11 april 2018

Hövding: Ägarsituationen den 31 december 2017

Det publicerades information om de största ägarna i årsredovisningen. Det är inga jätteförändringar. Nedan finns information från årsredovisningen och från prospektet till nyemissionen 2017 samt ägarinformationen som presenterades i 2016 års redovisning.


Inga kommentarer: