08 augusti 2018

Hövding: Q2 - Back on track

Hövding överträffade mina förväntningar under Q2. Det var sannolikt så att en del av den försäljning som vanligtvis sker under Q1 sköts fram till Q2 pga av kyla under mars. Det hade jag inte trott skulle spela så stor roll, men det verkar som att det faktiskt har haft relativt stor inverkan.

En annan faktor är att försäljningen i Danmark och Tyskland växer på bra. Det nämns i rapporten att  försäljningstillväxten i Tyskland är över 200%. Eftersom Sverige fortfarande växer på bra och "nästan dubbleras" så kan man misstänka att försäljningen fortfarande är relativt liten i Tyskland. Storbritannien är en marknad som Hövding ofta vill lyfta fram på olika sätt, men även om det görs satsningar på olika sätt så verkar i princip ingenting säljas i Storbritannien. Till exempel brukade man tidigare lyfta fram det marknadsföringspris som man vann för kampanjen "Give a beep". Eftersom man inte redovisar hur försäljningen ser ut på olika geografiska marknader så är det mer eller mindre spekulationer. Positivt är dock, som jag ser det, att försäljningen tar fart i Tyskland.

VD Fredrik Carling presenterar rapporten i en film:
Det man lätt glömmer bort när man tittar på den väldigt positiva Q2-rapporten är att Q1-rapporten var ett riktigt bottennapp. Naturligtvis kan man argumentera att den dåliga Q1:an var inprisad i kursen, men jag tyckte inte att så var fallet och valde att sälja. Så klart skulle jag väntat så här med facit i hand, men så är det ibland. Det var ett välgrundat beslut.

Enligt mitt sätt att se så är man nu on track när det kommer till målsättningen att nå 250 MSEK är 2020. De röda staplarna är vad jag anser att man bör sälja de olika kvartalen för att nå målet och de blå staplarna är vad man faktiskt sålt. Det som är anmärkningsvärt är att man har tagit bort marginalmålet för 2020. Det var en anledning till att jag minskade och slutligen helt lämnade. Det var egentligen inte så mycket ändringen i sig utan snarare att det tog så lång tid att ändra och att man från början satte målet. Att gå från vinstmarginal på 20% till bara positivt rörelseresultat är ingen liten ändring i min bok. Uppriktigt talat känns det som att man höftat när man satte målet.Vad gäller nyemissionen som man har aviserat tidigare så är jag inte så imponerad av att 80% är garanterad av de fem största ägarna. Det kommer att krävas mycket pengar från de privatpersoner som äger aktier och jag tycker inte att det känns fullt ut bra. Framförallt i kombination med att ledningen inte äger speciellt mycket aktier gör mig tveksam. VD Fredrik Carling äger en hel del optioner och jag vet inte riktigt hur dessa påverkas av nyemissionerna som gjorts efter att dessa tecknades. Sannolikt så räknas lösenpriset om, men jag har inte hittat någon information om det.

Det är mycket som man har gjort bra på Hövding. Man har verkligen fått igång försäljningen och det skall man ha beröm för. Det jag tycker att man inte gjort så bra är den ekonomiska styrningen och teknikutvecklingen. Vad gäller den ekonomiska styrningen så är ändringen av de finansiella målen ett bra exempel på att man inte haft så bra koll alla gånger. Det är möjligt att jag är för hård och det är möjligt att man måste ta större hänsyn till att det är svårt att göra prognoser i ett start-up-bolag. Vad gäller teknikutvecklingen så tycker jag att det tagit för lång tid att få fram nya produkter och jag tycker att det verkar ha varit mycket reklamationer, vilket tyder på att man inte fullt ut haft ett fungerande kvalitetsarbete. Det är möjligt att jag är för hård även i detta fall. Till viss del så tror jag att det hela beror på att Fredrik Carling är säljare och vill fokusera marknaden kring försäljning och marknad. Det har förmodligen inte varit fel trots allt.

Det kommer att dröja till Hövding kommer att visa vinst (tidigast 2020 av allt att döma) och en sak som skulle kunna driva kursen är uppköp. Jag tror att relationerna mellan Fenix Outdoor och Hövding är ganska bra. Globetrotter som verkar sälja bra med Hövdingar i Tyskland ingår i Fenix Outdoor och även Naturcompagniet, som säljer Hövdingar, ingår i Fenix. Det är möjligt att Fenix Outdoor skulle vara intresserade av att lägga till Hövding till sitt sortiment av varumärken, men det är möjligt att man inte riktigt tycker att produkten är tillräckligt mycket friluftsliv. En annan möjlighet skulle kunna vara att bolaget köps ut från börsen. Jag håller det inte för sannolikt att det kommer att komma något bud på bolaget.

Förmodligen så kommer jag inte att hoppa på tåget igen. Det är möjligt att det är fel beslut, men det är så jag känner. Det finns för mycket frågetecken för min del. Helt har jag dock inte landat i något beslut och det kan bli så att jag gör come back. Vi får se.

Länk till rapporten:
http://cws.huginonline.com/H/169230/PR/201808/2209473_2.html

05 augusti 2018

Hövding: Danskarna verkar vara intresserade

Uppgifter i danska BT ger att Hövdingförsäljningen i Köpenhamn går starkt. Det är alltid vanskligt att dra för stora slutsatser av en iakttagelse eller artikel, men det är ändå intressant tycker jag. Om vi kommer att se samma utveckling i Köpenhamn som i Malmö så kan det bli väldigt, väldigt intressant.

Rapporten kommer att komma inom kort och jag kanske kommer att göra come back trots allt. Om det är så att försäljningen riktigt tagit fart i Danmark så vill jag vara med. Sannolikheten för att produkten även skall slå i Tyskland ökar dessutom om det visar sig att intresset riktigt tagit fart i Köpenhamn. Det är hög risk och det är väldigt stor osäkerhet.

Länk:
https://www.bt.dk/danmark/eksplosion-i-salget-speciel-cykelhjelm-storhitter

Update:
Det blev tyvärr inte några aktier idag. Jag la in en order, men det var många andra som tyckte att det var en idé att köpa aktier idag så det blev inget. Om jag inte hade varit upptagen med annat under dagen så hade jag kanske gått upp lite, men nu blev det som det blev. Eventuellt kan det komma ut en del aktier efter rapporten från aktieägare som inte vill vara med på nyemissionen. Vi får se.

02 augusti 2018

Hövding: Helt ute

Under semestern så kom jag fram till att jag skulle helt lämna Hövding. Nyemissionen väcker en del frågor och jag tycker att ledningen och styrelsen äger för lite aktier. Det är kanske fel, men det är så jag har resonerat. Det skall bli intressant att läsa Q2-rapporten hur som helst. Det är möjligt att jag skriver ett mer detaljerat inlägg längre fram.

27 juni 2018

Industrivärden, ABB, Investor, HM, JM: Jag lurar i vassen

Jag har en del pengar vid sidan om efter att ha lagt månadsavsättningarna på hög istället för att köpa aktier under en tid och jag har också fått loss en del pengar efter bl a ha minskat i Hövding. Även om jag har minskat så är Hövding ett stort innehav, näststörst närmare bestämt. Det största innehavet för närvarande är Billerud som jag bestämde mig för att öka i när den handlades för strax under 127 SEK (dvs något över dagens kurs). Anledningen till att Billerud tappade verkar vara att Morgan Stanley gjorde en bedömning att massapriserna kommer att ligga högt under 18-24 månader (om jag minns rätt). Det finns så klart utmaningar för Billerud, men jag tycker att man handlas på rimliga nivåer och även om höga massapriser är ett problem (eftersom det kan vara svårt att föra prisökningarna vidare) så tror jag att det är hanterbart. De underliggande trenderna verkar till Billeruds fördel (ehandel använder kartonger och livsmedel packas i kartong istället för plast). Om kursen sticker upp mot 135 SEK så tror jag att jag kommer att minska något.

Industrivärden är ett bolag som jag under en tid funderat på att öka i, men där jag har känt att jag inte behövt ha så bråttom. Det är möjligt att dagens nivåer är OK, men jag funderar lite till. Det jag lite lurar på är att öka i Investor istället även om jag idag ligger mycket tyngre i Investor. Eftersom det är investmentbolag så kan det vara OK. Vi får se.

Jag lurar faktiskt även på att öka i HM. Det skall bli intressant att se rapporten och det är möjligt att det kommer fram en del intressant information i denna. Det finns en del triggers som jag ser det - samarbetet med Tmalls, möjligheterna att göra om butiker från ett koncept till ett annat, osv. Jag kommer nog att ligga lågt, men jag tycker att HM känns lite lockande. Jag tror inte att HM kommer att tyna bort utan jag tror att man kommer att omformas och komma tillbaka.

ABB är ett annat innehav som jag har en långsiktig plan på att öka i. Kursen har kommit ner en del och jag tror att 2019 kan bli ett ganska bra år för bolaget. Tyvärr kan jag bolaget för dåligt, men det finns på radarn. Det är inte omöjligt att jag fyller på om det fortsätter att skaka.

Vad gäller handelskrig så tror jag inte att Trumps utspel kommer att få hela världsekonomin att falla samman. Det kan naturligtvis bli så, men mitt huvudscenario är att detta är en del av Trumps förhandlingstaktik.Jag tror inte att det kommer att bli ett fullskaligt handelskrig. Så klart kan jag ha fel, men det är vad jag tror. Även om jag inte tror att handelskrigshotet är så farligt som en del andra så är jag mer oroad över att man inom överskådlig framtid kommer att minska de kvantitativa lättnaderna och att räntan kommer att ticka upp. Det kan tänkas att höjda tullar får upp inflationen, vilket då skulle höja räntan. Överlag är jag alltså inte så särskilt optimistisk till börsen som helhet.

JM har jag som bekant lite grann hakat upp mig på och jag tycker att kursen är nere på intressanta nivåer. Det kommer förmodligen inte att bli något mer köp, men jag skall erkänna att jag funderat i banor av att tillfälligt öka i JM. Vi får se hur det blir.

26 juni 2018

"ISK har kostat staten 42 miljarder"

Riksrevisionen har publicerat en rapport och i vanlig ordning så vinklas och misstolkas resultatet. Nu har jag inte läst rapporten, men en slutsats verkar vara att staten skatteintäkter hade varit högre de senaste åren om de som haft ett ISK-konto istället haft aktiedepå. Huvudanledningen att skatteintäkterna har varit lägre är att ISK-konto schablonbeskattas, dvs baseras på tillgångarnas värde, medan depån beskattas när vinster realiseras. Vid förluster så blir det med andra ord inte någon beskattning i depån. Att skatteintäkter uteblivit beror med andra ord på att börsen gått bra. Om börsen gått dåligt hade det varit det omvända. Det man verkar missa att ta hänsyn till är att depåer beskattas vid vinstrealisering, vilket innebär att det skulle kunnat finnas mycket latenta skatteintäkter om man inte haft ISK, men jag misstänker att man inte tagit hänsyn till att färre vinstaffärer realiseras i en depå.

Den senaste tiden så har ISK-villkoren försämrats och det i kombination med att jag inte tror att börsen kommer att fortsätta ticka upp väldigt mycket från dagens nivåer gör att jag allt mer överväger depå. Det var länge sedan som jag satte in nya pengar på min ISK utan jag har snurrat runt samma pengar i lite olika aktier. Den senaste tiden har det snurrats en hel del, vilket Sofokles uppmärksammade i en kommentar. Det handlar till viss del om att jag tror att det kan vara en poäng att inte vara alltför fäst vid sina innehav just nu. Jag tillhör inte dem som anser att kortsiktig handel i alla lägen måste vara fel. Marknaden ändras hela tiden och det finns många sanningar om börsen som inte baseras på fundamenta (utan snarare skulle kunna tolkas som ett uttryck för trendföljning). Alla blir saliga på sitt sätt och jag har snurrat runt rätt friskt i JM den senaste tiden.

Vad gäller ISK-frågan så kommer jag sannolikt att trycka in nästa omgång pengar i depå. Det är möjligt att det inte är så smart på alla sätt, men jag tror att det kan vara bra med att ha en hygglig fördelning mellan ISK och depå. Det som talar till depåns fördel är att man kan anpassa risknivån efter hur mycket vinst som man har realiserat under innevarande år. Det går även dra av förluster, om det nu skulle bli sådana.

25 juni 2018

JM: Dagens nedgång

JM stack ner en del under dagen. Det var naturligtvis inte riktigt enligt plan och så här i efterhand så skulle jag kunnat vara mer cool, men om man tror att man är cool så kan man lyssna på sina barn (och få ganska utförligt förklarat för sig att man inte är så cool som man kanske skulle hoppats på). Jag har slagit i taken för hur många JM-aktier som jag tycker att det är motiverat att äga, vilket motsvarar med dagens kurs ca 5% av portföljen, så det kommer inte att fyllas på med fler aktier.

Det finns väldigt bra anledningar att hålla sig utanför JM. Jag har tagit upp de flesta här tidigare, men precis som det finns anledningar att inte äga aktien så finns det en del anledningar att äga. För varje säljare finns det en köpare och vice versa. Det jag gillar med JM är att det är en fungerande verksamhet. Även om bostadsmarknaden i Stockholm börjar vika så kommer det inte att innebära att JM går i konkurs eller att man behöver visa röda siffror. Man kommer kanske att behöva säga upp folk om det blir riktigt illa, men jag tror det inte. De närmsta åren kommer att bli tuffa. Jag ser det dock som att JM har förberett sig för ett antal tuffa år och jag tycker att det som man sitter på i form av tomter och olika projekt ser ganska intressant ut.

Jag trodde inte att kursen skulle gå under 160 SEK. Det visade sig vara fel. Det är möjligt att handelskrig, sommarbörs och olika undersökningar kommer att pressa ytterligare, men jag tror inte att kursen kommer att sticka ned så väldigt mycket mer. Det finns en efterfrågan på bostäder och om det inte är möjligt att bygga bostäder som folk kan köpa så tror jag att detta på ett eller annat sätt kommer att lösa sig. Idag är det dyrt att bygga av väldigt många olika skäl och generellt sett så håller nybyggnation i Sverige hög klass, enligt vad jag förstår, men om detta resulterar i att ingen kan köpa så måste man nå en lösning. Idag har en låg ränta, ränteavdrag, möjlighet att belåna både bostadsrätt och föreningen mm gjort det möjligt för byggbolagen att skjuta över kostnader på slutkunden, men om det inte går längre så kanske man måste se över regelverken. En sak som man exempelvis inte talar så mycket om är att det tar väldigt lång tid från det att man ett byggbolag köper mark till dess att man kan börja bygga. Det är ett problem och även om man måste ha processer som tillvaratar olika intressen så finns det gränser för allt. Jag är ingen expert på området, men det är min uppfattning.

Precis som jag har skrivit tidigare så ser jag ett par triggers för JM på lite sikt. Det ena är @JMHome som säljer tjänster till de som köpt bostad av JM. Det är klockrent enligt mitt sätt att se. Det finns branscher som har hela sin vinst i eftermarknaden och byggbranschen har knappt skrapat på ytan. Det skulle vara perfekt att kunna köpa diverse hantverkstjänster från bolaget som byggt huset. Klockrent.

En annan sak som jag tror, och som jag tror kan få fart på JMs försäljning är att det många gånger blir billigare att köpa nytt än "begagnat". Om man tittar på totalkostnaden för många hus så är ett nybyggt hus med modernt uppvärmningssystem, ordentlig isolering, bra underhållsfria fönster, modernt elsystem, bra ventilation, ingen radon, etc mer ekonomiskt än motsvarande "begagnade" hus sett till totalkostnaden. Det är förvisso sant att man får mindre tomt om man köper ett nytt hus, men om man kan leva med det och om man inte tycker att serveringsgångar och pigkammaren är en charm man inte klarar sig utan så kan nybyggt vara ett ganska bra alternativ för många. Denna kalkyl kommer sannolikt inte att ändras i takt med att allt fler nybyggda hus förses med solceller som kan ladda elbilen och andra smarta hem-funktioner. Smaken är som sagt som baken och det kommer alltid att finnas de som tycker om att renovera och fixa själv, men jag tror att det finns argument för nybyggda hus som kommer att tilltala.

Det är möjligt att jag bara försöker övertala mig själv. Det är svårt att säga. Precis som att man kan måla upp en framtid i ljusa färger så kan man måla upp en bild i mörka. JM har tjänat pengar på att sälja lägenheter för 70-80 tusen kvadraten (glöm inte att även föreningen är belånad) och det är inte konstigt att det har varit lönsamt. Ingenting varar dock för evigt och till slut tar festen slut. Om man vill vara negativ när det kommer till JM så är det inte svårt, och det är möjligt att det är rätt att vara negativ. Det har varit rätt det senaste året i alla fall.

Jag kommer inte att lägga mer pengar i JM. Risken är för hög. Det är möjligt att jag säljer om det blir en studs uppåt, men jag kommer inte att köpa på mig mer.

20 juni 2018

Capio, JM, ICA, Axofood: Ombalansering och möjliga effekter av boprisras

Igår så sålde jag Capio-aktierna. Det blev ungefär ett plus-minus-noll-resultat. Anledningen till att jag sålde är att jag känner viss tveksamhet inför framtiden. Det är nog ganska bra nivåer att gå in på och det kan vara en intressant aktie att äga om konjunkturen skulle vika.Det som ligger i andra vågskålen är den politiska risken och att så snart vinsterna ökar så kommer det att skapa debatt. Det är inte omöjligt att jag gör come back, men just nu väljer jag att stå utanför. Kan jag handla aktier imorgon för 37 SEK så kanske jag gör det.

Jag valde att minska i JM också idag. Faktum är att jag sålde allt och köpte tillbaka en del igen när kursen föll något. Det är hög risk i JM och det är inte helt enkelt att skapa sig en bra uppfattning om allt elände är inprisat i kursen eller om väl mycket elände är inprisat i kursen. En intressant övning som man kan göra är att fundera på vem som kommer att ta den stora smällen om bopriserna rasar - byggbolagen, bankerna eller någon annan. Naturligtvis kommer alla att påverkas av en sådan situation, men frågan är vem som drabbas hårdast.

Det har varit en del tunga namn som har varit ute och menat på att skuldsättningsgraden hos svenskar är alarmerande. Det är helt korrekt. Den är jättehög. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att bolån är statligt subventionerat, vilket gör att en del lånar med hjälp av bostaden för att investera på börsen. Jag är en av dem. Det känns helt enkelt som en bra deal att låna till runt 1% (efter ränteavdrag) för att stoppa in pengar på börsen. Nu är det inte alla som har ett sparande naturligtvis och det kommer att finnas de som hamnar väldigt snett om bopriserna faller, men många av dessa kommer att kunna reda upp situationen genom att dra åt svångremmen. Jag har varit inne på det tidigare och jag tror att en hel del kan dra ner på onödig konsumtion för att lösa en jobbig bolånesituation. Till skillnad från andra länder så är bolån personliga i Sverige och det kommer att spela roll om bopriserna faller.

Min hypotes är att bankerna i Sverige kommer att kunna hantera situationen relativt bra. Det är alltid bra att titta tillbaka historiskt för att se vad som har hänt i liknande situationer tidigare. När man gör det är det dock viktigt att komma ihåg att även titta på skillnaderna. När det kommer till den senaste bankkrisen i Sverige så handlade det om att man hade lånat ut pengar hej vilt i Baltikum. Det var kul så länge det varade, men när väl bubblan sprack så stod banken med stora parkeringsplatser fyllda med lyxbilar som köpts med lånade pengar och diverse andra lån som aldrig skulle bli återbetalda. Jag tror att situationen är en annan idag och jag tror inte att svenska banker kommer att bli så enormt hårt drabbade som en del tror. Istället tror jag att det kan bli detaljhandeln som tar en del stryk. Det är möjligt att jag har fel och bankerna är absolut inte utan risk, men jag känner mig fortfarande ganska bekväm med att ligga relativt tung i bank.

Vad gäller JM så tror jag att man kan komma att hamna i en lite jobbig situation om bopriserna faller nedåt, vilket i sin tur kan vara en effekt av att räntan höjs, och det är därför som jag inte placerat aktierna längst ned i byrålådan.

Några aktier som jag faktiskt tror skulle kunna ta en del stryk om bopriserna faller är ICA och Axfood. Det kan låta märkligt och det kräver absolut sin förklaring. Om personer som hamnar i en lite jobbig situation när räntan höjs och bopriserna faller drar ner på sin konsumtion så kommer det att drabba en rad bolag. En del kanske tycker att ICA och Axfood inte är bolag som borde drabbas så hårt eftersom man säljer livsmedel och mat måste man ju ha, så klart. Det är förvisso korrekt att man måste ha mat, men det köps alldeles för mycket mat och de flesta konsumenter har otroligt dålig disciplin när det kommer till hur man handlar mat. Ett tips är att lyssna på senaste avsnittet av Kapitalet som handlar om egna varumärken. En sak som sägs där är att någon har räknat ut att man säljer 10% mer på ett högervarv än på ett vänstervarv eftersom man har korgen i höger hand (eller om det var tvärtom). En slutsats som man kan dra av detta är att det säljs enormt mycket onödiga produkter i livsmedelsbutikerna, eller annorlunda uttryckt att det görs väldigt mycket ogenomtänkta köp. Jag tror att e-handeln intåg inom segmentet kommer att till viss del ändra på detta. Att konsumenter kommer att handla på samma sätt på nätet som man gör i butik tror inte jag. Min gissning är att det kommer att förändras och jag tror att tuffare ekonomiska villkor kan snabba på förändringen. Ett eventuellt intåg i Sverige av Amazon i kombination med att konsumenter börjar handla på ett mer ekonomiskt sätt skulle kunna vara en giftig mix för bolag som ICA och Axfood. Det behöver inte bli så, men det finns en obalans - konsumenter handlar på ett oekonomiskt sätt och om det kommer en trigger som gör att man kommer att behöva göra på ett annat sätt så kommer det att finnas ett behov av en annan typ av tjänst. Amazon har teknik som gör att hanteringen kan bli mycket mer effektiv och en storskalighet som i många avseenden är ojämförbar. Det kan naturligtvis bli så att konsumenter kommer att fortsätta att handla matvaror i butik, men det tror inte jag, framförallt inte basvaror eller stapelvaror. Om konsumenter kommer att börja handla på nätet i större utsträckning så är det inte säkert att handelsmönstren ändras, men jag tror att det kommer att bli en förändring. Det är inte säkert att ändrade förutsättningar kommer att påskynda marknadstransformationen, men jag tror att det kan bli så. Detta är så klart bara vilda spekulationer, men jag tror inte att det är så enkelt att bankerna tar smällen om det blir tuffare tider. 

19 juni 2018

HM: Lars Frick säger köp

Idag  så läste jag att Lars Frick vågar gå mot strömmen och säger köp på HM. Det kan vara ett riktigt råd tror jag. Fast det är ingenting för den som vill ha en trygg investering.

Det talas mycket om att HM är den stora förloraren i den nya verkligheten med e-handel på allvar. Det är helt sant och det har till och med bevisats som jag ser det. Det finns aktörer som Zalando som inte fanns tidigare och kundernas handelsmönster har ändrats på ett sätt som inte bara är till HMs fördel (för att uttrycka sig väldigt milt).

Det jag tycker att man till viss del missar i debatten kring HM är att e-handeln bara är en del av förklaringen till att försäljningen knackar, i alla fall som jag ser det. Den stora anledningen till att man inte riktigt når ända fram är att man inte har produkter som kunder vill köpa, återigen som jag ser det. Fördelen med att det inte bara handlar om stora strukturella förändringar utan om att man inte har träffat helt rätt med produkterna är att det är lättare att komma till rätta med det senare.

Allt detta är bara mina egna spekulationer och Lars Frick har klätt sin analys med relevanta siffror så om du är intresserad av att höra åsikter om HM som inte går i samma linje som alla andra, läs Lars analys:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/06/19/vaga-ga-motvalls-i-hm-kop-aktien-och-salj-inditex.html

18 juni 2018

Cykelpendling: Lås

Jag har skrivit lite tidigare om cykelpendling. Enligt mitt sätt att se så är cykling ett väldigt trevligt sätt att ta sig till jobbet. Det finns tidpunkter under jobbet då jag kan längta efter att få cykla. Det är kanske lite märkligt, men jag tycker att det är en oerhörd frihetskänsla att susa fram med hårt pumpade däck, välsmord kedja och en cykel som är inställd efter mina mått. Tyvärr är baksidan av min längtan efter fart att jag ibland kör för fort. Anledningen till att det blir ett problem är att på en cykelbana kan det dyka upp allt möjligt, allt från en hund som ligger och sover på cykelbanan (medan husse står 20 m bort och pratar med en kompis) till klottersaneringsslangar (som inte går att cykla över) som ligger tvärs över cykelbanan. Om man vill komma fram i ett stycke när man cyklar så skall man ta det lugnt och ha hjälm.

Man kan tycka att det är ett litet steg att börja cykla till jobbet istället för att köra bil eller åka kollektivt, men eftersom det handlar om att bryta invanda mönster så är det ofta inte så enkelt. Det kräver en del planering för att man skall hitta rutiner som man trivs med och det kräver en del efterforskningar för att hitta vad som passar en själv. Det finns en massa olika råd och tips, och det är naturligtvis bra, men det gäller att veta vad som passar en själv för att det skall bli bra.

Förutom att man behöver en cykel så behöver man bland annat ett eller flera bra lås. Anledningen till att man behöver är ett bra lås är så klart för att cykeln inte skall bli stulen. Tyvärr är cyklar ganska stöldbegärliga eftersom det är ganska enkelt att sälja en fin cykel på andrahandsmarknaden till ett ganska bra pris. Det ställs inte en massa frågor (oftast) och om priset är rätt så blir cykeln snabbt såld. När det kommer till cyklar så är min teori att det inte alltid handlar om att "tillfället gör tjuven", dvs att någon ser en cykel som man enkelt kan ta och gör det utan större planering, utan att det i många fall handlar om personer som av olika anledningar vill ha snabba pengar och som har cykelstölder som en av många inkomstkällor. Dessa personer använder ofta någon form av kraftig sax (t ex bultsax) som man kan klippa upp enklare lås med eller så har man en längre stålstav eller liknande för att bända upp icke-robusta lås. Det är svårt att hitta lås som inte går att få upp, men det är inte så jobbigt att göra det så pass jobbigt för tjuven att han eller hon väljer att inte försöka.

Jag är inte expert på lås, men vad jag har kommit fram till är att det finns tre parametrar som man kan använda för att beskriva ett lås: 1) styrka, 2) vikt och 3) pris. Det är en förenkling och ett lås av ett välkänt märke kostar naturligtvis mer än ett lås av ett mindre känt märke. På samma sätt finns det lite olika typer av lås och om man går in mer på detalj så har dessa lite olika för och nackdelar, men som en enkel modell så tycker jag att tre-parametermodellen funkar. Dessa tre parametrar kan man jobba med på lite olika sätt. Man kan t ex få ett riktigt starkt lås som väger lite, men då måste man betala mycket. Man kan få ett lås som inte är så starkt som väger mycket och då behöver man inte betala så mycket, osv. Generellt kan man säga att tunga lås är starka, och de starka lås som är förhållandevis lätta är i de allra flesta fall dyra.

Om man pendlar till jobbet så finns det ett bra val som jag ser det. Man köper ett halvstarkt lås som är lätt som man alltid kan ha med sig i väskan eller på cykeln. Om man behöver stanna för att fixa ett snabbt ärende så kan man låsa med detta. Det kan vara klokt att lägga till ett andra lås för att vara säker på att man uppfyller försäkringsbolagets krav, men det beror på försäkring och om du brukar stanna på vägen eller inte. Detta lätta lås, eller dessa lätta lås om man väljer att ha två, kompletterar man med en riktigt tung kätting som man låter alltid vara på jobbet. Eftersom man inte skall köra runt med detta lås så kan man helt strunta i vikten. Prioritera styrka och pris när du väljer. Låset kan vara hur tungt som helst. När du cyklar hem för dagen så låser du fast låset i cykelstället så finns det ingen risk att det försvinner till nästa dag. På en del platser så finns det ett rör eller en stång där man man låsa fast sina lås på detta sätt. Det är möjligt att detta sätt är vanligt på andra håll, men enligt min erfarenhet så är det ganska få som låter låsen vara kvar på arbetsplatsen.

Utöver att ha ett eller helst två lås med sig när man cyklar och ha ett stort fett lås där man brukar parkera cykeln så gäller vanligt sunt förnuft:
- lås fast båda hjulen så att de inte kan stjälas (i synnerhet om det finns snabbkopplingar),
- lås fast i en stolpe, cykelställ eller något annat fastmonterat,
- plocka bort allt som sitter löst i form av t ex cykellampor, väskor etc,
- ställ cykeln där det är ljust och andra människor rör sig (dock ingen garanti),
- ha koll på din försäkring, framförallt om du har en dyrare cykel, och
- spara alla extranycklar på ett säkert ställe så att du kan låsa upp låsen om du mot förmodan skulle göra av med de vanliga nycklarna.

Om det är någon som har bättre tips eller som tycker att jag har missat något så får ni gärna kommentera. 

17 juni 2018

JM: Greenblatts formel

Jag hittade en tidning som jag av någon anledning hade sparat. Det var en DI från början av året där man gick igenom de aktier som var köpvärd enligt Joel Greenblatts modell. JM var nummer 1 på listan. Hittills så har det inte varit ett lysande val, men inte heller katastrofalt. Det är nog ungefär oförändrat sett sedan årsskiftet om man räknar med utdelningen (och det bör man ju göra). I början av året så stod aktien runt 180 SEK och nu är det knappt 170 SEK. Utdelningen i april var på 11 SEK.

Under långa delar av dagen så har jag gått och tänkt på att JM nog har bottnat och att sannolikheten för att aktien kommer att gå ner så mycket mer är hanterbar. Förväntningarna är låga med andra ord och utrymmet för positiva överraskningar är ganska stort. Tyvärr så finns det en del som talar emot att det skall komma så mycket positiva nyheter dock. Det finns en del att göra på kostnadssidan, men det är ingenting betydande som kommer att ändras. Man kommer att bygga ungefär som man gör idag också de kommande åren som jag ser det. Vad gäller intäktssidan så kommer det fortsatt att vara en stor efterfrågan på bostäder, men med högre ränta, eventuellt reducerat ränteavdrag i framtiden mm så är det svårt att se att det kommer att bli någon större tillväxt och att man kommer att kunna sälja dyrare. Det ser med andra ord ganska tufft ut de kommande åren. Jag tycker att det avspeglas ganska väl i kursen.

Det som får mig att tveka att gå in lite tyngre är att JM lever mycket på att bygga lägenheter i form av bostadsrätter. Det som man inte tänker så mycket på är att många föreningar är relativt hårt belånade. Så länge räntan är låg så spelar det inte så stor roll för avgifterna, men den dagen då räntan tickar upp så kan det bli kännbart. Att sälja lägenheter i form av bostadsrätter måste vara väldigt lockande. Kunden belånar sig själv samt gruppen av kunder som köper i samma förening belånar sig tillsammans via föreningen. Denna typ av uppdelad belåning är sannolikt viktig för JM. Idag är det en liten del av de bostäder som man säljer som är i äganderättsform och det tror jag inte är en slump.

Kommer då bostadsrättsföreningskonceptet att tappa de närmsta åren? Om det kommer att förbli sig likt så spelar det väl ingen roll. Det är förvisso sant, men jag ser det ändå som en risk. Jag tror att räntan inom inte alltför lång framtid kommer att höjas i Europa som ett svar på att Fed höjt. Detta i sin tur kommer att påverka Riksbanken så att man höjer. Jag kan ha fel så klart, men det är vad jag tror. En effekt av att räntan höjs är att det blir synliggjort hur mycket belånade många föreningar faktiskt är. Eventuellt kan detta leda till att konsumenter blir mer medvetna och eventuellt kan det påverka JM. Detta är på inget sätt bara kopplat till nyproducerat utan gäller bostadsrättsföreningar generellt. Det är möjligt att det är överdrivet att se risker i att bostadsrättsföreningskonceptet kommer att ifrågasättas eller att föreningarnas ekonomi och prognoser skall få någon större effekt på priserna. Det är på inget sätt nytt, men jag tror att räntehöjningar kan komma att bli en dubbelsmäll för en del, både högre ränta till banken och högre avgift till föreningen.

Förmodligen kommer jag inte att öka i JM ännu mer. Det är nog rätt bra där det ligger just nu, ca 5% av portföljen.