31 december 2016

Årssammanfattning 2016 och tankar inför 2017

2016 har varit ett helt OK år för min del från ett aktiehandlarperspektiv, mycket tack vare budet på Matse. I början av december låg jag svagt plus och när året var slut var jag ungefär upp 16-17%. Det är naturligtvis kul, men jag är ödmjuk inför uppgiften att försöka göra bättre ifrån mig än alternativet, vilket skulle kunna vara t ex Avanza Zero. Förra året var ungefär i linje med index och året innan, dvs 2014, var ett år som var bättre än index.

Under de senaste tre åren har jag successivt sålt innehav i min depå för att föra över dessa pengar till min ISK. I en del fall har jag köpt tillbaka samma innehav i min ISK, t ex i fallet med Investor, i andra fall har jag valt andra aktier. Under 2017 kommer jag att sälja det sista innehavet med vinst som jag har i min depå. Det är Lundbergs och jag kommer sannolikt inte att köpa tillbaka dessa i min ISK, helt enkelt för att jag tror att det finns bättre alternativ. Eftersom jag i samband med att jag realiserar vinsten i Lundbergs gör det möjligt att kvitta förluster så har jag gjort en del investeringar i min depå som är av det mer riskfyllda slaget, Arcoma och Fingerprint Cards. Det är möjligt att jag gör något ytterligare under nästa år för de pengar som frigörs i samband med Lundbergs-försäljningen. Man kan fundera på om det är så smart att göra som jag gör och jag har full förståelse att man kan tycka att jag borde gjort annorlunda, t ex om de riskfyllda investeringarna som jag gör i depån blir lyckosamma så kommer jag att få skatta 30% för vinsten, vilket gör att 30% rabatt på förlusten inte är hela sanningen.

En reflektion som jag har gjort under 2016 är att jag tycker att det är väldigt intressant att vara väl insatt i mina innehav. Jag har lagt mycket tid på att följa Matse. Att skriva om Matse är inte rätt väg att gå om man vill ha många läsare eftersom väldigt få har följt bolaget (vilket är bra om man vill köpa), men det har varit en väldigt intressant att följa bolaget, även om det i princip bara varit via månadsstatistik. Matse är ett typiskt bolag som jag ofta tror missuppfattas. Det kategoriseras som ett förhoppningsbolag och det är naturligtvis sant, men det är väldigt stor skillnad på att utveckla fram ett läkemedel och att etablera en dagligvaruhandel på nätet. Det är lätt att vara klok nu när bolaget köpts av Axfood, men jag kommer även i fortsättningen att leta efter bolag som Matse. Bolag som har en relativt enkel affärsidé och som har en tjänst som ligger i linje med en generell trend, med stabila ägare och med ett management som verkar ha sunda tankar om hur man driver en verksamhet. Det är mycket möjligt att jag kommer att försöka hitta fler småbolag likt Matse under 2017. Jag kommer inte att gå in lika hårt som jag gjort i Matse. Det visade sig klokt i efterhand i och med budet, men jag låg för tungt i Matse under stora delar av 2015 och 2016.

Det man snabbt lär sig när man handlar med småbolag, och med småbolag menar jag ungefär ett börsvärde under 500 MSEK även om det inte är en absolut gräns som jag har, är att det är få som handlar och att det räcker med att en aktieägare vill lätta på sitt innehav för att kursen skall röra sig flera procent och på samma sätt om någon vill öka. Man skall enligt mig generellt alltid vara medveten om riskerna med aktiehandel och man ska inte ha pengar som man tänkt använda inom ett år på börsen, men när det kommer till småbolag är detta ännu viktigare att ha i åtanke. Ett litet bolag som Matse kan falla under flera år för att sedan hoppa upp över 100% på ett par dagar. Om man inte har ro eller möjlighet att ha en investeringshorisont som är lång, absolut minst ett år, så tycker jag inte att man ska investera i småbolag. Bara för att man har en lång investeringshorisont så innebär inte det att man skall hålla innehavet minst ett år eller längre. I fallet med Matse så ville jag gärna se att omsättningen ökade med 50% för att jag skulle vara nöjd. Jag såg det som viktigt att man växte fortare än marknaden. Om omsättningsökningen snabbt hade gått ner hade jag tagit det säkra före det osäkra och minskat (vilket jag också gjorde vid ett par tillfällen), eller lämnat helt. Jag tycker att man skall vara snabbare att lämna ett bolag som är i uppbyggnadsfas jämfört med ett etablerat företag. Den senare typen av bolag har sina upp- och nedgångar av olika anledningar, men ett bolag i uppbyggnadsfas som hamnar på villovägar kommer snabbt in i en negativ spiral. Pengarna som man har räcker inte om man inte växer så som det är tänkt, vilket gör att man får ta in ytterligare pengar till ofta sämre villkor, nyckelpersoner tröttnar på att leva under osäkerhet och lämnar bolaget osv.  

Om man ska titta på marknaden i ett större perspektiv så sällar jag mig inte till dem så tror att 2017 nödvändigtvis kommer att bli ett bra år. Det finns absolut anledning att vara positiv och jag förstår de som tror att bulltrenden kommer att fortsätta under 2017. De flesta som skriver nyårskrönikor och jag prognoser är mer pålästa än vad jag är, men jag kan inte låta bli att känna mig lite oroad och det är möjligt att jag under 2017 kommer att försöka hitta alternativ till att ha pengar i svenska aktier. Vad ett sådant alternativ skulle kunna vara är svårt att säga, men jag funderar i de banorna. Jag tror nämligen att en höjd ränta kan få ganska stor effekt (relativt sett kommer en pyttehöjning att vara en jättehöjning). Det är en egen spaning och det kan mycket väl vara så att de flesta fastighetsbolag och andra företag som påverkas av räntan har tagit höjd för detta, men jag är inte säker på att det är så.

Förutom att en höjd ränta skulle kunna få börsen att gå ner så är jag lite oroad över att världshandeln kan påverkas negativt av Trump, Putin, ett splittrat EU och kinesiska ledare som surnar till av Trumps tweets. Johan Norberg, som ofta är intressant att lyssna på, har en poäng när han säger att världen för tillfället är en relativt fredlig plats även om den inte upplevs så. Hur det är just nu är som bekant ganska ointressant när det kommer till aktiekurser. Vad som spelar roll är hur det sannolikt kommer att se ut i framtiden. En höjd ränta i kombination med ökad politisk oro skulle kunna få kurserna att dyka nedåt.

Det finns naturligtvis mycket som talar för att kurserna kommer att fortsätta uppåt - stora delar av världens befolkning får råd att köpa telefoner, bilar mm, vilket innebär tillväxt, digitaliseringen kapar kostnader, vilket i många fall leder till ökad vinst, etc.

Även om jag ser faror runt hörnet så kommer jag att gå in fullastad med aktier (oräknat min buffert) i 2017 och jag kommer att fortsätta att vara så tills vidare, men jag kommer att hålla koll på vart pilarna pekar och om jag känner tveksamhet så kan det bli så att jag snabbt minskar min aktieexponering ganska rejält.

Inga kommentarer: