13 oktober 2019

Byggmax: John på Börspodden tycker att det ser tomt ut i butiken

Jag lyssnade på senaste avsnittet av Börspodden och i en kort passus så passar John på att säga några ord om Byggmax, en s k "Lynchning". Han tycker att det är lite folk i butiken i Bromma och hans granne tyckte att det var tunt med folk i butiken i Järfälla, eller om det var tvärtom. Jag känner precis som John att det finns fog för oro med Byggmax. Konkurrensen är tuff och tyvärr tror jag även att det finns en viss avmattning vad gäller intresset för renovering. Den arge snickaren verkar ju t ex inte snickra längre, vilket kanske är ett tecken i tiden.

Det man skall komma ihåg är egentligen två saker, som jag ser det. För det första så tycker jag att det är viktigt att skilja på storstadsområden och glesbygdsområden. Vad gäller storstadsområden, och dit räknar jag både Bromma och Järfälla, så finns det mängder av alternativ, t ex Bauhaus- och Hornbach-butiker, medan när det kommer till glesbygdsområden så finns det inte alternativ på samma sätt. Det finns helt enkelt inte underlag för stora Bauhaus- eller Hornbach-butiker utanför storstadsområdena, tror jag. Nu kan man så klart hävda att en väldigt stor del av befolkningen i Sverige och Norge som bor i storstadsområdena och det är förvisso sant, men det spelar inte jättestor roll i detta sammanhang. Hur mycket byggmaterial som handlas är inte jämnt fördelat och den som bor i lägenhet handlar klart mindre än någon som bor i ett hus. Det är som jag ser det ingen slump att Byggmax öppnar butiker i framförallt mindre orter, i all fall är det min uppfattning.

Den andra aspekten som jag tror att man ska hålla i huvudet är att Byggmax butiker sannolikt hänger ihop med framtida satsningar inom e-handel. Det är naturligtvis spekulativt, men jag tror att det finns ett samband och jag tror inte att man bara tänkt att e-handel skall ticka på utan att man gör någonting för att skynda på. Det bör finnas en plan för ehandeln och jag tror att de många nyöppnade butikerna är tänkta att på sikt gynna ehandeln, konstigt vore annars. Jag tror att man har tänkt att få igång trädgårdsavdelningen för att dels öka omsättningen, dels sprida omsättningen över året. Det skall finnas anledning att komma till Byggmax året runt på ett sätt som inte riktigt finns idag. Om det finns anledning till att komma till Byggmax året runt så skulle man kunna få butikerna till att bli utlämningsställen på ett riktigt intressant sätt. Detta är så klart bara spekulationer från min sida.

En annan sak som jag tror kanske även kan komma att förändras i framtiden är synen på private label, dvs egenmärkta varor. Byggmax har varit inne och nosat på området, men det finns mycket mer att göra. Jag tror att det kan finnas ganska goda förutsättningar för Byggmax inom området och jag tror att detta kan vara ett område som en person som Per Strömberg, styrelseledamot i Byggmax och VD på ICA, tycker är en bra idé. Det vet jag naturligtvis inte, men jag tror att det kan vara så. Idag finns det inom byggbranschen ett par väldigt private label-präglade aktörer; Biltema (bara private label), Jula (väldigt mycket) och även Clas Ohlson (väldigt mycket). Det är bara Clas Ohlson av dessa tre som är börsnoterat. Det kan vara så att om det blir tuffare villkor för att tillverka i Kina och sälja i Sverige (som en effekt av handelskonflikt eller bara av att svenska kronan fortsätter att vara lågt värderad) så kan eventuellt dessa aktörer få det lite tufft, vilket skulle kunna gynna Byggmax. Det Byggmax har som dessa tre aktörer inte har, är byggmaterial, vilket är en fördel och det skulle eventuellt kunna göra att man från bolagets sida lyckas locka till sig kunder från dessa spelare. Väldigt spekulativt, väldigt osäkert.

Att jag kommer på idéer varför Byggmax är en bra investering är ett varningstecken. Man kan kalla det confirmation bias eller att jag har svårt att fatta vad som händer. Det är mycket möjligt att jag har fel. Jag tror dock att Byggmax på dessa nivåer är ganska intressant. Skånska Byggvaror och IFRS 16 har varit två drivande faktorer som har tryckt ner bolaget rejält. Om man spelar sina kort rätt så tror jag dock att man kan komma att överraska de kommande åren, men det är stor osäkerhet och mycket som måste stämma. Risken (eller rättare den största risken som jag ser) är att det blir lågkonjunktur i kombination med att renoveringstrenden tappar mer så att bara de allra nödvändigaste byggprojektet blir av. Det skulle inte vara bra för branschen. Den 21 oktober presenteras rapporten och då får vi se om det bara är John och Johns granne som har handlat. (Tyvärr finns det en risk att det inte blir några kanonsiffror tror jag, men det kan vara så att rätt mycket katastrof-Q3 redan är inprisat) 

Inga kommentarer: