14 november 2017

Bostadspriser: Vilka effekter får det nya amorteringskravet?

Idag finns det ett amorteringskrav och det innebär att om man lånar mer än 70% av köpesumman så måste man amortera 2% årligen till dess att man når ner till 70% och därefter 1% till dess att man når ner till 50% belåning. Åtminstone är det så jag förstår regeln.

Förslaget som ligger är att alla som lånar mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten måste amortera 1% ytterligare till dess att man kommer ner under 4.5 gånger bruttoinkomsten. Enligt de artiklar som jag har läst så omfattas 15% av bolånetagarna av dessa regler.

Om man ska tro på tidningarna så kommer förslaget att gå igenom och i så fall, om FI:s förslag inte ändras, så kommer förslaget att träda i kraft 1 mars 2018. FI har producerat ett antal filmer som verkar vara bra. (Jag har ett par utan ljud). Länkar finns nedan.

Det är intressant att se att man nu kommer med dessa regler. Inte sällan, om man ska tro vissa som säger att de förstår sig på bostadspriser, så kommer denna typ av förslag ofta för sent och snarare spär på en nedgång än bromsar in en uppgång. Det är möjligt att det inte stämmer denna gång, men visst finns det en risk att räntor börjar höjas under 2018 och att det då kommer att bli en dubbel käftsmäll för en och annan som sitter med lite för höga lån (eller med för lite lön). Tyvärr kan en sådan situation bli ganska tuff för en del och det är tråkigt så klart. Det är många som fick dyrköpta läxor i början av 90-talet.

Jag tror att denna höga belåning är mer eller mindre ett storstadsfenomen. Man pratar om att det enbart drabbar 15% av befolkningen. Min gissning är att av dessa 15% så bor minst 75% i någon av våra största städer. Eftersom dessa 15% är beräknat på hela befolkningen så kommer detta amorteringskrav i största mån påverka storstäderna. Det påverkar alltså direkt den grupp som inte redan finns representerade på bostadsägarscenen i storstäderna, men som vill in.

Det är intressant att se att banker har gått ganska dåligt den senaste tiden. Jag tror att det på många sätt hänger samman med en oro för bostadspriserna. Nu har jag köpt Swedbank och Nordea för inte så länge sedan (samt att jag har SEB parkerad i portföljen sedan ett par år tillbaka) och anledningen till att jag gjort det är att jag tror inte att kreditförlusterna kommer att vara så stora samt att jag tror att bankerna kommer att fortsätta att kunna ta bra betalt. (Nordnets och Avanzas robotrådgivare tror jag inte så mycket på, i alla fall inte vad jag har sett hittills. Jag tror att deras kunder tycker att det är kul att handla aktier.)

Enligt mitt sätt att se så kommer detta att påverka dyrare objekt i storstäder. Det är inte ovanligt att relativt alldagliga villor (utan infinity-pool och tennisbana) säljs för 7-8-9 miljoner. Om man inte sitter på rätt så stor påse pengar redan från början så kommer det att vara svårt att få ihop. Fyra miljoner kan verka vara mycket att putta in i ett hus, men om man skall låna ytterligare 5 MSEK för att kunna köpa huset så kan det bli ganska häftig summa som ska till banken varje månad. Det skall bli intressant att följa hur denna nya lagstiftning slår (om den nu blir verklighet).

Eftersom högre bopriser föder sig själv - "Hus kostar ju så mycket i det området?", "Det går alltid upp på sikt.", "Alla andra kan ju!", "Vi får leva på kärlek om det blir tufft" - så kan det bli ett tufft uppvaknande den dagen då det inte är så längre. Då kanske det istället blir att man håller igen och att man inte vill ta på sig för stora lån osv. Tyvärr så kommer lägre bopriser att kunna innebära att konsumtionen minskar, vilket i sin tur inte är bra för ekonomin, vilket får till effekt att arbetslösheten ökar, vilket minskar konsumtionen ännu mer (och bopriserna också), osv. Det som är lite tragiskt är att ekonomin kommer inte att stimuleras av räntesänkningar. Sannolikt inte i alla fall, eftersom vi redan ligger på minusränta. Det kan bli tufft i det värsta scenario.

Naturligtvis behöver det inte bli katastrof bara för att man säger till högbelånade att amortera. I bästa fall så kommer bostadsmarknaden att ticka på i maklig takt, men jag tror att det är svårt att styra bostadsprisutvecklingen så att den tuffar på i maklig takt. Jag tror att det finns risk för att det blir en del sättningar, kanske främst i storstadsområdena. Det kanske verkar stämma dåligt med mina köp av Swedbank och Nordea, men jag tror fortfarande att antalet kreditförluster kommer att vara hanterbara.

En länk om amorteringskravet:
http://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2017/forslag-till-skarpt-amorteringskrav-for-hushall-med-hoga-skuldkvoter/

Filmer med exempel:
http://www.fi.se/sv/finansiell-stabilitet/hushallens-skulder/information-om-bolan-fran-fi.se/skarpt-amorteringskrav/

Inga kommentarer: