27 januari 2018

Hövding: Vad ska man titta på den 8 mars?

Det finns en del uppenbar finansiell information som kommer att vara väldigt intressant att titta på när Hövdings Q4:a kommer den 8 mars. Jag känner mig ganska positiv vad gäller antalet sålda enheter, men förmodligen kommer det att fortsatt att vara röda siffror. Min gissning är att man försöker ta så mycket kostnader som man kan 2017 så att man kan få ett hyggligt 2018. Vinstmässigt så är 2017 ett förlorat år.

En sak som jag kommer att titta närmre på är hur ägarlistan har förändrats. I prospektet till den senaste nyemissionen kan man läsa följande om storägarna:


Jag känner inte till Indigo Capital, men när man tittar på deras sida så verkar det inte vara ett företag som är på uppåtgående. Texten som dyker upp som säger att man inte gör nya investeringar oroar. Det kanske är fel och det är kanske ett företag som mår bra. Att den största ägaren (innan nyemissionen) är en ägare som man vet så lite om känns inte helt bra. (http://www.indigo-capital.com/index.php?id=1)

LMK Industri är också en av storägarna i Hövding. Om man tittar på LMKs sida så har de inte gjort många investeringar. Det är möjligt att jag missbedömer dem, men jag tänker mer på att det handlar om att förvalta arvet efter Mikael Karlsson (som jag håller mycket högt), men inte att man tar ledningen när det kommer till att bygga nya bolag. Jag ser LMK mer som en passiv ägare, än en aktiv ägare. (http://www.lmkindustri.com/)

VIH Sweden är, om jag förstår saken rätt, Sten (Åke) Mörtstedts bolag. Peter Zonabend är dennes representant i styrelsen. Jag har bara googlat lite snabbt på Sten Mörtstedt och vad jag förstår har han i första hand varit verksam inom fastigheter. Det är möjligt att jag har fel, men jag tror inte heller att de egentligen är intresserade av att vara en drivande ägare utan att man helst ser att någon annan tar den rollen.

Jenz och Carl-Olof Hamrins stiftelse är en som namnet antyder en stiftelse och jag har svårt att se man kommer att ta någon aktiv roll som ägare.

Industrifonden är statlig fond som jag också misstänker inte är intresserade av att vara drivande i första ledet. C R Investments tror jag håller samma inställning.

Det som är lite intressant i sammanhanget är att LMK, VIH Sweden och Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse förband sig att teckna i nyemissionen, men inte Indigo Capital och C R Investments. Det behöver inte betyda så mycket, men det kan komma att bli lite förändringar i ägarledet och kanske är några av storägarna inte så intresserade av Hövding längre.

Klipp från emissionsprospektet:


Jag tycker att ägarsituationen i Hövding inte är optimal. Det hade känts mycket bättre om ledningen hade haft ett ordentligt ägande och det hade känts bra om det hade funnits en huvudägare med en långsiktig plan och ekonomiska muskler. När t ex Lundberg har gjort investeringar så har jag ofta övervägt att ta rygg. Jag får intrycket att många av Hövdings ägare gärna är med på resan, men att någon annan har huvudansvar för att planera rutten.

Ägarsituationen kan komma att ändras. Om den inte gör det så skulle det kunna öppna upp för att bolaget köps ut från börsen. Tyvärr tror jag att det kan föregås av att kursen hoppar ner ytterligare en bit innan det skulle komma ett bud.

Naturligtvis finns även alternativet att nuvarande ägare ser till att bolaget styrs på ett sådant sätt att man når målen man har satt upp och i sådant fall kommer det att vara trevligt även för småägare.

Inga kommentarer: