12 november 2017

Hövding: Kan man dra några slutsatser av Google Trends?

Jag tycker att Google Trends är ett ganska intressant verktyg. Det säger inte så mycket som man kanske tror när man hör om det för första gången, men det kan ge en indikation och det kan vara en bland många pusselbitar. Den senaste tiden så har jag varit inne och härjat runt för att se hur vanliga olika söktermer har varit under olika tidsperioder. Tyvärr är Hövding en för smal produkt för att resultaten skall bli riktigt tillförlitliga, som jag ser det.

Det finns dock en del indikationer som man kan se när man tittar på Google Trends:

- Intresset för cykelhjälm generellt verkar öka
Det är ingen kioskvältare och det finns väldigt mycket annan statistik som visar samma sak. Många som cyklar inser att det är bra att skydda huvudet. En del verkar vara av uppfattningen att hjälm i stadstrafik inte behövs. Det tycker jag är en märklig slutsats eftersom man cyklar bland bilar som både kör snabbare än en cykel och är mycket tyngre än en cykel. Även om man cyklar långsamt kan man alltså flyga ganska ordentligt om man skulle bli påkörd av en bil. Naturligtvis skyddar inte en hjälm mot allt, men det skyddar en hel del. Det finns personer som har kommit in på akuten med en hjälm i två halvor som har efter ett par timmar kunnat gå hem. Om någon av dessa personer inte hade haft hjälm så hade det varit en annan sak.

- Hövding verkar vara större i Tyskland än i Storbritannien
Om jag förstår saken rätt säljer Hövding via distributörer i Tyskland, men på egen hand i Storbritannien, dvs direkt till återförsäljare. Om man ska tro på statistiken så här långt verkar det inte vara en hit att inte ha en distributör i Storbritannien. Det finns ett Börspoddsavsnitt där John och Johan pratar med Martin Gren. En av Martins poänger är att man måste se till att man inte går förbi någon i kedjan och att man måste vara en bra samarbetspartner. Jag är inte helt säker på att Hövding-ledningen resonerar på samma sätt som Martin. Man säljer via egen webbutik och man har distributör i vissa länder, men inte i andra. Jag skulle se det som mycket positivt om man lyckas knyta till sig någon stor distributör i Storbritannien.Tyvärr tycker jag inte mig se att det finns en positiv trend kring sökande efter Hövding i Tyskland. Det är dock ett litet underlag så det är vanskligt att dra några större slutsatser. Min bild är att det är ett fåtal entusiaster i Tyskland som köper.

- Skåne är den marknad i Sverige som går starkast
Det verkar, återigen med stor osäkerhet, vara som att Skåne är den del av Sverige där försäljningen går bäst. Det är inte så konstigt med tanke på att bolaget har sina rötter i Skåne. Jag ser detta som ganska positivt eftersom detta kan innebära att det finns möjlighet att ytterligare öka i Sverige genom att öka i Stockholm, Göteborg och andra delar av Sverige.

- Danmark verkar vara på gång
Med väldigt god vilja så skulle man kunna se trender som tyder på att hjälmanvändandet ökar i Danmark och att intresset för Hövding ökar. Det är inte säkert på något sätt, men det verkar som att marknaden i Danmark växer, vilket är viktigt för Hövding.

Överlag så tycker jag att saker och ting ser positiva ut och varumärket "Hövding" blir mer värt för varje dag som går. Det finns säkert en del hjälmtillverkare och andra företag i liknande branscher, t ex Thule, som eventuellt skulle kunna vara intresserade. Det är som jag ser det en nisch som är här för att stanna. Förmodligen så ligger inte ett bud nära i tiden, men det kan inte uteslutas om det visar sig att försäljningen kan ta ytterligare fart. 

Inga kommentarer: