07 maj 2018

JM, Billerud Korsnäs: Sålda aktier

Idag så sålde jag mina JM-aktier. Igår kväll gick jag igenom lite statistik på hushållens skuldsättning, bl a via SCB, och jag blev inte lugnare. Det är möjligt att JM kommer att kunna vara ett företag som levererar bra vinster de närmsta åren. Såsom jag ser det finns det dock fog för den skepsis som finns och som också avspeglar sig i kursen. Det är alltid svårt att fånga en fallande kniv och jag har inte gjort det så framgångsrikt de senaste gångerna - Fingerprint, HM, Hövding m fl. Efter att ha sovit på saken så valde jag att sälja idag med en liten vinst.

Förutom JM så sålde jag även en del av mina Billerud Korsnäs. Innehavet var väl stort och jag hade planerat att minska när tillfälle gavs och idag tyckte jag att det var läge. Man kan alltid fundera på om man skulle väntat längre och om man hade kunnat klämma ut några kronor mer, men innehavet var större än vad jag tyckte var motiverat. Det blev en liten vinst.

Efter att ha sålt JM och minskat i Billerud så har jag en del torrt krut. Om det blir en bra rapport från Hövding och om man samtidigt meddelar att man skall göra en nyemission så kommer jag eventuellt att fylla på ytterligare. Idag stängde kursen på 9,50 SEK under relativt sett hög omsättning. Det är möjligt att det blir en körare nedåt om det aviseras en nyemission. Det är naturligtvis inte säkert att det kommer nyheter om hur man skall hantera finansieringen i samband med rapporten, men om det gör det och om det får till följd att det blir en överdriven reaktion nedåt så är det möjligt att jag slår till. Naturligtvis kan det även bli positiva nyheter och överraskningar som gör att kursen lyfter. Om det blir fallet så kommer jag förmodligen att ligga lågt och utvärdera situationen i lugn och ro.

Även om det känns rimligt att kurserna rör sig uppåt, bl a på grund av att den svaga kronan, så är jag inte helt bekväm. Det är jag förvisso sällan.

Inga kommentarer: