09 april 2018

Hövding: Timber Hill Europe

Man ska inte dra för stora slutsatser, men idag dök det upp en köpare i Hövding som fick mig lite att haja till. Timber Hill Europe under tickern THE, tryckte på köpknappen. Anledningen att jag känner till THE är att det var deras börsrobot som de två norrmännen som blev dömda för otillbörlig kurspåverkan "lurade", beroende på hur man ser på saken.

Det är inga stora summor och de skulle lika gärna kunnat ha agerat som anonyma så att dra stora slutsatser är farligt, men likväl så väljer jag att se det som positivt. Min gissning är att en del börsrobotar anser att nedsidan är begränsad i Hövding och att det kan komma en liten uppgång. Det behöver inte vara så och det är väldigt svårt att dra slutsatser utifrån hur en börsrobot agerar (om det nu är en börsrobot). Lite intressant tyckte jag att det var i alla fall.

Inga kommentarer: