28 januari 2018

Portföljen: Kort uppdatering

Portföljen ser idag ut enligt nedanstående, sorterade efter innehavens storlek:


Telia - behåll/minska
Telia kommer jag förmodligen behålla ett tag till. Om ingenting förändras i sak, men kursen letar sig upp till 40 SEK är det möjligt att jag säljer. I nuläget kommer jag nog att ligga kvar.

Nordea Bank - behåll/öka
Nordea kommer jag nog att ligga kvar i över utdelningen i början av mars. Utdelningen kommer att landa på drygt 6,50 SEK. Om det skulle visa sig att kursen hoppar upp till 104-105 SEK innan utdelningen så kommer jag att sälja en del eller om kursen når 98 SEK efter utdelningen. Om det skulle visa sig att kursen letar sig ner till 94-95 SEK innan utdelningen så kommer jag kanske att öka.

SEB - behåll
Jag kommer sannolikt att behålla mina SEB-aktier. Om det skulle bli en överreaktion nedåt i samband med rapporten så är det möjligt att jag fyller på, men sannolikt inte.

Billerud Korsnäs - behåll/öka
Billerud tror jag på generellt, men jag skulle gärna se Petra Einarssons presentation innan jag bestämmer mig om det skulle kunna vara en idé att fylla på med mer aktier. Jag tycker att aktien ser ganska intressant ut på dagens nivåer. Om det blir en generell nedgång och Billerud dras med så kanske jag fyller på, helst innan utdelning.

Trelleborg - behåll
Jag ligger kvar tills vidare.

Skanska - behåll/öka
Jag tror att det kan vara intressant att fylla på om aktien dras ned i en generell nedgång. Om jag kan köpa för runt 155 SEK innan utdelning så hade det kunnat vara intressant.

Axfood - behåll/minska
Axfood är ett av de innehav som jag överväger att göra mig av med helt. Bolaget handlas på multiplar som jag tycker är väl ansträngda. Jag tror att Axfood har omvärderats en del efter att Amazon köpte Whole foods. Amazon betalade bra för Whole foods sett till nyckeltal. Detta har lett till att andra dagligvaruhandlare har uppvärderats. Jag förstår logiken i att mataffären kan få en framskjuten och viktig roll i en framtid där alltmer av handeln sker via nätet. Axfood ligger bättre till än ICA som jag ser det, men om t ex Amazon skulle etablera sig i Sverige så skulle det kunna bli tufft för Axfood. Jag är heller inte helt glad över att Axel Johnson-gruppen, som är huvudägare, lägger apotek och liknande utanför Axfood. Om aktieägare i Axfood bara ska få ta del av lågmarginalprodukterna som säljs via butikerna så gör det aktien mindre intressant. Även om jag tycker att värderingen är ansträngd och att jag inte gillar att matsmart och apotek inte ligger under Axfood direkt så tycker jag att det känns som ett OK innehav. Vi får se hur det blir.

Millicom - behåll/minska
Millicom känns intressant även om jag kan bolaget för dåligt. Exponeringen mot Sydamerika känns lockande och jag tror att det kan bli intressant. Det finns så klart även risker och en del tvister som av erfarenhet från Telia jag vet kan bli långdragna och jobbiga. Om det skulle komma ut någon nyhet som pekar åt det hållet så tror jag att jag lämnar.

Investor - öka
Investor tycker jag känns intressant med tanke på substansrabatten. De senaste dagarnas nedgång ser jag som en intressant möjlighet att komma in till ett OK pris. Vi får se. Alla innehav som ligger i portföljen hos Investor får mig inte att hoppa högt, men det kan vara en idé trots allt.

HM - behåll/öka
HM har fått mycket skäll, men det är möjligt att man snart kommer att ses i lite nytt ljus. Jag har en dragning till mer eller mindre hopplösa contrarian-case och mina år av harvande med Telia borde ha lärt mig att det tar tid att styra om företag som har hamnat snett, om det över huvud taget är möjligt. HM har hamnat snett och det syns i kursen. Det är ganska intressant att jämföra t ex med Axfood. I fallet med Axfood så ser man butikerna som en tillgång som ett företag som Amazon gärna skulle vilja ha, men i fallet med HM så är butikerna en belastning. Det är på många sätt rätt, men jag är inte helt säker. Även om Zalando med flera växer snabbt så tyngs lönsamheten av returer och jag ser det inte som osannolikt att klädbutiker kommer att finnas även i framtiden. Om HM spelar sina kort rätt så kan butikerna bli en tillgång även i framtiden, men då krävs det att man inser att framtiden kommer att skilja sig en hel del från vad som har varit. Tyvärr är det få företag som lyckas ställa om i grunden. Barnes & Noble som sålde böcker i USA via fysiska butiker blev utkonkurrerade av Amazon. Det är möjligt att detsamma kommer att hända HM, men jag är inte helt säker. Vi får se. Om HM kommer upp med en plan som känns trovärdig så är det möjligt att jag fyller på. Sannolikt kommer jag att ligga kvar med det innehav som jag har. Det finns även en möjlighet att jag lämnar helt om Karl-Johan presenterar något som inte riktigt känns i linje med vad jag tror är rätt väg framåt.

Swedbank - behåll/köp
Swedbank gillar jag. Nedsidan känns begränsad och oron över bostadspriserna känns överdriven. Eftersom det kommer en rejäl utdelning inom kort så gör det det hela mer intressant. Det som håller mig tillbaka från att köpa är att jag redan ligger rätt tungt mot bank. Det är inte heller helt enkelt att bilda sig en korrekt bild av riskerna.

ABB - öka
Om det blir en dipp så kan det bli så att jag ökar i ABB. Jag tror på bolaget och det kan finnas en del utrymme uppåt.

Hövding - öka
Det skall bli intressant att se Q4-rapporten. Det finns uppenbarligen en marknad och snart kommer man att kunna skriva avtal med större aktörer i andra länder än Sverige. Det kommer att få fart på försäljningen ytterligare. Jag tror att det kan komma att hända saker även på ägarsidan. Idag finns det ingen tydlig huvudägare och det tror jag ligger bolaget i fatet. Eventuellt tror jag att det kan komma ett VD-byte inom kort. Nuvarande VD har inte internationell erfarenhet som jag ser det. Han har gjort ett bra jobb med att etablera försäljningen i Sverige, men i andra länder har man inte fått igång försäljningen. Kvalitetsproblemen har även varit en nackdel. Sannolikt har dessa gjort det svårare för bolaget att kunna skriva avtal med större aktörer i exempelvis Tyskland och Storbritannien. Det är mycket som pekar åt rätt håll, men det går för sakta. En annan sak som håller tillbaka som jag ser det är att ingen riktigt tror på de finansiella målen som har kommunicerats. Min åsikt är att bolaget borde ge mer information om hur man tänker sig att man skall nå dessa eller kommunicera nya mål.

Även om det finns mycket som kan förbättras så är det också mycket som är bra. Försäljningstillväxten är god (om än från låga nivåer) och man lyckas skriva avtal med större aktörer i Sverige. Det är ett steg på vägen.

Hövding är egentligen större än vad som visas i bilen ovan. Jag har en del aktier som ligger i depåer också.

Tobii - behåll
Tobii tror jag kommer att bli intressant i framtiden. Om man lyckas få igång spelmarknaden så kommer det att förhoppningsvis få investerare att se på bolaget med andra ögon. Jag kommer nog att ligga kvar, men inte öka. Tobii äger jag via depå och därför syns de inte i listan.
Inga kommentarer: