12 maj 2018

Privatekonomi: Swedbank presenterar undersökning

Swedbank presenterade häromdagen en undersökning som visar att "hälften av svenskarna har en otrygg ekonomi". Vad som är en otrygg ekonomi är så klart en definitionsfråga och Swedbank bjuder på en definition som säger att man skall ha två månadslöner sparade och kunna spara tio procent av månadsinkomsten. Med den definitionen så har ungefär hälften av de tillfrågade en otrygg ekonomi.

Jag tycker att det på många sätt är bra att man gör denna typ av undersökning och att man försöker få fler att spara och bygga en buffert för oförutsedda utgifter. Tyvärr blir det ibland lite missvisande med denna typ av undersökningar. Jag tycker t ex frågan om man kan spara 10% av sin inkomst är felställd. Det svar som man får är sannolikt svar på frågan "kan du spara 10% av din inkomst med nuvarande utgifter". Det gör inte svaren ointressanta, men jag är relativt säker på att många fler skulle kunna spara 10% av sin inkomst. Det krävs säkerligen olika typer av uppoffringar för att det skall bli möjligt, men sådant är livet. Det handlar om prioriteringar och om val. Man gör som man vill så klart, men enligt mitt sätt att se blir det något missvisande.

Ett exempel på en utgift som är betydande för många är bil och den gör ganska stor skillnad i en sådan här undersökning. Väldigt grovt så finns det hälften så många bilar som människor i Sverige, dvs varannan person har bil. (Det är som sagt väldigt grovt) Om man lägger till att kostnaden för att ha bil ligger runt mellan 2000 och 6000 SEK i månaden (då har jag räknat bort de riktigt dyra bilarna och de som kör väldigt mycket) så kan man ganska snabbt konstatera att om man väljer att inte ha bil så kan man spara ganska mycket mer. Naturligtvis leder beslutet att inte ha bil till att man drar på sig en del andra kostnader i form månadskort för kollektivtrafik, cykel, taxiresor mm, men hur som helst så kommer det sannolikt inte att bli dyrare än att ha bil för de allra flesta. I många av dessa diskussioner så lyfts det fram att en del personer måste ha bil av olika anledningar t ex för att man bor på ett ställe där det inte finns kollektivtrafik. Så kan det naturligtvis vara, men det gäller inte för den stora majoriteten.

Jag kan också tycka att det är lite märkligt att ställa samma fråga till alla ålderskategorier. Att någon som närmar sig 80 år inte sparar 10% av sin inkomst är som jag ser det inte så allvarligt. Förhoppningsvis har personen som nått den åldern en stabil ekonomi som kan hantera diverse olika oförutsedda och förutsedda utgifter och behöver inte spara 10% av sin inkomst, som sannolikt i de flesta fall är pensionsutbetalningar.

SCB är en bra sajt att titta på. Där kan man hitta bra statistik över allt möjligt, bland annat vad levnadsomkostnaderna är. Jag tycker att SCB:s statistik håller väldigt hög kvalitet och jag är väldigt glad att SCB finns. Om man tittar på Swedbanks undersökning i ljuset av den statistik som SCB har tagit fram så tycker jag att bilden blir en annan. Många svenskar prioriterar inte sparande utan väljer att lägga sina pengar på andra saker. Det är nödvändigtvis inte något fel i detta i sig, men slutsatsen blir en annan.

Varför bryr jag mig om något som detta? Anledningen till att jag bryr mig om en sak som denna är att bankerna idag är pressade för att många är oroliga över hushållens belåning. Det är rimligt. Belåningen är hög och den ökar. Jag har valt att äga bankaktier för att jag tror att det finns marginaler hos många hushåll när det väl kommer till kritan. Om man riskerar att behöva lämna huset så tror jag att många hushåll skulle hitta saker som man skulle kunna dra ner på. Idag behövs det inte, men om saker skulle ställas på sin spets så skulle man klara mer än man tror. Det är inte säkert att det är så, men jag tror att en högre ränta skulle sätta stor press på många, men de allra flesta skulle kunna göra uppoffringar så att det gick ihop, tror jag. Det man ska komma ihåg att det räcker med att ganska få låntagare faller igenom för att det skall få effekt på banker med kraftig exponering mot bolån, som t ex Swedbank. Det krävs med andra ord mer än att de flesta skall klara tuffare tider för att banken skall kunna andas ut. 

Är Swedbanks budskap felaktigt? Är det ingen fara? Det tycker jag visst att det är. Det är många som lever utan marginaler och det är inte bra. Om man skulle kunna få fler att bygga upp en buffert så skulle det vara väldigt bra. Om man skulle kunna få fler att tänka över vad man lägger sina pengar på varje månad så skulle det vara bra. Framförallt tror jag att det skulle vara bra för individen själv som skulle slippa känna oro kring privatekonomin. 

Swedbanks pressrelease:
http://mb.cision.com/Main/67/2517201/838471.pdf

SCB-statistik om hushållsutgifter:
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/hushallen-utgifter/hushallens-utgifter-hut/#_Tabellerochdiagram

2 kommentarer:

Mama sa...

"det räcker med att ganska få låntagare faller igenom för att det skall få effekt på banker med kraftig exponering mot bolån"

Saken är också att om tiderna blir sämre så kommer folk börja amortera mer. Då minskar bankernas ränteinkomster i samma takt. Aktiekurserna på bankaktierna lutar sig på ca 7 % årlig lånetillväxt, inte krympande lånestock.

Anonym sa...

Hej! Jag är inte säker på att fler kommer att amortera mer om det blir sämre tider. Det vanliga brukar annars vara att man amorterar mer när räntan är låg och mindre när räntan är hög. Faran med bolånestocken tror jag är kreditförluster, inte att den minskar till följd av amorteringar