12 april 2017

Hövding: 840 butiker i 17 länder

Det jag gillar med Hövding är att den rider på två trender samtidigt, dels så rider bolaget på trenden att cykla, dels så rider bolaget på säkerhetstrenden. Vad gäller den första trenden så säljs det mycket cyklar och många cyklar som säljs är el-cyklar. Det är väldigt intressant och bra för en hjälmtillverkare som Hövding. Den andra trenden - säkerhet - kanske inte är fullt lika lätt att peka på, men jag upplever att allt fler blir säkerhetsmedvetna. Bilar som säljs idag har airbags intryckta på alla möjliga ställen och jag tror att det påverkar människor på så sätt att man inte vill vara oskyddad när man cyklar. Det kan vara fel, men det är vad jag tror.

Hövding kommer inte att redovisa sina Q1-siffror på ett ganska bra tag, men det är intressant att leka med tanken kring hur många hjälmar som kan tänkas säljas under perioden. Jag tycker själv att jag ser Hövdingar lite överallt, både i affärer och på cyklister, men det är förstås svårt att dra några slutsatser på enskilda iakttagelser.

Om man däremot ska vila på lite hårda fakta så säljs Hövdingar idag i 840 butiker, enligt artikeln nedan. Under 2016 såldes ca 25 000 enheter och under perioden sep-dec såldes 13 000 enheter. I slutet av 2016 såldes Hövding i 840 butiker vilket innebär grovt räknat att det såldes ungefär 15 enheter per butik under fyramånadersperioden eller knappt 4 per månad och butik. Det låter lite och jag tror det beror på att många av butikerna inte kommit igång. Jag tror att ett rimligt antagande är att man kan komma upp i 10 enheter per butik och månad. Det ger baserat på 840 butiker 25 000 enheter per kvartal eller totala antalet som såldes under 2016. Det är möjligt att 10 enheter per butik och månad är för högt räknat, men även om man inte skulle nå 7-8 enheter per månad och butik så skulle det vara bra. Den starka tillväxten under slutet av förra året vittnar om att man står inför en rejäl ökning.

Förutsättningarna för att bolaget kan överraska positivt är ganska goda tycker jag. Kvalitetsproblemen som har lyfts fram tycker jag inte är så mycket att haka upp sig på i mitt tycke. Det kommer man att lösa.

Om jag skulle ge mig på en gissning för Q1 så tror jag att det kommer att vara strax under 10 000 enheter. Det kan låta lågt, men jag tror att perioden jan-mar inte är den typiska perioden när man köper cykelgrejer och jag misstänker att julhandeln haft en positiv effekt på försäljningen och att det gör att januari blir lägre. Att vintern generellt är en period med lägre försäljning stöds till viss del av tidigare försäljningssiffror, se nedan.

2014/20152015/2016
Q114404241195%
Q212723502175%
Q33317544364%
Q43661

969013186
(Q1: september-november, Q2: december-februari, Q3: mars-maj, Q4: juni-augusti)

Om man ska se längre fram så tror jag att Q2 till Q4 samtliga kan hamna runt 15 000 enheter i snitt, vilket skulle ge runt 60 000 enheter på helåret och det kan förmodligen leda till en omsättning på 70-80 MSEK, vilket skulle vara en dubblering jämfört med 2016.

Den långsiktiga finansiella målsättningen är att omsätta mer än 250 MSEK år 2020, att ha en marginal på 20% och att dubblera omsättningen varje år i snitt. Om man dubblar och hamnar på 70 MSEK under 2017 så behöver man inte dubbla under 2018, 2019 och 2020 för att nå en omsättning på 250 MSEK, men det kommer nog att bli tufft i alla fall att nå 250 MSEK, men förutsättningarna finns.

Min gissning är att Hövding kommer att leverera ett bra 2017 och att man kommer att dubbla omsättningen. Det är inte säkert, men jag tycker att det verkar som att man har bra flyt i försäljningen och nuvarande försäljningsnätverk kommer i takt med att man får snurr på försäljningen och att fler konsumenter får upp ögonen för produkten att leverera fin tillväxt. Det är möjligt att det även kommer att synas in i 2018, men för att lyfta omsättningen från 70 MSEK till det dubbla så tror jag att det krävs att man kommer med en ny produkt som både är mindre och billigare. Det tror jag är fullt möjligt att man kan få fram, men det innebär en risk.

Jag har ett litet knippe aktier i Hövding och det är faktiskt möjligt att jag slår till och fyller på med lite till innan Q1-rapporten.

Länk:
http://www.bikebiz.com/index.php/news/read/h-vding-announces-future-of-cycling-partnership-with-justebikes/021049
http://cws.huginonline.com/H/169230/PR/201703/2085882_2.html

Inga kommentarer: