03 oktober 2018

Byggmax: Finns det andra aktier?

Idag så ökade jag ytterligare en gång i Byggmax. Billerud Korsnäs tickade upp och den orealiserade förlusten vändes till en orealiserad vinst. Även om det kan svänga snabbt så tog jag det som en anledning till att fylla på ytterligare i Byggmax. Risken är hög, men hanterbar som jag ser det. Förväntningarna är relativt nedpressade och jag tror att det finns en och annan som sitter med korta positioner som börjar känna viss tveksamhet (eller så gnuggar han eller hon händerna åt att att det finns dumskallar som mig som köper aktier på dessa nivåer). Därtill, vilket är det viktiga i sammanhanget, så tror jag att en positiv eller halvbra rapport kommer att få en och annan att skruva om sina prognoser, vilket kan få till följd att aktien framstår som mer köpvärd.

Det är möjligt att jag drar för stora växlar, men om man jämför med några andra aktier som varit hårt blankade - Billerud Korsnäs och HM - så har dessa den senaste tiden vänt uppåt. HM rapporterade ganska bra (beroende på vad man fokuserar på och vad man hade för förväntningar) och kursen tog ett rejält kliv upp. Billerud Korsnäs har inte vinstvarnat (omväxling förnöjer) och det kanske, kanske kan vara så att hälften av maskinerna inte brunnit upp förra kvartalet medan den andra hälften behövde servas (oplanerat) samt att man börjat bygga en miljardfabrik i ett träsk. Jag raljerar. Det är inte alltid så, men det har varit en räcka med elände under flera kvartal i Billerud Korsnäs och det skulle vara riktigt skönt om det kan bli ett kvartal som inte bjuder på några negativa överraskningar. Att ett kvartal där allt bara har rullat på utan större störningar skulle ha vara ett bra kvartal tycker jag känns ganska lovande. Förväntningarna är inte så höga även om de har höjts något i samband de senaste dagarnas uppgång. Jag tror att Petra Einarsson är bra på att bringa ordning i kvalitetsarbetet och jag hoppas att det arbetat kommer till uttryck redan i Q3-rapporten. De senaste dagarnas uppgång känns bra för egen del så klart. Jag kom inte helt rätt in i Billerud, men det kanske ordnar sig till något ganska bra. Om det skulle gå upp lite till så kanske jag minskar något för minska min exponering.

Just blankningar har jag tänkt en del på den senaste tiden. Det finns de som menar att man skall undvika aktier som är blankade, och det kanske inte är så dumt, men som med allting så gäller det att vara lite på sin vakt och inte ta saker och ting för givna eller förenkla för mycket (Det finns ett uttryck som är "Förenkla så mycket som möjligt, men inte mer" som det ligger en hel del i.) Det man måste komma ihåg är att de blankningssiffror som pumpas ut på olika siter, twitter eller liknande är i mångt och mycket yesterday's news. Jag vet inte hur stor fördröjningen är, men jag utgår från att det rör sig om minst en dag (vilket alltså är ett antagande från min sida). En annan sak som man kan fundera över är vad som egentligen mäts. Om jag har förstått saken rätt så är det antal registrerade utlånade aktier. Det är ett rimligt antagande att säga att utlånade aktier används för blankning, men det måste inte vara så om jag förstått saken rätt. Det skulle kunna vara en möjlighet för någon som vill påverka siffrorna att låna aktier, men sedan inte sälja dessa (dvs blanka - spekulera i nedgång). Det som talar emot det är att för att låna aktier så vill den man lånar av ha ersättning, vilket gör att en sådan operation hade varit kostsam, men kanske i vissa fall hade det kunnat vara intressant för att skapa en fördröjning av vilken information som kommuniceras till marknaden. Något som ytterligare skapar viss osäkerhet kring siffrorna är att man inte har skyldighet att registrera utlånade aktier så vitt jag förstår. Det kan alltså finnas fler blankade aktier än vad som visas i statistiken. Det är möjligt att jag är inne på fel spår, men vad jag förstår så finns det stora osäkerheter när det kommer till mått på hur blankad en aktie är. Är det då rimligt att ange hur blankad en aktie är med två decimaler när det finns så stora osäkerheter? Om det finns möjlighet att påverka vad det skickas för information till marknaden, kommer någon att utnyttja detta? Min bild är att blankningsinformation ska hanteras med förstånd och jag tror att det inte finns några enkla sanningar. Ibland kan en hårt blankad aktie vara en signal att hålla sig borta, ibland kan det vara en möjlighet att hoppa på.

Många tycker att blankningar är något som förstör marknaden på olika sätt. Man kan ha åsikter om blankningar och det står så klart var och en fritt att tänka och tycka vad man vill. För egen del så tycker jag inte så mycket i sådana här frågor. Förutsättningarna skall vara samma för alla och marknaden skall vara transparent. Det skall med andra ord vara möjligt för alla att få samma information. Det är ett idealfall, en utopi. Det kommer aldrig att vara så, men ju närmre man kommer, desto bättre. Att man kan blanka är för mig ett faktum och ett förbud tror jag bara skulle skapa en mindre transparent marknad. Istället för att tycka om blankning så tror jag att man ska se det som en möjlighet. Värdeinvesterare (jag räknar mig inte som det) tror jag gagnas av blankare. 

 

Inga kommentarer: