14 januari 2018

BillerudKorsnäs: Funderingar

Jag köpte för några dagar sedan BillerudKorsnäs och ganska direkt efter att jag köpt så hoppade kursen ner ca 4% på grund av en sänkt rekommendation. Det skulle vara fel att säga att jag inte blir påverkad av sådant för det blir jag och jag tror att de allra flesta blir påverkade. Istället för att slänga mig på säljknappen så har jag de senaste dagarna funderat lite mer på innehavet och läst på lite mer samt bl a sett webbcasten från Q3-rapporteringen.

Det finns ett par punkter som oroar mig lite när det kommer till BillerudKorsnäs, nämligen:

1. Per Lindberg slutar på egen begäran och blir VD på Epiroc
Per Lindberg, som var VD fram till årsskiftet, slutade självmant för att bli VD på Epiroc. Det kan man tycka inte borde vara något större, men det ger mig lite kalla fötter. För det första så har Per Lindberg i princip hela sitt arbetsliv varit inom sfären, bland annat som VD på Korsnäs och därefter VD på Billerud. Per måste vara en av de som kan verksamheten bäst. Varför vill inte Per vara med och skörda frukterna av de investeringar som nu görs? Varför känner Per att han inte längre vill vara verksam inom pappersindustrin? Det kan så klart bara handla om att Per vill prova någonting annat och att det var ett erbjudande som var väldigt attraktivt, men allt annat lika så är det negativt när en nyckelperson som Per slutar och om han hade varit nöjd på alla sätt så hade han kanske inte slutat.

Jag kan inte låta bli att dra lite paralleller till när Arne Karlsson slutade på Ratos. Efter att Arne lämnade så gick det inget vidare. Det kanske hade hänt även om Arne stannat kvar och det är kanske på alla sätt okorrelerat, men helt bra känns det inte.

2. Ägarsituationen
Tyvärr så tycker inte jag att ägarsituationen i BillerudKorsnäs är optimal. Frapag är största ägare med 15%, men i övrigt så är det mest fondbolag och andra ansiktslösa ägare. Jag tror att BillerudKorsnäs till viss del måste ompositionera sig, vilket man till viss del provar med samarbetet med Bosch där man har tagit fram en egen förpackningsmaskin o.s.v, för att kunna visa överraskande tillväxt, dvs tillväxt som ligger över konsensus. Man skulle kunna fundera på om ägarsituationen kan komma att ändras i framtiden. Är det någon aktör som skulle vara intresserad av att ta köpa ut hela bolaget från börsen eller ta en större position? Jag tror att det eventuellt skulle kunna bli verklighet i framtiden och det som skulle kunna hända är att någon aktör bestämmer sig för att skapa en storspelare inom någon av de förpackningskategorierna som BillerudKorsnäs är verksamma inom. Det är bara spekulationer och tankar, men jag ser det inte som helt uteslutet. Man skulle kunna fundera på om det finns något kinesiskt företag som skulle vara intresserat av att ta en position.

3. Kvalitet
I samband med den senaste rapporten så sas det att man har eller kommer att anställa 10 kvalitetsexperter för att förbättra sig inom området. Jag tycker att det låter vettigt och jag tror att man relativt enkelt kan räkna hem kostnaden för fler experter inom området. Det som jag inte kan låta bli att tänka på är varför man inte gjort detta för länge sedan. Det verkar som utestående som att det ofta blir ganska allvarliga driftstörningar. Det känns lite oroväckande och även om jag tror att konkurrenter har liknande problem så får jag intrycket av att man inte är "best in class" när det kommer till systematiskt kvalitetsarbete. Frågan är om det räcker med tio experter för att ändra på detta eller kommer det att fortsätta att vara driftstörningar och andra kvalitetsproblem trots experterna. Det är så klart ett steg i rätt riktning att anställa experter, men frågan är om det räcker.

4. Vem styr i värdekedjan?
När kvartalsrapporten presenterades så vill man gärna trycka på nya initiativ där man tar en ny position i värdekedjan, men samtidigt är det tydligt att man inte vill stöta sig med nuvarande kunder. Det är förståeligt och förmodligen helt korrekt, men det får mig att fundera på om man är den svagare parten i värdekedjan och om det är någonting som kan tänkas förändras i framtiden. Jag tror inte att det kommer att ändras i det korta perspektivet. Man kan också vända på det och säga att marknaden inte ser BillerudKorsnäs som den starkare parten och prissätter därefter, och att utgångspunkten trots allt är fördelaktig.

Det finns det som talar för BillerudKorsnäs också, tex:

A. Efterfrågan
Det finns en stark underliggande, långsiktig efterfrågan för bolagets produkter och det är på alla sätt positivt. Det är grundläggande och väldigt bra. Många av de problem som finns, t ex kvalitet, är små i jämförelse. Detta är huvudanledningen till att jag tryckte på köpknappen.

B. Investeringarna kommer att göra BillerudKorsnäs till en större spelare
Jag tror att man genom de investeringarna som görs kommer att stärka sin roll i värdekedjan. Man kommer att bli mer intressant som kund för underleverantörer i och med att man kommer att köpa mer. Det kommer att gynna bolaget. På samma sätt så blir man en mer intressant leverantör eftersom man kan erbjuda större kapacitet.

Överlag så är jag positiv till BillerudKorsnäs, men jag kommer nog inte att öka. Jag kommer att ligga runt 5% av portföljen tills vidare. Det är möjligt att jag säljer om kursen hoppar upp utan direkt anledning, tex en köprekommendation.   

2 kommentarer:

Förskolemiljonären sa...

Tack för dina tankar, intressant!

Har du någon uppfattning om hur passa "självförsörjande" BK blir iom deras köp av skog?

Charlie sa...

När jag tänker på BK så tänker jag ganska mycket utifrån hur värdekedjan kan tänkas förändras i framtiden. Jag tror inte att skogsägarna sitter på starkast hand. Det efterfrågas t ex allt mindre tidningspapper och jag tror därför att även om efterfrågan från aktörer som BK kan komma att öka så tror jag till viss del att det kommer att kompenseras av att efterfrågan av skog till andra typer av produkter minskar.

BK är inte ensamma om att göra vätskekartong mm och om det visar sig att efterfrågan ökar så kommer fler att investera i anläggningar, men jag tror att detta kan ta lite tid och att det kan bli ett par år där BK kan sitta på efterfrågade resurser, vilket bör gynna bolaget. Det behöver naturligtvis inte bli så och jag hade gärna sett en sammanställning av hur mycket kapacitet som finns idag och hur mycket kapacitet som är under uppbyggnad. Tyvärr har jag inte hittat någon sådan information än.

Svaret på din fråga är att jag inte är så bekymrad över att BK inte sitter med en massa egen skog. (Om man haft hade den dessutom förmodligen brunnit upp - säger en småbitter aktieägare)

Jag skulle inte bli jätteförvånad om det kommer en del affärer som utmanar nuvarande strukturer. Vad hindrar de stora förpackningsföretagen att expandera till att även ha anläggningar för att ta fram vätskekartong mm? Kan ett skogsbolag med relativt låg belåningsgrad se en möjlighet till att flytta uppåt i värdekedjan? Jag håller det inte för otroligt att det kommer att bli en del affärer om den starka underliggande efterfrågan håller i sig eller t o m kan tänkas öka ytterligare.

Allt ovanstående är bara lösa funderingar och spekulationer. Jag funderade på att öka lite idag när kursen hoppade nedåt, men jag avstod. Det kan komma mer elände, både bolagsspecifikt och övergripande. Dessutom så skulle jag vilja ha mer data som styrker mina idéer innan jag tar en större position.