18 november 2018

Byggmax: Kommer renoveringsintresset helt att falna?

I de analyser som skrivs om Byggmax så tar man ofta fasta på att om bostadspriserna går ner, vilket inte är osannolikt, så är utgångspunkten att detta kommer att lägga sordin på renoveringsintresset. Det kommer i sin tur att påverka byggmaterialhandeln negativt.

En sak som jag tycker att man lite grann glömmer bort är att en del villaförsäljning kommer att ske oavsett räntor och andra faktorer. Många äldre bor nämligen fortfarande i villa och så som situationen är nu så är det ett ganska bra ekonomiskt alternativ för många (bl a eftersom en försäljning skulle resultera i skatteeffekter). Även om många äldre är pigga så kommer det att komma en dag när trädgårdsskötsel och underhåll blir för jobbigt. Fram till 70 år är det ganska vanligt att bo i småhus, men efter det så blir det mindre och mindre vanligt, se grafen nederst.

Eftersom relativt många svenskar är födda på 40-talet, se graf nedan, så pågår det ett generationsskifte i många hus. Det är ingenting nytt och det är någonting som har hållit på ett tag, men det är inte slut och det kommer att fortsätta. Jag är inte så oroad att renoveringsivern skall sluta helt. Den stora rörelsen att många äldre som bor i hus säljer till yngre, som renoverar, kommer att fortsätta.Grafen är hämtad från denna länk:Grafen är hämtad från denna länk:
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Villa-vanligaste-boendeformen/

Det är möjligt att jag drar för stora slutsatser och det är möjligt att jag ser saker som jag vill se, men jag tror att det finns en underliggande trend som verkar till Byggmax fördel. Det är möjligt att antal hus som säljs kommer att gå ner något om priserna skulle falla, men jag tror att det skulle bli ganska tillfälligt som antal försäljningar går ner. Det bör vara ett ganska stort antal hus som kommer att säljas under de kommande åren på grund av att äldre bor där och det kommer att ske även om priserna går ner.

Det är naturligtvis så att om priserna går uppåt så kommer det att göra att många tycker att renoveringar är "självklara investeringar" eftersom det leder till att huset blir mer värt än vad själva renoveringen kostar. Det är inte alltid så, och det blir väldigt tydligt om priserna är nedåtgående. Om priserna är uppåtgående så vet man inte alla gånger om renoveringen faktiskt ökade värdet mer än vad renoveringen kostade. Nu är de flesta investeringar sådana att man inte gör det för att man skall öka värdet på huset utan för att man vill ha det finare hemma. Om man skall låna till renoveringen så kommer dock banken att se annorlunda på saken och bara bedöma hur renoveringen påverkar värdet. Detsamma gäller om man skall öka bolånet för att köpa en resa eller en bil. Bostadsprisutvecklingen och ränteutvecklingen spelar alltså roll, men jag tror inte att Byggmax kommer att drabbas så hårt som många verkar tro (men det har jag skrivit om tidigare). Det skall bli intressant att se hur utvecklingen kommer att se ut framöver.

Det som oroar mig lite är att jag inte tycker att försäljningen riktigt ökar i takt med att antalet butiker ökar. De är möjligt att det inte riktigt är så och det är möjligt att jag inte har rätt, men jag ska nog roa mig med att räkna ut omsättning per butik för att se hur detta nyckeltal utvecklas. Eftersom en del av de nya butikerna är mindre butiker så får man justera lite, men det skall nog kunna ordnas. Dessutom skall det också tas i beaktande att man inte har gjort lika mycket reklam under den senaste tiden som man har gjort under andra perioder. Det påverkar säkert också en del.

SvD Börsplus gjorde en analys tidigare i år som fortfarande är intressant läsning. Den har ganska många månader på nacken (och det finns en nyare som dock bara är öppen för prenumeranter), men den är ändå intressant.

https://www.svd.se/byggmax-bygger-ut-pa-osaker-grund

Inga kommentarer: