånar sig tillsammans via föreningen. Denna typ av uppdelad belåning är sannolikt viktig för JM. Idag är det en liten del av de bostäder som man säljer som är i äganderättsform och det tror jag inte är en slump.

Kommer då bostadsrättsföreningskonceptet att tappa de närmsta åren? Om det kommer att förbli sig likt så spelar det väl ingen roll. Det är förvisso sant, men jag ser det ändå som en risk. Jag tror att räntan inom inte alltför lång framtid kommer att höjas i Europa som ett svar på att Fed höjt. Detta i sin tur kommer att påverka Riksbanken så att man höjer. Jag kan ha fel så klart, men det är vad jag tror. En effekt av att räntan höjs är att det blir synliggjort hur mycket belånade många föreningar faktiskt är. Eventuellt kan detta leda till att konsumenter blir mer medvetna och eventuellt kan det påverka JM. Detta är på inget sätt bara kopplat till nyproducerat utan gäller bostadsrättsföreningar generellt. Det är möjligt att det är överdrivet att se risker i att bostadsrättsföreningskonceptet kommer att ifrågasättas eller att föreningarnas ekonomi och prognoser skall få någon större effekt på priserna. Det är på inget sätt nytt, men jag tror att räntehöjningar kan komma att bli en dubbelsmäll för en del, både högre ränta till banken och högre avgift till föreningen.

Förmodligen kommer jag inte att öka i JM ännu mer. Det är nog rätt bra där det ligger just nu, ca 5% av portföljen.

15 juni 2018

Hövding: Minskat

Igår så minskade jag i Hövding. Det landade mellan 13 och 14 SEK. Även om det har varit en liten rekyl den senaste tiden så är jag fortsatt optimistisk till bolaget och ligger fortfarande tungt. Anledningen till att jag minskar är att jag tror att Q2 kommer att vara ganska dålig. Min gissning är att man kommer in ungefär i linje med förra året när Q2-siffrorna levereras. Snart bör det även komma in nyheter kring den fortsatta finansieringen och det kan inte uteslutas att det skickar ner kursen en bit som jag ser det.

13 juni 2018

JM: Ökade

Idag så trillade det in ett par ytterligare JM-aktier på kontot. Anskaffningskursen landade på cirka 164 SEK. Det är hög risk och det kan gå ner en del till, men jag har kommit fram till att det kan vara värt en chansning. Om det tickar upp en bit så är det möjligt att jag säljer. Vi får se.

Förutom att jag köpte lite JM så har jag försökt sälja av en del av mina Hövding-aktier. Egentligen tycker jag inte att värderingen är så ansträngd och det kan mycket väl bli så att man står inför ett större genombrott i Danmark och Tyskland, men det finns en del som talar emot att Q2 blir enbart klang och jubelsång. Q1-rapporten var en besvikelse och meddelandet om de 100 000 sålda Hövdingarna tolkar jag som att man inte sålt särskilt många Hövdingar under Q2. Det finns en stor osäkerhet dock. Det är möjligt att det finns en eftersläpning vad gäller rapporteringen och det skulle kunna vara så att man sålt ca 4000 Hövdingar under bara april månad. Om det stämmer så kan det innebära att Q2 kan bjuda på riktigt bra tillväxt. Det dröjer ett ganska bra tag till dess att Q2 presenteras så man får hålla sig. Det skall också tilläggas att det snart måste in mer pengar och det kan lägga sordin på kursoptimismen. 

11 juni 2018

JM: Kan det bli en ny Telia-resa?

Idag har JM haft det motigt på börsen. Det finns som jag har skrivit tidigare en hel del tillgångar i bolaget och jag tror att de kommande tuffa åren (eller rättare sagt sannolikt kommande tuffa åren) är väl inprisade i kursen. Det kan självklart vara fel och det finns på inga sätt garantier om att vi har nått en botten och att det nu kommer att vända upp.

Det jag gillar med JM är att man har erfarenhet av att bygga, framförallt bostäder. Det gör dels att man vet hur man driver byggprojekt, dels att man kan köpa intressanta markområden. Idag är det inte helt enkelt att få tag i fribyggartomter i storstadsområden utan mycket av marken som är tänkt att använda till bostäder säljs till byggföretag som JM, Skanska m fl. Det gäller som byggbolag att veta vad som fungerar och vad som inte fungerar. Min hypotes är att JM är ganska bra på detta och att de exploateringsfastigheter och de bostäder som man har i produktion är intressanta tillgångar. Jag är ingen expert och jag kan mycket väl ha fel.

Det som tyvärr talar emot caset JM är att en del av de bostäder som man nu har i produktion kan inte säljas till det pris som man har hoppats på. Om priserna faller så finns det en tröghet i JMs produktion som gör att det inte kommer att bli helt enkelt att ställa om. Frågan är hur förutseende JM har varit. Jag tror att man har varit ganska förutseende faktiskt, men frågan är om det har varit tillräckligt. Man har inte som jag ser det satsat på de mest extrema projekten utan har, återigen som jag ser det, valt att köra på relativt säkra projekt, t ex radhus till familjer. Det är möjligt att jag är snett ute, men jag tror inte att nedsidan är enorm från dagens nivåer.

En annan sak som jag tycker är talande är att JM Riks tar igen en del av fallet i JM Stockholm. Jag tror att man kommer att styra om verksamheten så att Stockholmsexponeringen minskar. Stockholm har för JM varit en väldigt lönsam marknad och kommer förmodligen att fortsätta att vara det, men verksamheten kommer inte vara fullt lika viktad mot Stockholm som den varit. Det är återigen vad jag tror.

Även om jag tror att JM kan vara ett bra case på lite sikt, säg två-tre år med möjlighet att kursen kanske sticker upp tidigare än så och med brasklappen att om ekonomin helt faller ihop så kommer även JM att rasa, så är jag ändå tveksam till att jag skall fortsätta på inslagen väg, dvs äga JM-aktier. Anledningen är att jag har blivit något bränd av min resa med Telia, eller fått en massa relevant erfarenhet som kanske, kanske gör mig till en bättre investerare (eller aktiehandlare beroende på vad man jobbar med för definition på "investerare"). Det kan vara så att vi kommer att harva på dessa nivåer eller lägre under många år framöver. För två-tre år sedan (tror jag att det var) så tyckte jag mig se en uppsida i Telia av anledningen att man satt på en del värden i form av delägande i teleoperatörer i olika länder i Euroasien samt att man hade en stark ställning och stor kundbas i Norden, framförallt Sverige. Telia har inte blivit en förlustaffär för mig, men av de alternativ som jag hade att välja på så valde jag att satsa på fel aktie när jag bestämde mig för Telia. Det tar tid att vända saker och ting, och om det finns problem så kommer det att ta tid att ta sig igenom dessa. Inte alldeles sällan så tar det längre tid än vad man tror, det är min hypotes.

Jag kommer nog att ligga kvar i JM ett tag till. Det är en verksamhet som rullar på och även om resultatet blir mycket sämre under 2018 jämfört med 2017 så kommer detta inte att komma som en överraskning för någon. Enligt mitt sätt att se är det inte otänkbart att en del tycker att JM börjar att se lite intressant ut på dessa nivåer. Vi får se. Jag kommer inte att öka. Det är möjligt att jag helt stiger av om det erbjuds en uppstuds inom kort. Det är heller inte otänkbart att jag ligger kvar. JM är knappt 3% av portföljen så det är ingen större exponering i nuläget.

07 juni 2018

HM: Kan Tmall få fart på försäljningen?

Jag läste en artikel, tyvärr kan jag inte komma ihåg var jag såg den, som menade att Abercrombie & Fitch och Ralph Lauren fått bra skjuts av att de samarbetat med Tmall. Möjligen skulle samma sak kunna hända med HM. Jag är inte säker, men jag håller det inte för otroligt.

En idé som jag har är att HM har lanserat Arket för att kunna omvandla de HM-butiker som inte levererar till Arket-butiker. Om man börjar få fart på samarbetet med T mall så skulle dessa butiker vara en riktigt bra ingång för T mall, som är del av Ali Baba, till Europa. Jag är ingen expert på retail och det är många som kan HM bättre än vad jag kan, men jag tror att HMs alla butiker, ofta i bra lägen, kan vara en större tillgång än vad många investerare inser. Min gissning är som sagt att en del av dessa kommer att omvandlas från HM-butiker till Arket-butiker.

Även om det finns en plan och den planen råkar vara ungefär vad jag tror att den kan vara så är det ändå förknippat med en stor risk. HM måste omformas och det är inte lätt. Jag kommer nog inte att öka i HM. Precis som för många så har det varit en bumpig resa nedåt för mig i HM den senaste tiden. Om det kommer lite nyheter som pekar i rätt riktning så kanske jag tänker annorlunda. Vi får se. I nuläget är det bara tankar som snurrar.

06 juni 2018

Hövding: Tobbe Rosén tycker att det ser bra ut

Igår så analyserades Hövding av Tobbe Rosén på Trading Direkt och det var var i positiva ordalag, vilket så klart är kul. Klippet finns nedan (Hövding-analysen startar vid 22:50):


Framtidsspaningar: Tandvården reformeras

Detta är ett ämne som jag inte känner till särskilt väl, och det är på inget sätt unikt. Jag har valt att inte backa för ämne som jag inte känner till och om jag klampar in på ett område och drar fram idéer som har blötts och stötts redan eller som har avfärdats på goda grunder så är det bara att kommentera.

Dagens ämne är tandvård. Jag träffade för ett tag sedan en läkare som sa att han bara gick till tandläkaren när han hade problem med tänderna och la till i en bisats att det var smått märkligt att gå till en läkare för att kolla upp något i förebyggande syfte. Det är sant att man går inte till en ortoped på årlig kontroll för att se att allt är i sin ordning, men är det annorlunda med tandläkare. Är det rimligt att gå med jämna mellanrum till en tandläkare för att kontrollera att allt står rätt till? Är det inte mer rimligt att gå när det blir riktigt illa? Spelar det någon större roll att lite tandsten tas bort en gång om året eller tänderna fluorpoleras? Jag är ganska övertygad om att preventivt arbete är bra och jag förstår att man går till tandläkaren regelbundet för att undvika att få ont eller att tandhälsan blir så dålig att det blir svårt att få tänderna tillbaka till ett OK skick, men är dagens tandvårdsindustri rimlig?

När jag läste på universitet var det många som inte brydde sig om att skaffa en ny tandläkare. Att åka "hem" för att gå till tandläkaren var inget alternativ och det fanns roligare saker att lägga pengarna på. Att hitta en ny tandläkare efter att studierna var heller inte överst på att-göra-listan och i många fall dröjde det 10-15 år innan det blev ett nytt tandläkarbesök. Förvånansvärt få hade några större problem med tänderna. Faktum är att de som haft ett långt uppehåll hade ungefär lika små problem med tänderna som oss andra som hade gått till tandläkaren en gång om året 10-15 gånger.

Att gå till tandläkaren en gång om året känner jag att man förväntas göra. Man ska inte dricka alkohol varje dag, inte gå mot rött, pensionsspara och gå till tandläkaren en gång om året (det var inte en fullständig lista, bara ett urval). Tandläkaren är en auktoritet och om tandläkaren säger att det är bra att ses en gång om året så är det säkert bra.

Det finns en annan problematik också. Hur vet man att tandläkaren talar sanning? Hur vet man att det rätt att borra lite för att fylla igen en ojämnhet? Gör tandläkaren sin bedömning helt frikopplat från att fler åtgärder innebär ökade intäkter? Min tandläkare är väldigt bra och hon brukar visa mig röntgenplåtar och diskutera med mig. Det gillar jag och jag litar på henne. Det som får mig att tro att detta är ett problem är en undersökning som "Uppdrag Granskning" gjorde för ett antal år sedan. Samma patient gjorde en undersökning hos ett antal tandläkare och variationen på vad tandläkaren tyckte man behövde åtgärda var stor. Från inga hål till, om jag minns rätt, fem hål.

Ibland så lyssnar jag på 25 minuter (podden som nu heter något annat). I ett avsnitt så pratade man om att man skulle mäta och föra in i sin "common space" (eller någon form av loggbok) en massa data såsom vilopuls och annat. Även om jag inte är så hälsoinriktad som Syding och Sundström (som håller i podden) så tyckte jag att tanken var intressant. Det jag framförallt fastnade för var att man kan göra ganska omfattande hälsokontroller på egen hand. Det är möjligt att jag lite grann missförstod, men som jag tolkade så menade man i podden att man genom att göra många olika mätningar skulle ha hyggliga förutsättningar att kunna upptäcka om något inte stod rätt till i kroppen.

För ett tag sedan så kom jag att tänka på att det borde kunna gå att på olika sätt upptäcka själv om saker och ting inte stod riktigt rätt till med tandhälsan. En lösning är t ex att mäta sammansättningen av salivet. Det borde inte vara så svårt. Man kan mäta pH-värde med enkla medel i en pool. Det borde kunna gå att göra något liknande med saliv. Om man vill göra det mer avancerat, och det kanske krävs för att få det tillförlitligt, så skulle man kunna använda kameran i mobiltelefonen för att dokumentera tänderna. Det är möjligt att man får komplettera med en spegel för att nå insidan. Bilderna skulle kunna jämföras med tidigare bilder för att se om saker och ting utvecklas åt fel håll. Ett annat sätt att kontrollera tandhälsan är att ha en sorts bettskena som mäter var det uppstår tryck när man biter ihop med skenan i munnen. Alla dessa prylar skulle kunna vara uppkopplade så att man skulle kunna få en diagnos automatiskt via datorn eller en app i telefonen.

Jag är på inget sätt säker på att det kommer att bli någon större skillnad i hur tandvården ser ut idag och i framtiden, men det skulle inte förvåna mig jättemycket om det kommer att komma olika typer av lösningar för självdiagnostik. Det som talar emot spaningen är att de som struntar i att gå till tandläkaren sannolikt även kommer att strunta i självdiagnostik-lösningar och de som idag går till tandläkaren för att känna sig säker kommer nog att fortsätta med det eventuellt kompletterat med ett självdiagnostikkit om man är riktigt intresserad (eller nojig).

Det var dagens spaning. Det skall bli intressant att se vad som kommer att ske i framtiden. 

05 juni 2018

Nordea, JM: Kanske läge att gå in

Jag har köpt och sålt JM nu ett par vändor de senaste dagarna. Det började med att jag inte kunder bestämma mig och efter ett par turer fram och tillbaka så har det blivit ytterligare några. Det finns en risk att kursen sticker ned och att jag blir sittande med aktier med tråkig utveckling. Likaså finns det en risk att kursen sticker upp och att jag hoppar av innan det blir riktigt kul. Vad gäller risken på nedsidan så tror jag inte att den är jättestor. JM har en ganska solid balansräkning och jag tror att den kan göra att det inte blir några enorma nedgångar även om det inte finns några garantier. Vad jag tror kommer att hända är att JM drar upp planer för att bygga något billigare bostäder på en del av de tomter som de sitter på. Det kommer att påverka vinsten, ja, men det kommer inte att göra att bolaget kommer att stå med produkter som inte går att sälja. Det är vad jag tror och att JM inte enbart säljer lyxbostäder gör att jag tror att de står hyggligt rustade för en eventuell tuffare framtid med högre ränta. Dessutom så tror jag att förväntningarna kommit ner en ganska bra bit och att ganska mycket sämre tider är inprisat i kursen. Jag har faktiskt vissa funderingar på att öka, men det är inte säkert.

En annan aktie som jag funderar på att öka i är Nordea. Det är förmodligen inte helt riskfritt med tanke på att det snabbt kan gå utför med banker när det framkommer att någon bank sitter med dåliga lån. Min hypotes är att mycket av detta är inprisat och jag tror inte att risken för en riktig härdsmälta likt den 2008-2009 är så stor som en del tror. Jag sitter redan på en del aktier så det skulle vara att lägga många ägg i samma korg, men det kanske det kan vara värt. Det är en tanke som jag måste låta snurra ytterligare ett par varv. Vi får se hur det blir. Det är inte allt säkert att jag fyller på. Ett annat alternativ som jag överväger är att öka i Industrivärden.

Hövding fortsätter att ticka upp och det är naturligtvis trevligt. Det ska bli intressant att se vad reaktionen blir när det kommer nyheter kring finansieringen. Det är vad jag väntar på.

02 juni 2018

Hövding: Fluga eller bestående?

I takt med att Hövding har tickat upp så har det kommit en och annan som har antingen köpt aktier i bolaget eller som har skrivit om det. Om man tittar på hur många på Avanza som äger aktier i bolaget så har det bara ökat med ett 40-tal så vitt jag kan se. Det är möjligt att det kan komma att öka om det kommer lite positiva nyheter och om bolaget får lite mer uppmärksamhet.

Jag såg bland annat att Stefan Thelenius, z2036, har plockat in bolaget i en av portföljerna och längst ner så finns det en analys som gjorts av, vad jag kan se, ett australiensiskt bolag. Det är inte mycket nytt som framkommer som jag ser det, men det är intressant att se att det skrivs mer om bolaget.

Det är intressant att det inte har kommit ut mer information om hur man ska fortsätta att finansiera verksamheten. Min gissning är att det är någonting på gång och eventuellt så skulle den senaste tidens uppgång ha med saken att göra. Det skall bli intressant att se. Överlag så är jag positiv till förändringar. Försäljningen har på många sätt fått fart, men nuvarande finansiella mål känns just nu väldigt, väldigt utmanande, för att inte säga orimliga. Det skulle kunna bli så att man tar in en ny storägare och det skulle även kunna bli så att det kommer in en ny VD. Fredrik Carling har visat att han kan få igång försäljningen i Sverige och det skall han ha en eloge för, men vad gäller försäljningen i Storbritannien, som man valt att hantera själv istället för att gå via en distributör, och försäljningen i Tyskland så tycker jag inte att det som har visats hittills känns helt övertygande. Man har arbetat med distributör som verkar ha ett koppel av mindre cykelbutiker kopplade till sig och det tror jag inte har varit helt rätt väg fram i Tyskland. Jag kan ha fel och min uppfattning är baserad på väldigt vaga grunder. Det verkar som att man har gjort vissa förändringar vad gäller Tyskland i och med att man bl a säljer på Globetrotter. Det kanske kan få fart på försäljningen, men jag tror inte riktigt att den explosion som syns t ex i Stockholm och Malmö ligger nära i tiden i Tyskland. Jag tror att tyskar som ser den tycker att det är en innovativ produkt, men också att den är för dyr och att den inte riktigt fyller någon funktion. Den går inte att använda med varken landsvägscykel eller MTB och när det kommer till vardagscykling så tror jag inte att hjälmanvändandet är så utbrett i Tyskland. Jag kan ha fel som sagt, men det är vad jag tror.

Samtidigt som jag ser många frågetecken så är det mycket som talar för bolaget - den allmänna cykeltrenden, säkerhetstrenden, att man har kommit igång med försäljningen på allvar i Sverige - och det är möjligt att man om ett par år kommer att säga att det borde ha varit uppenbart att produkten fungerade marknadsmässigt och teknikmässigt och att samma sak som skett i Sverige skulle komma att ske i andra länder. Det kan vara så.

Jag funderar ganska mycket kring Hövding. Det är klart positivt att man har fått igång försäljningen i Sverige på allvar. 2017 blev ett framgångsrikt år för Hövding i Sverige. Man skulle kunna argumentera att det inte är klargjort om produkten har blivit etablerad eller om det "bara" är frågan om en fluga. Min hypotes är att det inte är frågan om en fluga, men jag är inte säker. Jag har haft min Hövding nu ett par år och jag tycker att den fungerar bra, dock är jag inte säker på om jag skulle köpt en ny om ett par år när den lägger av. Jag gillar att cykla och jag har ett antal hjälmar. Anledningen till att jag köpte en Hövding var till ganska stor del nyfikenhet. Nu har jag använt min Hövding väldigt mycket sedan jag köpte den och förmodligen skulle jag ha saknat den om den lagt av. Om jag skulle ha gett nästan 3000 SEK för en ny är jag däremot inte helt säker på. Alternativet skulle ju kunna vara en riktigt bra hjälm som jag skulle kunna använda både till vardags och när jag susar fram lite för fort i skogen samt en ny cykelväska. Överlag så är jag ändå positiv till Hövding, men visst är det ett förhoppningsbolag och visst är det hög risk. 


Länk till Hövding:
https://simplywall.st/stocks/se/consumer-durables/sto-hovd/hovding-sverige-shares/news/when-will-loss-maker-hovding-sverige-ab-publ-stohovd-need-more-cash/

31 maj 2018

JM, Capio, Hövding: Fler aktier och kursrusning

Idag så köpte jag tillbaka mina JM-aktier. Precis som jag har skrivit tidigare så tror jag att 165-170 SEK kan vara en ganska intressant nivå. Om det vänder upp så är det möjligt att jag säljer.

Förutom JM så fyllde jag även på med mer Capio. Igår kväll tittade jag lite Q1-rapporten och jag tycker att det ser rätt så OK ut. Det är inget fyndpris som jag ser det, men jag tror att det kan vara en bättre idé än att sitta med mycket likvida medel.

Hövding handlas nu strax under 13 SEK. Om man gick in under 9 SEK så har man gjort en riktigt bra resa (om man hittar någon som vill köpa alla ens aktier). Det är kul och det drivs sannolikt av att allt fler har fått upp ögonen för att försäljningen går bra. Man ser fler Hövdingar på stan och det är bra. Det jag tycker ibland glöms bort är att många av de Hövdingar som man nu ser på stan är förmodligen julklappar och inte Hövdingar som såldes under Q1. I någon mån så tycker jag att analysen är helt rätt - försäljningen har tagit fart ordentligt från 2016 till 2017. Det som inte jag är övertygad om är att försäljningen från 2017 till 2018 kommer att vara så bra. Q1 visade på -10% vad gäller sålda enheter. Vad gäller Q2 så skall april ha ökat med 67% och det är ju bra. Nyligen så kommunicerade man att man under mitten av Q2 sålt 100 000 Hövdingar totalt, vilket jag fick till att man sålt ca 4000 Hövdingar efter halva Q2 (se tidigare inlägg för beräkningen). Det är möjligt att man inte skall tolka pressreleasen så bokstavligt som jag har gjort, dvs att 100 000 Hövdingar var sålda det datum som man skickade ut pressmeddelandet. Hur som helst, om man sålt 4000 Hövdingar under första halvan av Q2 så är det inte exceptionell tillväxt. Jag tror att Q1-Q2 kommer att vara bättre än motsvarande period förra året, men inte mycket bättre.

Jag tycker inte att dagens kurs känns omotiverat hög, men jag ser en risk att Q2 inte kommer att vara så bra som man man hoppas på. En inte helt otänkbar effekt skulle kunna vara att det blir en negativ kursreaktion på Q2-rapporten. Det som sannolikt kommer att hända innan dess är att man skickar ut information om finansieringen. Min hypotes är att man förhandlar med någon aktör som på ett eller annat sätt kommer gå in som ny storägare. Det är vad jag tror, men det kan vara helt fel. Man skulle även kunna fundera på om bolaget kommer att köpas ut från börsen. Det är inte omöjligt. Det kan också vara så att man kommer att skicka ut ett pressmeddelande om att man har hittat någon tillfällig lösning i form av någon typ av lån. Sannolikt så sitter den potentielle köparen och försöker spela på att kassan snart är tom. Det skall bli intressant att se. Om kursen fortsätter upp över 15 SEK utan att någonting nytt har framkommit så kanske jag lättar ytterligare på innehavet. Det skall bli spännande att se och naturligtvis kul att försäljningsökning gjort avtryck på kursen.