29 november 2017

Hövding: En bra Q3-rapport

Jag verkligen såg framemot denna kvartalsrapport. Det känns lite knäppt nästan att man ser framemot en kvartalsrapport, men det gjorde jag verkligen. Mellan 8:00 och 8:30 så kollade jag mobilen ett antal gånger för att se om det kommit någon rapport. Det var en siffra som var mer viktig än alla andra siffror för mig och det var antalet Hövdingar som man sålt. Naturligtvis vill man att omsättningen följer med antalet Hövdingar och naturligtvis är det intressant att förlusten minskar i takt med att omsättningen ökar. Det är dock, enligt mitt sätt att se, sekundärt. Det viktiga är att man kan visa att det finns en efterfrågan på produkten. Att man skall kunna visa vinst ser jag inte som ett orosmoment när man tar drygt 2 000 SEK för produkten till slutkund.

Följande kan man läsa i delårsrapporten:

· Antal sålda Hövdingar under kvartal 3 ökade till 10 356 (6 225) st (66%)
· Nettoomsättningen ökade till 14 791 (9 352) TSEK (58%)
· Bruttomarginalen uppgick till 20% (4%)
· EBITDA uppgick till -6 240 (-5 571) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -8 544 (-7 855) TSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,72 (-0,67) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +834 (-6 209) TSEK

Det var glädjande att se att antalet gick upp till över 10 000 Hövdingar. Jag trodde att det skulle vara ytterligare några fler, men det var ändå riktigt bra Förmodligen så kommer Q4 att vara ännu starkare drivet av julhandel och även av att man har sänkt priset. Min gissning är att man kommer att landa på knappt 15 000 Hövdingar under Q4.

2016 landade man på ca 25 000 Hövdingar för helåret. Dessa fördelas enligt, Q1: 3100 st, Q2: 5300 st, Q3: 6200 st, Q4: 10 400 st. I samband med bokslutskommunikén 2015/2016 så skrev man att man sålde 13 000 st under fyramånadersperioden september-december, vilket gör att september stått för en försäljning på ca 2 600 Hövdingar. Hittills i år har man sålt: Q1: 6 300 st, Q2: 8 500 st, Q3: 10 400 st. Försäljningstillväxten (baserat på antal sålda) för Q1-Q3 blir därmed från 14 600 st till 25 400 st, eller i procent 74%. Att man kan leverera så stark tillväxt är verkligen bra som jag ser det.

Om man tror på att helåret kan landa på 40 000 st så innebär det att det kommer att krävas drygt 15 000 Hövdingar under Q4. Det känns inte osannolikt och det skulle innebära en tillväxt på runt 50%, vilket känns som en häftig tillväxt, men som sagt inte osannolik. Jag tror fortfarande, efter att ha sett Q3-rapporten, att vi kommer att landa på 40 000 stycken för helåret. Det skulle i så fall innebära att man går från 25 000 st till 40 000 st, dvs en tillväxt på 60% räknat på antal sålda.

Vad gäller kassaflödet så var det positivt. Det beror sannolikt på att man fått in pengar för att man är med i ett EU-projekt och jag drar åtminstone inte några större slutsatser av detta.

Vad gäller VD-ordet så var en nyhet som lyftes fram att man skall börja sälja Hövding via Stadium och inte bara Team Sportia och Intersport som man gör idag. Det är positivt. Stadium är, utan att ha kollat, ganska mycket större spelare och det är intressant att se att man väljer att ta in Hövding i sitt sortiment. Det borgar för bra tillväxt även under nästa år. Det man inte skall glömma med Team Sportia, vilket jag kanske skrivit tidigare, är att de ingår i en större koncern som finns i många länder och det känns inte osannolikt att man kanske kan komma in på andra marknader via Team Sportias ägare om det visar sig att Hövding är bra business för Team Sportia. Jag hoppas och tror att detta är ett spår som man jobbar på hos Hövding.

Det som lite grann bekymrar mig med VD-ordet är att man säger att det är första kvartalet som man säljer över 10 000 st. Det tror jag inte stämmer. 2016 Q4 måste man ha sålt mer än 10 000 st som jag ser det (24797-3146-5325-6225=10 101 st).

Det som även bekymrar mig är att man lyfter fram att man säljer volymer på NK, Naturkompaniet mm och att man ser sig som en livsstilsmarkör. Jag har skrivit det förr och jag tror fortfarande att detta till viss del beror på att man vill se sig som en livsstilsmarkör och att man gärna vill synas i dessa miljöer, snarare att det är så himla bra för försäljningen. Man skriver exempelvis i sitt prospekt till nyemissionen att man ser en stor potential inom elcyklar, men än så länge så har jag inte sett en enda reklamfilm eller banner där man riktar sig mot elcykelkunder direkt. Istället fortsätter man på inslagen väg och visar unga hippa människor på skrotcyklar med Hövding runt halsen. Jag tror man gör ett misstag när man inte riktar sig direkt till de som köper elcyklar utan istället ser sig som en livsstilsmarkör för unga hippa människor. Jag kanske inte är representativ och jag kanske bjuder på dålig självinsikt, men jag har inte köpt en Hövding för att den passar med min livsstil utan för att det är ett bra skydd, ser snygg ut och för att den är enkel att trycka ner i väskan.

Det är möjligt att jag är fel ute i detta sammanhang och att det är en smart positionering. Det är kanske så att man genom att rikta sig till trendsättare får andra att följa efter. Tyvärr tror jag inte att detta alltid fungerar. En äldre man som köper en elcykel tror jag kan tänka att en Hövding inte är för honom när han ser reklamfilmerna. Jag är inte säker på att jag har rätt i detta, men jag hade gärna sett att man hade gått efter försäljning och inte efter vad som passar in i bilden av Hövding som livsstilsmarkör.

Jag ligger tungt för tillfället i Hövding och det var tur för mig att det kom in en bra rapport. I nuläget är innehavet mitt andra största innehav, efter Telia. Det är för mycket i ett bolag som Hövding, som är ett förhoppningsbolag även om ett intressant sådant. Även om det är mycket som känns lovande och även om jag tror att resten av året kommer att vara bra så kommer jag sannolikt att minska när tillfälle dyker upp. Jag sitter dock inte på mer än att jag har tålamod ganska länge innan jag slår till och säjer en del. Det som eventuellt skulle kunna trigga kursen är om någon insynsperson väljer att köpa. Det tillhör verkligen ovanligheterna i Hövding, men nu när rapporten precis är levererad så skulle det kunna vara ett tillfälle för någon i ledning eller styrelse som tycker att bolaget ser intressant ut som investering. 

Inga kommentarer: