30 maj 2018

JM: Aktierna sålda

Idag så sålde jag mina JM-aktier. Jag har haft mycket betänkligheter kring JM och det är svårt att sia om det är riktigt illa, men inprisat i kursen, eller riktigt, riktigt illa och inte inprisat fullt i kursen. Annorlunda uttryckt, kommer det att visa sig de kommande kvartalen att försäljningen kommer att gå ner något, men inte totalfalera eller kommer det att bli riktig slakt och drastiska försäljningstapp. Det är väldigt svårt att bedöma och jag har funderat en del kring detta de senaste dagarna.

Min slutsats blev att jag förmodligen skulle göra mig av med mina JM och så blev det också. Sannolikt är jag färgad av mina äventyr med Telia. Om trenden inte jobbar med en så blir det lätt jobbigt och det tar ofta längre tid än vad man initialt trott. Jag tror egentligen inte att JM nödvändigtvis är ett dåligt köp på dagens nivåer, men jag tror att det kan komma fler negativa överraskningar framöver. Även om mycket är inprisat så kan det mycket väl bli så att kursen sjunker ännu mer när nyheterna kommer. Det är möjligt att jag har fel och det är möjligt att det kommer att komma positiva nyheter istället som kommer att lyfta kursen. Det får framtiden utvisa.

Generellt så tycker jag att mycket pekar på att vi är i slutet av ett antal år av positivt börsklimat. Till slut kommer andra tillgångsslag att bli mer intressanta än aktier och då kan det bli mycket rött. För egen del så har jag sagt att när räntorna börjar höjas så skall jag vikta ner aktieandelen och egentligen är vi där nu. Man skulle kunna dra ut på det längre förvisso, men jag kommer att försöka hålla andelen aktier relativt låg och om jag handlar så kommer det att bli dans nära ingången.

Mycket av nedgången i JM är förmodligen redan tagen och det är inte otänkbart att jag köper en liten chanspost igen om kursen droppar ner till runt 165 SEK. Vi får se.

Inga kommentarer: