09 januari 2018

Aktieportföljen: Ingångsvärdena för 2018

Portföljen ser för närvarande ut enligt nedan. Kassan har blivit större efter att jag förde över en hyggligt stor summa efter årsskiftet, vilket gör att den relativt sett stora kassan inte direkt ska ses som ett tecken på att jag tror att det är klokt att ha stor kassa utan snarare att jag inte har hunnit investera dessa pengar. Förvisso så tror jag inte att det är fel att ha en relativt stor kassa i nuläget, men jag har likväl kommit fram till att av de olika alternativen som står till buds så är börsen inte ett så dåligt alternativ.

Telia 21%
Nordea 7%
SEB 7%
Hövding 6%
Capio 6%
Skanska 6%
Axfood 6%
Trelleborg 6%
Investor 4%
Millicom 4%
BillerudKorsnäs 4%
HM 4%
Swedbank 3%
Tobii 3%
Fingerprint 2%

Kassa 11%

Depå eller ISK
Jag har funderat en del på om det i nuläget är klokt att köpa i ISK eller i depå. Eftersom jag inte ser det som osannolikt att det kommer en större sättning på börsen när räntorna höjs eller stödköpen minskar så tror jag inte att det är en så dum idé att köpa i depå trots allt. Jag har inte fullt ut landat i hur jag skall göra i denna fråga, men det är inte osannolikt att jag väljer att ha några av de mer riskfyllda aktierna utan utdelning i depå. De senaste dagarna har jag sålt mitt innehav av Hövding i ISK. På grund av den höga risken och på grund av att utdelning inte direktbeskattas i ISKn så valde jag att sälja Hövding i ISKn istället för i depå. För pengarna som jag fick loss köpte jag istället Billerud Korsnäs, bland annat efter att ha sett videor som Gottodix lagt upp. Det får bli ett separat inlägg om Billerud Korsnäs och varför jag tycker att det kan vara ett bra köp.

Generell börssyn
Påfallande många som är börsexperter - ekonomijournalister, författare, poddare mm - verkar tycka att det är häftigt att sitta i en studio och på frågan hur man tror börsen kommer att gå svara att man inte har en aning om hur börsen går under året. Det är inte häftigt. Det är självklart inte lätt att veta hur börsen kommer att gå sett på ett års sikt. Det kan utbryta krig. Det kan framkomma allsköns information som i nuläget inte är känd som helt förändrar spelplanen. Det finns med andra ord en massa saker som kan hända som man inte har en aning om. Nicholas Thaleb beskriver det bra i boken "The Black Swan" som var inne för ett par år sedan. En börsexpert kan med andra ord inte sia om framtiden på samma sätt som exempelvis en klimatforskare kan. Klimatforskaren kan t ex förutspå att temperaturen kommer att fortsätta att öka för det finns inga indikationer på att utsläppen minskar (om det nu är så). Börsexperten har det tuffare eftersom det finns oändligt mycket som kan hända och det finns oändligt många reaktioner som kan triggas av händelserna. Att gissa vad börsen kommer att landa på blir alltså en gissningslek i många fall och om man som expert inte kan underbygga sina uttalanden är det bättre att vara tyst. Likväl, om man sitter som börsexpert så skall man inte svara "jag har ingen aning" på fråga "vad slutar börsen på 2018?". Om man inte har någon aning så ska man tacka nej till att vara med.

Det jag tycker att man skall svara är t ex "om A händer så tror jag att det kan få till effekt att B händer, vilket i sin tur borde kunna innebära att kursen fortsätter att stiga". Man kan också svara att "om vi pratar om indexet si och så så är denna sektor vädligt tung och eftersom det finns en del som tyder på att denna sektor kan få det tufft så är det sannolikt att vi inte kommer att få större uppgångar under året". Likaså tycker jag att man kan hänvisa till statistik. Det är alltid bra. Jag tror att min poäng har kommit fram.

Nu efter att ha dissat börsexperter på bred front så kan jag naturligtvis inte själv säga att jag inte har någon aning. För att sammanfatta det hela så r min bild av börsen dyster. Fed har börjat höja räntan och jag tror att vi är inne på slutfasen av denna långa uppgång. När väl räntan tickar uppåt så kommer fler centralbanker att hänga på och det skulle förvåna mig om vi inte når en "tipping point" där uppgång byts ut mot att många vill hoppa av för att hoppa på igen när sentimentet vänder. Det kan gå snabbt. HM är ett utmärkt exempel på när det vänder snabbt. När det visade sig att försäljningstillväxten var negativ så gick proppen ur och kursen föll ganska kraftigt. Min bild är att omställningar där människor är involverade sällan blir linjära utan istället blir det binärt från en ytterlighet till en annan ytterlighet. Min prognos är inte att allt kommer att vara frid och fröjd under 2018 och att nedgången som många verkar tro kommer under 2019 redan kan komma under 2018. Anledningen tror jag är att man inte vill vara sist ut bland säljarna. Det är mycket möjligt att jag har fel, men det är i alla fall vad jag tror.

Eftersom det är väldigt svårt att veta hur börsen kommer att gå så har jag även om jag har en ganska dyster syn på börsen valt att gå in med mer pengar i aktier. Jag tror att våren kan komma att bli ganska så positiv och jag tror att rapporterna kan komma in ganska så bra. Utdelningarna i vår tror jag även kommer att driva kurserna under våren. Hittills i år så har jag ökat min exponering mot börsen med någon procent. Jag har minskat i Hövding och istället köpt Billerud Korsnäs. Eftersom jag köpte för mer än jag sålde så blev det en ökad nettoexponering. Det är sannolikt att jag även köper ABB-aktier inom kort, men jag har inte riktigt funderat klart och jag tror även att det kan komma en liten rekyl efter dessa årets första positiva börsdagar. 

Vad jag skall förbättra
Under 2017 så gjorde jag stora förluster i  HM, Fingerprint, Tobii, Skanska och ett par andra innehav. Det är jag inte nöjd med och jag vill vara bättre på att skydda mitt kapital. Just eftersom jag tror att vi kan stå inför en större korrigering nedåt så kommer jag att spela mer säkert under året och det är inte osannolikt att jag kommer att börja jobba aktivt med stop-loss-nivåer och i en del fall vara relativt snabb med att ta hem vinster. Jag har inte riktigt funderat klart kring detta, men det blev ett par alldeles för stora förluster under förra året och det drog ned totalavkastningen märkbart.

Hövding - minska
Vad gäller vilka aktier som ingår i portföljen så finns det en del förändringar som jag överväger. För det första så har Hövding växt till ett väl stort innehav. Om kursen hoppar upp ett litet hack så kommer jag nog att sälja en del av mina aktier för att minska min exponering mot aktien. Det handlar först och främst om att jag har för mycket aktier sett till portföljen i stort och att jag är lite bekymrad över att ledningen och styrelsen inte äger mer aktier. Det skulle varit intressant att se hur många optioner som tecknades av nyckelpersoner i det senaste optionsprogrammet och jag är lite undrande kring varför man väljer att inte gå ut med denna information. Eftersom VD tjänar knappt 3 MSEK så finns det möjlighet för honom att köpa på sig ett ganska ordentligt aktieinnehav, men det har han valt att inte göra. Förvisso har han en relativt stor post optioner med lösen i februari 2019, men jag tycker inte att det räcker.

Om han på allvar tror på att företaget kommer att omsätta 250 MSEK år 2020 så är det och har varit ett köptillfälle under lång tid. Detsamma gäller övriga ledningen och styrelsen. Exakt vad lösenpriset för VD-optionerna är nu efter nyemissioner vet jag inte, men det bör vara en bra bit över dagens kurs eftersom lösenpriset när optionerna tecknades februari 2016 var 35,50 SEK februari 2019. Det som har hänt sedan dess är att man har tagit in pengar två omgångar. Jag gissar att man i samband med att man har tagit in pengar har räknat om lösenpriset. Jag har inte roat mig med att räkna på vad ett nytt lösenpris kan tänkas bli, men det bör vara en bra bit över nuvarande 13 SEK. Man kan också fundera på hur man räknar om lösenpriset i en sådan här situation. Kan det vara klokt som VD att köpa optioner istället för aktier om man vet att det kommer att ske nyemissioner mellan teckningstillfället och lösendatumet? Det beror naturligtvis på vad villkoren är och hur det är sagt att man skall räkna om lösenpriset, men om man bara tar hänsyn till antalet aktier när man räknar ut det nya lösenpriset så bör det vara mer fördelaktigt med optioner än med aktier eftersom man då inte behöver skjuta till mer pengar (om jag inte tänker fel). Tyvärr tror jag inte att det kommer att presenteras någon information om detta utan jag tror att det kommer att komma information först i februari 2019. Förhoppningsvis får man veta utfallet av de nya personaloptionerna i samband med årsredovisningen presenteras i mars.  (https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/HOeVDING-VD-KOePER-300-000-OPTIONER-HAR-SÅLT-AKTIER-1001060753)

Jag tror fortfarande att det finns goda chanser till att Q4 kommer att bli en bra rapport, men tyvärr känner jag mig mer skeptisk till att Tyskland riktigt tar fart. Om Hövding på riktigt hade fått fart i Tyskland så tycker jag att man borde ha sett mer av Hövding på nätet och i tysk media. Det finns absolut en del och det är svårt att dra slutsatser av lite planlöst surfande på tyska cykelsajter, men jag hade gärna sett att man slöt något avtal med en större tysk eller brittisk kedja. Min gissning är att det är Team Sportia, Intersport, Sportamore mfl i Sverige som driver försäljningen. Mindre cykelhandlare eller designbutiker tror jag tar in Hövding i sitt sortiment mer som en produkt som väcker uppmärksamhet, men inte nödvändigtvis en storsäljare. De större kedjorna tror jag har ganska bra koll på vad som säljer och vad som inte säljer och om man inte trott att man kunde sälja ganska bra volymer så hade man inte tagit in Hövding som en produkt. Att lägga till en SKU (stock keeping unit) kostar. Det vet de större kedjorna med controllers och uppföljningsrutiner. "Svennes cykelaffär" tror jag inte har riktigt samma koll och behöver heller inte att ha samma koll. Svenne kan ta in en i varje storlek och sätta de i sitt skyltfönster. Med lite tur så kommer det förbi en mellanchef med en cykel med punka och ett nyårslöfte att cykla till jobbet som tänker att en sån där Hövding skulle nog få mig lite ballare. Småbutiker kommer med andra ord inte att driva volymer som jag ser det utan för att försäljningen riktigt ska ta fart så måste man in hos de stora kedjorna. Min gissning är att man har försökt ganska hårt att komma in, men inte lyckats. Nya säkerhetsprodukter tror jag skrämmer en del återförsäljare. Och de som inte skräms av att det är en ny förhållandevis oprövad teknik tror jag skräms av priset och de många reklamationerna. Jag kan naturligtvis ha fel, men det är så jag tänker.

När jag skriver om Hövding så verkar det säkert ofta som att jag är missnöjd på olika sätt. Det är jag inte. Om jag inte hade trott på bolaget så hade jag inte ägt aktier. Det är dock ett bolag med väldigt hög risk. Värderingen bygger på att man kommer upp i hundratusentals sålda enheter och då gäller det att man vet vad man håller på med. Jag tror att man är på rätt väg och jag har inte planer på att helt lämna aktien, men att minska.

HM - minska
En annan aktie som jag funderar på att minska i är HM. Vad gäller HM är jag däremot inte alls säker och jag har egentligen inte landat i något beslut än. I slutet av januari så kommer man med rapporten. Mycket av rapporten är redan känt och det som kommer att vara intressant i rapporten är framförallt vinsten. Att omsättningen viker nedåt är redan känt. Om detta är att förenkla alldeles för mycket, eller direkt fel, så kommentera gärna.

Sett med facit i hand så skulle man slängt sig på säljknappen så snart kursen föll brant nedåt. Tillväxtcaset HM är inte längre ett tillväxtcase och det beror inte på temporära svängningar utan att retail har ändrats i grunden och HM har inte hängt med. Det verkar åtminstone vara marknadens dom och jag är beredd på att hålla med. Det ser inte så bra ut. Det har heller inte blivit bättre av hur Stefan Persson har hanterat den senaste tidens nedgång. Bolaget levererar inte och det är kanske en ovan situation för familjen. Övriga aktieägare är inte enbart glada att man får vara med utan helt plötsligt så ställs det besvärliga frågor och man blir ifrågasatt och kritiserad. Det hela började för ett tag sedan när man sa att man inte skulle rapportera försäljningssiffror månadsvis. Ett företag i medvind hade förmodligen inte tyckt att det var så jobbigt. Det är möjligt att det är att se saker väl vinklat med facit i hand, men min poäng är att jag tror att familjen Perssons agerande har tryckt ner kursen den senaste tiden. Man säger att man har bra koll på online, men man vill inte redovisa några siffror. Det känns inte helt förtroendeingivande och det är nog rättvist att säga att man är förlorare i den omställningen som vi är inne i.

När det kommer till HM så handlar många kommentarer om att HM är dåliga på online och att man sitter med tusentals butiker som inte dagens konsumenter är superintresserade av att besöka, men jag tror inte att det tar slut där. Min bild av HM är att man erbjuder mode till ett attraktivt pris. Det har fungerat bra under många år och baby boomers (de födda på 40-talet) och andra som gillar att konsumera fysiska varor har sett det som perfekt att man kan köpa två vinterjackor istället för en dyr vinterjacka eller bara en vinterjacka och få pengar över till annat. Även om HM har varit förhållandevis duktiga på att använda Beckham, Madonna, Stella McCartney mfl för att boosta HM som kedja så har dessa samarbeten passerats till historien. Jag tror att det var ett misstag att inte fortsätta med dessa samarbeten. Man använder Lego, Star wars och andra kända varumärken för sina barnkläder, men av någon anledning så tyckte man inte att det var en bra idé att fortsätta med modesamarbeten. Det tror jag var ett misstag. Idag har inte HM samma lyskraft som man hade för ett tag sedan. Det känns som att man istället har valt att fokusera mer mot Cheap Monday, som är del av HM sedan ett par år tillbaka, och det vet jag inte riktigt om det är så klokt. Jag kan själv tycka att en del kläder som Cheap Monday har är snygga, men min bild är att man har smalnat av sitt kundfokus. Annorlunda uttryckt så är det nog fler som köper Beckham-T-shirts än Cheap Monday-flanellskjortor. Detta är bara spekulationer från min sida och jag har varken data som stödjer vad jag skriver eller är någon expert inom området. Se det som lösa tankar.

En annan faktor som jag tror är till HMs nackdel är att tillverka billigt och sälja dyrt är en viktig komponent i affärsmodellen. I takt med att världen blir mindre och färre är beredda att jobba för väldigt låga löner så blir modellen gammalmodig. Det finns naturligtvis robotisering och andra faktorer som gör att man kommer att kunna fortsätta med att tillverka stora volymer billigt, men jag vet inte om HM kommer att fixa det så bra.

Det finns som jag ser det en del anledningar till att vara kvar i aktien också. För det första så är bolaget i princip skuldfritt. Det är viktigt att komma ihåg när man pratar pris och intjäning i form av P/E-tal. För det andra så kan man, om man spelar sina kort rätt, sitta på en guldgruva med sitt nätverk av butiker. Det uppenbara är att kunder kan komma till butikerna för att hämta eller byta produkter som de köpt online. Det kommer att locka en del, och framförallt kommer det att locka folk till butikerna. Man skulle kunna utnyttja detta genom att locka med erbjudanden som gäller om man hämtar i butikerna, tex köp strumpor billigt när du hämtar din Rolling Stones-T-shirt.

Man kan också göra om sina butiker så att de får olika nisch. Jag tycker att man redan idag kan se tecken på detta, tex HM Man. Att man dessutom kommer att sälja andra märken på nätet tror jag kommer att gagna detta ytterligare. Man kan se det som att man blir ett kläd-ICA där man använder Adidas-skor för att sälja HM-sneakers istället för Tropicana-juice för att sälja ICA premium-juice. Om man har lite olika nisch på butikerna så kan man ha vissa med sportinriktning, andra med mer mot business, några mot barnkläder osv. Det fina är att man kan se vad som funkar och vad som efterfrågas eftersom man kan se vilka produkter som folk köper online och väljer att hämta ut i en viss butik.

Den riktigt coola kickern i kråksången är att HM skulle kunna vara Tmalls väg in i Europa på bred front. Man annonserade att man har ett samarbete med Tmall i Kina. Om det fungerar så tror jag att det finns intresse från Tmall att använda sig av HMs butiknätverk i Europa.

Tyvärr är jag rädd för att HM inte riktigt inser att man måste förändras och om man inte förändras så kommer man att bli ett intressant kapitel i svensk ekonomisk historia, men förmodligen inte mer än så. Om man däremot inser att man kan ändra företaget och dra nytta av de nya strömningarna och handelsmönsterna så kommer man att kunna vara ett framtidsföretag. Det skall bli intressant att se var det hela tar vägen. Jag avvaktar tills vidare. 

Det får räcka för idag. Kommentera gärna.

Inga kommentarer: