28 maj 2017

Funderingar kring pensionssparande

Pensionen består av tre olika delar; allmän pension, tjänstepension och privat pension. Beroende på när man är född och beroende på om arbetsgivaren följer kollektivavtal eller inte så kan det skilja en del, men om man utgår från personer födda 1979 eller senare och antar att arbetsgivaren betalar in enligt kollektivavtal så händer följande varje månad:

Allmän pension
Den allmänna pensionen utgår grunden för det stora flertalet. 16% av lönen avsätts till en inkomstpension som man inte själv kan påverka och 2,5% avsätts till premiepensionen som man kan påverka genom att väja fonder själv.

Räknat på en lön på 40 000 SEK/månad så kommer alltså 7 400 SEK att avsättas till den allmänna pensionen. Av dessa kan man välja fonder för 1 000 SEK. En gång om året får man hem ett orange kuvert där man får en del information om hur det har gått.

Tjänstepension
Tjänstepensionen skiljer sig år beroende på när man är född, men om man tittar närmre på den som gäller för personer födda 1979 eller senare så avsätts 4,5% av lönen till tjänstepensionen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2017 är 61 500 SEK, vilket innebär att 4,5% avsätts upp till en lön på ungefär 38 450 SEK/mån. Över denna lön avsätts 30% av inkomsten till tjänstepensionen. Anledningen till det stora hoppet är bland annat att det bara avsätts till allmän pension upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Enligt ITP1 så kan man välja traditionell försäkring eller fondförsäkring. Man kan, om jag förstår saken rätt, maximalt välja att ha 50% i fondförsäkring. Man kan välja förvaltare av både den traditionella försäkringen och fondförsäkringen, och med jämna mellanrum så görs det nya upphandlingar, vilket får till effekt att aktörer försvinner och nya tillkommer. Om man inte vill ha sina pengar spridda på en massa olika aktörer kan man välja att flytta pengar via collectum.se. Tyvärr kostar det ibland att flytta pengar från en förvaltare till en annan.

När det kommer till fondförsäkring så kan man i många fall själv välja fonder. Utbudet är oftast inte speciellt stort, men det finns viss valfrihet i alla fall. När jag har valt så har jag prioriterat fondutbud och åtkomlighet högt. Om jag skulle vilja minska min exponering mot aktiemarknaden, eller öka, eller rikta den mot någon viss marknad eller bransch så vill jag ha den möjligheten. Naturligtvis är även avgifter viktigt, vilket för min del ofta blir att det ska finnas ett hyggligt utbud av indexfonder.

Pensionen och övrigt sparande
Jag tycker att det är klokt att se pensionen som en del av det totala sparandet, och att anpassa valen av fonder med ett litet öga på hur aktieportföljen eller fondportföljen ser ut i övrigt. För egen del har jag till exempel valt att ha en del pengar i amerikanska indexfonder och en del pengar i en Indienfond. Anledningen till att jag har resonerat så är att jag har mestadels svenska bolag i min aktieportfölj och genom att ha exponering mot USA och Indien via pensionssparandet så får jag en bättre spridning.

Man kan även fundera en del på hur man ska fördela ITP-pengar och PPM-pengar. PPM-urvalet är bättre än ITP-urvalet och ibland kan avgifterna skilja sig åt för de olika systemen. Det är nog inte så mycket, men det kan vara bra att ha i bakhuvudet. Jag har i mitt PPM-sparande en del förhållandevis dyra fonder, bl a Didner & Gerge-fonder, som jag tycker blir prisvärda när man får PPM-rabatten, men kanske inte lika prisvärda när man inte får någon rabatt. Naturligtvis kan man fundera kring om en vissa fond kan vara prisvärda i alla fall, men min poäng är att avgiften blir olika beroende på genom vilket system man äger fonden och eftersom det är så tycker jag att det kan vara värt att hålla lite koll på detta.

Pensionen och livet i övrigt
Om man har en hög lön kan det ibland kännas intressant att få olika löneförmåner istället för högre lön. Det  man ibland glömmer bort när man tittar på den typen av lösningar är att ett bruttolöneavdrag kan verka intressant vid första anblicken i och med att marginalskatten är förhållandevis hög, men viktigt att komma ihåg är att man får en hel del pension avsatt för toppen av månadslönen. Det kanske blir intressant i alla fall att t ex få en tjänstebil för ett bruttolöneavdrag (och förmånsbeskattning), men ska man ta med alla effekter av bruttolöneavdraget kanske det inte blir lika intressant. Det gäller med andra ord att vara lite vaksam när det börjar talas om bruttolöneavdrag.

Ska man tajma marknaden med pensionen?
De flesta pensionslösningar som jag har sett har 100% aktier de första åren och när man närmar sig pensionsålder så minskas aktieexponeringen efter hand. Det verkar klokt, så klart. Frågan är om man ska försöka sig på att tajma marknaden med sin tjänstepension. Idag verkar de flesta pilarna att peka åt rätt håll, men om marknaden svänger och man kan undvika nedgången så kan det göra ganska mycket i slutändan. Det är förmodligen ingenting att rekommendera för någon som tycker att aktiemarknaden inte är så intressant och som inte vill lägga tid på att följa upp sina investering, men om man vill lägga tid på att följa marknaden så kanske det kan vara en idé. Jag har funderat på att faktiskt lyfta bort en del tjänstepensionspengar från aktiemarknaden om det börjar gå nedåt. Klokt eller oklokt, det får framtiden utvisa. Det är inte lätt att tajma marknaden, men att inte alltid köra 100% aktier behöver inte vara fel.

Hur håller man koll?
Det enklaste sättet att hålla koll på sin pension tycker jag är www.minpension.se. Det går enkelt logga in via sitt bank-ID och man får snabbt en hygglig koll på hur det ser ut. Tyvärr tar det väldigt lång tid för många av siffrorna att uppdateras. Det tycker jag är svagt. Man måste inte ha dagens kurs, men när det börjar skilja veckor och månader så tycker jag att det är för mycket.  

27 maj 2017

Telia: Ett företag under omstöpning

Det är intressant att följa den senaste tidens utveckling kring Telia. Från att Telia varit ett företag som ingen ville ta i med tång så har en del investerare börjat se lite annorlunda på företaget och kursen har vänt uppåt. Telia har fortfarande problem, ganska jobbiga sådana faktiskt, men man har också en hel del tillgångar som jag är av uppfattningen att man inte ser när man tittar på bolaget.

Om man börjar med att se på utmaningarna för Telia så är det att en del gamla kassakor, som avgifter för fast telefoni, som är på utgående. Det kommer inte att vända utan dessa intäkter kommer att försvinna i takt med att åren går och kanske kommer det att gå snabbare än vad man tror. En annan utmaning för Telia är att möjligheterna att ta betalt för mobiltjänster blir tuffare för varje år. För ett par år sedan kunde man ta ordentligt betalt för utlandsresenärer som ville använda sin telefon. Även om det fortfarande är möjligt så blir det alltmer ovanligt och det kommer fler och fler lösningar för den som vill åka runt i världen och prata mobiltelefon (utan att bli ruinerad). Utöver att gamla kassakor dör och möjligheterna att ta bra betalt försvinner så ökar dessutom trycket på tjänsterna. Idag ska man kunna streama video utan problem överallt annars är tjänsten kass. Det är ganska tuffa krav eftersom video innebär mycket data och mycket data betyder ordentliga investeringar i bra nät. Man kan se det som att Telia och sektorkollegorna pressas från två håll.

Om ovanstående är sant för teleoperatörer generellt så har Telia även en hel del egna problem. Man har härjat runt i korrumperade stater och betalat både här och där för att få bli en betydande teleoperatör i länder som ligger i en demokratisk uppstartsfas, eller vad man nu väljer att kalla det. Eftersom bolaget är noterat och staten äger en stor del av bolaget så är detta naturligtvis superintressant för media. Jag har väldigt svårt att tro att Telia är ensamma om att behöva muta för att få till stånd stora avtal i dessa länder, men när drevet går är det svårt att stoppa. De senaste Uppdrag Granskning-avsnitten tycker jag börjar bli lite trötta. Jag tänker närmast på det om Nepal och N-Cell. Man kan tycka vad man vill om skatteupplägg med holding-bolag som ligger utanför landet där man opererar, men man måste skilja på vad som kan anses omoraliskt och vad som faktiskt är olagligt. Faktum är att jag tror att Telia idag är ett väldigt reko bolag. Man vet att man har ögonen på sig och man skulle passa väldigt mycket för att trampa snett.

Mutaffärer är tyvärr inte allt för Telia. Det hade varit jobbigt nog. Mutaffärerna har nämligen lett till att amerikanska staten och även nederländska staten tycker att det borde betalas miljardskadestånd till dem. Det kan man tycka en hel del om som jag ser det och jag tycker att om Uppdrag Granskning skulle undersöka någonting i soppan med Telia mer i detalj så är det problematiken med att amerikanska staten utdömer stora skadestånd på i min mening väldigt märkliga grunder. Det verkar dock som att förhandlingarna med de amerikanska myndigheterna går år tätt håll och sannolikt kommer man inom inte alltför lång framtid att nå en förlikning. Vansinnigt i mina ögon och tyvärr inte alls tillräckligt uppmärksammat.

Mutaffärer och legala tvister är ju jobbigt så klart, men tyvärr tar det inte slut där heller. Telias största ägare är nämligen svenska staten och det är dåligt. Anledningen att det är dåligt att ha svenska staten som största ägare är att man har en agenda som inte är i linje med övriga ägares. Staten har inte vinstmaximering som sitt yttersta mål utan man har som mål att se bra ut. I fallet med Vattenfall så var det många som ville att man skulle lägga ner brunkolsverksamheten istället för att sälja den. Från ett ekonomiskt perspektiv hade det varit katastrof att lägga ner en verksamhet som någon hade varit beredda på att betala miljardbelopp för och efter många turer och en del tandgnissel blev det också till slut sålt, till många miljöpartisters förtret. Problemet med Vattenfall var att man från början inte skulle gett sig in i brunkolsverksamhet. Det var urdumt från första början. Min poäng med Vattenfall-exemplet är inte att säga hur man borde och inte borde ha gjort med brunkolsverksamheten, utan snarare att poängtera att med statliga ägare så blir det ofta problem som blir väldigt mycket svårare att lösa eftersom det finns många andra aspekter att ta hänsyn till.

Det som talar för Telia är dock att man har en fungerande verksamhet som generar intäkter och man har mycket användare. Nystartade bolag värderas inte sällan baserat på hur många användare man har. Ofta är det icke-betalande användare som har laddat ned en app för att testa tjänsten, men ibland är det betalande användare. När det kommer till stora bolag som Telia så tittar man inte så ofta på antalet användare, och vad man kan göra med det stora antalet användare. I fallet med Telia tror jag att man borde titta lite närmre på det.

Många har idag Telia som teleoperatör eller bredbandsleverantör, och man växer en del på företagssidan också, framförallt genom uppköp. Jag hyr ibland film via Telias tjänster och det fungerar , men inte särskilt bra tyvärr. Till exempel får jag alltid en pappersfaktura ett par månader senare där fakturaavgiften är lika stor som den faktiska hyrkostnaden, vilket lämnar en del över vad gäller kundupplevelse. Det finns säkert någon Mina Sidor-tjänst, där man med en kod som man fått för ett par år sedan som innehåller trettiofyra specialtecken och lika många siffror och bokstäver kan logga in och betala med kort, men det orkar i alla fall inte jag rodda med en halvsen kväll när jag fått för mig att jag ska se film. Det finns med andra ord lite att jobba på.

Vad jag tror Telia har i sikte är att köpa upp bolag som har tjänster som användarbasen skulle vara intresserade av att använda. Man kan med andra ord ganska enkelt sprida en bra tjänst till ett stort antal användare. Eftersom Telia är ett välkänt varumärke så kommer det att underlätta spridningen. Telia ligger med andra ord bra till för att dra nytta av digitaliseringstrenden och man har en stor kundbas att bygga på. För inte alltför länge sedan läste jag att Telia och Ericsson skulle tillsammans köra något 5G-test. Man ska inte dra för stora växlar av något sådant, men det visar åtminstone att man är lite framåtlutad när det kommer till möjligheterna med nya teknik. Det tycker jag känns lovande.

Vad gäller domedagsprofetiorna kring hur de euroasiska verksamheterna ska sänka bolaget så tror jag inte att de kommer att slå in. De kommer för alltid att vara en mörk del av bolagets historia, men snart kommer de att bara tillhöra historien, och jag tror att man kommer att komma ur situationen bättre än vad många trott.

Kommer staten att för alltid vara storägare i Telia? Det finns egentligen ingenting som säger att staten skall vara ägare i Telia längre. Man kan argumentera att Telia äger viktig infrastruktur, men det räcker inte hela vägen som jag ser det. Man kan villkora tillstånd för ny utbyggnad på olika sätt och därmed påverka utan att vara ägare. Jag ser det inte som osannolikt att staten väljer att minska sitt ägande i Telia i takt med att bolaget går mer mot att sälja digitala tjänster och ifrån att äga massa kopparledningar.

Det ska bli intressant att se om den positiva kursutvecklingen fortsätter ett tag till eller om det är ett tillfällig hopp upp. Jag tror att det kan vara intressant att äga Telia framöver och jag kommer att fortsätta att ligga tungt i Telia, men eftersom det i nuläget är runt 30% så kommer jag nog att minska en del framöver.

26 maj 2017

"Optimizers" och "satisfiers"

Det finns två typer av beslutsfattare lärde jag mig för ett tag sedan. Det finns "satisfiers" som tar ett beslut relativt snabbt, väl medvetna om att det kanske inte är det bästa beslutet, men att beslutet är bra nog och kommer att tillfredsställa behovet. Den andra typen "optimizers" måste tränga ner på detaljer för att vara säker på att man har tagit det bästa beslutet. Man är rädd för att man ska ångra sig efter att man har tagit beslutet och är beredd på att lägga ner mycket tid på att vara helt säker på att man har tagit det bästa beslutet.

Självklart finns det inget rätt eller fel när det kommer till hur man är som person. Är man OK med att man då och då i livet kommer att gå på en nit och köpa något som inte riktigt var vad man hade hoppats på och man inte anser det vara värt mödan att lägga ner oerhört mycket tid på att utvärdera alla alternativ, ja, då är man en "satisfier". "Optimizers" å andra sidan kan man säga har problem med att värdesätta sin egen tid. Det kan läggas enorma mängder tid på att utvärdera olika alternativ ur olika perspektiv och även om man lägger ner hundratals timmar så kommer det att finns faktorer med i spelet som man inte kommer att kunna förutse eller ta höjd för. Det kanske var värt att köpa ett liftkort till alla i familjen till slut och antagandena att hundspann och äventyrsbad skulle få barnen att vilja göra annat var inte riktigt rätt. Det var kanske inte i efterhand motiverat att lägga tio timmar på excelknackande, intervjuer med barnen om hur deras preferensramar såg ut, studera prislistan och jämföra denna med prislistor på andra skidorter, ringa vänner för att höra hur mycket skidor deras barn åkte (och sedan bli lite förbannad över att de vaga svaren som man fick) osv.

Som så många gånger annars i livet så är lagom bäst. Man ska inte köpa ett hus på stående fot utan att ha kollat upp lite fakta om huset först. Det är sällan bra. Om det visar sig bra så är det förmodligen förenat med en hel del tur, eller så sitter man redan på en hel del information sedan tidigare som man kan dra nytta. Man kanske kan området som sin egen ficka för att man växte upp där och vet kanske t o m att det bott världens ordentligaste gubbe och gumma i huset under de senaste 30 åren, och att man studerat tre år till byggnadsingenjör gjorde att man ganska väl kunde bedöma skicket på huset. Om man däremot är för mycket av en "optimizer" kommer man kanske aldrig riktigt till skott och när man väl har bestämt sig för ett hus - när alla parametrar i excelarket står rätt - så är redan budgivningen i ett slutskede långt över de priser som antagits i excelarket.

Hus är kanske inte det bästa exemplet egentligen. Jag tycker själv att alldeles för många är alldeles för mycket "satisfiers" när det kommer till husköp. Det har säkert att göra med att jag själv är en "optimizer", men argumenten att "det viktiga är att man trivs" eller "huspriser går alltid upp på sikt" tycker jag bara är märkliga. Just argumentet "det viktiga är att man trivs" tycker jag är ganska svårt att förstå. Jag kanske har nån bokstavskombination som gör det svårare för mig - HPD (husprisdyslexi) - men hur vet man om man kommer att trivas utifrån ett besök. Grannarna kanske är skitjobbiga och det kanske är en massa märkliga ljud på natten. Det kanske bara är sol på tomten mellan 17:30-18:00 (precis när visningen var lagd) och så vidare. Naturligtvis förstår jag att man kan få en känsla, men jag tycker att känslan får oproportionerligt stor vikt.

Nu är jag inte på husjakt faktiskt och mitt husköp var efter många "optimizer"-projekt mer eller mindre ett "satisfier"-beslut. Jag tror att det inte är helt ovanligt faktiskt. Det är säkert många som inte skulle anse att mitt beslut är att kalla ett "satisfier"-beslut, men det tycker jag. Till slut var det dags att agera. Livet i stort hade gjort att jag och min familj behövde ett nytt boende ("behövde" kan man så klart diskutera) och då slog vi till på ett hus som tickade många, men inte alla av de krav som vi hade satt upp.

Vad vill jag då säga med detta inlägg? Har detta med aktiemarknaden att göra? Jag tror att det är bra att veta att beslutsprocesser fungerar olika hos olika människor och att man ibland mår bra av att fundera lite på hur man själv tar beslut. Det kan även ha effekt på aktiemarknaden på så sätt att aktier på smålistorna ibland kan lyfta eller gå ner oproportionerligt mycket när sparare, eller investerare, väljer att agera antingen som "satisfiers" för att "det där verkar vara en bra grej" varpå marknaden hoppar upp ganska rejält. Hövding är ett bra exempel på en aktie som från tid till annan får oproportionerligt stora hopp uppåt, i mitt tycke. Det är bra att man exponeras i filmer som blir virala, men om jag förstod saken rätt så handlade det inte om att alla uppspelningar av filmen var helt och hållet triggade av användarna utan att det handlade om att den automatiskt spelades upp. Det är bra oavsett, men förmodligen, i alla fall sett så här i efterhand, var reaktionen uppåt väl häftig. Att småbolagslisteaktier hoppar upp och ner ganska dramatiskt har naturligtvis inte bara att göra med hur beslutsprocesser hos enskilda individer att göra, men det är en komponent i det hela. Man kan naturligtvis också fundera en del kring hur man själv tar beslut. Jag skulle absolut kunna ta beslut snabbare. Det hade inte behövts uppskattningsvis 200 timmar för att komma fram till vad som var rätt cykel att köpa. Det hade kunnat gjorts snabbare. Å andra sidan handlade det inte bara om "optimizer"-aktiviteter utan även om att jag tyckte det var intressant att lära mig mer om cyklar.

24 maj 2017

Telia, Hövding: Det tickar uppåt för teleoperatören och det säljs inte så mycket cyklar i Q1

Den senaste tiden har varit bra drag i Telia. Det har kommit lite positiva nyheter kring Turkcell för ett tag sedan, nämligen att man säljer en del av sitt innehav. Jag tror att marknaden tycker att detta är positivt då det är ett tecken på att saker och ting rör på sig. Tyvärr har jag varit fullt upptagen med annat än att djupdyka i vad som händer med Telia så jag är inte speciellt påläst. Det som jag dock noterat är att Telia gett sig in och köpt rättigheter till den finska hockeyserien och att man köpt ett bolag verksamt inom molnlösningar för mindre och medelstora företag från Ratos. Efter börsens stängning kommunicerades det dessutom ut ett förslag om utdelning i Turkcell. Om det går igenom handlar det om ca 2,1 miljarder SEK, vilket ungefär skulle motsvara 50 öre per aktie (om jag har räknat rätt).

Precis som jag har skrivit tidigare så ligger jag lite väl tungt i Telia, men av erfarenhet vet jag att det är lätt att ta hem en vinst väl tidigt när det börjar röra sig uppåt. Dessutom vet jag inte riktigt vad jag skulle köpa istället, vilket förvisso är ett ganska dåligt argument, men - rätt eller fel - något som spelar roll i mitt fall. Det har varit en strävsam resa i Telia och bara för att det börjar ticka uppåt lite nu på sistone så har det ändå inte varit en bra affär för min del. Jag underskattade tiden det skulle ta för att vända skutan och reda ut all den oreda som fanns i bolaget. Det är på inget sätt utrett än, men jag tror att man är ett steg på vägen och snart kanske man även kan göra sig av med de euroasiska verksamheterna enligt plan. Jag kommer att segla med ett tag till förmodligen, men jag ligger som sagt väl tungt i Telia och borde egentligen minska av den anledningen. Det är dock positivt att se att det finns en framtidstro och att man ger sig in på nya områden och att man inser att man kan dra nytta av den stora kundbasen.

Hövdings rapport trodde jag skulle vara bra och det var den kanske sett till omsättningsökning, men vad gäller sålda hjälmar så var det inte så mycket att hurra för i mitt tycke. Jag trodde att den starka försäljningen under de sista fyra månaderna var början på någonting nytt och att det skulle spilla över i Q1. Min hypotes var att de 700-800 butikerna hade börjat få snurr på försäljningen och att detta nu skulle lyfta försäljningen till en ny nivå. Det tycker jag inte riktigt att var fallet. Det låter konstigt att man tycker att en rapport som visar en omsättningsökning på 100% inte är bra, och det kanske det också är, men Q1 förra året bjöd inte på mycket till försäljning så sett i ljuset av det var det inte mycket att hurra för. Det är absoluta tal som i slutändan räknas.

Det man kan fundera kring är hur stor säsongspåverkan det finns i försäljningen. De största marknaderna är länder där cyklingen ligger nere eller går på halvfart under Q1. Det säljs förmodligen inte speciellt mycket cyklar och cykeltillbehör under Q1 jämfört med Q2. Det är möjligt att jag har fel och att säsongseffekten inte alls är så stor och att det säljs cyklar och cykeltillbehör relativt jämnt under året och att det inte finns någon extrem säsongseffekt. Förutom vädret så tror jag att Q4-rapporten lyfts en hel del av julhandeln, vilket då blir en annan form av säsongseffekt. Gissningsvis är Hövding en ganska populär julklapp. Det man också ska komma ihåg i sammanhanget är att det relativt små volymer och det är en häftig tillväxt så det är svårt att dra alltför stora slutsatser kring säsongseffekterna.

Överlag så är jag lite tveksam till Hövding. Det är en produkt som är på väg att bli etablerad på vissa marknader och den kommer säkert att växa ytterligare, men frågan är om det kommer att gå snabbt nog för att motivera dagens kurs. Det kanske för alltid kommer att vara en nischprodukt för välbeställda och alla de butiker som har Hövding i sitt sortiment kommer inte att ha det om ett par år om man inte säljer mer än ett fåtal per år, och vad spelar det för roll om man finns i ett stort antal butiker om allt mer av försäljningen flyttas till nätet. Naturligtvis finns man även på nätet, men av någon anledning så tycker man att man kan agera återförsäljare på egen hand i den kanalen. Jag är inte helt övertygad om att det är rätt väg att gå. Martin Gren, grundare av AXIS, intervjuades i Börspodden för ett tag sedan och en av hans vägledande idéer var att man inte skulle konkurrera med sina återförsäljare eller distributörer. Man kan ha olika syn på saken, men jag är inte helt nöjd med Hövdings upplägg kring ehandel.

Det som skulle kunna trigga försäljningen för Hövding är en ny generation. Den nuvarande har varit med ett tag och jag gissar att man jobbar med att ta fram en ny generation. En del av de inbitna kommer kanske att byta ut sin nuvarande Hövding mot en ny när den nya generationen visas. Eventuellt har man jobbat en del med priset och möjligen så kommer man att kunna sänka priset en del, vilket skulle kunna öka försäljningen. Jag tror det inte, men det är en möjlighet.

Vad gäller risker så skulle jag inte bli helt förvånad om det ganska snart dyker upp liknande produkter. Det finns säkert andra aktörer som vill ha en del av kakan och så snart det börjar synas tecken på att det finns pengar att tjäna så kommer det att komma konkurrens. Om man från Hövdings sida inte är på tårna och kan leverera en riktigt bra produkt till ett riktigt bra pris så kommer man att bli företaget som kom på en ny typ av huvudskydd, men någon annan kommer att vara den som tog hem spelet om marknaden. Det finns absolut en first mover advantage, men det finns många exempel på när ett företag har skapat marknaden och någon annan skördat frukterna. Ibland är jag rädd för att man har ägnat för mycket tid åt att ta fram olika typer av utbytbara skal och inte tillräckligt med tid för att göra en bättre och billigare produkt. Det är bara vilda tankar från min sida, men likväl saker som rör sig i mitt huvud.

Det är möjligt att jag hoppar av innan Q2-rapporten presenteras. Om det blir något ryck uppåt som inte direkt baseras på att någonting har ändrats i grunden så kan det bli så att jag hoppar av, men jag ska försöka att hålla mig lite lugn. Det är låg omsättning och just nu verkar det inte finnas mycket köpare. Många känner nog som jag angående Q1-rapporten och det finns nog en hel del funderingar kring hur den framtida finansieringen ska se ut. Det jag skulle vilja se i Q2-rapporten är att alla de butiker som nu säljer produkten inte bara är butiker som har skrivit på ett papper utan att det är butiker som verkligen säljer produkten, och att det syns i siffrorna.

Jag kanske låter negativ till bolaget, men det är inte riktigt rätt. Produkten säljer. Bollen är i rullning. Det är det viktiga. Om det varit en genuint dålig produkt som inte fyllde något egentligt syfte så hade man inte nått dit man är idag. Nu gäller det att visa att man kan skala upp.  

05 maj 2017

Telia, Hövding: Det ser ljusare ut för teleoperatören och Hövding kanske överraskar

Telia-rapporten var ganska OK som jag ser det. En sak som var trevlig läsning är att böterna nu bedöms komma in lägre än vad man från början kommunicerat. Det har även kommit positiv information kring Turkcell, nämligen att man har börjat avyttra en del av de aktier som man äger. En tredje positiv nyhet är att man har börjat med återköp. Det är förvisso ingenting som påverkar den underliggande verksamheten, men det ökar köptrycket och allt annat lika borde det vara bra för kursen.

När kursen var uppe senast över 37 SEK så sålde jag av en liten del av de aktier som jag äger, ungefär en tiondel. Anledningen är att jag ligger väl tungt i Telia och att jag helt enkelt börjar tvivla på att det kommer att bli en så bra affär trots allt. De senaste dagarna har varit ganska positiva dock och en del av de nyheter som kablats ut känns bra. Det ger intryck av att en del av de många problem bolaget tampats med under lång tid kan vara på väg att lösas. Det är alltid svårt att veta vad som är inprisat och inte, men överlag så tycker jag att det ser positivt ut. Förhoppningsvis kan uppgången stärkas av lite tekniska indikatorer som gör att fler vågar sig in i aktien.

Om kursen fortsätter uppåt så kommer jag att successivt sälja av. Det är möjligt att jag väntar lite just nu när det känns som att det finns medvind, men planen är att minska. Det känns inte osannolikt att kursen kan vara uppe runt 40 SEK under året om man kan sälja av fler Turkcell-akiter och andra verksamheter som man har på säljlistan, samt att man får till en förlikning med de amerikanska myndigheterna. Det är även möjlighet att en del av de nya satsningarna som man gör på 5G och inom media kan få visst genomslag även på kursen.

Eftersom jag har hållit på och stångats med Telia-aktien så får jag försöka lugna mig lite. Handen på hjärtat så är jag rätt trött på att vänta på att saker och ting ska blåsa över, och det är en delvis farlig känsla. Rätt vad det är så kommer det att blåsa över och då vill man vara i aktien, tror jag, på samma sätt som man ville vara i Nokia när mobildelen var helt uträknad och innan bolaget delades, eller i SCA när det sålde hygienprodukter men prissattes som ett skogsbolag, eller Volvo när konsensus var att det aldrig mer skulle säljas knappt några lastbilar eller anläggningsmaskiner någonsin, eller Swedbank när man trodde att Baltikumkrisen skulle knäcka banken osv. (Det finns även exempel på det motsatta)

För de pengar som jag fick loss för Telia-försäljningen så har jag köpt Hövding-aktier. Man har tidigarelagt rapporten till samma dag som stämman, dvs 10 maj. Det tycker jag känns lovande. Det ligger en nyemissionskänsla i luften, men det är möjligt att det inte behövs. Mitt tips är att den starka trenden från sista fyra månaderna under förra året kommer att fortsätta nu i Q1. Kvartalet är ett svagt kvartal eftersom cykling inte är vad alla håller på med under januari till mars, särskilt inte i Sverige som är Hövdings största marknad. Det är hög risk med Hövding och det är lite för spännande för mig egentligen. Det finns mycket som inte talar för Hövding - dyr produkt, annorlunda produkt som inte direkt går att jämföra med nuvarande produkter, en säkerhetsprodukt, vilket innebär att ett enda misstag kan leda till otroligt jobbig publicitet mm. Uppsidan är att säkerhet är viktigt för många och att cykling ökar.

Ibland läser man att Hövding kan användas för annat än cykling. Jag tror att det ligger ganska långt bort för närvarande. Om man skulle meddela att man planerade att ge sig in på en annan typ av marknad så skulle jag inte reagera positivt. Det är möjligt att jag skulle kunna övertygas, men som saker och ting är just nu hoppas jag att man lägger allt fokus på att få ut Hövding i de stora cykelländerna i Europa, och som jag ser det är man på god väg.

Min hypotes är att det är en del som är rädda för att det kommer att komma en nyemission och att det tynger kursen. Det är möjligt att det är fel, men det är vad jag tror. Det i kombination med ganska lite nyheter gör att intresset är ganska lågt. Jag tror absolut att det kan komma att bli en nyemission, men jag är inte säker på att den kommer just nu och det är möjligt att man kan lösa det på annat sätt än med nyemission. Vi får se. Den 10 maj kommer att bli spännande.


19 april 2017

Autoliv: Kan Autoliv vara en blankningskandidat?

Jag såg en graf som Jonas Olavi la upp på Twitter som visade hur vinster och börskurser utvecklats i USA de senaste 15-20 åren. Det var intressant att se och om man jämför hur dessa två parametrar har utvecklats kan det te sig som att vi just nu står inför en korrigering nedåt. Det behöver inte vara så naturligtvis och det kan vara så att det kan fortsätta uppåt under flera år framåt, men jag behöver tveka.

Det naturliga om man tvekar är förmodligen att minska exponeringen mot marknaden. Jag känner mig ganska OK med nuvarande innehav och de innehav som jag skulle tänka mig att göra mig av med är ganska små, tex Fingerprint. Det är möjligt att jag kommer att ändra mig och det är möjligt att jag väljer att minska lite överallt i portföljen. I nuläget är det bara lösa tankar.

När jag funderat kring börsen så har jag även funderat på om det finns något företag som skulle vara intressant att blanka. Ett bolag som jag tror kan stå inför utmaningar i framtiden och där utmaningarna inte fullt ut visas i kursen är Autoliv. Jag tycker bra om bolaget, men jag har hållit mig borta för jag tror att mycket kan komma att ändras inom ganska kort tid framöver. Bilindustrin står inför ett skifte. Det kommer att bli mer eldrivna bilar och det kommer att bli mer hybrider. Det kommer att komma delvis självkörande och på sikt helt självkörande bilar. Det är möjligt att det ligger en bit fram, men det är inte science fiction. Jag tror en annan trend som man kan se är att uppfattningen om att en bil är ett måste inte finns bland yngre generationer. Jag slås ofta av hur stor del av sin inkomst som många är beredda på att lägga på att äga en bil. Min teori är att man gör detta utifrån uppfattningen att man måste ha en bil, men alltfler resonerar annorlunda.

Kombinationen av att det kommer nya typer av bilar och att bilen inte längre är en självklarhet för alla kan komma att påverka Autoliv. Naturligtvis kan man motargumentera och säga att säkerhet blir mer och mer relevant för bilköpare och att alltfler människor får möjlighet att köpa bil. Jag tror att marknaden är väl positiv och jag tror att Autoliv kan komma att få det lite kämpigt framöver.

Naturligtvis kan Autoliv ställa om och bli ledande i nästa generations bilsäkerhet, som jag tror kommer att vara preventiv säkerhet (det kommer att handla om att undvika olyckor, inte bara minska skadorna av olyckorna), men det är inte alltid som stora dominanter kan ställa om till ändrade marknadsförutsättningar. Det är möjligt att jag har fel så klart, men jag ser frågetecken.

Generellt sett tycker jag att det riskabelt att blanka. Marknaden går oftast upp och det gör blankning svårare än att "långa", dvs äga aktier. Om man handlar på kort sikt blir det kanske lite annorlunda, men jag har varken erfarenhet eller tid av att handla på kort sikt. Av de anledningarna tror jag inte att jag kommer att titta närmre på det. Om jag skulle titta vidare på det så skulle jag gräva lite djupare.

14 april 2017

Portföljgenomgång

Året hittills har inte varit bra för portföljen. En anledning är att jag har gjort misslyckade och dåliga affärer i Fingerprint och Tobii. En annan har varit att mitt absolut största innehav Telia fortfarande inte har gett några nyheter kring de euroasiska verksamheterna, vilket har gjort att Teliakursen fortsatt att hacka på låga nivåer. HM som också finns i portföljen har också bjudit på en hel del draghjälp nedåt. Lyckligtvis är portföljen inte rakt igenom fylld av aktier som utvecklats åt fel håll och i nuläget ligger jag drygt 3% upp sedan årsskiftet. Det är inte bra och jag hade hoppats på mer, men det är heller inte katastrof.

Telia 28,7%
Telia är en aktie som jag har haft ett bra tag. Under 2016 byggde jag på innehavet en del och det är nu i särklass mitt största innehav. Min idé är att Telia har en hygglig underliggande verksamhet och att när man väl kommer fram till en lösning med de euroasiska verksamheterna så kommer det att lyfta kursen. (Det har jag skrivit minst tusen gånger.) Det som finns på den negativa sidan med Telia är att jag inte är helt övertygad om att man har framtiden för sig. Fast telefoni är historia ("Titta pappa, de har bundit fast telefonen i väggen så att de inte tappar bort den!" som jag har hört ett barn säga) och vad gäller mobiltelefoni och mobildata så vet jag inte hur länge och hur mycket man kan fortsätta så som man gör idag. Risken är att man kommer fram till nya lösningar och att det blir en marknad där det är väldigt svårt att göra pengar. Jag tror inte att vi är där än och jag tror att Telia eventuellt kan ställa om, men helt klart har man utmaningar. Att man är statligt ägt till stor del är också en enorm nackdel. Det hade inte varit lätt att lösa de problemen som man har idag oavsett, men med staten som ägare så är jag övertygad om att allting blir mer komplicerat.

Jag har som säkert märks en väldigt tudelad inställning till Telia och jag har rannsakat mig själv från och till. Det kan komma en omvärdering av bolaget och då vill jag vara med, vilket talar för att stanna kvar som ägare. En annan sak som talar för att stanna kvar är att utdelningen är helt OK. Äger man via ISK så har man en fördel gentemot andra ägare som måste skatta direkt på utdelningen.

Om kursen skulle sticka upp en bit är det möjligt att jag säljer av en del, kanske hälften, men utgångspunkten är att jag ligger kvar resten av året. Förr eller senare ska man väl komma till en lösning med mutaffärer och avyttrande av verksamheterna man inte längre vill ha kvar.

Axfood 14,9%
Mycket som Axfood gör känns helt rätt. Jag tror mycket på utrullningen som man gör av ehandel och jag tror att man kommer att kunna växa ganska bra under åtminstone de kommande fem åren. ICA och Coop som är de stora konkurrenterna har på olika sätt svårt att svara upp som jag ser det. Coop brottas med lönsamhetsproblem och har inte lika bra storägare som Axfood. ICA har redan 50% av marknaden och har en ägarstruktur som gör det svårt att anpassa sig till e-handel.

Det skulle inte förvåna mig om Axfood lanserar någon sorts medlemskap likt Amazon Prime där man betalar en fast avgift för att få gratis hemleverans. Jag vet inte om Axfood vågar sig på något sådant, men jag skulle inte bli helt förvånad. Om det visar sig att man lanserar ett sådant erbjudande tror jag att man skulle kunna få bra fart på tillväxten. Ingen quick fix, men väldigt bra i alla fall. Jag hoppas att den nye VDn tittar på vad Amazon och Costco gör för det finns säkert en hel del bra idéer där som Axfood skulle kunna utgå ifrån när man tittar på hur man ska lyfta omsättningen till nästa nivå. Idag har inte Axfood mycket till visioner som jag ser det, men jag tror att det kan komma att ändras nu när det är en ny kapten på skutan.  

Investor 13,4%
Investor ligger som ett av mina basinnehav i portföljen. Det känns inte helt billigt idag och de onoterade innehaven har nog uppvärderats en del den senaste tiden. Mina aktier kommer att ligga kvar och i nuläget ser jag ingen anledning att göra någon förändring.

Skanska 8,1%
Skanska köpte jag för tre-fyra år sedan (tror jag) efter att jag hört Simon Blecher tala om de "dolda" värdena i form av fastigheter som fanns i bolaget. Vid det tillfället så tyckte jag att Skanska verkade vara en OK investering sett till direktavkastning, men jag såg inte framför mig att kursen skulle utvecklas så starkt som den har gjort.

Jag tror att det kan vara en bra idé att ha lite exponering mot byggsektorn. Det kommer att byggas bostäder och det kommer att göras infrastruktursatsningar, vilket kommer att gynna Skanska. Jag tror också att byggsektorn kommer att bli alltmer högteknologisk och det tror jag kommer att gynna de stora spelarna som kommer att kunna sprida sina investeringar på fler projekt.

Skanska ligger stabilt i portföjen och jag har ingen tanke i nuläget på att varken köpa eller sälja.

SEB 7,6%
För ett tag sedan så köpte jag på mig Nordea- och SEB-aktier. Efteråt att Peter Benson skrämt upp mig med historier om Panamabrev så gjorde jag mig av med Nordea-aktierna. SEB behöll jag och det har varit en bra affär hittills. Jag vet inte riktigt vad man kan vänta sig kring framtiden för bankerna, men jag tror inte att det är fel att ha en exponering mot bank även om jag tror att man ska vara vaksam av effekterna som kan komma av att räntorna stiger.

Kinnevik 7,4%
Precis som Investor så ligger Kinnevik i portföljen som en sorts bas. Jag gillar Kinneviks investeringar i ehandel och Tele2, MTG och Millicom tycker jag är lite intressanta. Förmodligen kommer jag inte att göra någonting med Kinnevik inom den närmsta tiden. Det är möjligt att jag gör mig av med innehavet om jag tycker att börsen som helhet börjar röra sig åt fel håll.

HM 7,0%
HM är ett innehav som jag har delade känslor kring. Å ena sidan så tror jag att bolaget kan komma att få det svårt i framtiden av en massa anledningar, å andra sidan så är HM ett starkt varumärke och jag tror att den förtroendekrisen som just nu florerar snart kan vända. Det handlar om modemissar, sena ehandelssatsningar, valutakurser mm och inte bara om stora generella trender som talar till HMs nackdel. Jag får se hur jag gör med HM. Det är mycket möjligt att jag kliver av under året.

Arcoma 4,3%
För ett tag sedan så kommunicerade man ut att man hade sålt ett system tillsammans med Canon till St Görans sjukhus. Det tyckte jag lät bra och jag köpte på mig ett antal aktier. Efter att jag köpt hoppade kursen upp ett par snäpp efter att det blivit klart att man tar in 10 MSEK från Lars Kvarnhem (tror jag att det var). Lars kommer också att ta över som styrelseordförande. Jag håller med marknaden om att detta är goda nyheter. Det finns mycket att bevisa för bolaget. Om man kan visa att man har vänt försäljningsminsningen så kommer det nog snabbt att visas i kursen. Det skulle vara väldigt roligt om man kunde visa  på försäljningsframgångar även i Asien. Det kanske kommer.

Arcoma kommer att ligga i portföljen ett tag, åtminstone under resten av året, som det känns nu. Hög risk. Eftersom det är så låg omsättning av aktier är det inte uteslutet att jag gör mig av med lite aktier om jag tycker att det blir lite väl häftig uppgång och möjlighet att sälja.

Tobii 3,8%
Jag gick in alldeles för tidigt i Tobii och kursen är ner 20% drygt sedan jag köpte. På sikt tror jag på bolaget och jag vill gärna ha lite exponering mot ögonstyrning. Tobii verkar vara ett välskött bolag och jag tror att man kommer att bli en viktig spelare på denna snabbt växande marknad. Det ska bli intressant att följa med på resan, men jag ångrar att jag inte hade lite mer ro i kroppen.

Hövding 1,7%
Hövding skrev jag nyligen om. Min hypotes är att effekten av de många butiker som säljer Hövding snart kommer att synas ännu mer i försäljningssiffrorna. Min gissning är att Q1 landar på 10 000 styck och helåret på 60 000 stycken. Om det blir så är det väldigt lovande. Jag tror inte att Hövding kommer att snabbt gå upp, men på 1-2 års sikt så kan detta bli intressant. Hög risk och det är möjligt att jag kliver av snabbt om jag får indikationer som får mig att tveka. Det finns mycket som kan gå fel som jag ser det.

Fingerprint 1,2%
Av alla dåliga aktieinvesteringar som jag har gjort tillhör nog Fingerprint en av de sämsta. Det fanns varningslampor blinkande överallt, men jag var förblindad av nyckeltal och var tvungen att känna lite smärta för att förstå att jag borde ha hållit mig borta. Det enda lilla ljuset i detta mörker är att jag inte snittade ner mig när kursen fortsatte ner från ca 60 SEK utan att jag gjorde mig av med en hel del aktier kring 47 SEK för att minska förlusten. Förmodligen kommer jag att göra mig av med mina resterande Fingerprint-aktier ganska snart. Jag hoppas på en liten uppstuds. Vi får se.

Kassa 1,6%
Det har kommit lite utdelningar som ligger och väntar på att investeras. De senaste månaderna så har jag inte tillfört nya friska pengar till börsen utan istället har jag byggt upp min buffert utanför börsen. Anledningen är att jag har gjort en del investeringar som jag själv inte tycker har varit genomtänkta och det har gått dåligt. Av den anledningen så bygger jag upp min buffert till dess att jag hittar en investering som jag tycker känns bra och som är genomtänkt. I nuläget pekar mycket på Axfood, men jag har redan en ganska stor exponering mot bolaget, vilket får mig lite att tveka. En annan halvvild idé är att sätta mer pengar i Hövding, men där är jag lite mer tveksam. Vi får se vad det blir.

Jag börjar också att känna mig tveksam till börsen som helhet och det kanske snart kommer en period när det är bättre att stå vid sidan om.

12 april 2017

Hövding: 840 butiker i 17 länder

Det jag gillar med Hövding är att den rider på två trender samtidigt, dels så rider bolaget på trenden att cykla, dels så rider bolaget på säkerhetstrenden. Vad gäller den första trenden så säljs det mycket cyklar och många cyklar som säljs är el-cyklar. Det är väldigt intressant och bra för en hjälmtillverkare som Hövding. Den andra trenden - säkerhet - kanske inte är fullt lika lätt att peka på, men jag upplever att allt fler blir säkerhetsmedvetna. Bilar som säljs idag har airbags intryckta på alla möjliga ställen och jag tror att det påverkar människor på så sätt att man inte vill vara oskyddad när man cyklar. Det kan vara fel, men det är vad jag tror.

Hövding kommer inte att redovisa sina Q1-siffror på ett ganska bra tag, men det är intressant att leka med tanken kring hur många hjälmar som kan tänkas säljas under perioden. Jag tycker själv att jag ser Hövdingar lite överallt, både i affärer och på cyklister, men det är förstås svårt att dra några slutsatser på enskilda iakttagelser.

Om man däremot ska vila på lite hårda fakta så säljs Hövdingar idag i 840 butiker, enligt artikeln nedan. Under 2016 såldes ca 25 000 enheter och under perioden sep-dec såldes 13 000 enheter. I slutet av 2016 såldes Hövding i 840 butiker vilket innebär grovt räknat att det såldes ungefär 15 enheter per butik under fyramånadersperioden eller knappt 4 per månad och butik. Det låter lite och jag tror det beror på att många av butikerna inte kommit igång. Jag tror att ett rimligt antagande är att man kan komma upp i 10 enheter per butik och månad. Det ger baserat på 840 butiker 25 000 enheter per kvartal eller totala antalet som såldes under 2016. Det är möjligt att 10 enheter per butik och månad är för högt räknat, men även om man inte skulle nå 7-8 enheter per månad och butik så skulle det vara bra. Den starka tillväxten under slutet av förra året vittnar om att man står inför en rejäl ökning.

Förutsättningarna för att bolaget kan överraska positivt är ganska goda tycker jag. Kvalitetsproblemen som har lyfts fram tycker jag inte är så mycket att haka upp sig på i mitt tycke. Det kommer man att lösa.

Om jag skulle ge mig på en gissning för Q1 så tror jag att det kommer att vara strax under 10 000 enheter. Det kan låta lågt, men jag tror att perioden jan-mar inte är den typiska perioden när man köper cykelgrejer och jag misstänker att julhandeln haft en positiv effekt på försäljningen och att det gör att januari blir lägre. Att vintern generellt är en period med lägre försäljning stöds till viss del av tidigare försäljningssiffror, se nedan.

2014/20152015/2016
Q114404241195%
Q212723502175%
Q33317544364%
Q43661

969013186
(Q1: september-november, Q2: december-februari, Q3: mars-maj, Q4: juni-augusti)

Om man ska se längre fram så tror jag att Q2 till Q4 samtliga kan hamna runt 15 000 enheter i snitt, vilket skulle ge runt 60 000 enheter på helåret och det kan förmodligen leda till en omsättning på 70-80 MSEK, vilket skulle vara en dubblering jämfört med 2016.

Den långsiktiga finansiella målsättningen är att omsätta mer än 250 MSEK år 2020, att ha en marginal på 20% och att dubblera omsättningen varje år i snitt. Om man dubblar och hamnar på 70 MSEK under 2017 så behöver man inte dubbla under 2018, 2019 och 2020 för att nå en omsättning på 250 MSEK, men det kommer nog att bli tufft i alla fall att nå 250 MSEK, men förutsättningarna finns.

Min gissning är att Hövding kommer att leverera ett bra 2017 och att man kommer att dubbla omsättningen. Det är inte säkert, men jag tycker att det verkar som att man har bra flyt i försäljningen och nuvarande försäljningsnätverk kommer i takt med att man får snurr på försäljningen och att fler konsumenter får upp ögonen för produkten att leverera fin tillväxt. Det är möjligt att det även kommer att synas in i 2018, men för att lyfta omsättningen från 70 MSEK till det dubbla så tror jag att det krävs att man kommer med en ny produkt som både är mindre och billigare. Det tror jag är fullt möjligt att man kan få fram, men det innebär en risk.

Jag har ett litet knippe aktier i Hövding och det är faktiskt möjligt att jag slår till och fyller på med lite till innan Q1-rapporten.

Länk:
http://www.bikebiz.com/index.php/news/read/h-vding-announces-future-of-cycling-partnership-with-justebikes/021049
http://cws.huginonline.com/H/169230/PR/201703/2085882_2.html

Tobii: Hur ser det ut på lite sikt?

Jag hittade en intressant analys av Tobii som jag tror är gjord av Löparn, som jag antar är aktiegurun från 90-talet. Det är kul att se att Löparn tycker ungefär som jag och tycker att Tobii kan vara en bra investering.

Länk:
http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80482&user=9801

11 april 2017

Tobii: Ny produkt lanserad och ostrukturerade tankar kring bolaget

Idag kom det en pressrelease från Tobii som sa att man lanserat ett nytt hjälpmedel för personer med talsvårigheter. Det som jag tycker är intressant är att prislappen är på 999 USD. Det kommer förhoppningsvis att öppna upp för att hjälpmedlet blir tillgängligt för fler. Det är det positiva.

Om man ska vara lite negativt lagd så kan man fundera på om man inte skulle kunna göra liknande saker med utgångspunkt från t ex en iPad. Det finns säkert tusen anledningar till att det inte går, enligt de personer som har varit med och utvecklat eller på andra sätt varit involverad framtagningen av produkten, men principen att använda en generell hårdvaruplattform och anpassa den känns inte helt främmande för mig.

Jag tror att det eventuellt kan bli så att de hjälpmedel som Tobii levererar kan ha samma utveckling som hörapparater hade när de gick från att vara analoga till att bli digitala. Om det skulle vara så kan det bli riktigt intressant att vara aktieägare, men allting skall sättas i ett sammanhang och lanseringen av denna produkt kommer inte att ha stor betydelse för Tobii som helhet, tror jag. Det krävs helt enkelt för mycket intäkter för att kunna kompensera för alla de pengar man plöjer ner i forskning och utveckling.

En annan sak som slår mig med Tobii, som jag håller på att lära mig, är att bolaget kan komma att delas i framtiden. Idag så är det säkert stora fördelar att ha de olika delarna under ett och samma tak, men i framtiden så är det inte säkert att det är lika självklart. Jag vet inte vad egentligen spelar för roll, men att man har lite olika ben att stå på känns överlag som en fördel. Kanske kommer man att sälja något ben och behålla de andra, kanske kommer man att dela bolaget. Framtiden får utvisa.

Värderingen har jag börjat fundera på i takt med att kursen har fallit. Naturligtvis bygger Tobiis värdering på att framtiden kommer att vara väldigt ljus och att vinster kommer i framtiden. Det känns inte helt bra just nu och jag funderar lite på om det var så klokt att gå in i bolaget. Om det skulle visa sig att det blir ett tuffare klimat generellt så kommer bolag som Tobii förmodligen att straffas ganska hårt. Det är möjligt att man straffas hårt redan nu, men det kan också vara så att vad vi nu ser är bara början på en resa nedåt som kommer att hålla på ett tag till.

Värdering och tillväxt går hand i hand för ett bolag som Tobii, och tyvärr är inte tillväxten vad jag önskat att den skulle vara. Om jag kommer ihåg rätt så växte man 9% under förra året. Det är inte så vansinnigt mycket för ett företag som värderas till 5-6-7 gånger omsättningen. Det är möjligt att tillväxten kommer att komma i trappsteg och att man just nu står inför ett genombrott tillväxtmässigt, men jag vågar inte hoppas på för mycket. 

Kort sagt så ska det bli intressant att se Q1-rapporten. Jag skulle gärna se tecken på att tillväxten tar fart för att känna mig tillfreds med mina aktier i bolaget, men jag tror inte att några sådana tecken kommer att synas i Q1-rapporten. Även om jag känner mig tveksam så är det något som håller mig kvar. Det är en marknad som jag tror kommer att växa mycket under många år och jag tror att Tobii är väl positionerat på marknaden. 

Länk:
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/04/11/tobii-ab-tobii-dynavox-introducerar-indi-en-komplett-surfplatta-for-tal-och-kommunikation.html