19 april 2017

Autoliv: Kan Autoliv vara en blankningskandidat?

Jag såg en graf som Jonas Olavi la upp på Twitter som visade hur vinster och börskurser utvecklats i USA de senaste 15-20 åren. Det var intressant att se och om man jämför hur dessa två parametrar har utvecklats kan det te sig som att vi just nu står inför en korrigering nedåt. Det behöver inte vara så naturligtvis och det kan vara så att det kan fortsätta uppåt under flera år framåt, men jag behöver tveka.

Det naturliga om man tvekar är förmodligen att minska exponeringen mot marknaden. Jag känner mig ganska OK med nuvarande innehav och de innehav som jag skulle tänka mig att göra mig av med är ganska små, tex Fingerprint. Det är möjligt att jag kommer att ändra mig och det är möjligt att jag väljer att minska lite överallt i portföljen. I nuläget är det bara lösa tankar.

När jag funderat kring börsen så har jag även funderat på om det finns något företag som skulle vara intressant att blanka. Ett bolag som jag tror kan stå inför utmaningar i framtiden och där utmaningarna inte fullt ut visas i kursen är Autoliv. Jag tycker bra om bolaget, men jag har hållit mig borta för jag tror att mycket kan komma att ändras inom ganska kort tid framöver. Bilindustrin står inför ett skifte. Det kommer att bli mer eldrivna bilar och det kommer att bli mer hybrider. Det kommer att komma delvis självkörande och på sikt helt självkörande bilar. Det är möjligt att det ligger en bit fram, men det är inte science fiction. Jag tror en annan trend som man kan se är att uppfattningen om att en bil är ett måste inte finns bland yngre generationer. Jag slås ofta av hur stor del av sin inkomst som många är beredda på att lägga på att äga en bil. Min teori är att man gör detta utifrån uppfattningen att man måste ha en bil, men alltfler resonerar annorlunda.

Kombinationen av att det kommer nya typer av bilar och att bilen inte längre är en självklarhet för alla kan komma att påverka Autoliv. Naturligtvis kan man motargumentera och säga att säkerhet blir mer och mer relevant för bilköpare och att alltfler människor får möjlighet att köpa bil. Jag tror att marknaden är väl positiv och jag tror att Autoliv kan komma att få det lite kämpigt framöver.

Naturligtvis kan Autoliv ställa om och bli ledande i nästa generations bilsäkerhet, som jag tror kommer att vara preventiv säkerhet (det kommer att handla om att undvika olyckor, inte bara minska skadorna av olyckorna), men det är inte alltid som stora dominanter kan ställa om till ändrade marknadsförutsättningar. Det är möjligt att jag har fel så klart, men jag ser frågetecken.

Generellt sett tycker jag att det riskabelt att blanka. Marknaden går oftast upp och det gör blankning svårare än att "långa", dvs äga aktier. Om man handlar på kort sikt blir det kanske lite annorlunda, men jag har varken erfarenhet eller tid av att handla på kort sikt. Av de anledningarna tror jag inte att jag kommer att titta närmre på det. Om jag skulle titta vidare på det så skulle jag gräva lite djupare.

Inga kommentarer: