01 maj 2018

Portföljuppdatering


Portföljen fördelas för närvarande enligt nedan:

Hövding15%
Billerud Korsnäs13%
Investor12%
Nordea10%
Telia Company10%
Trelleborg10%
Swedbank7%
SEB A7%
Skanska B7%
HM B4%
ABB3%
Tobii3%

Jag har depåer hos några olika mäklare, vilket tyvärr gör att överblicken blir något lidande. Det är inte varje månad som jag gör egna sammanställningar för att se hur fördelningen ser ut, utan det blir när tiden tillåter och jag känner att det skulle vara intressant. Med detta sagt så blev jag lite förvånad faktiskt när jag såg att Hövding seglat upp som mitt största innehav. Det handlar snarare om att jag har minskat i Telia och Nordea än någonting annat. Hur som helst, faktum kvarstår - Hövding är mitt största innehav för tillfället. Man ska dock se sammanställningen att jag har en hel del torrt krut att investera, ungefär lika mycket som jag har investerat i Hövding.

Hövding - behåll/minska
För att säga något kort om mitt största innehav så tror jag att man står inför en spännande resa. Det finns absolut problem i bolaget och det finns absolut frågetecken som måste redas ut, men det är som jag ser det avspeglat i kursen och jag tycker att en hel del av de tveksamheter finns kan komma att redas ut inom inte alltför lång tid. Det är hur som helst en högriskinvestering och det kan mycket väl bli magplask. En dödsolycka där en Hövding är involverad hade till exempel kunnat vara en katastrof som inte går att reparera. Många är inte övertygade om tekniken och om det skulle ske en olycka och denna skulle få fäste i media så skulle man kunna hamna i en situation som inte går att lösa. I takt med att tiden går desto mer etablerad blir tekniken och desto lättare skulle det kunna bli att överleva en sådan katastrof.

Om man tittar på försäljningen så tycker jag att det är intressant att se att det börjar lossna. 2016 sålde man cirka 25 000 enheter och förra året så nådde man ca 40 000 enheter. Det är en ordentligt tillväxt och som jag ser det så har man det senaste året visat att det verkligen finns en marknad. Det som är intressant är att lejonparten av de sålda enheterna såldes i Sverige, en ganska liten marknad trots allt. Hjälmanvändandet och vardagscyklandet är förvisso relativt vanligt i Sverige, men även om man tar dessa i beaktande så har man bara skrapat på ytan vad gäller den potentiella marknaden. Om det blir som jag tror och hoppas så kommer Sverige att inte vara den största marknaden under 2019. Mitt tips är att Tyskland kommer att vara den marknad där man säljer mest under 2019.

Tidigare har det redovisats mål om 250 MSEK i försäljning 2020. Om man leker lite med försäljningssiffrorna så kan man få fram något som ser ut enligt nedan (blått faktiska siffror, rött prognoser). 


Enligt de prognoser som jag har gjort så kan det bli  2018: 63 000 enheter, 2019: ca 100 000 enheter, och 2020: ca 150 000 enheter. Om man räknar på 1400 SEK/enhet så skulle 2020 kunna landa på 210 MSEK. Det skulle vara väldigt imponerande om man lyckas med en omsättning på 210 MSEK till 2020 och jag tror faktiskt inte att man kommer att klara det. Jag tror att det är mer realistiskt att man landar på 150 MSEK under 2020, men jag håller det inte för omöjligt att man kan nå högre. Att man säljer 63 000 enheter under året tror jag är möjligt tack vare att Tyskland och Danmark ökar. Min förhoppning är att man når 10 000 enheter under Q1.

Jag ligger trots allt för tungt i Hövding. Det är bolag som jag tror mycket på, men det är ett bolag som har en hel del utmaningar framför sig, stora risker (tex att någon olycka sker med dödlig utgång), en ledningsgrupp som inte äger aktier och ägare som kanske inte på alla sätt är de bästa för bolaget i detta läge. En annan viktig faktor är kapitalbehovet. Om det kommer en positiv analys eller om någon i ledningen köper med effekten att kursen sticker upp så kommer jag att minska. 

Billerud Korsnäs - behåll/minska
För ett tag sedan så köpte jag Billerud Korsnäs. Jag tyckte att värderingen kändes intressant och jag tror att man kan komma till rätta med de kvalitetsproblem som man har dragits med under en längre tid. Petra Einarsson, den relativt nya VD:n, tror jag kan vara rätt person för jobbet. Hon har erfarenhet från Sandvik. Jag känner inte till Sandvik i detalj, men jag tror att det är ett företag där kvalitetsarbete ligger ganska högt på agendan.

En annan sak som lockade mig i Billerud Korsnäs är att kartong är framtiden. Plastalternativen är inte lika bra för miljön och på många ställen så förbjuds plastalternativen. I mitt framtidsscenario så kommer Billerud Korsnäs att ha hög efterfrågan på sina produkter under lång tid framöver. Det är inte omöjligt för någon konkurrent att bygga anläggningar, men det kostar och det tar tid. Även om det sker så kommer det inte att ske över en natt.

Billerud är också ett företag som dragits med en förtroendekris. Man sjösatte ett bygge som blev en miljard dyrare än vad det var tänkt. Det övertygar inte. De presentationer som jag har tittat på så är detta ett återkommande ämne där olika analytiker ställer i princip samma fråga - hur kunde det bli så fel? Även om det var ett felsteg så tillhör det det förgångna nu. Det är information som har tagits med i beräkningarna. 

Jag tror inte att uppsidan i Billerud är enorm. Det kommer att ticka på fint under ett antal år framöver. I takt med att vi kommer närmre invigningarna av de nya anläggningarna så kommer en och annan analytiker att tycka att det blir lite mer intressant (eftersom risken för bakslag minskar ju närmre invigningen som vi kommer) och eventuellt kan kursen gå upp lite. Det är möjligt att jag minskar lite i Billerud om kursen letar sig upp över 130 SEK efter utdelningen. Vi får se.

Investor - behåll
Investor är för mig en parkeringsplats för pengarna. Det är helt OK innehav och jag tycker att rabatten är OK. Tidigare så har man sagt att de onoterade innehaven var guldkorn som inte fullt ut reflekterades i kursen. Det är möjligt att det är så, men jag tror inte att det finns en enorm uppsida. 

Nordea - behåll/minska
Jag tycker att flytten till Finland är positiv. Den är logisk på de flesta vis och jag tror att den kommer att gynna bolaget och dess ägare. En annan positiv sak med Nordea är att banken ser hyggligt prisvärd ut när man jämför med peers. Det finns de som anser att bankerna är value traps. Det kan naturligtvis vara så, men jag tror inte att det är helt enkelt för nya fintech-bolag att på allvar rucka på oligopolet. Avanza och Nordnet har förvisso utmanat rejält när det kommer till aktiehandel, men det man ska komma ihåg när det kommer till aktiehandel via nätet är att det var en ganska ny företeelse när dessa utmanare startades. Det handlar alltså snarare om att Avanza och Nordnet har vuxit sin egen marknad snarare än att man tagit från storbankerna. När det kommer till bolån så kan det naturligtvis bli så att det kommer utmanare som riktigt rör om i grytan, men jag tror det inte. I alla fall inte på kort sikt. Det finns för mycket regleringar och de flesta vill inte använda en app för att låna tio årslöner utan vill gärna prata med en riktig människa. Jag kan ha fel, men jag tror inte att bankernas ställning är hotad i det korta perspektivet.

Även om jag tycker att bank är intressant så ligger jag med 24% av portföljen i bankaktier. Det är ganska mycket och jag kommer att se över det. Det kan bli så att jag minskar en del i Nordea eftersom det är mitt största innehav.

Telia - behåll
Äntligen så har Telia kommit ur sin långa svacka. Det är egentligen inte så mycket som har hänt som jag ser det. Man har aviserat återköp av aktier och man har börjat resan mot att bli en nordisk aktör. Det finns förmodligen en del förhoppningar på bar förvärv inbakat i dagens kurs. Jag minskade för jag tycker att det finns en begränsad uppsida. Jag kommer sannolikt att ligga kvar med en del pengar, men jag tror inte att jag kommer att öka.

Trelleborg - behåll
Trelleborg är ett bolag som jag tycker är intressant på många sätt. Det är inte många av Trelleborgs produkter och tjänster som når förstasidorna, men de har starka positioner och jag tror att bolaget kommer att fortsätta att gå bra under lång tid framöver. Det finns säkert förbättringspotential och jag kan inte bolaget särskilt bra, men det jag har sett känns bra.

Swedbank, SEB A - behåll/minska
Swedbank och SEB har jag köpt av samma anledning. Jag tycker att bankaktier känns köpvärda och av samma anledningar som jag lyfte fram i samband med Nordea gäller även för Swedbank och SEB. Det är möjligt att jag kommer att minska eftersom jag ligger så tungt som jag gör.

Skanska - behåll/öka
Byggbolag tror jag passar i en portfölj. Skanska har jag köpt för länge sedan och det har varit en bra investering så här långt. Det jag gillar med Skanska jämfört med andra bolag som t ex JM är att man inte är så enormt viktad mot bostadssektorn. Jag tycker inte att Skanska är billigt på dessa nivåer, men heller inte dyrt. Det är inte omöjligt att jag ökar lite i Skanska. Det är heller inte omöjligt att jag köper lite i JM. Vi får se.

HM - behåll
HM har jag funderat en del på. Det är mycket som inte är bra med HM och många kan bolaget mycket bättre än vad jag kan, men en sak som jag tror att många missar är att HM inlett ett samarbete med T mall i Kina. Det skulle kunna bli riktigt intressant. Jag tror att T mall gärna hade använt sig av HMs fysiska butiker för att kunna nå ut till ett stort antal människor i bl a Europa. Det är naturligtvis vilda spekulationer och jag tror inte att det är någonting som ligger väldigt nära, men det är ändå intressant. Jag tror att HM kommer att städa upp bland sina butiker och när man väl är klar med det så kan det vara så att man sitter med ganska intressanta butikslägen. Förhoppningsvis har man vett att hitta bra samarbetspartners för jag tror att det skulle vara en bra lösning framåt. Jag håller det inte för otroligt att HM skulle kunna ticka upp en del från dagens nivåer. Det som skulle trigga det är att man på allvar börjar se över sina butiker och hur man kan generera försäljning på ett bra sätt. Hög osäkerhet, men jag tycker att det kan vara en poäng att ha lite i portföljen.

ABB - behåll/öka
Jag är ganska inne på att öka i ABB. Det är mycket som jag tror talar för ABBs produkter i takt med att samhällen skall ställa om mot vind- och solkraft. Likaså elbilsladdstationer mm driver ABBs affär. Automation i stort tror jag också på och jag tror att ABB är hyggligt positionerat. Jag kan tyvärr branschen för dåligt och jag vet inte om ABB är rätt val. Det som är intressant är att Gardell är inne och det skulle eventuellt kunna leda till att det blir en uppdelning, vilket skulle kunna vara bra för aktieägarna. 

Det som står ovan tillsammans med bolagsnamnen är hur mina funderingar går just nu. Det är ingen generell rekommendation utan det är hur jag tänker utifrån min portfölj just nu. 

Tyvärr är det många innehav som jag inte har tillräckligt bra koll på. Trelleborg och ABB är två innehav som jag är inne på att läsa på mer om. Det är även en portfölj som är väldigt viktad mot Sverige och SEK. Framöver är jag inne på att bredda mitt ägande mot andra länder och mot andra valutor. Hittills har jag resonerat att jag kan använda mitt pensionssparande för att exponera mig mot andra delar av världen. Det har väl på många sätt fungerat bra, men jag är inne på att rikta om portföljen något framöver. En annan sak som har hållit mig från att ha utländska aktier i ISK är förresten att utländska aktier som delar ut innebär utländsk källskatt. Även om man kan få tillbaka en del så innebär det en del jobb och det har jag inte varit intresserad av att involvera mig i. 
  

Inga kommentarer: