21 november 2017

Hövding: Var säljer man nu då?

Hövding visar en karta över sina återförsäljare på sin hemsida. I juni så skrev jag ett inlägg med titeln "Var säljer man?" där jag funderade lite över kartan. Idag när jag var inne och kollade på Hövdings hemsida så gjorde jag en ny koll och kom på att det skulle ju vara ganska intressant att jämföra dagens karta med kartan från i juni. Sagt och gjort.

Dagens karta:Försäljningsställen från juni:


Det finns en del saker som man kan se när man jämför kartorna. Några exempel:

- Om jag har räknat rätt så har antalet återförsäljare ökat från 596 stycken till 692 stycken. Värt att noterna är att jag i dessa siffror inte har räknat med det tiotal återförsäljare som finns i Japan. Likaså finns inte Tyskland med i dessa siffror eftersom Hövding där säljs via en distributör.

- Antalet återförsäjare i Stockholm har ökat från 79 stycken till 102 stycken, vilket är ungefär 25% upp.

- I Oslo så har antalet återförsäljare ökat från 26 till 53 stycken, dvs en dubbling på knappt ett halvår.

- Malmö/Köpenhamn har fortsatt att öka och gått från 238 till 262 stycken.

Eftersom Hövding har ett samarbete med en tysk distributör så finns inte de tyska återförsäljarna med i kartan. Istället kan man hitta dem via http://www.sportimport.de/hoevding_haendlersuche.htm. Jag kunde inte riktigt få fram information om hur många återförsäljare det finns. Efter att ha kollat runt lite så tror jag att det ligger på över 100 stycken, vilket är bra och lovande. Det verkar dessutom mest vara cykelaffärer och det ser jag som positivt.

Vad som förmodligen inte visas i kartan är de e-handlare som har börjat sälja produkten. Min gissning är att många som köper en Hövding är konsumenter som gärna handlar på nätet. Jag baserar det på att jag tror att det är i stor utsträckning höginkomsttagare som köper produkten (eftersom den är ganska dyr) och jag tror att det i stor utsträckning är unga människor som köper produkten. Rätt eller fel, det är vad jag tror. Om det stämmer att en hel del av försäljningen går via e-handel så innebär det att det finns ett ganska stort mörkertal i de siffrorna som man kan se i kartorna. Jag tycker mig se att Hövding finns mer och mer hos e-handlare. Det är möjligt att det är fel, men det är vad jag tror.

När man tittar i nyemissionsprospektet så finns det en del bilder som tyder på att det finns en intressant säsongsvariation i de olika länderna. Eller mer korrekt, det kan vara så att det finns en säsongsvariation. Det är för lite data för att kunna säga något bestämt. I Sverige, Danmark och UK (som förmodligen står för en väldigt liten del med tanke på hur få försäljningsställen som det finns) så har andra halvåret varit väldigt mycket starkare än första halvåret. Om inte mitt ögonmått sviker mig så skulle jag säga att det är dubbel så stor försäljning H2 jämfört med H1 både 2015 och 2016. Om det visar sig stämma även för 2017 så kommer H2 2017 att ligga runt 30 000 Hövdingar. Jag tror inte att det kommer att vara fallet, men kanske kommer vi att landa runt 20 000 Hövdingar.


Om man tittar på distributörerna, vilket framförallt är Tyskland om jag har förstått saken rätt, så har man legat mer jämnt mellan halvåren. Det skulle vara väldigt trevligt om vi fick se ett hopp upp under H2 som liknar det hopp som gjordes under 2015 H2 på återförsäljarstaplarna.


Sammantaget verkar det av staplarna att döma som att helårsförsäljningen 2016 landade på ca 25 000 hjälmar. Det känns inte osannolikt att försäljningen under 2017 kommer att landa på totalt 40 000 hjälmar. Det skulle innebära en försäljning på 25 000 hjälmar under H2 2017 eftersom H1 2017 landande på 15 000 hjälmar. Det är möjligt att det är för konservativt. H1 2016 landade på 8 500 hjälmar, vilket innebär en tillväxt på 76%. Om denna tillväxt håller i sig även under H2 så skulle H2 2017 landa på ca 26 500 hjälmar.


Det man ska komma ihåg är att tillväxten 2017 Q2 landade på 60%, från 5 300 till 8 500 hjälmar. 2017 Q1 var starkare och landade på 100%, från 3 100 till 6 300 hjälmar. Vill man vara skeptisk så är den minskade tillväxten inget gott tecken, vilket en del verkar ha gjort (om jag kommer ihåg kursreaktionen korrekt). Man kan också tänka att det kan vara stora variationer mellan olika kvartal och att man inte skall dra för stora slutsatser av ett kvartal med inte fullt lika bra tillväxt. Man skall också komma ihåg att Q2 2016 kan av olika anledningar ha varit ett ovanligt bra kvartal, vilket jag tror att Hövdings VD var ute och sa i samband med rapporten.

Jag hoppas att man kommer att sälja minst 10 000 hjälmar under Q3. Det innebär att man ska sälja 15 000 hjälmar under Q4 för att komma upp i 40 000 hjälmar på helåret. Det man kan fundera på är om detta blir möjligt även om inte distributörsländerna riktigt kommer igång under året. Det ska bli intressant att se.

I nuläget ligger jag lite väl tungt i bolaget och jag hoppade på med lite mer pengar när kursen var i 13,90 SEK. Det var lite tidigt så här i efterhand. Jag tror på bolaget och jag är sugen på att köpa på mig mer inför rapporten, men jag tror inte att jag kommer att våga fylla på med mer. Jag ligger redan ganska tungt och jag har blivit bränd ett par gånger de senaste åren, bl a i Fingerprint och Tobii. Lyckligtvis har jag gjort en del bra affärer också, men man ska inte underskatta svårigheten med förhoppningsbolag.

Länk till inlägg från i juni:
https://klirr-i-kassan.blogspot.se/2017/06/hovding-var-saljer-man.html